Normativa

Norma galega de descrición arquivística

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se regula o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia (DOG de 1 de febreiro de 1990, corr. de erros publicada no DOG de 7 de marzo).

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Decreto 206/2010, do 23 de decembro, polo que se modifica o Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn