RSS de Arquivos de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/content/rss.html RSS das noticias de actualidade xeradas polos distintos arquivos adscritos a Arquivos de Galicia. gl gl Portal Web de Arquivos de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-galicia/resources/img/logo-arquivos-de-galicia.png http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/index.html Aprobación de táboas de avaliación documental http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0151.html <p>&nbsp;O Consello de Avaliación Documental de Galicia, na sesión do 15 de marzo de 2017, aprobou dúas táboas de avaliación documental procedentes da Administración Autonómica. Os extracttos das táboas aparecen recollidos no anexo da Orde de aprobación.</p> <p>As series ditaminadas polo Consello son:</p> <p>- Expedientes de axudas do Fondo de Acción Social para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia</p> <p>- Expedientes de rexistro dos contratos laborais</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> Mon, 19 Feb 2018 08:12:50 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0151.html 2018-02-19T08:12:50Z Aprobación de táboas de avaliación documental http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0148.html <p>O Consello de Avaliación Documental de Galicia, na sesión do 7 de novembro de 2017, aprobou once táboas de avaliación documental procedentes&nbsp;da administración local. Os extractos das táboas aparecen recollidos no anexo da Orde de aprobación. As series ditaminadas polo Consello son:</p> <p>De deputacións provinciais:</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de actas do pleno da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de actas da comisión de goberno da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de actas da comisión xestora da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de acordos da comisión xestora da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros rexistro de entrada de documentos da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros rexistro de saída de documentos da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">De concellos:</p> <p lang="zxx">&bull; Expedientes do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de actas do pleno do concello.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de actas da comisión de goberno do concello.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros rexistro de entrada de documentos do concello.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros rexistro de saída de documentos do concello.</p> Mon, 05 Feb 2018 08:02:01 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0148.html 2018-02-05T08:02:01Z Xornada de formación “A descrición normalizada de Autoridades nos arquivos” http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0150.html <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></div> <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></div> <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></div> <p><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;background:white; mso-ansi-language:GL">Esta xornada estará a cargo de <span style="mso-bidi-font-weight: bold">Ana María López Cuadrado</span>, </span><span lang="GL" style="font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL;mso-bidi-font-style: italic">funcionaria do Corpo Facultativo de Arquiveiros e Bibliotecarios do Estado dende 2007. Traballa no Centro de Información Documental de Archivos como responsable da Área de Normalización, coordina o <i>Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica</i> e os traballos de normalización de autoridades arquivísticas dentro da Plataforma PARES. No ámbito europeo forma parte do equipo de Goberno do Portal Europeo de Arquivos dende maio de 2017, é Country Manager do APE en España, e coordina o Grupo de Traballo de Estándares do propio proxecto APE.</span></p> <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-top:2.85pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 2.85pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">&nbsp;</p> <p class="Cuerpodetexto" style="margin-top:2.85pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 2.85pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="GL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">Programa:</span></b></p> <p class="Cuerpodetexto" style="margin-top:2.85pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 2.85pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">9.30 Benvida, presentación e explicación da Xornada</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">10.00-11.30 Que é a normalización arquivística?</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">Estado da cuestión, estándares nacionais e internacionais, que beneficios proporciona a normalización aos nosos arquivos?, porque a descrición debe estar ao servizo da difusión?</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">11.30-12.00 Descanso</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">12.00-13.00 Entidades e as súas relacións: da teoría á práctica</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">Entender o sentido da CNEDA, o Record in Context, Web semántica e Datos Abertos Enlazados. Que é o enriquecemento de rexistros?</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">13.00-14.00 A descrición normalizada. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">Como se establece unha descrición normalizada? Que significa traballar por proxectos e que beneficios ten no mundo arquivístico? Diferencia entre procesos e proxectos de descrición. Que é unha guía de descrición normalizada?</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">16.00-17.00 A descrición de entidades arquivísticas: Casos prácticos</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">16.00-18.00 Sistemas de institucións culturais nacionais e internacionais que están a traballar nesa liña.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">17.00-19.00 A interoperabilidade dos arquivos españois con outros sistemas arquivísticos europeos e internacionais (Portal Europeo de Archivos, Europeana) ademais doutras institucións culturais.</span></p> <p>&nbsp;</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Fri, 16 Feb 2018 09:28:40 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0150.html 2018-02-16T09:28:40Z A ponte de Toreno e Monforte http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0090.html <p>&nbsp;<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Coa creación d</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">as Intendencias a mediados do século XVIII, correspondeu realizar estas funcións a estes organismos da administración borbónica.<br /> <br /> Os &quot;repartimentos&quot; podían incluír territorios moi distantes da obra que se pretendía executar, como é o caso da ponte de Toreno sobre o río Sil, no Bierzo, para o que se realizaron polo menos dous repartimentos no Reino de Galicia.<br /> <br /> O documento que amosamos é precisamente unha relación das cantidades (en marabedís) repartidas entre diversas entidades de Galicia no ano 1763 para a reparación daquela ponte. Procede do fondo documental da Real Intendencia de Galicia e corresponde ao expediente de pago das cantidades que achegou o concello de Monforte de Lemos e a súa xurisdición para tal efecto. Ten a signatura 46.533/68<br /> <br /> Con esta información queremos colaborar á conmemoración do &quot;Ano Europeo do Patrimonio Cultural&quot; impulsada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ao abeiro do mandato do Parlamento de Galicia.<br /> <br /> Así, na liña da programación establecida, cada mes dedicaremos polo menos unha noticia a un aspecto concreto do patrimonio cultural de Galicia. Durante o mes de febreiro o tema seleccionado pola Consellería foi a Ribeira Sacra.</span></p> Tue, 06 Feb 2018 10:31:44 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0090.html 2018-02-06T10:31:44Z Bolsas de formación en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0149.html <p>&nbsp;A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Cultura, convoca unha orde de bolsas de formación en materia de arquivos:&nbsp;Orde do 21 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e&nbsp;se convocan as correspondentes ao programa 2018&nbsp;(DOG núm. 26, do 6 de febrero de 2018).&nbsp;</p> <p lang="zxx" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0.35cm; line-height: 150%">O número de prazas convocadas será de vinte (20), Terán una duración máxima de seis meses (6) e poderán ser prorrogadas automáticamente ata outros seis meses (6) en función da existencia de crédito suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2018 e 2019.<br /> &nbsp;</p> Tue, 06 Feb 2018 08:13:55 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0149.html 2018-02-06T08:13:55Z Axudas para descrición de arquivos galegos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0147.html <p>A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Cultura, convoca una orde de axudas destinadas a actuacións en materia de arquivos.</p> <p>Poderán solicitar una axuda as universidades, os entes locais&nbsp; e entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 109 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.</p> <p>A finalidade da axuda é a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos&nbsp;galegos segundo a metodoloxía arquivística.</p> <p>O prazo de presentación de solicitudes remata o 19 de febrero de 2018.</p> <p sizcache="0" sizset="17">Poden atopar máis información na páxina web da Consellería de Cultura <a href="https://www.cultura.gal/es">https://www.cultura.gal/es</a></p> Fri, 19 Jan 2018 07:58:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0147.html 2018-01-19T07:58:24Z Códice http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0089.html <p>&nbsp;</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p>Usouse como cuberta protectora (está escrito en pergamiño) dun caderniño en papel que contén &quot;unha pesquisa&quot; das propiedades da parroquia de Dexo rea<span class="text_exposed_show" style="font-family: inherit; display: inline;">lizada no ano 1462 e que foi presentada como proba documental no expediente.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">Os expedientes de apeo facíanse para pedir a delimitación dos lindeiros dunha propiedade e foron relativamente abundantes no século XVI. Normalmente incluían numerosas declaracións de testemuñas &quot;vedrañas&quot; (vellas) e a achega de documentos antigos que daban fe da existencia de títulos de propiedade e da extensión e lindeiros das terras.</p> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">As follas reutilizadas deste códice pertencen a un libro litúrxico (misal, breviario...) e inclúen fragmentos dos evanxeos de Lucas (16, versículos 19-31: parábola do rico e o pobre Lázaro) e de Xoán (3, versículos 1-15: conversa de Xesús e Nicodemo), ademais de cánticos con notación musical: &quot;Ego dixi: Domine miserere mei...&quot;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">O fragmento de códice ten a signatura CI-46. O expediente de apeo é o número 19.904/6 do fondo da Real Audiencia de Galicia.</p> </div> Thu, 18 Jan 2018 11:36:22 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0089.html 2018-01-18T11:36:22Z Axudas para equipamento de arquivos municipais http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0146.html <p>A&nbsp; Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Cultura, convoca unha orde de axudas destinadas a equipamento e mellora de instalación e locais, e por primeira vez inclúe no seu ámbito de actuación os arquivos municipais: Orde do 5 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos de Galicia e ás súas entidades públicas con personalidade xurídica propia e agrupacións de concellos, para o equipamento e mellora das instalación e locais utilizados para a realización de actividades culturais e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (Dog núm. 12, do 17 de xaneiro de 2018).</p> <p>Máis información na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: <a href="https://www.cultura.gal/es">https://www.cultura.gal/es</a></p> Wed, 17 Jan 2018 08:16:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0146.html 2018-01-17T08:16:16Z Territorio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0088.html <p>Corresponde á descrición do territorio da parroquia de Santa Cruz de Moeche (Moeche, a Coruña) que figura no &quot;Libro de respostas xerais ao Interrogatorio&quot; do Catastro de Ensenada (1752). Amosa como estaba dividida en tres distintas xurisdicións (de c<span class="text_exposed_show">arácter administrativo e xudicial), cada unha de diferente titularidade: a de Meroi (&quot;que es del conde de Maceda&quot;), a de San Sadurniño, &quot;llamada de Cabalar&quot; (&quot;que es del marqués de San Saturnino&quot;) e a de Moeche, da que era titular a condesa de Lemos.</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>Así comeza a descrición do territorio da parroquia: &quot;Al capítulo tercero dijeron que el término de la enunciada feligresía tendrá de distancia de L[este] a P[oniente] más de tres quartos de legua; y de N a S una legua y la quarta parte de otra, y de circunferencia, dos leguas y tres quartas partes de otra.</p> <p>&quot;Por lo desigual y recobecos que encierra para caminarla, se nezesitarán quatro oras a paso regular...&quot;</p> <p>Os libros de respostas xerais contestaban ao &quot;interrogatorio&quot; impreso sobre diversos aspectos da entidade territorial catastrada (parroquia, couto, xurisdición...). A Información que ofrecen, complementada coa dos outros libros e documentos que constitúen o catastro de cada unha delas, é de grande interese para coñecermos a sociedade e a economía de Galicia a mediados do século XVIII.</p> <p>O libro interrogatorio da parroquia de Santa Cruz de Moeche pertence ao fondo da Real Intendencia de Galicia e ten a signatura 46.008/2-1829 (<a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1548930" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async" rel="nofollow" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D1548930&amp;h=ATMj0yqB97mk-p5dTJs5rWc7GBz88MtPycw5SA1puFklxHGNfTz758t9qos7i8BI4_w8W4YXUk9ZIDrBCcwN2e9M0uD-pwns90IoOxqI94HHKYWGE2jw7aP0Bzq-x1Q0X3BToUL2gtkx0tkZ2GDD0mNuSvdy3VajuktpHt5CTVeTab9AjKGWMdwrY2PQTJLQM62Ys9_55Dt3P3W1Wo2RdM9nzmHHk3m7n1GXvch0zv3ZBmuvuC0P3Ysd0hP_MIwF4w_fs96IEmixpRViKVzFy24-MP2IDc4bCPV5HoJDMp4">http://arquivo.galiciana.gal/arpadw&hellip;/&hellip;/consulta/registro.do&hellip;</a>).</p> </div> Fri, 22 Dec 2017 14:27:22 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0088.html 2017-12-22T14:27:22Z Exposición virtual Xustiza e Patrimonio: o caso do Marqués de Valladares http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0087.html <p>&nbsp;<span style="font-family: sans-serif;">Reúne diversos documentos de carácter bibliográfico e arquivístico (textuais, gráficos e audiovisuais) pertencentes aos fondos e colección do Arquivo do Reino de Galicia arredor do famoso caso do Marqués de Valladares.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em; font-family: sans-serif;">O Marqués foi asasinado a mediados do século XVIII, un crime que conmocionou Galicia e que deu lugar á publicación de diversos libros relacionados coa tramitación do seu proceso xudicial. É un paradoxo pero aquel proceso non se conserva. A memoria oficial dos arquivos cedeu así ante a memoria publicada, veciña habitual das bibliotecas. Un caso apropiado para reflexionarmos arredor da idea da unidade do patrimonio cultural e das múltiples facetas que presenta.&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em; font-family: sans-serif;">&nbsp;A exposición preséntase en formato pdf. Ao premer en cada unha das imaxes, accederemos ao contexto do documento en&nbsp;<a href="https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/micrositios/inicio.do" target="_blank" title="Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; overflow: hidden; display: inline !important;">Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia</a></p> Thu, 16 Nov 2017 16:18:19 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0087.html 2017-11-16T16:18:19Z Día Internacional do Patrimonio Mundial 2017 no Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0145.html <p><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Sil. 1972. FOAT, G06072-471.</span></p> <p><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Igrexa de Montederramo. Anos 50. Arquivo fotográfico de Manuel Chamoso Lamas. G73330-03.</span></p> <p><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Porto de Ferrol. 1989. FOAT, G06071-191.</span></p> <p><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Serra dos Ancares. 1992. FOAT, G06072-471.</span></p> <p><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Pallozas nos Ancares. Anos 50.</span><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Arquivo fotográfico de Manuel Chamoso Lamas.</span> G73328-09.</span></p> Thu, 16 Nov 2017 08:52:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0145.html 2017-11-16T08:52:57Z A Química dos arquivos. A tinta. Día Internacional da Ciencia para a Paz e o Desenvolvemento 2017 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0085.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p>Ofrecemos así un breve repaso acerca da composición, modo de fabricación, tipoloxía e alteracións que poden sofrir as tintas nos documentos por efecto de factores intrínsecos relacionados coa súa elaboración ou por causas ambientais como a luz, a temperatura e a humidade. <span style="mso-ansi-language: PT" lang="PT">Todo isto ilustrado con exemplos de diversos documentos do Arquivo.</span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 09 Nov 2017 16:04:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0085.html 2017-11-09T16:04:13Z Día Internacional da Muller 2017. Conflitividade laboral feminina na provincia da Coruña. 1938-1945 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0076.html <p>Con este motivo, o Arquivo do Reino de Galicia organiza unha pequena exposición virtual</p> Tue, 07 Mar 2017 19:14:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0076.html 2017-03-07T19:14:02Z Día Internacional do Patrimonio: visitas guiadas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/~actual_0086.html <p>Os visitantes gozarán dunha mostra dos nosos fondos. Entre eles, algúns documentos relacionados coa causa seguida na Audiencia de Galicia polo crime do marqués de Valladares.</p> <p>Así, por exemplo, o &quot;libro índice&quot; da escribanía de Taboada, correspondente á Sala do Crime, onde se anotou a causa sobre o marqués no ano 1805, como unha das &quot;resacadas de las entregadas al Real Cuerpo de la Artillería en virtud de Real Orden y autos de Acuerdo del año de 1805, y que después de reconocidas e inspeccionadas se contemplaron de alguna utilidad, por ser documentos combenientes al resguardo del derecho de los interesados&quot;.</p> <p>Pero vese que anos máis tarde razóns semellantes ou a falta de sitio no Arquivo (houbo outros expurgos ao longo dos séculos XIX e XX) significaron a eliminación deste proceso, pois hoxe en día non se atopa no Arquivo.</p> <p>Esta actividade forma parte tamén do programa elaborado, en colaboración co Consello da Cultura Galega e con outros arquivos, bibliotecas e museos de Galicia, para conmemorar o Día Internacional do Patrimonio.</p> <p>Máis información no sitio web do Consello da Cultura Galega: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconsellodacultura.gal%2Fdia-do-patrimonio-2017.php&amp;h=ATNTgzDkrHA7GfgqTU58FyMwi4LJirok5dZPdf6EMoDfYfiffGzd2oSvGyCCu0UjmndOGx_JmhZ59KpRobDzISvZXlyygQw3U-3UMjvZnmkToSZw9m_Z4A59OdA_TBHKwnVrdag1fzee0yVgmjkC_zSRoG1PvwS5Ww85klUBut8ce39E8I_tlQ7L2bJdXiZ7D3pYPTdBaYnmbTQtzIOeR_oZPutBhuYVh_1v64OVodBK0XJAWhHMOg-aSjpGdWHAb296-m_6GcEwLkBUFV1l9AvAEO9ZkuaE4sLoePYB-4U" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async" rel="nofollow">http://consellodacultura.gal/dia-do-patrimonio-2017.php</a></p> Tue, 14 Nov 2017 15:30:17 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/~actual_0086.html 2017-11-14T15:30:17Z Por feiras e mercados. Ver, comprar, vender… http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0013.html <p>&nbsp;A exposición consta de 60 fotografías dos fondos de Vega (a meirande parte), de Juan José, de Arribas e da colección M. Longueira.</p> <p>Abranguen cronoloxicamente o período 1914-1984 e as imaxes son de feiras celebradas na cidade de Lugo, no Páramo, en Nadela, no Cebrero, en Monterroso....</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Mostra a &nbsp;división tradicional do traballo con perspectiva de xénero e se estrutura en 3 sección:</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">1&ordf;: <em><strong>Eles ao grande</strong></em><strong>.... </strong>23 fotografías relativas a compravenda do gando maior, que era labor preferentemente dos homes.</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">2&ordf;. <em><strong>Elas ao miúdo</strong></em>.... 26 fotografías que recollen o papel tradicional da muller nesete eventos: compravenda de animais pequenos, peixe, productos agrarios (patacas, cimos, ovos, cebolas...), productos &iexcl;artesanais de elaboración caseira (pan, queixo, carnes da matanza....)</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">3&ordf;. <em><strong>Todos á alegría do día feirado.... </strong></em>recolle a dimensión festiva e socializadora do día da feira: paseo endomingados, os retratos e, sobre todo, a celebración en torno ao polbo.</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Completan a mostraxe fotográfica una escolma de documentos relativos a ferias e mercados.</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">A exposición permanecerá aberta do 31 de outubro ao 31 de xaneiro</p> Mon, 06 Nov 2017 09:19:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0013.html 2017-11-06T09:19:16Z Alejandra e Maximino http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0084.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">A carta forma parte do fondo documental do escultor Maximino Magariños (1869-1927), doado recentemente polos seus descendentes ao Arquivo a través da Xunta de Galicia.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">É un pequeno conxunto (cinco caixas) que está a ser organizado e descrito na actualidade para poñelo canto antes a disposición de todo o mundo. Ten grande interese, pois ademais de documentos de carácter persoal atopamos nel numerosos testemuños das actividades que desenvolveu ao longo da súa vida: de carácter docente, político-administrativo (foi concelleiro de Santiago) e, sobre todo, profesional. Entre eles, correspondencia, escritos e artigos sobre as artes suntuarias, &ldquo;dossieres&rdquo; sobre exposicións, proxectos de esculturas , fotografías, tanto persoais como das súas obras, estampas ou <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>exemplares de xornais españois e extranxeiros.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">Todos eles posúen gran valor para afondar no coñecemento da súa obra e das circunstancias vitais e sociais en que esta se desenvolveu.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">A carta ten a signatura 22.470/118</span></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 13 Oct 2017 11:21:37 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0084.html 2017-10-13T11:21:37Z Ampliado o prazo para xustificar as axudas en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0144.html <p>Orde do 15 de setembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de marzo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017</p> Fri, 15 Sep 2017 07:19:12 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0144.html 2017-09-15T07:19:12Z Xunta Superior de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0083.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">Estes documentos son rexistros das reunión celebradas por aqueles organismos públicos entre 1810 e 1813 e durantes algúns meses de 1820, e constitúen unha parte, desaparecida en data incerta, dos fondos documentais da Xunta Superior e da Deputación de Galicia que xa custodiaba o Arquivo. Consíguese así recuperar para uso e desfrute públicos uns documentos de grande interese para a historia de Galicia.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">Estes libros de actas incluíanse no conxunto da biblioteca que a familia Baltar, herdeiros de don Ramón Baltar Domínguez, de Santiago de Compostela, doou ao Museo do Pobo Galego no ano 2005. A sensibilidade, sabiduría e xenerosidade, tanto do persoal da biblioteca do Museo e da súa Dirección e Xunta Rectora coma da propia familia Baltar, fixo posible a súa entrega ao Arquivo, que é o centro ao que corresponde legalmente a súa custodia.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">Con este acto conclúe un capítulo máis dunha azarosa historia que comezou coa doazón doutra parte deste conxunto, a que fixo Andrés Martínez Salazar ao Arquivo do Reino no <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ano 1897, quen a atopara nun &quot;almacén de víveres&quot; da rúa de Panaderas da cidade da Coruña, en 1875.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">Os documentos xa están instalados no Arquivo e foron dixitalizados e descritos.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Pódense consultar na base de datos <em>Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia</em>, nas&nbsp; ligazóns que constan a continuación:</span></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 12 Sep 2017 16:48:43 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0083.html 2017-09-12T16:48:43Z Axudas en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0143.html Mon, 07 Aug 2017 07:37:27 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0143.html 2017-08-07T07:37:27Z Apeo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0082.html <p>Efectuouse a instancia de Alonso de Lanzós de Andrade, fillo de Fernán Pérez de Andrade, e forma parte dun preito tramitado no século XVIII na Real Audiencia de Galicia entre o conde de Maceda e Taboada e Pedro Méndez e outros sobre a propiedade do lugar de San Pedro de Cambás.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>Este apeo describe o lugar do Gallado, na parroquia de San Pedro de Cambás, actual concello de Aranga. A solemnidade que ten a redacción do documento e o coidado e beleza da súa escritura reflicten a transcendencia que tiñan os da súa clase, pois unha vez concluídos convertíanse en verdadeiros títulos de propiedade, moi necesarios nun contexto de progresivo escurecemento da propiedade foral da terra (polos sucesivos cambios e divisións) a fins da Idade Media e principios da Moderna.</p> <p>Tal e como se reflicte aquí, unha parte fundamental do procedemento a constituía a declaración como testemuñas dos vellos ou &ldquo;vedraños&rdquo; do lugar, que confirmaban as lindes das propiedades, neste caso baixo pena de excomuñón.</p> <p>O preito ao que pertence ten a signatura 1.324/14.</p> </div> Wed, 16 Aug 2017 11:03:31 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0082.html 2017-08-16T11:03:31Z Memoria dixital http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0142.html <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: rgb(0,0,0); padding-bottom: 0px; font-style: normal; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 6px 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">AMTEGA anuncia a licitación, polo procedemento aberto ordinario, do servizo de creación de recursos dixitais custodiados nos arquivos históricos da Xunta de Galicia, que se integrarán en Galiciana, biblioteca dixital de Galicia xestionada pola Biblioteca de Galicia. Dixitalizaranse un mínimo de 205.700 imaxes/páxina.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: rgb(0,0,0); padding-bottom: 0px; font-style: normal; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 6px 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">O tempo de prestación do servizo será de seis meses.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: rgb(0,0,0); padding-bottom: 0px; font-style: normal; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 6px 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">O prazo de admisión de proposicións rematará o día que resulte de contar quince (15) días naturais a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Se o día de finalización do prazo for festivo ou inhabil, prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: rgb(0,0,0); padding-bottom: 0px; font-style: normal; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 6px 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">A data límite de presentación de ofertas é o 7 de agosto de 2017.</p> Wed, 26 Jul 2017 08:30:55 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0142.html 2017-07-26T08:30:55Z Unha carteira singular http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0081.html <p>Efectivamente, a carteira estaba feita a partir dunha folla de códice medieval (un libro litúrxico), con pauta musical, cosida por dous dos seus lados. <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">No envoltorio atopáronse &ndash; ademais doutros sinalados no texto e que xa non están-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>os seguintes documentos:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">&nbsp;</span><span lang="GL">&ldquo;quatro oxas de un pornóstico, un romance escritto deformado con su forra cosido y principia Respuesta de un cortesano a un patán, un cuaderno manoscripto en dies oxas de aottavo pliego y principia Disposición que se ha tenido en la conduzión del cadáver de la Reina difunta D&ordf; María Bárbara dende Aranjuez hasta el convento de las Salesas en donde se mandó enterrar&rdquo;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">&nbsp;</span><span lang="GL"><br /> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="GL"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="GL">As follas do &ldquo;pornóstico&rdquo; son follas dun calendario de febreiro a outubro ,no que se sinalan as fases da lúa e o santoral. (4 follas impresas ; 16 x 9 cm.)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="GL"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="GL">A &ldquo;Respuesta de un cortesano a un patán&rdquo; é un escrito en tono satírico no que se critica a política fiscal da coroa. (4 folla impresas ; 21 x 14 cm. Deste impreso existe un exemplar polo menos na Biblioteca Nacional de España.<br /> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="GL"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="GL">A &ldquo;Disposición&hellip;&rdquo; é un manuscrito de 9 follas de 17 x 10 cm.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin-left: 40px;"><span lang="GL">Estes documentos forman parte dun incidente criminal tramitado na Real Audiencia de Galicia no preito entre Bartolomé González, como marido de Ana María Tizón, e José Vázquez do Curro con Manuel de Ben e outros sobre posesión e partilla dos bens de don Antonio Tizón e María Salgado de Rivera.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin-left: 40px;"><span lang="GL">Os documentos están a ser restaurados no laboratorio do Arquivo e logo conservaranse na forma en que apareceron no expediente xudicial, pero de xeito que se poidan ler con comodidade.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin-left: 40px;"><span lang="GL">A reportaxe fotográfica amosa a secuencia en que aparecen colocados os documentos no preito.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: GL;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA" lang="GL"><br /> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 06 Jul 2017 16:07:47 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0081.html 2017-07-06T16:07:47Z O Arquivo Municipal de Ribadeo presenta a súa páxina web http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0141.html Mon, 12 Jun 2017 06:49:20 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0141.html 2017-06-12T06:49:20Z Exposición virtual: Día Internacional de los Archivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0080.html Fri, 09 Jun 2017 07:40:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0080.html 2017-06-09T07:40:02Z 9 de xuño de 2017. Día Internacionals dos Arquivos no Arquivo da Catedral de Santiago de Compostela http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0138.html <p>As actividades consisten en:</p> <p>VISITAS GUIADAS<br /> &bull; Horario: 09:00-10:00, 10:30-11:30 y 16:30-17:30.<br /> &bull; Duración de la visita: 60 minutos aprox.<br /> &bull; Grupos de hasta 20 personas (máximo).<br /> &bull; Imprescindible realizar reserva previa (incluso el mismo día de la visita hasta media hora antes).<br /> &bull; Información y reservas:<br /> o Teléfono: 981 57 56 09 (Lunes-Viernes 09:00-13:30; Lunes-Miércoles 16:30-19:00)<br /> o E-mail: archivo@catedraldesantiago.es<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 02 Jun 2017 12:05:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0138.html 2017-06-02T12:05:57Z Xornada de portas abertas no Arquivo Histórico Universitario de Santiago http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0140.html Thu, 08 Jun 2017 10:43:49 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0140.html 2017-06-08T10:43:49Z 9 de xuño de 2017. Día Internacional dos Arquivos no Arquivo Municipal de Betanzos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0136.html <p><br/> Dentro do proceso de apertura do Arquivo Municipal de Betanzos a todo o mundo, a través de Internet, este ano presentan a web denominada FONDO ALVAJAR, que contén, entre outras cousas, o arquivo da DELEGACIÓN DO CONSELLO DE GALIZA EN PARÍS, unha parte moi importante do arquivo do GOBERNO REPUBLICANO NO EXILIO, CASA DE GALICIA EN PARÍS, MOVEMENTO EUROPEO, &quot;UNIÓN FEDERALISTA DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS EUROPEAS&quot;, DOCUMENTOS PERSOAIS DE CÉSAR E XABIER ALVAJAR, TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN..., máis unha HEMEROTECA, etc.</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 02 Jun 2017 11:57:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0136.html 2017-06-02T11:57:23Z Día Internacional dos Arquivos 2017 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0079.html <p>&nbsp;</p> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="auvkn-0-0"> <div data-offset-key="auvkn-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="auvkn-0-0"><span data-text="true">Este ano o Consello Internacional de Arquivos elixiu como tema <em>Arquivos, Cidadanía e Interculturalismo</em>. Por iso, ademais das actividades que mencionamos máis abaixo, o Arquivo prepara unha exposición virtual que amosará documentos dos seus fondos que plasman o desenvolvemento do concepto de cidadanía desde o século XIX e a interacción de diferentes culturas entre si no espazo e no tempo. Proximamente ofreceremos máis información.</span></span></div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="d9tnp-0-0"> <div data-offset-key="d9tnp-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="d9tnp-0-0"><br data-text="true" /> </span></div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="cpncv-0-0"> <div data-offset-key="cpncv-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="cpncv-0-0"><span data-text="true">Actividades (ver <a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/arg_folleto_dia_2017.pdf" target="_self" title="Folleto">folleto</a>):</span></span></div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="ecdr1-0-0"> <div data-offset-key="ecdr1-0-0" class="_1mf _1mj"><strong><span data-offset-key="ecdr1-0-0"><br data-text="true" /> </span></strong></div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="1563v-0-0"> <h4><strong><span data-offset-key="1563v-0-0"><span data-text="true">- Mércores 7 de xuño:</span></span></strong></h4> <div data-offset-key="1563v-0-0" class="_1mf _1mj">&nbsp;</div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="6emsl-0-0"> <div data-offset-key="6emsl-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="6emsl-0-0"><span data-text="true">Obradoiro de papel</span></span></div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="4l6q4-0-0"> <div data-offset-key="4l6q4-0-0" class="_1mf _1mj"><span data-offset-key="4l6q4-0-0"><span data-text="true">Conferencia de Miguel Abelleira, profesor da UDC: &quot; A Arquitectura dunha Coruña inexistente&quot;.<br /> </span></span></div> <div data-offset-key="4l6q4-0-0" class="_1mf _1mj">&nbsp;</div> <div data-offset-key="4l6q4-0-0" class="_1mf _1mj">&nbsp;</div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="6u5bv-0-0"> <h4 style="margin-left: 40px;"><strong><span data-offset-key="6u5bv-0-0"><span data-text="true">- Xoves 8 de xuño: </span></span></strong></h4> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="b3amn-0-0"> <div data-offset-key="b3amn-0-0" class="_1mf _1mj" style="margin-left: 40px;"><span data-offset-key="b3amn-0-0"><span data-text="true">Obradoiro de papel</span></span></div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="9g1v2-0-0"> <div data-offset-key="9g1v2-0-0" class="_1mf _1mj" style="margin-left: 40px;"><span data-offset-key="9g1v2-0-0"><span data-text="true">Obradoiro de encadernación</span></span></div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="ima2-0-0"> <div data-offset-key="ima2-0-0" class="_1mf _1mj" style="margin-left: 40px;"><span data-offset-key="ima2-0-0"><span data-text="true">Obradoiro de lectura de documentos</span></span></div> <div data-offset-key="ima2-0-0" class="_1mf _1mj">&nbsp;</div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="bq2u5-0-0"> <h4 style="margin-left: 40px;"><strong><span data-offset-key="bq2u5-0-0"><span data-text="true">- Venres 9 de xuño:</span></span></strong></h4> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="aa92s-0-0"> <div data-offset-key="aa92s-0-0" class="_1mf _1mj" style="margin-left: 40px;"><span data-offset-key="aa92s-0-0"><span data-text="true">Obradoiro de papel</span></span></div> </div> <div data-block="true" data-editor="3hif4" data-offset-key="2o0t8-0-0"> <div data-offset-key="2o0t8-0-0" class="_1mf _1mj" style="margin-left: 40px;"><span data-offset-key="2o0t8-0-0"><span data-text="true">Obradoiro de encadernación</span></span></div> </div> <p>&nbsp;</p> Wed, 31 May 2017 15:29:19 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0079.html 2017-05-31T15:29:19Z 9 de xuño de 2017. Día Internacional dos Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0042.html Fri, 02 Jun 2017 11:05:53 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0042.html 2017-06-02T11:05:53Z Exploradores (a noticia do mes) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0078.html <p>&nbsp;</p> <p>Antes ca el, outras expedicións, e nomeadamente a que Alexander von Humboldt realizara a Sudamérica a fins do século XVIII e principios do século XIX, tiveron a mesma finalidade, incluso máis ampla. Como tamén científicos foron os obxectivos da expedición que Francisco Iglesias Brage planeou nos primeiros anos da década de 1930 ao Amazonas, que logrou concitar o apoio da República española.</p> <p><span><span><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="UFICommentBody"><span>O galego Graña foi un contacto fundamental para Iglesias na etapa de preparación da expedición ao Amazonas, pois levaba anos asentado na zona, coñecía ben a selva tiña gran ascendente sobre os indios. Unha parte das fotografías da Amazonía que se conservan no fondo proceden del ou de Mosquera, outro galego, libreiro asentado en Iquitos.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="UFICommentBody _1n4g"><span><span>Iglesias xa tiña </span></span></span></span></span></span><span><span><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="UFICommentBody _1n4g"><span><span><span><span><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="UFICommentBody _1n4g"><span><span>daquela </span></span></span></span></span></span>un gran prestixio como aviador, gañado grazas ao voo transoceánico do &quot;Jesús del Gran Poder&quot; e outras aventuras aéreas. Isto tamén foi fundamental para conseguir interesar na expedición a diversos organismos e gobernos sudameri</span></span><span><span><span>canos de Perú, Colombia, Ecuador e Brasil, así como españois (Sociedade Xeográfica, Instituto Xeográfico e Estatístico, Servizo de Hidrografía da Mariña, Museo Nacional de Ciencias Nacional, Servizo Meteorolóxico Nacional...).</span></span></span></span></span></span></span></p> <p>A expedición non chegou a realizarse, pero no Arquivo do Reino de Galicia consérvanse os documentos que Iglesias compilou e produciu durante o proxecto.</p> <p>Outras expedicións á rexión amazónica desenvolvidas especialmente durante o último cuarto do século XIX e primeiras décadas do XX, tiveron un matiz marcadamente económico, ligado á explotación dos inmensos recursos naturais da rexión e nomeadamente o caucho. Explotación que se estendeu ás poboacións indíxenas, que sufriron o xenocidio e a escravitude.</p> <p>Amosamos algúns documentos do fondo documental de Iglesias Brage: un mapa sen escala da conca do río Amazonas e diversas fotografías.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 09 May 2017 06:35:42 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0078.html 2017-05-09T06:35:42Z Sal http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0077.html <p>&nbsp;<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">Albeau aportara á vila de Muros en xuño de 1598 cun buque de sal cargado en Aveiro, Portugal, con intención de vendelo de acordo coa licencia real que tiña. </span><span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">Pero o administrador e os seus subordinados tomaron mercancía e fixéronlla descargar no alfolí da vila. </span><span style="mso-ansi-language:ES">Logo, asinará con el un contrato peculiar: el quedaría co sal e daríalle un recibo para poder cargar libremente outro navío en Aveiro.</span> <span style="mso-ansi-language:ES">O sal descargouse e mediuse pero nesta operación e na de &ldquo;remedición&rdquo;, os empregados do alfolí atoparon que había menos sal do declarado inicialmente.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">&nbsp;</span><span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">A partir dese momento, iniciouse un proceso xudicial, no que o propio administrador é xuíz e parte e do que sae moi mal parado o francés.</span> <span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">Finalmente, a Real Audiencia, que actuou coa rapidez e contundencia que lle era habitual, determinou que Luis de Albeau tiña razón e obrigou ao administrador a devolverlle todos os bens incautados.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">&nbsp;</span><span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">Como adoita suceder nesta clase de preitos, a información que se nos ofrece é riquísima. Así, podemos coñecer tanto aspectos da administración económica e do funcionamento da xustiza da época como moitos e interesantes detalles do comercio e da vida naquel momento histórico.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">&nbsp;</span><span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">O documento que presentamos é un testemuño notarial da descarga do sal desde o navío ao alfolí. </span><span style="mso-ansi-language:ES">Segundo declarou o mercader, &ldquo;el escrivano que estava presente escrivía la cantidad de sal que se descargava y un muchacho del confesante lo señalava las medidas que se descargavan...&rdquo;. O documento aclara que &ldquo;cada raya de las infraescritas es media anega de sal de dos ferrados de pala alta cargada&rdquo;. Por cada diez medias fanegas, contábase unha &ldquo;talla&rdquo;.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">&nbsp;</span><span style="mso-ansi-language:ES">O proceso xudicial que iniciou o administrador estivo cheo de irregularidades, polo menos visto desde o punto de vista de hoxe en día. Así, no medio do reconto, o receptor do alfolí obrigou ao escribán que levaba o control a saír fóra da vila de Muros por &ldquo;decir yo aver comunicado con personas ynficionadas de peste y entrado en su casa...&rdquo; </span><span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">Outro escribán diferente o continuou. E por fiscal do proceso nomeouse un alguacil do propio administrador...</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">&nbsp;</span><span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">O preito ten a signatura 1.191/43 do fondo da Real Audiencia de Galicia. Acompañámolo dun plano da ría de Muros e Noia publicado pola Comisión de Hidrografía no ano 1848. Ten a signatura MB 148 da Colección cartográfica e iconográfica.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:PT" lang="PT">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 04 Apr 2017 08:13:35 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0077.html 2017-04-04T08:13:35Z 17 DE MAIO.- DÍA DAS LETRAS GALEGAS.- http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0043.html <p>&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">Testamento de Mayor de Cubas.</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">1488, setembro, 3. Pontevedra</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">Ante Francisco Fernández, escriban de cámara e notario público xurado de Pontevedra e do mosteiro de S. Xoán de Poio.</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000">Galego.</font><font color="#800000"> </font>Letra cortesá. 1 f. 435 x 549 mm. Pergameo.</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">Fondos privados - Arquivos familiares &ndash; Cubas</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">Pl. 1, c. 1, carp.5 (13)</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm"><br /> &nbsp;</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">Contén ademais:</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm"><br /> &nbsp;</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">-Testemuño notarial de Francisco Fernández sobre cumprimento do contido no testamento de Mayor de Cubas por Luis Afonso, clérigo de S. Andrés de Lourizán, o seu herdeiro.</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">1493, setembro, 26. [Pontevedra].</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">- Testemuño notarial de Gonzalo de Presas sobre a entrega de carta de pago a Ordoño de Perlín, receptor da Santa Cruzada, de bens pertencentes a ela e contidos no testamento de Mayor de Cubas.</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">1511, outubro, 1. Pontevedra.</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm"><br /> &nbsp;</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">Nota: Servía como cuberta dun protocolo de Gregorio Rodríguez Fructuoso. C. 832(1)</p> Tue, 16 May 2017 10:48:27 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0043.html 2017-05-16T10:48:27Z <link>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0135.html</link> <description /> <pubDate>Tue, 09 May 2017 07:22:04 GMT</pubDate> <guid>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0135.html</guid> <dc:date>2017-05-09T07:22:04Z</dc:date> </item> <item> <title>Convocatoria de probas selectivas para acceso á escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0134.html Tue, 25 Apr 2017 11:39:00 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0134.html 2017-04-25T11:39:00Z Axudas aos arquivos galegos. Convocatoria de 2017 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0133.html <p>Entidades beneficiarias</p> <p>Entes locais e entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 109 da Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia.</p> <p>Obxecto</p> <p>Establecer as bases reguladoras e convocar axudas destinadas á mellora dos arquivos de Galicia, para garantir unha custodia responsable e o acceso dos cidadáns aos documentos.</p> <p>A finalidade da axuda é a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos galegos segundo a metodoloxía arquivística. </p> <p>As axudas reguladas nesta orde concederanse en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, concorrencia, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia. </p> <p>Bases reguladoras</p> <p>Orde do 28 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.</p> <p>Importe</p> <p>Para a concesión das subvencións convocadas destinarase un crédito de total de 77.740 euros, coa seguinte distribución por aplicacións orzamentarias:</p> <p>10.20.432A.760.0: 57.740 euros</p> <p>10.20.432A.781.0: 20.000 euros</p> <p>Prazo de presentación de solicitudes</p> <p>Un mes desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no Diario Oficial de Galicia.</p> Tue, 11 Apr 2017 07:03:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0133.html 2017-04-11T07:03:23Z II Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica na Cidade da Cultura de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0132.html <p>Pola súa parte Pedro López Gómez, catedrático da UDC, falou do impacto que na formación dos arquiveiros e na conservación do patrimonio documental ten o novo entorno dixital e, finalmente, Alberte González Fernández, alcalde de Valdoviño, achegou o punto de vista dos arquivos da administración local.</p> Fri, 24 Mar 2017 12:39:14 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0132.html 2017-03-24T12:39:14Z Fondo do Banco Gallego http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0131.html Thu, 16 Mar 2017 11:05:44 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0131.html 2017-03-16T11:05:44Z 8 de marzo, Día Internacional da Muller http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0041.html O século XX caracterizouse, entre outras cousas, pola masiva incorporación da muller ao mundo laboral. Mesmo, algunhas mulleres racharon as barreiras que limitaban a súa emancipación e, loitando pola igualdade, conseguiron traballar en profesións convencionalmente masculinas. A principios do s. XX, entre as mulleres que romperon os límites que lles impedían facer traballos igual que os homes, atópanse as mulleres toureiras ou matadoras. Mulleres que, con constancia, valentía, profesionalidade, habilidade, intrepidez, intelixencia e serenidade ante o touro, conseguiron florecer laboralmente nunha profesión exercida tradicionalmente por varóns. Mon, 06 Mar 2017 11:14:39 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0041.html 2017-03-06T11:14:39Z “Mulleres sobranceiras: María Moreira”. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0130.html A serie de mostras Mulleres sobranceiras, na que cada ano queremos visibilizar as contribucións de mulleres pertencentes a diversos sectores profesionais, nesta ocasión está dedicada a María Moreira, deseñadora que ocupou un papel relevante no despegue do sector téxtil galego na década dos anos 80. Tamén difundimos con ela a doazón do seu arquivo ao Arquivo de Galicia, o que permitirá aos investigadores e a cidadanía achegarse ao proceso de creación dun sector convertido en marca de identidade para Galicia. A mostra consta de seis vitrinas con documentos que informan sobre aspectos da súa vida e a súa traxectoria profesional, sobre proceso de creación e os desfiles nos que participou, especialmente a pasarela Cibeles. En total foron seleccionadas 55 pezas (fundamentalmente fotografías, bocexos, ou correspondencia). A mostra permanecerá no espazo central da Biblioteca e Arquivo de Galicia entre os días 8 de marzo e 17 de abril. Tue, 07 Mar 2017 07:58:29 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0130.html 2017-03-07T07:58:29Z Descubrir o Arquivo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0075.html <p>Todos os primeiros mércores de mes hai visita guiada ao Arquivo.</p> <p>Horario: 18 h</p> <p>Duración aproximada: 1 hora e 30 minutos.</p> <p>Interesados: contactar co centro a través do teléfono (881 960 360) ou correo electrónico (arq.reino.galicia@xunta.gal)</p> Tue, 21 Feb 2017 18:55:01 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0075.html 2017-02-21T18:55:01Z Cursos de formación na EGAP http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0127.html <p>O curso impartido por Julio Cerdá ten por obxectivos:</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.48cm" align="JUSTIFY"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="2">. Coñecer as posibilidades que ofrecen as ferramentas da web para mellorar a visibilidade e accesibilidade de fondos e coleccións documentais.</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.48cm" align="JUSTIFY"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="2">. Adquirir novas capacidades para tratar, combinar e extraer información de bases de datos e poder visualizar os seus datos dun modo más comprensibeis e en formatos abertos e reutilizabeis.</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.48cm" align="JUSTIFY"><font color="#990000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="font-size: 8pt" size="1"><b>. </b></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="2">Aprender a utilizar ferramentas para a análise e visualización de datos, elaboración de mapas dinámicos, timelines e outras vías alternativas para a recuperación da información.</font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; background: #ffffff; line-height: 0.48cm" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; background: #ffffff; line-height: 0.48cm" align="JUSTIFY">&nbsp;</p> <table height="404" width="982" cellspacing="0" cellpadding="7" border="1"> <colgroup><col width="146" /> <col width="401" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="TOP"> <td width="146"> <p align="CENTER"><font color="#990000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="font-size: 8pt" size="1"><b>Módulos</b></font></font></font></p> </td> <td width="401"> <p align="CENTER"><font color="#990000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="font-size: 8pt" size="1"><b>Contido</b></font></font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="146"> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="1">INCLUDEPICTURE &quot;http://www.sedic.es/spacer.gif&quot; \* MERGEFORMATINET </font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"> INCLUDEPICTURE &quot;http://www.sedic.es/spacer.gif&quot; \* MERGEFORMATINET </font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"><b>Módulo 1:</b></font></font></font><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"><br /> Iniciación á análise de datos. </font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">Ferramenta: Google Refine</font></font></font></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="401"> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">. </font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"><b>Introducción a Google Refine</b></font></font></font></p> <p><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">&middot;</font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">&nbsp;</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">Conceptos fundamentais . Principais funcionalidades.<br /> &middot;</font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">&nbsp;Exemplos</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"> de aplicación</font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">. </font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="146" valign="TOP"> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"><b>Módulo 2:</b></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">Iniciación</font></font></font> á<font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"> visualización de Datos</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">Ferramenta</font></font></font>: Google FusionTables</font></font></font></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="401"> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">. </font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"><b>Introdución a Google FusionTables.</b></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">. Solucións cloud. Principais </font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">ferramentas </font></font></font>de Google Drive</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">. Xestionar e visualizar datos en táboas dinámicas, gráficos e mapas interactivos. </font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">&middot;</font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">&nbsp;</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">Combinación de táboas, creación de filtros de busca e publicación web</font></font></font></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="146" valign="TOP"> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"><b>Módulo 3:&nbsp;</b></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">Iniciación á Web Semántica. </font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">Ferramenta</font></font></font>: SimileExhibit</font></font></font></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td width="401"> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">. </font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"><b>Introdución a SimileExhibit.</b></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">&middot;</font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">&nbsp;</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">Conceptos fundamentais. Principais funcionalidades.</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">. Visualización de datos. Buscas facetadas. Táboas, gráficos, mapas interactivos e timelines en formatos abertos e reutilizabeis</font></font></p> <p><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">&middot;</font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">&nbsp;Exemplos</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="1"> de aplicación&middot;</font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="1">&nbsp;</font></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; background: #ffffff; line-height: 0.48cm" align="JUSTIFY">En días seguintes continuaremos informando sobre estes cursos.<br /> &nbsp;</p> Tue, 21 Feb 2017 10:49:31 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0127.html 2017-02-21T10:49:31Z Novas visitas guiadas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0074.html <p>O día 1 de febreiro reanúdaronse as visitas guiadas ao Arquivo. Horario: 18.00 h. Duración: 1 h e 30&acute;, aproximadamente.</p> <p>Os interesados poden contactar co centro para inscribirse a través do teléfono (881 960 860), por Fax (881 960 374) ou por correo electrónico (arq.reino.galicia@xunta.gal).</p> <div class="text_exposed_show"> <p>As imaxes amosan algúns dos espazos e dos documentos que se poderán ver.</p> </div> Tue, 07 Feb 2017 12:48:41 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0074.html 2017-02-07T12:48:41Z Mellora dos arquivos universitarios, locais e de entidades sen fin de lucro http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0126.html A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria é o órgano encargado da dirección e coordinación do exercicio das competencias da Xunta de Galicia relativa ao sistema de arquivos de Galicia. A través da Secretaría Xeral de Cultura, o departamento vén reforzando a protección, conservación e difusión do patrimonio documental de Galicia mediante unha convocatoria de axudas que ten como obxectivo colaborar no financiamento de actuacións que garantan a organización, descrición e dixitalización dos fondos documentais dos arquivos universitarios galegos, dos arquivos de entes locais (concellos, principalmente) e das entidades sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia. Thu, 26 Jan 2017 09:43:44 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0126.html 2017-01-26T09:43:44Z A Real Academia de Galicia abre o catálogo do Arquivo a través da Rede http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0125.html O Arquivo da Real Academia Galega acaba de estrear unha nova fiestra na Rede que facilita o acceso ao público á totalidade do seu catálogo, composto por 32.628 documentos vinculados á historia de Galicia desde o século XI ata a actualidade. Este servizo en liña ofrece ademais copias dixitais de case 3.750 destes documentos Mon, 23 Jan 2017 09:10:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0125.html 2017-01-23T09:10:02Z INGRESOS DO ANO 2016 NO ARQUIVO DE GALICIA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0124.html <p>&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0.21cm; line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="gl-ES">Por volume de documentos recibidos destacan as transferencias realizadas pola áreas de Industria, Administración Local, ou pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)</span></font></p> <p style="margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0.21cm; line-height: 150%" align="justify"><font color="#00000a"><font face="Times New Roman, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="gl-ES">Destacan polo seu interese para os cidadáns os Expedientes de concesión de dominio público hidráulico (1862-2016) e os Expedientes de concesión de aproveitamento hidroeléctrico (1997-2014).</span></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0.21cm; line-height: 150%" align="justify"><font color="#00000a"><font face="Times New Roman, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="gl-ES">Tamén os fondos documentais da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="gl-ES"> e da </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="gl-ES">Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago.</span></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0.21cm; line-height: 150%" align="justify"><font color="#00000a"><font face="Times New Roman, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="gl-ES">Outro grupo salientable de documentos o conforman as nove caixas con copias das fotografías realizadas por Manuel Chamoso Lamas no exercicio do seu cargo ao fronte da Comisaría de Zona do Servizo de Defensa do Patrimonio Artístico Nacional, datadas entre 1950 e 1981. Os orixinais das fotografías están depositados na Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario, na cidade da Coruña. E, nesta mesma liña, en relación co patrimonio monumental están os Expedientes de contratación de obras en bens de interese patrimonial ou de elementos do patrimonio cultural de Galicia, que veñen completar os planos das obras executadas, separados destes expedientes, que foran xa transferidos o ano pasado</span></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0.21cm; line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="gl-ES">Na área de Educación, a serie de expedientes persoais de alumnos do Instituto de Ensino Secundario Rosalía de Castro de Santiago (1914-1990) e a serie de expedientes de persoal de administración e servizos transferida pola dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (1982-2010)</span></font></p> <p style="margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0.21cm; line-height: 150%" align="justify"><font color="#00000a"><font face="Times New Roman, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="gl-ES">E finalmente, polo que se refire ao ámbito público, salientamos o fondo da extinta Fundación Arao, </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="gl-ES">creada para administrar as axudas para paliar o desastre medioambiental ocasionado polo Afundimento do petroleiro Prestige fronte á costa de Fisterra, en novembro de 2002.</span></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0.21cm; line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="gl-ES">En canto ás doazóns, destacamos dúas: a da poeta Luz Pozo Garza e a da deseñadora María Moreira que, xenerosamente e pensando no maior proveito para toda a cidadanía, cederon os seus arquivos persoais ao Arquivo de Galicia. Con este mesmo afán, a </span></font><font face="Verdana, sans-serif"><span lang="gl-ES">Real Sociedade de Amigos do País de Santiago de Compostela, depositou o seu arquivo composto por 184 caixas e un número importante de debuxos e bosquexos.</span></font></p> <p style="margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0.21cm; line-height: 150%" align="justify">&nbsp;</p> Thu, 19 Jan 2017 08:47:34 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0124.html 2017-01-19T08:47:34Z Ópera http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0073.html <p>Datados entre os anos 1779 a 1799, corresponden a impago de débedas, escándalo público ou outros incidentes máis ou menos cruentos.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>A procedencia destes artistas era habitualmente foránea: de Italia ou de Portugal, pero tamén os había con apelido español, como un &ldquo;Francisco de Paula Lima&rdquo;.</p> <p>Sen dúbida, un dos máis interesantes expedientes, que adoitan ser moi breves, é o que se tramitou contra Miguel Liberato Bolonia ou, como asina el, cunha letra moi coidada, &ldquo;Michela Liberati Bologna&rdquo;, &ldquo;uno de los operantes de la compañía que se halla representando en el coliseo de esta plaza&rdquo;.</p> <p>Acusado de impago por don Luis Seoane Fontao, veciño e do comercio de Ferrol, por &ldquo;géneros que para la decencia de su persona&rdquo; lle subministrara, Bologna vese obrigado a dicir que saldará a súa débeda axiña &ldquo;luego que tome unos veinte quatro duros de casa del señor marqués de San Saturnino a que ascenderá un forte piano que le está componiendo...&rdquo;</p> <p>Así, uns días depois, entrega a metade da débeda, que ascendía a 247 reás, e deixa en prenda pola outra parte un clave e por fiador ao &ldquo;autor de la ópera&rdquo;.</p> <p>O expediente ten a signatura 5.054/15.</p> <p>A imaxe estereoscópica corresponde á ópera de Paris. Atribúese a Jules Richard. A data probable é 1904. Ten a signatura 1.368 da Colección fotográfica do arquivo.</p> </div> Mon, 09 Jan 2017 11:47:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0073.html 2017-01-09T11:47:33Z Organización e expurgo nos arquivos xudiciais de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0122.html O Real Decreto 937/2003, de modernización dos arquivos xudiciais, regulou a organización e funcionamento dos arquivos xudiciais, así como o procedemento a través do cal se efectúa o expurgo da documentación xudicial. O propósito deste real decreto foi o de crear un sistema de xestión e custodia da documentación xudicial cara a desconxestionar o espazo físico de xulgados e tribunais. No marco das competencias autonómicas, publicouse o Decreto 46/2009, co obxecto de establecer o número e demarcación dos arquivos xudiciais territoriais de Galicia, determinar a súa sede e a composición da Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial. A Orde do 4 de setembro de 2012, estableceu as normas e modelos de transferencia da documentación xudicial e determinou o inicio das actividades dos Arquivos Territoriais e da Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial na comunidade autónoma. Con data 13 de febreiro de 2013 constitiuse a Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia, órgano colexiado de natureza administrativa, que ten como misión a de determinar a exclusión ou eliminación dos expedientes procesuais ou gubernativos do patrimonio documental ou, en caso contrario, a transferencia destes á Administración competente en materia de patrimonio histórico. No ano 2013 iniciáronse os traballos nos órganos piloto (Sala do Social do TSXG e Seccións 3ª e 4ª da Audiencia Provincial de Pontevedra), dando lugar á elaboración das primeiras relacións documentaise dos estudos das respectivas series. En 2014 prodúcese o primeiro acordo da Xunta de Expurgación no que se decide a eliminación de máis de 12.000 expedientes. En 2015 xeneralizase a elaboración de series documentais nos diversos órganos xudiciais da comunidade autónoma e a Xunta de Expurgación acada un novo acordo, que afecta a máis de 190.000 expedientes. Wed, 21 Dec 2016 08:47:25 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0122.html 2016-12-21T08:47:25Z Exposición "Paisaxe e Patrimonio: un percorrido polo territorio a través do Arquivo de Galicia" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0121.html <p><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 11pt"><font size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt" lang="pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; LINE-HEIGHT: 115%" lang="GL"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; LINE-HEIGHT: 115%" lang="GL"> </span></span></span></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><font face="Arial" size="2"><font size="2"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; COLOR: black" lang="GL"><font face="Arial">Consta de</font> tres sección<font face="Arial">s principais:</font> </span></font></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><font size="2"> </font></font><font face="Arial" size="2"><span style="FONT-SIZE: 11pt"><font size="2"><span style="FONT-SIZE: 10pt" lang="pt"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; LINE-HEIGHT: 115%" lang="GL"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; LINE-HEIGHT: 115%" lang="GL"> </span></span></span></font></span></font></p> <ol style="MARGIN-TOP: 0cm" type="1"><font face="Arial" size="2"><font size="2"> <ul> <li class="MsoNormal" style="COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="GL">PAISAXE NATURAL</span></li> <li class="MsoNormal" style="COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="GL">PAISAXE HUMANIZADA</span></li> </ul> </font></font></ol> <p><font face="Arial" size="2"><font size="2"> </font></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt 35.45pt; LINE-HEIGHT: normal"><font face="Arial" size="2"><font size="2"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; COLOR: black" lang="GL">2.1. Paisaxe rural</span></font></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><font size="2"> </font></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt 35.45pt; LINE-HEIGHT: normal"><font face="Arial" size="2"><font size="2"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; COLOR: black" lang="GL">2.2. Paisaxe urbana</span></font></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><font size="2"> </font></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt 35.45pt; LINE-HEIGHT: normal"><font face="Arial" size="2"><font size="2"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; COLOR: black" lang="GL">2.3. Paisaxe industrial</span></font></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><font size="2"> </font></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt 35.45pt; LINE-HEIGHT: normal"><font face="Arial" size="2"><font size="2"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; COLOR: black" lang="GL">2.4. Infraestruturas</span></font></font></p> <p><font face="Arial" size="2"><font size="2"> </font></font></p> <ol style="MARGIN-TOP: 0cm" start="3" type="1"><font face="Arial" size="2"><font size="2"> <ul> <li class="MsoNormal" style="COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="GL">PAISAXE PROTEXIDA</span></li> </ul> </font></font></ol> <p><font face="Arial" size="2"><font size="2"> </p><p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt 35.45pt; LINE-HEIGHT: normal"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; COLOR: black" lang="GL">3.1. Patrimonio natural</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt 35.45pt; LINE-HEIGHT: normal"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; COLOR: black" lang="GL">3.2. Patrimonio cultural</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 13.9pt 0cm 0pt 35.45pt; LINE-HEIGHT: normal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; LINE-HEIGHT: 115%"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; COLOR: #00000a; LINE-HEIGHT: 115%" lang="GL">A exposición contará con algo máis de 90 documentos procedentes todos eles dos fondos que se custodian no Arquivo de Galicia: tanto da Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Dirección Xeral de Estruturas e Desenvolvemento Rural, Dirección Xeral de Recursos Mariños, Dirección Xeral de Obras Públicas...), como doutros (Casa de Banca e Comercio Bengoechea; Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago de Compostela, FOTOGRAFÍA AÉREA Y TERRESTRE, S.L (FOAT, S.L.)</span></span></p> </font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 20 Dec 2016 09:35:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0121.html 2016-12-20T09:35:33Z Monfero e Guitiriz http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0072.html <p>Existen no arquivo máis documentos sobre Labrada? Unha consulta na base de datos <a href="http://arquivo.galiciana.gal" target="_blank" title="Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia">Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia </a>permítenos ver que si. Por exemplo, o privilexio polo que o rei Fernando II de León acouta ou delimita para o mosteiro as vi<span class="text_exposed_show">las de Buriz e Labrada no ano 1177. Aquí comezaría todo. E precisamente sobre os marcos de Labrada litigaría o mosteiro trescentos anos despois, como amosa o outro documento en pergamiño que ofrecemos.<br /> No século XIX, os decretos de exclaustración e desamortización significarán a desaparición do mosteiro como institución e o seu abandono, plasmado nesa fotografía da década dos anos de 1920-1930.<br /> <br /> </span></p> Fri, 02 Dec 2016 13:24:14 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0072.html 2016-12-02T13:24:14Z O Arquivo de Galicia e a Biblioteca de Galicia incorporan os fondos históricos doados pola familia Banet Dobrkovska http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0120.html O Arquivo e a Biblioteca de Galicia, cabeceiras do Sistema de arquivos e bibliotecas, respectivamente, da Comunidade Autónoma de Galicia, acaban de incorporar ao seu patrimonio documental e bibliográfico os fondos históricos doados por Manuel Banet López de Rego e por Alena Dobrkovka Kubickova. Trátase de dous mapas do século XVII, do Reino de Galicia e de Bohemia, xunto cun singular exemplar da Biblia do século XVI escrito en castelán, ademais do incunable 'O libro das propiedades das cousas', datado do ano 1494. A entrega e recepción dos fondos tivo lugar o 11 de novembro de 2016, ás 12 horas, na Cidade da Cultura. O acto contou coa presenza do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, como representante da Consellería de Cultura, por un lado, e do doutor en medicina Manuel Banet e da súa esposa Alena Dobrkovska por outro, propietarios dos fondos documentais e bibliográficos doados á Xunta de Galicia. Tue, 15 Nov 2016 09:43:31 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0120.html 2016-11-15T09:43:31Z Procedementos de arquivos na sede electónica http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0119.html Habilitación para a presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es) das solicitudes dos seguintes procedementos: - CT113A- Depósito en réxime de comodato de fondos documentais en arquivos xestionados pola Xunta de Galicia - CT114A- Autorización de saída de documentos de arquivos - CT115A- Doazón de fondos documentais en arquivos xestionados pola Xunta de Galicia - CT116A- Autorización de reprodución de fondos de arquivos para publicación e/ou difusión Mon, 14 Nov 2016 08:58:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0119.html 2016-11-14T08:58:23Z 5º aniversario da Declaración Universal sobre os Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0118.html Wed, 09 Nov 2016 12:11:18 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0118.html 2016-11-09T12:11:18Z Axudas en materia de arquivos 2016 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0117.html O DOG nº 206, do 28 de outubro de 2016, recolle a Resolución do 17 de outubro de 2016 pola que se publican os beneficiarios e importes das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 10 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convovatoria para o ano 2016. Fri, 28 Oct 2016 08:40:42 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0117.html 2016-10-28T08:40:42Z Arquivo Xeral e Público de Galicia: aniversario http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0071.html <p>Nun preito entre descendentes do escribán do &quot;Archivo General y Público de Galicia&quot;, o Arquivo do Reino de Galicia, dos anos 1800 e 1802, sobre débedas impagadas ao arquivo polo escribán Antonio Sánchez Vaamonde, atopamos as contas de gastos do centro durante os primeiros anos da súa existencia.</p> <p>Revelan múltiples detalles sobre o traballo de organización (&quot;arreglo&quot;), descrición e instalación do arquivo, as compras de material corrente, os investimentos, o persoal permanente e eventual, a fabricación de tinta e de mazos...</p> Thu, 20 Oct 2016 12:29:22 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0071.html 2016-10-20T12:29:22Z Curso de formación “Os arquivos e a información nos medios sociais” http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0116.html <p><font color="#00000a"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span style="background: #ffffff">Este curso estará a cargo de José Luis Muñoz Romano, </span></font></font></font><font color="#00000a"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span style="background: #ffffff">do Arquivo Central da Secretaría de Estado de Educación, persoa moi activa na difusión dos arquivos a través dos medios sociais, e colaborará Francisco Sandoval Verea, do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, </span></font></font></font><font color="#00000a"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES"><span style="background: #ffffff">que se ocupa da elaboración dos&nbsp;contidos das redes sociais e doutras tarefas de difusión dese arquivo.</span></span></font></font></font></p> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Programa:</font></font></div> <p class="western" style="margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Día 3:</span></font></font></font></p> <ul> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Internet, un gran arquivo </span></font></font></font></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">A difusión 2.0 e os arquivos: un cambio de mentalidade</span></font></font></font></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#0000ff"><u><a href="https://correoweb.xunta.es/owa/redir.aspx?SURL=Nfsud_v0HBY7SdA2Ju0-2-nqN9rSMZIiN21cWfSVLZr8ctxPY-DTCG0AYQBpAGwAdABvADoAQQByAGMAaABpAHYAZQByAEAAcwA.&amp;URL=mailto%3AArchiver@s"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Archiveir@s</span></font></font></font></a></u></font></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Arquiblogosfera y biblogsfera: algúns exemplos</span></font></font></font></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Twitter, &iquest;unha rede social para archiveir@s?</span></font></font></font></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Facebook e a súa introdución nos arquivos</span></font></font></font></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#00000a"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES"><span style="font-weight: normal">&quot;A difusión 2.0 no Arquivo Histórico Provincial de Ourense: a experiencia con Facebook&quot;</span></span></font></font></font><font color="#00000a"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES"> </span></font></font></font></p> </li> </ul> <p class="western" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Día 4:</span></font></font></font></p> <ul> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Outras redes sociais e as súas posibilidades: Instagram, Flickr, LinkedIn, Pinterest, Storify, etc</span></font></font></font></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Sitios web: Youtube, Slideshare, Wikipedia</span></font></font></font></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">&iquest;Outro tipo de difusión? Boas e malas&nbsp;prácticas: exemplos nacionais e internacionais</span></font></font></font></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Ferramentas audiovisuais ou o poder da imaxe e o son: Podcasts, vídeos, exposicións virtuais, fotografías</span></font></font></font></p> </li> <li> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="es-ES">Conclusións</span></font></font></font></p> </li> </ul> <div><font color="#ff0000"> </font></div> <div><font color="#00000a"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">As persoas interesadas en asistir poden inscribirse utilizando o formulario que aparece no seguinte enlace:</font></font></font></div> <div>&nbsp;</div> <div><font color="#800000"><span lang="zxx"><u><a href="http://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/os-arquivos-e-informacion-nos-medios-sociais"><font color="#00000a">http://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/os-arquivos-e-informacion-nos-medios-sociais</font></a></u></span></font></div> <div>&nbsp;</div> <div><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Horario: de 10 a 14 h e de 16 a 18 h.</font></font></div> <div><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Lugar:T</font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">rasladamos o curso para o salón de actos do edificio do Arquivo e da Biblioteca de Galicia (Cidade da Cultura, Santiago de Compostela)</font></font></div> <div><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Duración: 12 horas</font></font></div> <div><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">Acceso libre ata completar o aforo.</font></font></div> <div>&nbsp;</div> Wed, 14 Sep 2016 06:37:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0116.html 2016-09-14T06:37:52Z DEBUXOS E PRIVILEXIOS http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0070.html <p>Proceden do preito que interpuxo no ano 1599 Álvaro Sánchez da Somoza, &quot;donado de la cruz&quot; da orde, contra a xustiza da xurisdición (o concello) de San Clodio do Ribeiro por incluílo nos repartimentos que se facían entre os veciños para pagar os tributos que se debían ao rei (alcabalas). Parece que tampouco quería pagar os dezmos eclesiásticos porque o cura da parroquia pleitea tamén contra el por este motivo. No texto do documento, en latín, subliñáronse os parágrafos que aludían a esas excepcións do pago de impostos. Quizais o notario ou algún dos seus empregados, farto de tanto latín, se entretivese debuxando as figuras que aparecen na contracuberta de pergamiño do documento. O preito ten a signatura 603/14 do fondo da Real Audiencia de Galicia. Os debuxos rexistráronse co número 2.777 da Colección cartográfica e iconográfica. A descrición do impreso xa está accesible na <a href="http://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1218658&amp;query_desc=kw,wrdl: didacum fernandez" target="_self">base de datos bibliográfica do arquivo</a>.</p> Fri, 09 Sep 2016 14:52:58 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0070.html 2016-09-09T14:52:58Z Leiteiras http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0069.html Ricardo Palmás foi, desde a emigración, un apaixonado galeguista, compañeiro e amigo de Eduardo Blanco-Amor, Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo ou Lorenzo Varela. Daí o seu interese por todo canto se referise a Galicia. Fri, 19 Aug 2016 10:46:48 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0069.html 2016-08-19T10:46:48Z Feira das Marabillas 2016 (A Coruña) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0068.html <p>Durante a celebración da Feira das Marabillas 2016 na cidade vella da Coruña, o Arquivo do Reino de Galicia realizará as seguintes actividades os días 20, 21 e 22 de xullo:</p> <table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>Mércores 20</td> <td>Xoves 21</td> <td>Venres 22</td> </tr> <tr> <td>De 11.00 a 13.30 h.</td> <td>&nbsp;</td> <td> <p>Obradoiros adultos (maiores de 15 anos):</p> <ul> <li>Lectura de documentos medievais</li> <li>Iluminación de iniciais sobre pergamiño</li> <li>Encadernación copta</li> </ul> </td> <td> <p>Obradoiro infantil (nenos entre 7 e 14 anos):</p> <ul> <li>Elaboración dun caderno con letras e decoracións medievais</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>De 16.30 a 19.00 h.</td> <td> <p>Obradoiros adultos (maiores de 15 anos):</p> <ul> <li>Lectura de documentos medievais</li> <li>Iluminación de iniciais sobre pergamiño</li> <li>Encadernación copta</li> </ul> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gratuítas. Inscricións: arq.reino.galicia@xunta.gal / Telef.:&nbsp; 881 960 360/ Fax: 881 960 374<a title="Boletín de inscrición" target="_self" href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/bol_ins_marab_16"><strong><br /> </strong></a></p> Tue, 05 Jul 2016 16:52:07 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0068.html 2016-07-05T16:52:07Z Aprobación dos listados definitivos das bolsas en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0114.html Fri, 01 Jul 2016 12:43:30 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0114.html 2016-07-01T12:43:30Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0107.html <div style="text-align: justify">O Arquivo de Galicia, en Santiago de Compostela, únese a esta celebración coa organización das seguintes actividades:</div> <div style="text-align: justify">9 de xuño</div> <div style="text-align: justify">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify"><strong>- 9:00 h a 14:00 h.</strong> <strong>Xornada de portas abertas e visitas guiadas ás instalacións do Arquivo de Galicia. </strong></div> <div style="text-align: justify">O obxectivo destas xornadas é dar a coñecer o Arquivo de Galicia á cidadanía mediante un percorrido polas súas instalación e unha explicación dos documentos que nel se conservan co apoio dunha representativa mostra documental.</div> <div style="text-align: justify">Inscrición previa.</div> <div style="text-align: justify">Mais información no teléfono 881 999 665 ou no enderezo electrónico do arquivo: arquivogalicia.cultura@xunta.gal</div> <div style="text-align: justify">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify"><strong>- 13:00 h.</strong> <strong>Presentación pública do depósito do arquivo da Real Sociedad de Amigos del País de Santiago de Compostela no Arquivo de Galicia</strong>.</div> <div style="text-align: justify">O Arquivo de Galicia é o arquivo intermedio e histórico do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia ao que corresponde, entre outras funcións, recibir por transferencia os documentos dos diferentes órganos da Xunta de Galicia ou das entidades dependentes cun ámbito territorial superior a unha provincia. Pero tamén recibir por doazón, legado, depósito ou compra calquera fondo de carácter público ou privado e ámbito galego que, por formar parte do patrimonio documental de Galicia se acorde depositar nel para facilitar a súa conservación e difusión.</div> <div style="text-align: justify">A Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago foi creada por Real Cédula de Carlos III, do 23 de setembro de 1784 coa finalidade de aplicar as novas ideas e coñecementos científicos derivados da Ilustración.</div> <div style="text-align: justify">A súa intensa actividade, especialmente a partir do ano 1833, na modernización e impulso da actividade agrícola e gandeira e no fomento da actividade industrial, así como na promoción da música, a arte e a cultura en xeral fai do seu arquivo unha valiosa fonte de información para a historia de Galicia nos séculos XIX e XX.</div> <div style="text-align: justify">O seu depósito no Arquivo de Galicia suporá a garantía da súa conservación e posta a disposición de investigadores e cidadáns.</div> <div style="text-align: justify">on motivo da presentación inaugurarase unha pequena exposición nunha das aulas situadas no edificio do Arquivo de Galicia.</div> <div style="text-align: justify">No acto institucional de presentación participará a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Real Sociedad Económica de Amigos del País.</div> Fri, 03 Jun 2016 11:09:21 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0107.html 2016-06-03T11:09:21Z Día Internacional dos Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0105.html <p style="text-align: justify">A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria súmase tamén a esta celebración anual para destacar a importancia estratéxica dos arquivos e dos profesionais que os atenden para avanzar na eficiencia e na transparencia das administracións públicas, así como para a conservación e posta en valor do patrimonio cultural.</p> <p style="text-align: justify">Con este motivo, a Secretaría Xeral de Cultura, a través da Subdirección Xeral de Arquivos, anima aos arquivos galegos a promover iniciativas arredor desta data para lle achegar os arquivos ao público en xeral.</p> <p style="text-align: justify">Os arquivos dependentes da Secretaría Xeral de Cultura organizan durante toda a semana diversas actividades.</p> Fri, 03 Jun 2016 08:28:10 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0105.html 2016-06-03T08:28:10Z Día Internacional dos Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0012.html <p>Ás 11:00 presentará un documento singular dos que custodia.</p> <p>O documento que presentamos nesta ocasión é a resposta que ofrece o mestre da Escola Nacional Mixta da Ermida, parroquia do Chao de Fabeiro en Monforte de Lemos e situada no lugar de Porto de Lobos á circular da Sección Administrativa de Primeiro Ensino de Lugo de 16 de xaneiro de 1943 que ordenaba ás Xuntas Municipais de Primeiro Ensino a remisión urxente de datos das escolas de cada municipio.</p> <p>&nbsp;Ademais da presentación deste documento, publicarase un folleto descritivo, onde se describirá este seguindo as directrices da NOGADA (Norma Galega de Descrición Arquivística), que adapta á realidade galega a norma internacional de descrición arquivística ISAD (G).</p> <p>Ofreceranse ademais, como ven sendo habitual, visitas guiadas ao arquivo para quen así o solicite, no teléfono do arquivo 982. 828.318 ou no correo electrónico ahp.lugo.información@xunta.es</p> Fri, 03 Jun 2016 07:56:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0012.html 2016-06-03T07:56:15Z O Día Internacional dos Arquivos no Arquivo do Reino de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0067.html <p>Xuntamos o programa completo dos diferentes obradoiros e das visitas guiadas que se desenvolverán en sesións de mañá e de tarde.</p> <p>Haberá obradoiros de pergamiño (elaboración de marcapáxinas con letras iluminadas), obradoiro de encadernación (elaboración de tarxeteiros) e obradoiro de documentos e arquivos (aproximación á lectura de documentos: letras humanística e procesal e os arquivos familiares e persoais).</p> <p>Observacións: 15 persoas por obradoiro.</p> <p>A selección farase por orde de chegada das solicitudes</p> <p>As persoas interesadas deben cubrir o formulario de inscrición e remitilo ao correo : arq. reino.galicia @ xunta.es ou a n&ordm; de fax: 881 960 3</p> Fri, 03 Jun 2016 10:27:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0067.html 2016-06-03T10:27:16Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo Territorial de Pontevedra http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0004.html <p>O Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra únese a esta celebración coa organización das seguintes actividades:</p> <p>9 de xuño: - Xornada de portas abertas con visitas guiadas dirixidas aos empregados públicos como usuarios deste centro.</p> <p>Horario de 10:00 a 14:00h.</p> <p>Información e reservas:</p> <p>Teléfono: 886 206 617</p> <p>Correo electrónico: arquivo.cultura.pontevedra@xunta.es</p> Fri, 03 Jun 2016 11:15:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0004.html 2016-06-03T11:15:24Z Día Internacional dos Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0040.html <p>O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra únese a esta celebración coa organización das seguintes actividades:</p> <p>&nbsp;9 de xuño: - 12:00h: Xornada de portas abertas con visitas guiadas ás instalacións do arquivo e á mostra sobre as fontes documentais para o estudio da toponimia, na Sala dos Masóns.</p> <p>- 17:00h: Xornada de portas abertas con visitas guiadas ás instalacións do arquivo e á mostra sobre as fontes documentais para o estudio da toponimia, na Sala dos Masóns. 10 de xuño: - 12:00h: Xornada de portas abertas con visitas guiadas ás instalacións do arquivo e á mostra sobre as fontes documentais para o estudio da toponimia, na Sala dos Masóns.</p> <p>- 19:00 h. Conferencia &ldquo;Arquivos, toponimia e tradición oral&rdquo; sobre toponimia e documentos, por Xosé Lois Vilar Pedreira.O baleirado documental do material existente nos arquivos públicos e privados, incluídas as hemerotecas, coa recollida da tradición oral. Tratamento da toponimia, os nomes da terra e do mar en transo de desaparición debido ós cambios económicos e sociais das últimas décadas</p> <p>- 20:00 h. Velada musical a cargo das violinistas Antía García Diz e Montserrat Vilasante Ferreiro</p> <p>Información e reservas:</p> <p>Teléfono 986 852 118</p> <p>Correo electrónico: arq.historico.pontevedra@xunta.gal</p> Fri, 03 Jun 2016 10:49:48 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0040.html 2016-06-03T10:49:48Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo Municipal de Betanzos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0113.html Tue, 07 Jun 2016 08:40:44 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0113.html 2016-06-07T08:40:44Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo Central de Cultura http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0108.html Tue, 07 Jun 2016 07:54:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0108.html 2016-06-07T07:54:16Z Día Internacional do Arquivos no Arquivo Territorial de Lugo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0109.html Tue, 07 Jun 2016 07:59:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0109.html 2016-06-07T07:59:13Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo Territorial de Vigo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0110.html Tue, 07 Jun 2016 08:03:25 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0110.html 2016-06-07T08:03:25Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo Histórico Universitario de Santiago http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0112.html Tue, 07 Jun 2016 08:30:08 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0112.html 2016-06-07T08:30:08Z Día Internacional dos Arquivos na Real Academia Galega http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0111.html Tue, 07 Jun 2016 08:23:08 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0111.html 2016-06-07T08:23:08Z Listado provisional de adxudicatarios de bolsas de formación en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0104.html Artigo 6.3 da Orde de convocatoria: ....." A proposta de resolución provisional farase pública nos taboleiros de anuncios da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e nos das súas xefaturas territoriais. O prazo de exposición pública será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, durante os cales se poderán facer as alegacións pertinentes". Fri, 27 May 2016 06:22:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0104.html 2016-05-27T06:22:36Z Visita guiada: mércores 1 de xuño http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0065.html Os interesados deben anotarse na lista correspondente, para o que bastará que envíen unha mensaxe ao enderezo electrónico do centro (arq.reino.galicia@xunta.gal). Poden tamén chamar ao teléfono 881 960 360 ou enviar un fax ao 881 960 374. Nas imaxes, documentos do fondo da Xefatura Provincial de Estradas da Provincia da Coruña: 1. Proxecto de estación de autobuses da Coruña do ano 1940 .(Signatura 956). 2. Caderno de planos do estudo do proxecto de estrada de Fene ao Castelo da Palma. 1893. Interior e exterior. (Signatura 248). Mon, 30 May 2016 11:15:58 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0065.html 2016-05-30T11:15:58Z Mulleres en galego: exposición na celebración do Día das Letras Galegas. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0064.html Fri, 13 May 2016 08:55:40 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0064.html 2016-05-13T08:55:40Z PARADA NA INTRODUCIÓN DE DATOS NA APLICACIÓN ALBALÁ http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0103.html Tue, 26 Apr 2016 09:11:04 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0103.html 2016-04-26T09:11:04Z Recepción dunha nova transferencia no Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0102.html Mon, 25 Apr 2016 08:30:34 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0102.html 2016-04-25T08:30:34Z LIBROS E DOCUMENTOS http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0063.html O fondo documental da Real Audiencia de Galicia ofrece, máis unha vez, numerosos exemplos deste vencello. Así ocorre no preito que enfrontou no ano 1675 ao cabido da Catedral de Santiago co seu arcebispo polo dereito a imprimir as cartillas para o rezo comunitario. Ademais de ofrecer moita e interesante información sobre a situación e traballo dos diferentes impresores de Santiago naquela altura, este expediente xudicial ofreceu algúns achados de enorme interese. Por exemplo, un pequeno libro sobre as festas da diocese impreso no ano 1596, ou dúas cartillas para o rezo impresas en Valladolid nos anos 1672 e 1673. Pero o máis interesante foi que no interior da da parte traseira da cuberta, feita de pergamiño, do pequeno libriño sobre as festas, aparecese o fragmento dun incunable. E non calquera incunable! Antonio Odriozola identificou este fragmento hai moitos anos como un dos folios do desaparecido Misal compostelán, realizado probablemente en Monterrei, por Juan de Porras, no obradoiro de Juan Rodríguez de la Pasera. O mesmo lugar onde un ano antes se imprimira o Misal auriense, o primeiro libro impreso en Galicia. O preito ten a signatura 353/33 do fondo da Real Audiencia de Galicia. O libro de festas, o 8.641 da biblioteca auxiliar do arquivo. O fragmento do incunable localízase co número 42 dos fragmentos de códices e impresos. Fri, 22 Apr 2016 10:06:51 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0063.html 2016-04-22T10:06:51Z Orde de subvención en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0098.html Thu, 07 Apr 2016 06:10:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0098.html 2016-04-07T06:10:16Z Bolsas de formación en arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0097.html Thu, 07 Apr 2016 06:07:40 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0097.html 2016-04-07T06:07:40Z Ingresou no Arquivo de Galicia o Arquivo fotográfico de Manuel Chamoso Lamas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0096.html Wed, 06 Apr 2016 12:13:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0096.html 2016-04-06T12:13:36Z SENTENZAS http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0061.html En realidade, estes xuíces non facían senón recuperar os usos lingüísticos xudiciais vixentes en Galicia ate fins do século XV, momento da creación da Real Audiencia de Galicia pola Coroa Castelá. Velaquí como mostra unha sentenza arbitral ditada o 5 de xullo de 1428 por don Aras, abade do mosteiro de Santa María de Pallares, no preito que enfrontaba o mosteiro de Santa María de Sobrado co prior do de San Xulián de Xunqueira de Espadañedo, o abade de San Xoán de Montederramo e o comendador da Batundeira sobre o repartimento do tributo do subsidio en Santa Baia de Banga e San Mamede de Librán. Está escrito en galego sobre pergamiño, en letra gótica precortesá. Ten a signatura 360 da Colección de documentos en pergamiño do Arquivo. Pódese ver a descrición en contexto na base de datos de descrición de fondos do Arquivo, nesta mesma páxina. Mon, 28 Mar 2016 08:32:07 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0061.html 2016-03-28T08:32:07Z Día Internacional da Muller 2016. Mulleres sobranceiras: Olga Gallego Domínguez http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0091.html <p>Con esta pequena mostra o Arquivo de Galicia pretende inaugurar unha serie de homenaxes dedicados ás mulleres galegas.</p> <p>A relevancia da figura de Olga Gallego na Arquivística española, a súa preocupación polo desenvolvemento do sistema arquivístico e a conservación do patrimonio galego así como a doazón que a súa irmá e única herdeira fixo do seu arquivo persoal ao Arquivo de Galicia no ano 2011, fana merecedora da primeira exposición da serie. Procedentes, fundamentalmente do seu arquivo persoal, os documentos da mostra abordarán as múltiples facetas da súa vida: gran profesional dos arquivos, mestra de varias xeracións de arquiveiros; historiadora preocupada polo patrimonio e a historia da cultura (o libro e as bibliotecas, a lingua e a literatura, a arte, o urbanismo, a arqueoloxía, a museoloxía&hellip;); colaboradora activa con institucións como a Fundación Penzol, a Fundación Otero Pedrayo, o Grupo Marcelo Macías ou Anabad Galicia; membro da Real Academia de la Historia e da Real Academia Galega.</p> <p>A súa preocupación constante por múltiples aspectos relacionados coa historia económica, social e administrativa de Galicia en xeral e da súa cidade, Ourense, en particular, as decenas de publicacións froito dos seus estudos e o seu espírito xeneroso a fixeron merecedora de distincións como o Lazo da Orde de Alfonso X o Sabio (1969), a Medalla de Anabad (1999), a Medalla de Prata de Galicia da Xunta de Galicia (2000), a Medalla Castelao (2006) ou o Premio Trasalba, da Fundación Otero Pedrayo (2008).</p> <p style="text-align: right">&nbsp;</p> <p style="text-align: right"><a title="Exposición virtual Olga Gallego Domínguez" target="_blank" href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/content/virtual/expo/201603sa/"><img id="iimg_-1489591655" hspace="5" alt="webenlaceolga" vspace="5" align="left" width="335" height="154" src="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-de-galicia/resources/img/webenlaceolga.jpg" /></a></p> Thu, 17 Mar 2016 14:35:19 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0091.html 2016-03-17T14:35:19Z Pontes, pontigos e pasares. Fotografías no Arquivo Histórico Provincial de Lugo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0010.html <div>A exposición conta de dúas seccións:</div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span>&middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Unha, dedicada á provincia de Lugo, con fotografías de Juan José, Vega e Loty, onde se atopan a maioría dos pontigos e pasares, ademais de haber pontes propiamente ditas.</div> <div style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span>&middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Outra, dedicada ao resto de Galicia, con fotos de Loty, onde se recollen pontes das provincias da Coruña, Ourense e Pontevedra.</div> <div style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt">Acompáñaa unha pequena escolma de documentos de pontes da provincia de Lugo custodiados no Arquivo Histórico Provincial de Lugo, do fondo do concello de Lugo e do de Obras Públicas.&nbsp; &nbsp;</div> <p style="text-align: right">&nbsp;</p> <p style="text-align: right">&nbsp;</p> <p style="text-align: right">&nbsp;</p> <p style="text-align: right"><a title="Visita virtual" target="_blank" href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/content/virtual/expo/201506lu/index.html">Esta exposición pódese visitar virtualmente</a></p> <table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" align="right"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right"> <p><br /> <a title="Visitar a exposición " target="_blank" pontigos="" e="" href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/content/virtual/expo/201506lu/index.html"><img id="iimg_-1631003000" alt="pontes" align="right" width="420" height="188" src="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-galicia/resources/img/virtual01.jpg_789167453.jpg" /></a>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt">&nbsp;</div> <div style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt">&nbsp;</div> Fri, 20 Feb 2015 12:28:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0010.html 2015-02-20T12:28:57Z CAMIÑOS DE IGUALDADE: A LOITA DAS MULLERES POLO DEREITO Á EDUCACIÓN. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0039.html <p><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES"><u>O Instituto de Pontevedra.</u></span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">É neste contexto onde se inserta o fondo documental do Instituto de Pontevedra, custodiado no Arquivo Histórico Provincial (AHPPo).</span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">Aínda que foi solicitada a súa creación polo propio Concello, en 1845, o seu principal provedor e responsable foi a Deputación. Pronto se converteu nunha importante institución educativa tanto da cidade como da provincia, ofrecendo tanto educación de bacharelato como da escola de formación de mestras. </span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">O fondo conservase hoxe en día en dous lugares:</span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">. Instituto Sánchez Cantón, con documentación desde 1845.</span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">. AHPPo. Anos 1886-1945. </span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">Contén documentación sobre o Instituto de Educación Secundaria de Pontevedra e sobre a Escola Normal de Mestres/as. Custodia tamén información sobre os Institutos de Tui e A Estrada. Consta de 427 u. i., clasificadas en Libros de Actas de Exames e Expedientes de Alumnos/as.</span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">Exponse nesta nova diversos exemplares de exptes. de alumnas, tanto do Instituto de Pontevedra (anos 1891-1893, 1916-20) como da Escola Normal de Mestras (anos 1916-19).</span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">Polo momento atopáronse 14 exptes. de alumnas, de procedencia tanto da provincia pontevedresa (Vilagarcía de Arousa , Vigo, Tui, A Estrada, Valga, Poio, Moraña...) como do resto de Galicia (Santiago de Compostela, Sarria...) e incluso algunha de León.</span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">Estudan o mesmo que os seus compañeiros varóns, obtendo, en xeral, sobresaíntes e matrículas de honor.</span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">É este fondo unha mostra mais dese proceso de busca de integración e igualdade da muller na sociedade a través da educación, no coñecemento de que a educación é un dos piares fundamentais para a consecución da emancipación feminina e que a igualdade tamén repercute nun mellor desenvolvemento económico, social e cultural dun pais.</span></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><br /> <br /> &nbsp;</p> <p align="justify" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="gl-ES">Nota: O noso agradecemento ao investigador Sr. J. M. Sarmiento Alonso por toda a axuda prestada na elaboración desta nova. </span></font></font></p> <p lang="gl-ES" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm"><br /> <br /> &nbsp;</p> Mon, 07 Mar 2016 13:01:35 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0039.html 2016-03-07T13:01:35Z Visitas guiadas mensuais http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0059.html Lembramos que todos os primeiros mércores de mes hai visita á hora indicada. Interesados: contactar co Arquivo por correo electrónico, fax ou teléfono: Tel. 881960360 Fax: 881960374 e-mail: arq.reino.galicia@xunta.es Imaxes: fotografías do fondo do Arquivo cando estaba instalado no actual edificio do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, antiga Audiencia Territorial da Coruña, entre 1936 e 1956. Fri, 26 Feb 2016 13:11:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0059.html 2016-02-26T13:11:26Z A Coruña: ruínas da igrexa de San Francisco. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0060.html Pouca xente lembrará tampouco o aspecto que na década dos anos de 1920, cando foron tomadas as fotografías que presentamos hoxe, ofrecía a cidade desde o mar por aquel lugar. A igrexa foi trasladada no ano 1963 ao Paseo das Pontes e reconstruída polo arquitecto Pons Sorolla. As fotografías teñen as signaturas 3.232, 3.233 e 3.771 da Colección fotográfica. Wed, 10 Feb 2016 14:56:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0060.html 2016-02-10T14:56:26Z Decreto polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0090.html <p>O Consello de Avaliación Documental de Galicia é un órgano colexiado consultivo e de asesoramento da Administración autonómica de Galicia, adscrito á consellería competente en materia de arquivos e patrimonio documental.</p> <p>A súa finalidade é o estudo e ditame das cuestións relativas á cualificación e utilización dos documentos producidos, recibidos ou acumulados no exercicio das súas funcións polas institucións, administracións e organismos públicos e empresas e entidades deles dependentes, así como a súa integración nos arquivos e ao réxime de acceso e inutilidade administratica de tales documentos no ámbito do Sistema de Arquivos de Galicia, tal como establece o artigo 34 da Lei 7/2014, do 26 de setembro.</p> Fri, 19 Feb 2016 09:20:17 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0090.html 2016-02-19T09:20:17Z A Autoridade Portuaria de Vigo convoca unha praza de técnico/a de xestión documental mediante contrato temporal de interinidade http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0089.html <p>As bases da convocatoria están a disposición na División de Recursos Humanos da Autoridade Portuaria de Vigo (praza da Estrela, 1, Vigo) e na súa páxina web <a href="http://www.apvigo.com/">www.apvigo.com</a></p> <p>Todas as comunicacións do Tribunal realizaranse a través do taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vigo e da súa páxina web.</p> Tue, 16 Feb 2016 14:05:59 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0089.html 2016-02-16T14:05:59Z Axudas en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0088.html <p>RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015 pola que se procede á publicación dos beneficiarios e importes das axudas concedidas ao abeiro da orde do 6 de marzo de 2015 destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos para o ano 2015.</p> Tue, 12 Jan 2016 10:02:34 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0088.html 2016-01-12T10:02:34Z LIBROS: a biblioteca de Santa Catalina de Montefaro. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0057.html Hoxe en día constitúe unha interesante fonte para o coñecemento da cultura dunha comunidade eclesiástica. Como é natural, no conxunto predominan as obras de carácter relixioso ou filosófico, como a que amosamos, un tratado didáctico sobre a filosofía do famoso autor franciscano medieval Xoán Duns Escoto. A biblioteca de San Catalina está a ser catalogada, de forma que unha gran parte dos seus rexistros áchanse xa accesibles a través da base de datos bibliográfica do Arquivo En moitos casos, podemos ver ademais en liña as imaxes da portada e de certas páxinas destacables do seu interior. Un primeiro paso para a súa futura conversión nunha verdadeira biblioteca dixital. Tue, 19 Jan 2016 09:58:56 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0057.html 2016-01-19T09:58:56Z A CORUÑA: proxecto de edificio para oficina no porto (1879). http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0058.html Sendo todos de grande interese, é destacable o primeiro, que amosa a situación do edificio, ao carón do peirao de ferro e do lugar onde se erixiría o Teatro-Circo Emilia Pardo Bazán (e tamén do Rosalía), e a disposición e grao de construción da fronte do porto naquela altura. Lembremos que desde a súa constitución no ano 1877, a Xunta de Obras impulsou a extensión da construción do porto, iniciada en 1860. O proxecto ten a signatura 21.305/5 e conforma, xunto con outros sete, o pequeno fondo documental daquel enxeñeiro, que ingresou no Arquivo no ano 1998. Tue, 15 Dec 2015 15:11:58 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0058.html 2015-12-15T15:11:58Z VISITAS GUIADAS http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0055.html <p>A partir do mércores 4 de novembro, inícianse as visitas guiadas ao edificio do Xardín de San Carlos.</p> <p>A partir das 18:00 h., e durante unha hora e media, aproximadamente, a visita, que correrá a cargo dunha das arquiveiras do centro, percorrerá diversos espazos e instalacións do Arquivo. Os asistentes poderán contemplar ademáis unha mostra representativa dos documentos que custodia e coñecer de primeira man as funcións que ten encomendadas e as actividades que realiza con tal fin.</p> <p>Os interesados deben anotarse na lista aberta para o efecto enviando un correo electrónico do Arquivo (<a href="mailto:arq.reino.galicia@xunta.es">arq.reino.galicia@xunta.es</a>).</p> Tue, 03 Nov 2015 17:19:47 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0055.html 2015-11-03T17:19:47Z ANIVERSARIO http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0054.html <p>O 22 de outubro de 1775 expedía o rei Carlos III unha Real cédula pola que daba comisión ao rexente da Audiencia de Galicia, don Joseph de Zuazo Bustamante, para a creación do &ldquo;Archivo Público y General del Reyno de Galicia&rdquo;.</p> <p>Celebramos este aniversario coa publicacións dalgúns documentos relacionados coa creación do Arquivo e a súa instalación primeira:</p> <div class="text_exposed_show"> <p>- A Real cédula de 16 de febreiro de 1777 que ratifica a disposición de 1775 sobre a creación do Arquivo (a primeira folla).<br /> - Un gravado que amosa o edificio que foi primeira sede do Arquivo, o palacio da Capitanía Xeneral e Real Audiencia de Galicia.<br /> - Dúas imaxes da instalación do Arquivo nese mesmo edificio, no magoante estado en que se achaba no primeiro terzo do século XX.</p> <p>No folio 3 da cédula hai un parágrafo que di: &quot; &ldquo;Que la formación de archivos donde convenga, en que tanto interés<span class="text_exposed_show">a el público, es propio de mi soberanía, sin que ningunas personas puedan reclamarlo por sus intereses particulares (...). Que ni la lastimosa disposición en que se hallan los procesos (...) y el nombramiento de archivero, oficial con el título de mayor y demás dependientes del Archivo no permiten demora en su debida observancia en que interesa el Estado, la Administración de Justicia, y el peculiar derecho de los vasallos...&rdquo;</span></p> <p><span class="text_exposed_show">O Arquivo, para o que se construíra un edificio en Betanzos, instalouse finalmente no palacio que era sede da Real Audiencia e a Capitanía Xeneral, na Coruña, na actual praza de Azcárraga. Ocupou alí 7 pezas nos sotos do edificio (véxanse ímaxes), prevéndose a utilización futura da denominada Sala das Discordias e tres pezas anexas.</span></p> <p><span class="text_exposed_show">O centro comezou sendo atendido por un arquiveiro (Vicente Álvarez de Neira, avogado da Real Audiencia de Galicia), un oficial maior, dous escribintes e un porteiro. Cobraban de salario, respectivamente, 10.000, 8.800, 3.300 e 2.200 reás. Na traslación e colocación dos papeis desde os diferentes lugares onde se achaban dispersos, gastáronse 25.190 reás e 30 maravedís e os gastos das obras para acondicionar as 7 pezas importaron outros 28.000 reás.</span></p> </div> Wed, 21 Oct 2015 08:31:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0054.html 2015-10-21T08:31:02Z PORLIER: 200 anos da súa morte http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0053.html <p>Porlier distinguírase durante a Guerra da Independencia, no trancurso do cal ascendera a xeneral.<br /> Os documentos que presentamos proceden do fondo da Xu<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">nta de Armamento e Defensa do Reino de Galicia, institución constituída durante a Guerra da Independencia para loitar contra os franceses. Son unha petición de Porlier, que daquela estaba ao mando da 5&ordf; División do IV Exército que operaba no norte de España, de camisas e zapatos para as súas tropas, e a contestación da Xunta.<br /> Xuntamos ademais dúas imaxes dos lugares onde Porlier estivo preso: o Castelo de San Antón e o cárcere real da Coruña, neste caso no momento de ser derrubado no ano 1928.<br /> Di Porlier: &ldquo;Los trabajos incesantes de las tropas de mi División la han reducido a un estado de desnudez e imposibilidad de regresar a Asturias sin ser socorridas en los artículos alomenos de camisas y zapatos en número de mil pares de estos, pues con los reclutas que [he] hecho en Santoña y los soldados de servicio se compone el equivalente en el número de hombres al de el pedido que he insinuado&hellip;&rdquo;<br /> Á marxe, hai unha dilixencia coa contestación da Xunta, que se amosa tamén na minuta do oficio de contestación: &ldquo;Urgente. Se le conteste que se oficia al intendente para que le socorra con los zapatos y camisas que solicita, y que la Junta verá si puede subministrarle algunos uniformes, pero que diga cuántos necesita&hellip;&rdquo;</span></p> Thu, 01 Oct 2015 13:22:11 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0053.html 2015-10-01T13:22:11Z Ampliación do prazo para xustificar os proxectos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0084.html <p>O prazo para que os beneficiarios das axudas acrediten e xustifiquen os proxectos subvencionados&nbsp;queda ampliado ata o 30 de novembro de 2015.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 17 Sep 2015 09:01:12 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0084.html 2015-09-17T09:01:12Z Prórroga da exposición "Memorias de familia. O fondo Vilariño Pintos no Arquivo de Galicia" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0085.html Mon, 07 Sep 2015 08:32:20 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0085.html 2015-09-07T08:32:20Z Actividade didáctica co gallo da Exposición "Memorias de familia. O fondo vilariño pintos no Arquivo de Galicia" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0086.html <p><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: GL; mso-ansi-language: GL; mso-bidi-language: AR-SA">O obradoiro comezará cunha <b>visita guiada á exposición</b></span><span lang="ES" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: GL; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">. </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: GL; mso-ansi-language: GL; mso-bidi-language: AR-SA">A continuación <b>entregarase o material </b>elixido para a realización da actividade. Este material, que se obsequiará aos participantes, consistirá en tarxetas impresas en cartolina con reproducións de documentos, textos explicativos e un espazo en branco para ser cuberto durante a actividade.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: GL; mso-ansi-language: GL; mso-bidi-language: AR-SA">No transcurso do obradoiro, proxectaranse imaxes e videos que ilustren sobre os cambios experimentados na cidade <font face="Times New Roman, serif"><font color="#000000"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">neste período de tempo </span></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">e </span></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">faciliten </span></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">a </span></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal"><b>participación</b></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> mediante o relato de </span></span></span></font></font><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal">lembranzas persoais dos asistentes.&nbsp; </span></span></font></font></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p lang="zxx" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx">A actividade </span></font><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx">está </span></font><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx">dirixida a un público </span></font><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx">maior de 18 anos. Desenvolverase o día 9 de setembro dende as 18 horas na Aula 2 do Edificio da Biblioteca e Arquivo de Galicia (Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás, s/n). </span></font></font></p> <p lang="zxx" align="justify" style="margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal">A</span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal">s persoas interesadas en asistir poderán solicitalo no correo electrónico do arquivo: </span></span></font></font><a href="mailto:arquivogalicia.cultura@xunta.es">arquivogalicia.cultura@xunta.es</a></p> Mon, 07 Sep 2015 09:41:54 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0086.html 2015-09-07T09:41:54Z LETICIA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0052.html <p>Os dous debuxos que&nbsp;figuran entre as imaxes&nbsp;débense á man de Iglesias, quen viu no nomeamento unha oportunidade única para entrar en contacto directo co medio físico e adquirir información de primeira man para unha ambiciosa expedición ao Amazonas que estaba a preparar.</p> <p>Ademais do mapa do Perú que representa o territorio obxecto da disputa, ofrecemos outro do departamento de Loreto, unha das poboacións de Leticia. Todos forman parte do fondo de Iglesias, adquirido polo Ministerio de Cultura ás súas herdeiras nos anos da década de 1970 e depositado na actualidade no Arquivo do Reino de Galicia.</p> Thu, 03 Sep 2015 08:40:27 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0052.html 2015-09-03T08:40:27Z Curso de administración electrónica e arquivo electrónico administrativo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0083.html <p>Inscricións:</p> <p><a href="http://egap.xunta.es/cursoadmonElectronica">http://egap.xunta.es/cursoadmonElectronica</a></p> <p>Prazo: 10 días naturais a partir do seguinte ao da publicación da Resolución no DOG</p> Thu, 20 Aug 2015 08:41:45 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0083.html 2015-08-20T08:41:45Z Axudas para actuacións en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0082.html <p>O 31 de xullo de 2015 o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria resolveu a adxudicación das axudas convocadas pola Orde de 6 de marzo de 2015&nbsp;pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (DOG n&ordm; 55 do 23&nbsp;de marzo)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 04 Aug 2015 08:18:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0082.html 2015-08-04T08:18:57Z FESTAS E ROMARÍAS http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0051.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Ofrecemos unha escolma de imaxes da Colección Fotográfica, onde o rito sacro ou profano convive en aparente harmonía co lecer.</div> Mon, 03 Aug 2015 10:58:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0051.html 2015-08-03T10:58:23Z Visitas guiadas á exposición Memorias de familia. O fondo da familia Vilariño Pintos no Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0081.html <p style="margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Na exposición amósanse documentos relacionados coa identidade, relacións ou economía do grupo familiar, a actividade profesional dalgún dos seus membros na Universidade e outras institucións de Santiago de Compostela e actividade política a través da correspondencia con Montero Ríos e outros.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Para realizar unha visista máis completa, con percorrido xeral polas instalacións do Arquivo, debe haber un aforo mínimo de dez asistentes.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Aquelas persoas que estean interesadas deben enviar unha solicitude ao</font></font><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: normal"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> teléfono 881 99 96 65 ou no correo electrónico:&nbsp;</span></span></span></font></font></font></span><a href="mailto:arquivogalicia.cultura@xunta.es">arquivogalicia.cultura@xunta.es</a><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: normal"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">. Só hai que achegar o nome e apelidos e unha dirección de correo ou teléfono de contacto.</span></span></span></font></font></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Os días de visita serán:</font></font></p> <p style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0.35cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">No mes de xullo: do 27 ao 31.</font></font></p> <p style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0.35cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">No mes de agosto: do 1 ao 14.</font></font></p> <p style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0.35cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">No mes de setembro: do 1 ao 9.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">O horario: entre as 10 e as 13.30 horas.</font></font></p> Mon, 27 Jul 2015 08:33:01 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0081.html 2015-07-27T08:33:01Z Remataron as bolsas de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0080.html <h5>Os destinatarios son graduados universitarios con formación académica en Arquivística.</h5> <h5>A formación se desenvolve en arquivos dependentes da Consellería de Cultura, Educacíón e Ordenación Universitaria (Arquivo de Galicia en Santiago de Compostela, Arquivo do Reino de Galicia na Coruña, Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Arquivo Histórico Provincial de Ourense, Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo, Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra e Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo) e nos arquivos municipais de Dodro, Muíños, Porto do Son e O Barco de Valdeorras.</h5> <h5>Dende o Servizo de Arquivos agradecemos a todos e cada un dos bolseiros polo interese, a boa disposición e o entusiasmo con que responderon, así como aos directores e directoras dos centros pola colaboración prestada.</h5> Tue, 14 Jul 2015 09:05:58 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0080.html 2015-07-14T09:05:58Z Ingreso de fotografías aéreas Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0079.html Mon, 13 Jul 2015 09:20:42 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0079.html 2015-07-13T09:20:42Z BOLSAS DE FORMACIÓN EN ARQUIVOS 2014-2015 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0028.html <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">Neste tempo, o seu traballo principal desenvolveuse na actualización e posta ao día do Censo Guía de arquivos da provincia de Pontevedra, utilizando as normas de descrición arquivística e realizando fichas ISAD(G)-NOGADA e ISDIAH, a nivel de fondo e institucións de arquivo.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">Na segunda metade de duración da bolsa, a súa formación concretouse na aprendizaxe do funcionamento dun arquivo histórico e intermedio, adquirindo formación teórico-práctica sobre todas as tarefas arquivísticas de tratamento técnico e organización da documentación ata a súa posta en servizo aos/ás usuarios/as: cidadáns, investigadores/as e a propia administración.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">Os fondos nos que desenvolveron as súas tarefas foron moitos: <i>Hacienda</i> de Pontevedra (Catastro do Marqués de Ensenada, Catastros de rústica e urbana, Exptes. de comprobación de valores...), Protocolos notariais, Goberno Civil, concellos de Tui e Pontevedra, fondos familiares... Participaron de todas as tarefas arquivísticas: recepción da documentación, identificación, clasificación, ordenación.... ata a atención ao público.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">As súas tarefas desenvolvidas neste arquivo foron de plena satisfacción tanto pola súa boa disposición e actitude como pola constante demanda de prácticas formativas, acompañando sempre ao persoal técnico no desenvolvemento do seu traballo arquivístico, o que repercutiu positivamente nelas, implementando a súa formación e cualificación en arquivos, obxectivo principal das bolsas.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">Estas bolsas de formación en materia de arquivos son sempre ben recibidas pola dirección deste arquivo porque aínda que as actividades de formación relacionadas cos procesos técnicos que se realizan no arquivo piden tempo e atención para os/as bolseiros/as por parte do persoal técnico e directivo, este proceso repercute positivamente no propio arquivo ao actualizar os tratamentos arquivísticos dos seus fondos e axilizar a atención ao público.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">Desde este arquivo queremos transmitir a nosa satisfacción e agradecemento pola estadía formativa dos/as bolseiros/as, pois aparte de cumprir axeitadamente as súas obrigas, mostraron unha gran curiosidade e demanda de formación e colaboraron activamente en todas as tarefas e actividades arquivísticas propostas polo AHPPo.</span></div> Mon, 06 Jul 2015 16:43:40 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0028.html 2015-07-06T16:43:40Z UNHA BOA SEMANA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0027.html <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'"> <div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">O salientable da mostra non foi só o período cronolóxico abranguido, dende o século XVII ata o XX, senón tamén, a diversidade de fondos que proporcionan as fontes para o seu estudo. Estas permiten rastrexar os seus antecedentes coa explotación das salinas e a chegada dos fomentadores, a implantación de factorías de salgadura e, por último, a industria conserveira.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">Así, xa no ano 1735, as Respostas xerais ou Interrogatorios do <u>Catastro do marqués da Ensenada</u> deixan constancia das salinas da S.M. en distintos puntos da costa de Pontevedra.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">É doado comprender, por outra banda, que o <u>fondo notarial</u> proporcione un gran número de documentos relativos á constitución de sociedades, aos contratos de servizos ou á necesidade de que o notario levante acta de determinados feitos relativos á propia actividade empresarial.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">Tamén, a relación dos contribuíntes coa Administración fai que se xere documentación derivada das obrigas fiscais das persoas físicas e xurídicas. Neste sentido, no fondo da <u>Delegación de Facenda de Pontevedra</u> pódense atopar, entre outros, os expedientes dos fomentadores da sal, as fábricas de salgadura e de conservas catastradas nos anos trinta do século XX, os balances das sociedades mercantís do ramo ou a súa matrícula industrial.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">Así mesmo, no <u>fondo da Organización Sindical</u> (AISS), a relación laboral dos traballadores do sector conserveiro vese regulada mediante os convenios colectivos asinados <i>ad hoc</i>.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">Non podemos esquecer os <u>fondos familiares,</u> onde a súa actividade mercantil vese reflectida a través da súa correspondencia, as súas memorias, os proxectos de obras das súas fábricas ou os seus documentos contables.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'">Sen dúbida ningunha, foi unha boa semana. O esforzo que se fixo viuse compensado pola receptividade dos cidadáns do noso facer. Temos a sorte de facelo en beneficio de todos Nós.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> </div> </span></div> Tue, 23 Jun 2015 09:15:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0027.html 2015-06-23T09:15:26Z Identificados novos fondos xudiciais da antiga provincia de Betanzos. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0050.html <p>Aínda que a súa organización e descrición non rematou aínda, o volume xa descrito permite facerse unha idea da riqueza documental destes fondos.<br /> &nbsp;</p> <p>Non só ingresaron fondos xudiciais das antigas xurisdicións e coutos da provincia de Betanzos que pasaron a formar parte do partido xudicial de Ferrol, senón tamén doutras xurisdicións alleas á ordinaria, como o Xulgado de Guerra e Mariña, a Subdelegación de rendas de Ferrol, ou a Superintendencia da real casa da moeda de Xuvia. Así mesmo, chegaron protocolos e outros documentos notariais pertencentes a uns cen escribáns, que aínda están en proceso, e parte da Contadoría de hipotecas de Ortigueira que pasou ao partido notarial hipotecario de Ferrol.<br /> A medida que se avance traballo, poderase acceder a todas estas descricións</p> <p>O estado de conservación é bastante bo en xeral, indicándose na descrición de cada unidade documental. Poden presentarse en mal estado algúns preitos procedentes dos xulgados da antiga Xurisdición da Merindade e Marquesado de San Sadurniño ou parte das causas da Subdelegación de rendas de Ferrol.</p> <p>Pode verse o cadro de clasificación dos fondos identificados no documento que se xunta.</p> <p>Organizacióne descrición realizada por María de Rosario Torreiro Martínez, técnica superior de arquivos.<br /> &nbsp;</p> Fri, 26 Jun 2015 07:36:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0050.html 2015-06-26T07:36:24Z DÍA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS 9 DE XUÑO 2015 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0078.html Fri, 05 Jun 2015 11:20:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0078.html 2015-06-05T11:20:23Z DÍA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0017.html <div style="text-align: justify; line-height: normal"><u><span style="color: black">PROGRAMA DE ACTIVIDADES </span></u></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black">Do 9 ao 12 de xuño. </span><u><span style="color: #1f497d">Xornadas de Portas Abertas.</span></u></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black">Visitas guiadas ás instalacións do arquivo. </span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black">Horario: 12, 00 h. &ndash; 17,00 h. (de martes a xoves)</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black">Horario: 12, 00 h. (venres)</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black">Máximo 20 persoas por visita.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black">Estas visitas inclúen o acceso á seguinte exposición na Sala dos Masóns:</span><span style="color: black"> <i>A documentación sobre a Industria da pesca, salgado e conserveira custodiada no AHPPo. </i></span><span style="color: black">Exposición de documentos sobre o tema da pesca, industria e derivados.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b><span style="color: #17365d">Venres, 12 de xuño de 2015, 19:00 h</span></b></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b><span style="color: #17365d">CONFERENCIA</span></b></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b><i><span style="color: black">A industria conserveira galega: historia dun éxito industrial.</span></i></b></div> <div style="line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black">Impartida por <b>D.</b> <b>Xoan Carmona Badía</b>, Doutor en Economía no 1983 na USC, con Premio Extraordinario.&nbsp;É &nbsp;Director da Cátedra de Institucións Económicas na Facultade de Económicas, da Universidade de Santiago de Compostela e especialista en temas económicos e industriais de Galicia relacionados coa historia marítima e o patrimonio industrial galego, do que dan mostra as súas numerosas publicacións relacionadas co atraso e empeño industrial de Galicia, empresarios galegos, as familias das conservas... </span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black">Haberá unha mostra de documentos sobre este tema.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><b><span style="color: #17365d">VELADA MUSICAL</span></b></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black">Para rematar, contaremos coa participación de <b>D. Luis Enrique Caballero Varona</b>, Ldo. en Música coa especialidade de Violonchelo na súa terra natal, Cuba.&nbsp; Tras percorrer varios países en diversos continentes como instrumentalista e profesor de violonchelo, actualmente é un docente no ensino deste instrumento musical en diversos conservatorios e Escolas de Música de Vigo, Ponteareas , Tui... Ademais, forma parte do <i>Quinteto de Cordas Cimarrón</i>, especializado en música cubana e latinoamericana, publicando dos álbums chamados 20 <i>cuerdas</i> e <i>Aires Tropicales</i> onde,&nbsp; interpretando temas clásicos, realiza unha labor de difusión da música popular cubana.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="color: black">Interpretará: Suites para violonchelo so de Johann Sebastian Bach:</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 35.7pt"><span style="color: black">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Suite n&ordm; 1 en sol maior: Preludio, Sarabande e Giga.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 35.7pt"><span style="color: black">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Suite n&ordm; 2 en&nbsp; re menor: Preludio, Sarabande e Giga.</span></div> <div style="line-height: normal">&nbsp;</div> Thu, 04 Jun 2015 11:57:28 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0017.html 2015-06-04T11:57:28Z Inauguración da exposición "O legado de Asís: franciscanos e clarisas en Ourense" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0033.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Con esta mostra preténdese divulgar o <strong>patrimonio documental </strong>herdado dos conventos ourensáns da <strong>Orde Franciscana</strong>, un legado pouco coñecido que permite reconstruír o pasado destas comunidades e recuperar a memoria da súa dilatada presencia na cidade de <strong>Ourense</strong>, nas vilas de <strong>Allariz</strong>, <strong>Monterrei </strong>e <strong>Ribadavia</strong> e no lugar de <strong>Trandeiras </strong>(Xinzo de Limia).</span>&nbsp;<span style="line-height: 115%; font-size: 12pt"> </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">A mostra divídese en <strong>sete expositores </strong>con documentos de distintos fondos do AHPOu que reflicten a pegada franciscana na provincia: a fundación dos seus conventos, a súa importancia social e actividades durante os séculos XIII a XIX, a exclaustración e desamortización do XIX, a restauración dalgunhas comunidades a finais dese século e principios do XX e o legado arquitectónico.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Pódense ver algunhas imaxes e textos sobre a exposición na nosa páxina de Facebook: </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt"><a href="https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl">https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl</a></span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><font size="3"><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.371356736386644.1073741864.193547690834217&amp;type=3">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.371356736386644.1073741864.193547690834217&amp;type=3</a></font></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> Fri, 12 Jun 2015 07:55:59 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0033.html 2015-06-12T07:55:59Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0075.html <p>&nbsp;</p> <ul> <li> <p><strong>Día 9 de xuño: </strong></p> </li> </ul> <p>9:00 h a 14:00 h. Xornada de portas abertas e visitas guiadas ás instalacións do Arquivo de Galicia. Inscrición previa, teléfono 881 99 96 65 ou email: <a target="_blank" href="mailto:arquivogalicia.cultura@xunta.es">arquivogalicia.cultura@xunta.es </a></p> <p>13:00 h. Inauguración da exposición sobre o primeiro fondo documental privado recibido por doazón no Arquivo de Galicia: Memorias de familia. O fondo Vilariño Pintos no Arquivo de Galicia. Sala de exposicións do Arquivo de Galicia. Entrada libre.</p> <p>Visitas guiadas: a partir da inauguración da exposición ofreceranse visitas guiadas ata a data de clausura, o 9 de setembro, previa cita a través da páxina web da <a target="_blank" href="http://www.cidadedacultura.gal/gl/central-de-reservas">Fundación da Cidade da Cultura</a>.</p> <ul> <li> <p><strong>Día 12 de xuño: </strong></p> </li> </ul> <p>12:30 h. Conferencia &ldquo;Os arquivos privados: salvar patrimonio, fomentar a investigacion&rdquo;, por Ramón Villares Paz, catedrático de Historia Contemporánea da USC e presidente do Consello da Cultura Galega, sobre a importancia dos arquivos para o coñecemento do noso pasado. Salón de actos do edificio da Biblioteca e Arquivo de Galicia. Entrada libre ata completar capacidade.</p> <p><br /> <br /> &nbsp;</p> Thu, 04 Jun 2015 12:19:28 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0075.html 2015-06-04T12:19:28Z Dia Internacional dos Arquivos no Arquivo Histórico Provincial de Lugo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0011.html <p>- Xornada de portas abertas e visitas guiadas ás instalacións do arquivo. Durante todo o día, previa inscrición. Visitas guiadas á exposición Pontes, pontigos e pasares. Escolma de fotografías dos fondos do Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Inscrición previa. -Divulgación na páxina web do arquivo dunha nova achega da serie Documentos singulares. Neste caso trátase do Esbozo do igrexario de Santa María de Carballido do que se fará tamén unha edición en papel.</p> Mon, 01 Jun 2015 12:32:54 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0011.html 2015-06-01T12:32:54Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo da Catedral de Santiago de Compostela http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0054.html <h3><br /> <br /> <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span><span lang="ES" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:ES">- Horario: 09:00-10:00, 11:00-12:00 e 17:00-18:00.</span></h3> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:ES">- Duración da visita: 60 minutos aprox.</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:ES">- Grupos de ata 20 persoas (máximo).</span></p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:-14.25pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;mso-ansi-language:ES">- Imprescindible realizar reserva previa (incluso no mesmo día da visita ata media hora antes).</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:ES">- Información e reservas:</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent: 36.0pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:ES">Teléfono: 981575609 (L-V 09:00-13:30; L-M 16:30-19:00)</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent: 36.0pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:ES">E-mail: </span><a href="mailto:archivo@catedraldesantiago.es"><span lang="ES" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:ES">archivo@catedraldesantiago.es</span></a></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent: 36.0pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:ES">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 04 Jun 2015 11:47:11 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0054.html 2015-06-04T11:47:11Z Dia Internacional dos Arquivos no Arquivo Municipal de Ferrol http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0072.html Thu, 04 Jun 2015 11:30:41 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0072.html 2015-06-04T11:30:41Z 9 de xuño: ampliado o prazo de inscrición para as actividades do Arquivo do Reino de Galicia. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0049.html Thu, 04 Jun 2015 10:44:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0049.html 2015-06-04T10:44:36Z 9 de xuño: Día Internacional dos Arquivos no Arquivo do Reino de Galicia. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0048.html <div style="line-height: normal"> <div style="line-height: normal"> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> <h6><strong>ARQUIVO DO REINO DE GALICIA<br /> </strong>ACTIVIDADES DIA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS 2015<br /> 8 e 9 de xuño de 2015</h6> <p>Con motivo da celebración do Día Internacional dos Arquivos 2015, o Arquivo do&nbsp; Reino de Galicia ten previsto desenvolver as actividades seguintes</p> <h6>Luns 8 de xuño<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11:00 h. Rolda&nbsp; de prensa de presentación da publicación sobre a Causa contra Manuel Blanco Romasanta,&nbsp; o home-lobo.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 18:00 &ndash; 20.00&nbsp; h. Obradoiro de papel: acrílicos <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Impartido por Águeda Guardia, restauradora. Laboratorio de restauración del Arquivo do Reino de Galicia.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obradoiro de encadernación: elaboración de polípticos en acordeón. <br /> &nbsp;Impartido por M. del Carmen Villalba Caramés. Restauradora artística. Laboratorio de restauración do Arquivo do Reino de Galicia.<br /> &nbsp;<br /> Martes 9 de xuño<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 12:00 &ndash; 14.00 h.Obradoiro de encadernación: elaboración de polípticos en acordeón. <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obradoiro de papel: acrílicos. <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obradoiro de documentos e arquivos: os arquivos familiares e persoais. <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Impartido por Gabriel Quiroga Barro. Facultativo superior de Arquivos.&nbsp; Xefe&nbsp; de sección do&nbsp; Arquivo do Reino de Galicia.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Paralelamente realizaranse&nbsp; visitas guiadas ás instalacións do Arquivo e&nbsp; á mostra&nbsp; documental dunha selección de documentos conservados no centro, dirixida por Rosario Torreiro&nbsp; Martínez, Facultativo superior de arquivos do Arquivo do Reino de Galicia.</h6> <h6>Horarios de visitas: <br /> Luns 8 de xuño: 12.30 h<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17.15 h.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;Martes&nbsp;&nbsp;9 de xuño: 11.15 h<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17.00 h.<br /> &nbsp;</h6> <p><br /> Destinatarios das actividades: público en xeral. <br /> Requisitos: maiores de 18 años. <br /> As prazas&nbsp; para os obradoiros cubriranse por orde de inscrición ata completar o aforo: máximo 15 persoas por grupo para os obradoiros de encadernación e de documentos; 12 persoas por grupo para os obradoiros de papel.</p> <p>Selección: por orde de inscrición. Terán preferencia as persoas que non realizaran actividades similares con anterioridade.</p> <p>Inscricións: Solicitudes dirixidas ao correo do Arquivo do Reino de Galicia<br /> <a href="mailto:arq.reino.galicia@xunta.es">arq.reino.galicia@xunta.es</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ou ao número de fax&nbsp;&nbsp; 981 22 70 94<br /> enviando o boletín de inscrición que figura na páxina web do Arquivo.</p> <p>Prazo de inscrición: Desde as 16.00 horas do luns 1 de xuño ata as 14.00 h. do xoves 4 de xuño.</p> <p>Para as visitas guiadas non é necesario anotarse. Os interesados/as deberán presentarse no Arquivo ás horas das visitas.</p> <p>Os listados de asistentes publicaranse na páxina web do Arquivo o&nbsp; venres 5 de xuño de 2014. <br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 01 Jun 2015 13:01:54 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0048.html 2015-06-01T13:01:54Z FILGUEIRA VALVERDE http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0045.html <p>Deste conxunto, escollemos dúas cartas da década de 1950, que amosan a relación cordial que sostiveron e algunhas das súas inquietudes intelectuais.<span class="text_exposed_hide">...</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>A segunda, de 1954, ten unha especial conexión co Arquivo, pois Andrés Martínez Salazar, avó de Carlos, ao que se alude, foi un dos seus directores a fins do século XIX e comezos do século XX.</p> </div> Fri, 15 May 2015 09:51:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0045.html 2015-05-15T09:51:24Z LIBROS http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0044.html <div style="line-height: normal">&nbsp;Na biblioteca auxiliar do Arquivo do Reino de Galicia hai moitos libros de interese, como estes que seleccionamos nunha escolma rápida.</div> <div style="line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="line-height: normal">A primeira imaxe amosa os &quot;cortes&quot; dianteiros (a parte contraria ao lombo do libro) decorados de varios volumes dunha mesma obra procedente da biblioteca do antigo convento de Santa María de Montefaro. Isto fálanos do costume antigo de colocar os libros nos andéis ao revés de como os colocamos hoxe.</div> <div style="line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="line-height: normal">A seguinte corresponde á portada dun libro holandés de 1707 que describe España e Portugal, ilustrado con gravados, entre os que inclúe un que representa una procesión de peregrinos en Santiago na páxina 52.</div> <div style="line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="line-height: normal">As restantes pertencen a un libro inglés que narra a campaña e a ruta do exército británico&nbsp;en Portugal e España en 1808 e 1809.</div> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> Thu, 23 Apr 2015 12:10:39 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0044.html 2015-04-23T12:10:39Z FERROCARRIL http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0043.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">A primeira, unha das máis antigas coas que conta o Arquivo, amosa a uns viaxeiros na Estación do Norte, na Coruña, na década dos anos de 1890, aproximadamente. A segunda reflicte un apeadeiro na vía arredor do ano 1910. Na terceira, das mesmas datas, un tren pasa por riba dunha ponte en Oza dos Ríos.</div> Tue, 31 Mar 2015 10:52:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0043.html 2015-03-31T10:52:16Z Axudas a arquivos galegos 2015 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0016.html Mon, 23 Mar 2015 09:18:21 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0016.html 2015-03-23T09:18:21Z Mulleres (e traballadoras) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0042.html <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 09 Mar 2015 11:56:18 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0042.html 2015-03-09T11:56:18Z VISITA do alumnado do Grao de Xeografía e Historia ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0025.html <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 10pt">O día 19 de febreiro o <b>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</b> (AHPOu) recibiu unha visita guiada dirixida a estudantes de <b>Metodoloxía da Historia</b><i>, </i>unha materia do segundo curso do Grao de Xeografía e Historia que se imparte na Facultade de Historia de Ourense. </span></div> <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 9pt">Estas visitas teñen por finalidade poñer en contacto ao alumnado coas fontes primarias da Historia. O enfoque axustouse ao programa da materia, de xeito que os estudantes captasen a potencialidade informativa dos distintos fondos documentais segundo a aplicación de distintas metodoloxías historiográficas. </span></div> <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 10pt">Como se adoita facer nesta actividade, informouse dos </span><span style="color: black; font-size: 9pt">servizos que oferta o AHPOu, cales son as funcións dun arquivo histórico provincial e fíxose unha introdución xeral ao contido dos seus fondos documentais a través da mostra&nbsp; de </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">documentos representativos das épocas medieval, moderna e contemporánea</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt">.</span></div> Wed, 25 Feb 2015 10:36:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0025.html 2015-02-25T10:36:52Z Novo acceso ao catálogo dos documentos cartográficos impresos do Arquivo. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0041.html <p style="margin-left: 80px">&nbsp;</p> <p>A Colección Cartográfica Martínez Barbeito e outros documentos cartográficos impresos do Arquivo&nbsp;están accesibles agora a través da base de datos de descrición bibliográfica (ver ligazón).</p> <p>Para poder consultar de forma conxunta todos os documentos desta clase, débese introducir a expresión &quot;documentos cartográficos&quot; na pantalla da base de datos, tal e como amosan as imaxes que xuntamos.</p> <p>As imaxes dos documentos están accesibles en varios formatos.</p> Fri, 13 Feb 2015 13:17:12 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0041.html 2015-02-13T13:17:12Z Nomeamento de novos funcionarios da Xunta na especialidade de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0061.html <p align="left">&nbsp;<i><font size="3">ORDE do 30 de xaneiro de 2015 pola que se procede ao nomeamento como funcionarios/as do corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos, dos aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 20 de xuño de 2013 </font></i></p> <p align="left"><i><font size="3"><a href="http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150211/AnuncioCA01-050215-0005_gl.pdf">http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150211/AnuncioCA01-050215-0005_gl.pdf</a></font></i></p> Wed, 11 Feb 2015 10:34:50 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0061.html 2015-02-11T10:34:50Z Fondo documental da Fábrica Massó Hermanos (Avilés) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0068.html <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">O traballo no mar impulsou en Galicia, igual que noutros territorios costeiros, a industrialización en amplas zonas. Así, á explotación primaria dos recursos pesqueiros sucedeulle o nacemento dunha puxante industria conserveira e esta, pola súa parte, impulsou a construción naval, o nacemento de establecementos metalúrxicos para producir os envases e os talleres para a impresión das cubertas.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Eses talleres, nos que se crea auténtico deseño industrial, son froito do desenvolvemento da publicidade como medio de captación de clientes, nun<span>&nbsp; </span>mercado exterior en gran parte. </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Como mostra desto presentámosvos a imaxe&nbsp;de portada</span></p> Fri, 06 Feb 2015 11:50:21 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0068.html 2015-02-06T11:50:21Z Automóbiles: estradas e rúas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0040.html <p><br /> &nbsp;</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:115%;color:#141823">Cando o número de matrícula está visible, é posible relacionar a toma fotográfica coa serie de &ldquo;expedientes de matriculación ordinaria de vehículos&rdquo; que custodia o centro, correspondente ao fondo documental da Xefatura Provincial de Tráfico da Coruña.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:115%;color:#141823">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:115%;color:#141823">Así, por exemplo, podemos vincular a imaxe do coche C-2669 co seu correspondente expediente de matriculación e enterarnos de que fóra adquirido no ano 1928. Era da marca &ldquo;Essex&rdquo; e importárase a través do porto de Vigo procedente de Bremen. Un ano despois sufriría o accidente que reflicte a fotografía. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:115%;color:#141823">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:115%;color:#141823">Outra das imaxes amosa o comezo da rúa Carreira do Conde en Santiago de Compostela entre os anos 1935 e 1945. O coche que se ve de fronte ten a matrícula C-2418.<span style="display:none;mso-hide:all">cionar a toma fotográfica coa serie de &quot;expedientes de matriculación ordinaria de vehículos&quot; que custodia o centro, correspondente ao fondo da Xefatura Provincial de Tráfico da Coruña.<br /> <br /> Así, por exemplo, podemos vincular a imaxe do coche C-2669 co seu correspondente expediente de matriculación e enterarnos de que foi adquirido no ano 1928. Era da marca &quot;Essex&quot; e importárase a través do porto de Vigo procedente de Bremen. Un ano despois sufriría o accidente que reflicte a fotografía.<br /> <br /> Outra das imaxes amosa o comezo da rúa Carreira do Conde en Santiago de Compostela entre os anos 1935 e 1945. O coche que se ve de fronte ten a matrícula C-2418.</span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>GL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> Fri, 06 Feb 2015 12:58:05 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0040.html 2015-02-06T12:58:05Z Fondo documental da Fábrica Massó Hermanos (Avilés) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0067.html <h4>O traballo no mar impulsou en Galicia, igual que noutros territorios costeiros, a industrialización en amplas zonas. Así, á explotación primaria dos recursos pesqueiros sucedeulle o nacemento dunha puxante industria conserveira e esta, pola súa parte, impulsou a construción naval, o nacemento de establecementos metalúrxicos para producir os envases e os talleres para a impresión das cubertas.</h4> <h4>A factoría Massó de Avilés xurde como parte do proceso de expansión que realiza a&nbsp; empresa familiar Massó Hermanos S.A. baixo a xerencia de Gaspar Massó García.</h4> <h4>&nbsp;</h4> Fri, 06 Feb 2015 09:10:10 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0067.html 2015-02-06T09:10:10Z Aniversario da batalla de Elviña (A Coruña). http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0039.html <h5>&nbsp;As tropas británicas, dirixidas polo tenente xeneral John Moore, quen faleceu&nbsp;das feridas que&nbsp;lle produciu unha bala de canón durante&nbsp;a batalla, viñan perseguidas polas francesas do mariscal Soult e presentaron batalla nas lombas e chairas de Elviña para protexer o seu embarque no porto da Coruña. O combate tivo lugar durante a denominada Guerra da Independencia (1808-1814).</h5> <h5>O Arquivo custodia os fondos documentais de diferentes xuntas que se constituíron para encher o baleiro de poder que se produciu en Galicia e España coa invasión francesa, primeiro de forma espontánea e, posteriormente, coordinadas e dirixidas pola Xunta Central ou pola Rexencia. A súa documentación posúe grande interese para o estudo dun período de grande inestabilidade militar e política. Non menor importancia posúen neste sentido outros conxuntos, como o da Real Audiencia de Galicia, onde se conservan procesos abertos ao finalizar a guerra a persoas acusadas de colaborar cos invasores franceses.</h5> <h5>&nbsp;</h5> <h5>&nbsp;</h5> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt">&nbsp;</div> Fri, 16 Jan 2015 12:00:44 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0039.html 2015-01-16T12:00:44Z Un testemuño gráfico do Camiño de Santiago [Camiño inglés] en Cambre. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0038.html <p>A denominación é significativa porque hoxe en día se considera que o &quot;Camiño francés&quot; é o que entra en Galicia polo Cebreiro e se dirixe a Santiago por Samos, Sarria, Portomarín, Melide, Arzúa... Así que esta mención tería máis ben relación coa variante do denominado &quot;Camiño inglés&quot; que parte da Coruña.</p> <p>&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 10pt; line-height: 115%">[Plano da demarcación do lugar de Outeiro na parroquia de San Xulián de Cela] / Ignacio de Gracia.&mdash;Sen escala.&mdash;[San Xulián de Cela, 13 de agosto de 1733].</span></p> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-size: 10pt">1 plano : ms., cor. Tinta e aguada; 31 x 39 cm.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-size: 10pt">Clave explicativa de letras escrita con tinta vermella.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-size: 10pt">Debuxa o Camiño Francés que vai para San Xoán de Pravio.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-size: 10pt">Extraído de: Preito entre Juan Bonifacio de Leis, e agora D. Carlos Cordido, con María Gómez, viúva e consortes sobre reivindicación de bens no lugar de Outeiro, freguesía de San Xulián de Cela.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-size: 10pt">1631-1734</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-size: 10pt">Está entre o folio 218 e 219. </span><span style="font-size: 10pt">As últimas follas non estaban foliadas.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-size: 10pt">ARG. Real Audiencia.Escribanía de Figueroa. Leg. 9.333/80</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-size: 10pt">ARG. Colección cartográfica e Iconográfica. RA. 127</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt">&nbsp;</div> Mon, 12 Jan 2015 13:07:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0038.html 2015-01-12T13:07:36Z XENEALOXÍA E HERÁLDICA: casa dos Freixomil, casa do Val. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0037.html <p><span style="font-size: 10.5pt; color: #141823; line-height: 115%"><font color="#000000">Un é o escudo de armas da casa dos Freixomil e </font>corresponde a un preito da Real Audiencia de Galicia:1729/1733. Preito entre o licenciado don Manuel de Hermida&nbsp;e Porras, avogado da Real Audiencia, con don Alejo de Sijas e Pedrosa, sobre paga de dote. Sign.RAG 20314/53.</span></p> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 10.5pt; color: #141823; line-height: 115%">O outro, a árbore xenealóxica [Ca. 1680] da familia dos Palmeiro (que mudaron o seu apelido polo de Varela por mandato do comisario Lope Varela, fundador do vínculo da casa de Val), figura nunha carta executoria de nobreza e fidalguía do fondo documental do Pazo de Pastoriza, adquirido polo Arquivo no ano 2008. Sign. PP 37/22</span></div> Tue, 23 Dec 2014 11:17:37 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0037.html 2014-12-23T11:17:37Z Unha MULLER memorable: María Barbeito Cerviño (1880-1970) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0036.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">María Barbeito foi mestra e prestou servizo na Escola da Guarda da Coruña desde 1902 a 1936, da que foi directora. Desde 1933, desempeñou por concurso o cargo de inspectora-mestra da zona da Coruña.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Muller emprendedora, promoveu e difundiu diferentes métodos pedagóxicos, como o Montessori ou o &ldquo;Método de proxectos&rdquo;, e desenvolveu unha intensa actividade de apoio social, que ela concibía como complemento da súa&nbsp;función educativa. Así, a ela se deberon iniciativas como &ldquo;El Niño Descalzo&rdquo;, &ldquo;La Fiesta de la Flor&rdquo;, &ldquo;la Gota de Leche&rdquo; ou o &ldquo;Comedor y Ropero da Guarda&rdquo;.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">En 1936, foi depurada, como outros moitos mestres e apartada &nbsp;da súa escola, impedíndoselle&nbsp;volver a exercer a súa profesión, acusada de &ldquo;defender los derechos de la mujer, estimular la coeducación en la escuela, reclamar una escuela única y libre de prejuicios clasistas [e] propugnar la educación laica...&rdquo;</div> </div> Fri, 12 Dec 2014 12:57:39 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0036.html 2014-12-12T12:57:39Z O Arquivo de Galicia recibe o inventario de bens da igrexa católica en Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0066.html <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Corbel&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">A Lei 16/1985 de Patrimonio Histórico Español establece como imperativo a inclusión no Inventario Xeral de Bens Mobles do Ministerio de Educación e Cultura dos bens mobles en mans da Igrexa católica. Tamén a Lei 8/1995 , de 30 de outubro do patrimonio cultural de Galicia crea o Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia como instrumento administrativo no que se relacionan os bens declarados de interese cultural e os bens incluidos no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia e se inscriben os bens inventariados. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="GL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Corbel&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-ansi-language: GL">O inventario , que comezou a súa realización no ano 1988, mantense en actualización permanente a través de campañas anuais de recollida de datos financiadas conxuntamente polo<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia. A recollida de datos faise<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>en fichas deseñadas polo Ministerio, individualizadas para cada obxecto e nas que se inclúen fotografías das pezas. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="GL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Corbel&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-ansi-language: GL">Desde o ano 2005 o inventario realizouse tamén en formato dixital e a partir de 2007 de xeito exclusivo neste formato. Como complemento ás fichas recibidas en soporte papel, un total de 1.350 caixas, o Arquivo recibiu tamén unha copia dos datos e imaxes en soporte informático.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="GL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Corbel&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-ansi-language: GL">A relevancia cultural do patrimonio da Igrexa converten estes documentos nun importante instrumento de información tanto para a Administración como para o conxunto de cidadáns. <o:p></o:p></span></p> Fri, 28 Nov 2014 11:23:43 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0066.html 2014-11-28T11:23:43Z Tres impresos dos séculos dos séculos XV, XVI e XVII nun expediente xudicial da Real Audiencia de Galicia. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0035.html <p>&nbsp;</p> <p><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;No fondo documental da Real Audiencia de Galicia non é infrecuente atopar impresos. Moitos deles constitúen en por si o vehículo no que se plasma o testemuño de diversos trámites do proceso, como sucedía con certos poderes e outros documentos notariais durante o século XVI, impresos como formularios e logo completados durante a xestión do negocio xudicial. Outros, en cambio, son probass achegadas polas partes para a defensa do seu dereito.</span></p> <p><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">Así ocorreu&nbsp;, por exemplo, cos impresos que se atoparon no preito que enfrontou en 1675 ao Cabido e ao arcebispo de Santiago acerca da impresión dunhas cartillas de rezos para o coro da Catedral. </span></p> <p><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">No folio 53 do preito, o procurador do fiscal eclesiástico do arcebispo presenta una cartilla de festas da diocese impresas en Santiago por Pedro de Nandín en 1596 e outras dúas cartillas de rezos dos anos 1672 e 1673.</span></p> <p><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">O libriño de 1596 contiña ao final outro fragmento de impreso, pegado á cuberta de pergamino como &quot;garda cartón&quot; traseiro. Este fragmento corresponde, segundo Antonio Odriozola, ao &quot;Misal compostelano&quot;, impreso no ano 1495.</span></p> <p><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">Das dúas cartillas, a de 1672 foi impresa en Valladolid por Juan Antolínez de Lago. A outra non leva pé de imprenta. Como os outros impresos mencionados, ambas as dúas restauráronse no laboratorio do Arquivo, pero aquí se amosan tal e como aparecían no preito.</span></p> <p><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">A descrición do documento é como segue:</span></p> <p><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">1675, xaneiro, 22/maio, 27. A Coruña. Real Audiencia de Galicia. Preito do Cabido da Catedral de Santiago e don Juan de la Pedraza, chantre dela, co arcebispo don Andrés Girón e o seu fiscal eclesiástico. Auto ordinario sobre componer a cartilla para o rezo. Sign. RAG 355/33.</span></p> <p><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">A do libro de 1596: </span></p> <p>&nbsp;Festa propia diócesis compostellanae decretirs su[m]moru[m] Po[n]tis, statuta, &amp; iussu.&nbsp;D. Ioannis de Sanctcleme[n]te Archiepiscopi Co[m]post. edita : addita svnt omnia sanctorvm officia, qvae extra breviarivum circvmferuntur. - Compostellae : Ex Officina Petri de Nandín, 1596.</p> <p>&nbsp;</p> <div style="margin-bottom: 10pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; text-indent: -70.5pt"><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">no folio </span></div> <div style="margin-bottom: 10pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; text-indent: -70.5pt"><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></div> <div style="margin-bottom: 10pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; text-indent: -70.5pt">&nbsp;</div> <div style="margin-bottom: 10pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; text-indent: -70.5pt"><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></div> <div style="margin-bottom: 10pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; text-indent: -70.5pt">&nbsp;</div> <div style="margin-bottom: 10pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; text-indent: -70.5pt"><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">Así ocu</span></div> <div style="margin-bottom: 10pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; text-indent: -70.5pt"><span new="" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; span: &quot;margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=">a</span></div> <div style="margin-bottom: 10pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; text-indent: -70.5pt">&nbsp;</div> <div style="margin-bottom: 10pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; text-indent: -70.5pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt 70.5pt; text-indent: -70.5pt">&nbsp;</div> Fri, 28 Nov 2014 12:07:01 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0035.html 2014-11-28T12:07:01Z O ARQUIVO DIXITAL DE GALICIA. XORNADA TÉCNICA DE ARQUIVOS http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0065.html <p>&nbsp;<font color="#1f497d" size="3" face="Calibri"><font color="#1f497d" size="3" face="Calibri"><font color="#1f497d" size="3" face="Calibri"><strong>Programa:</strong></font></font></font></p> <p>&nbsp;<strong>10 h. Apertura da xornada</strong></p> <p align="left"><strong>10:30 &ndash; 11:15 h. O Arquivo Dixital de Galicia no entorno da nova Lei de arquivos e documentos de </strong><strong>Galicia</strong></p> <p align="left"><strong>11:15 &ndash; 11:45 h. O proxecto ARPAD</strong></p> <p align="left"><strong>11:45 &ndash; 12:15 h. Descanso</strong></p> <p align="left"><strong>12:15 &ndash; 13:15 h. O Marco de Referencia do Arquivo Dixital Integrado</strong></p> <p><strong>13:15 &ndash; 14:15 h. Mesa redonda</strong></p> Tue, 25 Nov 2014 11:33:25 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0065.html 2014-11-25T11:33:25Z As diferenzas salariais de xénero na documentación dunha empresa conserveira http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0064.html <h5>Nas sociedades urbanas a división do traballo estaba clara e a muller, neste esquema previo, debía realizar tarefas domésticas ou estar preferentemente na casa. Aínda así, cando nos sectores populares desta sociedade a economía familiar era feble, requiría a colaboración da muller para cubrir os gastos que o mantemento da familia xeraba. Entón debía exercer unha actividade fora do fogar.<br /> En este contexto o número de asalariadas crecerá, pero cos problemas habituais da incorporación, como a dobre xornada, o salario menor ou as malas condicións.<br /> As contías dos salarios das industrias conserveiras establecéronse por medio de Ordes do ministerio de Traballo nos anos 1939 e 1946. Estaría composto polo salario base diario máis os complementos por cargas familiares, participación en beneficios e gratificacións, suplemento por horas nocturnas e horas extraordinarias.<br /> Neste momento a lexislación establecerá unha marcada diferenza entre categorías ou territorios e legalizará a vantaxe dos homes sobre as mulleres.<br /> A lei de 22 de xullo de 1961 sobre Dereitos políticos, profesionais e de traballo da muller, suavizará esta discriminación, pero só no plano legal, ao establecer no seu artigo 4.2 que &quot;las disposiciones laborales reconocerán el principio de igualdad de retribución de los trabajos de igual valor&quot;.<br /> No seu desenvolvemento por Orde de 5 de febreiro de 1963 establécese que: &quot;Los salarios mínimos&hellip;se aplicarán tanto a los trabajadores varones como a mujeres, sin discriminación por razón de sexo; afectan inclusive&hellip;a las actividades especificamente femeninas&rdquo;.<br /> De forma excepcional, neste caso a lexislación foi por diante da realidade social.<br /> &nbsp;</h5> Thu, 13 Nov 2014 12:21:01 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0064.html 2014-11-13T12:21:01Z Un impreso inédito dos inicios da imprenta en Galicia. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0034.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">É un único folio (o que leva o número XCVIII do libro do que se arrincou) reutilizado como cuberta dun caderno ou libro &ldquo;de condenaciones de penas de cámara del año de 1589&rdquo; presentado como proba nun expediente xudicial. O seu contido relaciónase coa celebración da liturxia do día de Pentecostés. O seu achado semella transcendente porque bota luz sobre os comezos da imprenta en Galicia.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">A&nbsp;data (1590) e a procedencia xeográfica do expediente xudicial onde figura, o Val de Lourenzá, no norte da provincia de Lugo, podería indicar que tal vez este fragmento corresponda a un dos varios libros litúrxicos impresos na próxima cidade de Mondoñedo durante o século XVI.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Así, e segundo Antonio Odriozola, a substitución que o Concilio de Trento impuxo entre 1568 e 1570 dos libros litúrxicos de cada diocese polo Breviarium Romanum e polo Misale Romanum obrigou á impresión ou á compra de novos impresos. Na de Mondoñedo, as Constitucións Sinodais de 1586 ordenaron que non se usasen os misais nin os manuais vellos e que &ldquo;...los quiten todos los visitadores...y podrá aprovechar en lo que fuere necesario, tablas, pergamino y papel viejo&rdquo;.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Este autor menciona, ademais de breviarios e ordinarios, un &ldquo;Misal Mindoniense&rdquo;, impreso en 1552 ou 1553, por Agustín de Paz naquela cidade, ademais doutro de procedencia foránea, realizado en Pamplona en 1457 por A.G. de Brocar.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">A descrición do expediente onde apareceu é a seguinte: <i>1590, xuño, 27- agosto, 1. A Coruña. Real Audiencia de Galicia. Expediente tramitado a petición de Diego López de Santomé, xuíz da xurisdición do Val de Lourenzá, para que se lle outorgase a posesión do oficio e se obrigase ao receptor de penas de cámara e gastos de xustiza</i>, <i>Juan Alonso,&nbsp;a dar a conta e razón do recadado o ano anterior.<span>&nbsp;&nbsp; Sign. RAG. 3138/42</span></i></div> <p>&nbsp;</p> <p>A correspondente ao impreso é:</p> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <p>[Fragmento impreso de misal. S. XVI?].</p> <p>1 fol. [XCVIII): 2 column. a 2 cores (negro e vermello): 37 liñas. Tipo: dous tamaños, o maior deles mide 124G ; 207 x 304 mm. (cortado); Caixa de escritura: 175 x 237 mm.</p> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> Fri, 07 Nov 2014 08:43:43 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0034.html 2014-11-07T08:43:43Z Doazón do arquivo da Asociación "O Penedo" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0058.html <p>No ano 1983 un grupo de galegos e amigos de fóra de Galicia fundaron esta asociación, co fin de promover e difundir os valores culturais e as tradicións e da nosa terra, ademais doutros obxectivos como a solidariedade e a cooperación coa sociedade desde a súa sé en Barcelona.</p> <p>No ano 2009 e tras máis dun cuarto de século de actividade acordouse nunha xunta extraordinaria a súa disolución. A súa xunta directiva, estivo presidida por Iolanda Díaz, desde o momento da súa constitución ata a súa disolución. Entre os seus presidentes de honra podemos destacar a Antón Gómez-Reino, o primeiro, e a última, Carmela Arias e Díaz de Rábago.</p> <p>A partir do acordo de disolución constituíuse unha comisión para a liquidación dos bens, que segundo os seus estatutos deberían pasar á Federación e á Asociación de Entidades Galegas de Catalunya, pero finalmente as súas propiedades dividíronse entre varias institucións e asociacións e a documentación que xerou esta asociación ingresou provisionalmente no Arquivo de Galicia en xuño de 2014.</p> <p>O fondo arquivístico de O Penedo é un reflexo do que foi a devandita asociación dende a súa creación ata súa disolución. O seu interese ven determinado por diversos factores, entre os que destacan o ser un testemuño da actividade asociativa galega na diáspora,e o feito de que se conserve integramente, algo que desde o punto de vista arquivístico constitúe a súa principal calidade e de forma especial, porque son escasos os fondos documentais do século XX de carácter privado conservados en arquivos públicos de Galicia.</p> <p>Os contidos do arquivo están compostos de nove caixas nas que se poden atopar fotografías de viaxes e diversos actos culturais durante diferentes anos, os dossieres de prensa, bandeirolas co escudo corporativo e correspondencia de distintos anos, así como varios exemplares de O Mencer, publicación periódica que facía a asociación. Ademais, tamén se poden achar os libros de contas ou os de inventariado, as actas das asembleas ou os expedientes de constitución, estatutos e mesmo do rexistro correspondente da Generalitat.</p> Thu, 28 Aug 2014 09:36:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0058.html 2014-08-28T09:36:13Z Fotografías inéditas do bombardeo de Guernica http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0033.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">As imaxes identificáronse durante o proceso de descrición do conxunto de fotografías que forma parte do fondo deste aviador ferrolán que se está a realizar no Arquivo.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Son máis de 4.00 tomas, a maior parte en papel, relacionadas na súa gran maioría coas variadas actividades, tanto de tipo militar coma civil que Francisco Iglesias desenvolveu ao longo da súa vida.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Así, estas de Guernica corresponden á fase da Guerra en que Iglesias comandou unha escuadrilla de Breguets na fronte do Norte con accións de recoñecemento, fotoplanimetría e bombardeo.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Este fondo documental foi adquirido polo Estado no ano 1982 e depositado no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra en 1983. Máis tarde, foi trasladado ao Arquivo do Reino de Galicia en 1992, tras autorizar o Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia a permuta con diversos fondos de partidos e sindicatos pontevedreses incautados durante a Guerra Civil que foran depositados no Arquivo pola Delegación do Goberno en Galicia.</div> <p>Máis información na base de datos do Arquivo accesible nesta mesma páxina (Fondos).</p> Wed, 05 Nov 2014 09:09:21 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0033.html 2014-11-05T09:09:21Z O Samaín no Arquivo do Reino de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0032.html <p>Pola súa apariencia, estes debuxos evocan esta celebración, aínda que non&nbsp;parecen&nbsp; ter nada que ver cos asuntos de que tratan os preitos. Así, pois, probablemente non sexan máis que o resultado de momentos de aborrecemento dos escribintes ou oficiais que traballaban nas escribanías de cámara da Audiencia.</p> Fri, 31 Oct 2014 14:02:10 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0032.html 2014-10-31T14:02:10Z A Fábrica de Tabacos da Palloza na Coruña http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0031.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"> <div>O Arquivo do Reino de Galicia custodia o fondo documental da antiga Fábrica de Tabacos da Coruña, establecida a primeiros do século XIX., que ingresou no&nbsp;ano 2002 por transferencia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>O conxunto comprende 4.620 unidades de instalación con datas extremas entre 1854 e 2001, se ben a maior parte dos documentos teñen data posterior á década de 1940, pois os anteriores foron eliminados en gran cantidade no ano 1955 ou deberon de sufrir os efectos dos incendios ocorridos na fábrica en 1896 e 1920.</div> <div>&nbsp;</div> <div>A principal fonte para obter información xeral sobre todos os aspectos da factoría é a que obtemos de series como a de correspondencia e a de circulares, con continuidade desde principios do século XX, que forman parte da sección de dirección.</div> </div> <div>Pero no Arquivo se custodian outros&nbsp;conxuntos documentais&nbsp;que conteñen documentos estreitamente relacionados coa Fábrica de Tabacos ou, en xeral, coa administración da renda real de tabacos desde o século XVIII. Así a Colección Fotográfica á que pertence esta fotografía, datada entre os anos 1915 e 1925. E tamén outros, como a Real Intendencia de Galicia, a Real Audiencia de Galicia,&nbsp;ou o&nbsp;Goberno Civil da provincia da Coruña.</div> Wed, 22 Oct 2014 11:24:34 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0031.html 2014-10-22T11:24:34Z Exposición virtual "O ronsel dun sabio: 250 aniversario do pasamento do P. Feijóo" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0060.html Thu, 09 Oct 2014 10:02:34 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0060.html 2014-10-09T10:02:34Z Publicada a Lei de arquivos e documentos de Galicia. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0063.html <p>&nbsp;</p> <h5>Así dá comezo o preámbulo da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia, que entrará en vigor a finais do mes de outubro.&nbsp;</h5> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">Esta norma, longamente agardada pola comunidade arquivística galega, comprende 56 artigos, estruturados nun título preliminar e catro títulos, seis disposicións adicionais, tres disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e tres derradeiras, co seguinte contido:</span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt; span: ">Título Preliminar: Disposicións xerais</span></p> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">Título I: Dos documentos</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo I: Os documentos de titularidade pública.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo II: Os documentos de titularidade privada</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">Título II: Dos arquivos</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo I: Dos arquivos públicos.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo II: Funcións dos arquivos públicos.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sección 1&ordf;: A xestión documental.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sección 2&ordf;: A información e o acceso aos documentos.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo III: Os arquivos privados.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo IV: Censo dos arquivos.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">Titulo III. Do Sistema de arquivos de Galicia</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo I: Definición e estrutura do Sistema.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo II: O Sistema de arquivos da Xunta de Galicia.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo III: Os sistemas de arquivos das entidades locais.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo IV: Os sistemas de arquivos doutras institucións e entidades.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">Título IV: Réxime sancionador</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo I: Das infraccións administrativas.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo II: Das sancións.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Capítulo III: Da prescricións das sancións e dos prazos de resolución.</span></div> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 12pt">Disposicións adicionais, disposicións transitorias, disposicións derrogatorias, disposicións finais.</span></p> Fri, 10 Oct 2014 06:54:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0063.html 2014-10-10T06:54:52Z EXPOSICIÓN MULLERES. SÉCULO XX. LUCES E SOMBRAS http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0015.html Wed, 08 Oct 2014 12:09:01 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0015.html 2014-10-08T12:09:01Z O Arquivo Histórico Provincial de Ourense presentou un novo capítulo de "As viaxes do Capitán Gardador" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0023.html <div><span class="fbPhotoCaptionText">O martes 7 de outubro Arquivo Histórico Provincial de Ourense presentou no auditorio do&nbsp;Centro Cultural Marcos Valcárcel&nbsp;un novo capítulo das <strong>&quot;Viaxes do Capitán Gardador&quot; </strong>titulado <strong>&quot;O Padre Feijoo: o pensamento vivo dun ilustrado ourensán&quot;</strong>.</span></div> <div><span class="fbPhotoCaptionText"><br /> Con motivo do <strong>250 aniversario do pasamento do Padre Benito J. Feijoo</strong>, o capitán gardador achéganos á figura e á obra deste sabio ilustrado a través dos documentos do Arquivo Historico Provincial.<br /> </span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span class="fbPhotoCaptionText">O vídeo está dispoñible no canal de Youtube do Arquivo Histórico Provincial de Ourense: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zLovYtRZqNk">https://www.youtube.com/watch?v=zLovYtRZqNk</a></span></div> <div>&nbsp;</div> <div> <p><span class="fbPhotoCaptionText">As imáxes da presentación poden consultarse no Facebook do AHPOu:</span></p> <div> <div><span style="font-size: 9pt">Páxina:<span id="1412873871893E"> <a href="https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl">https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl</a></span></span>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><span class="fbPhotoCaptionText">Perfil: <a href="https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense">https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense</a></span></div> </div> </div> Thu, 09 Oct 2014 16:58:28 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0023.html 2014-10-09T16:58:28Z Exposición "O ronsel dun sabio: 250 aniversario do pasamento do P. Feijóo" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0062.html <p style="text-align: justify">O obxectivo desta actividade é amosar os fondos bibliográficos e documentais custodiados nas nosas bibliotecas e arquivos que teñen relación co Padre Feijóo. Con este fin, exhibimos reproducións e orixinais de oito documentos e vinte e nove libros nos que este erudito ourensán é protagonista directo (gravados co seu retrato e da súa casa natal, notas sobre a súa vida ou exemplares da súa extensa e diversa obra) ou ben indirecto (polémicas e debates reflectidos nas obras dos seus detractores&nbsp;e defensores, antoloxías das súas creacións científicas e literarias ou a personaxe como fonte de inspiración)</p> <p style="text-align: justify">É o desexo da Consellería de Cultura e Educación, a través &nbsp;do Arquivo e da Biblioteca de Galicia que esta pequena mostra de libros e reproducións de documentos, sirva para homenaxear a tan ilustre polígrafo.</p> Mon, 29 Sep 2014 07:31:42 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0062.html 2014-09-29T07:31:42Z Obradoiro de creación literaria por Espido Freire no Arquivo do Reino de Galicia. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0030.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;O martes 23 de setembro de 2014 inaugurouse no Arquivo do Reino de Galicia o Obradoiro Creación literaria inicial, impartido pola escritora Espido Freire. Esta actividade encádrase dentro da Programación da sede en Galicia da Universidade Internacional Menéndez Pelayo para este ano 2014.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Neste curso, que inclúe clases teóricas e prácticas,&nbsp;a escritora ensinará o seu propio método de creación literario co obxectivo final de que os alumnos/as podan desenvolver un sistema propio e individual de creación literaria.</div> Tue, 23 Sep 2014 17:31:29 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0030.html 2014-09-23T17:31:29Z Documentos para a historia da Educación: Escuelas Populares Gratuitas. Grupo de San Antonio- Niñas (A Coruña). http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0029.html <div>&nbsp;</div> <h5>No fondo documental da Delegación Provincial de Educación da Coruña, na agrupación denominada &quot;Estatística sobre os colexios&quot; procedente da <em>Sección de Administración de Primera Enseñanza, </em>atópanse diferentes informes sobre escolas da provincia datados entre os anos 1940 e 1943. Normalmente, estes informes inclúen, ademáis da descrición máis ou menos pormenorizada da escola, un ou varios planos da institución escolar e, tamén, fotografías coma as que ilustran esta nova.</h5> <h5>&nbsp;</h5> <h5>As <em>Escuelas Populares Gratuitas </em>nacen en 1891 por iniciativa de don Camilo Rodríguez-Losada y Ozores, coronel de Artillería, coa finalidade de &quot;paliar el abandono de los jóvenes de las familias más necesitadas e impartirles enseñanza,&nbsp; instruirles en la religión católica y procurarles ropa y alimentos&quot;. A primeira escola que se creou estableceuse na rúa Ferrerías, onde subsiste hoxe unha gardería xestionada pola fundación herdeira da que fundou o señor Rodríguez Losada. En anos sucesivos, abríronse novas sección no mesmo edificio e outras escolas en diferentes puntos da cidade. Entre elas, en 1910, esta escola de nenas baixo a advocación de Santo Antonio da rúa Cancela, rexentada polas Irmás da Caridade. O colexio, que tamén impartiu clases de costura/bordado para mulleres adultas, funcionou ata o ano 1969, en que se clausurou debido á diminución do número de alumnas.</h5> Fri, 05 Sep 2014 11:30:03 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0029.html 2014-09-05T11:30:03Z Visitas guiadas ao Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0057.html A actividade desenvolverase en horario de mañá (de 11:30 a 13:30 h.), cunha duración aproximada de media hora. É necesario comunicalo ao Arquivo de Galicia a través do correo electrónico. Os datos para o contacto son: Arquivo de Galicia (Cidade da Cultura, Santiago de Compostela). Teléfono: 881999661 Fax: 881999740 Correo electrónico: arquivogalicia.cultura@xunta.es Thu, 31 Jul 2014 11:18:42 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0057.html 2014-07-31T11:18:42Z LISTADOS DE ADMITIDOS ÁS ACTIVIDADES DO ARQUIVO DO REINO DE GALICIA NA XX FEIRA DAS MARABILLAS. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0028.html <div><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">ACTIVIDADES:</span></b></div> <div>&nbsp;</div> <ul> <li><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Martes 22 de xullo. Obradoiro de papel: elaboración artesanal de papel</span></b>. <b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Horario: 11.30 a 13.00 horas</span></b>.</li> <li><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%"><strong>Mércores 23 de xullo. Obradoiro de lectura: interpretación de documentos medievais. Horario: 11.30 a 13.00 horas.</strong></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%"><strong>Xoves 24 de xullo. Obradoiro de encadernación: estrutura cruzada. Horario: 11.30 a 13.00 horas.</strong></span></li> </ul> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Lugar de celebración: Arquivo do Reino de Galicia. Xardín de San Carlos n&ordm; 1. 15001 A Coruña</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">teléfono (981 20 92 51 / 20 03 89 ou por correo electrónico [arq.reino.galicia@xunta.es]</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">As persoas que resultaron seleccionadas e non poidan asistir deberán avisar con antelación, polo menos 24 horas antes do inicio da actividade.</span></span></div> Fri, 18 Jul 2014 13:16:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0028.html 2014-07-18T13:16:13Z XX FEIRA DAS MARABILLAS. 22 A0 27 DE XULLO DE 2014 (A CORUÑA): ACTIVIDADES NO ARQUIVO DO REINO DE GALICIA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0027.html <div><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">ACTIVIDADES:</span></b></div> <div>&nbsp;</div> <div><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Martes 22 de xullo. Obradoiro de papel: elaboración artesanal de papel</span></b></div> <div><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">&nbsp;Horario: 11.30 a 13.00 horas</span></b></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <div><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Mércores 23 de xullo. Obradoiro de lectura: Interpretación de documentos medievais </span></b></div> <div><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">&nbsp;Horario: 11.30 a 13.30 horas</span></b></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Xoves 24 de xullo. Obradoiro de encadernación. Estrutura cruzada</span></b></div> <div><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Horario: 11.30 a 13.30 horas</span></b></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">&nbsp;Lugar de celebración: Arquivo do Reino de Galicia. Xardín de San Carlos n&ordm; 1. 15001 A Coruña</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Admisión: 18 persoas por obradoiro</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Inscricións: 10 ao17 de xullo: &nbsp;no Arquivo do Reino de Galicia, por teléfono (981 20 92 51 / 20 03 89 ou por correo electrónico [arq.reino.galicia@xunta.es]</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Inscrición gratuíta. Persoas maiores de 15 anos.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Selección:</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-persoas que non participaran con anterioridade en actividades similares</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-orde de inscrición</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Deberase cubrir o formulario que acompaña esta noticia cos datos persoais e de contacto. A notificación da selección farase por medio da páxina web do Arquivo do Reino de Galicia e/ou correo electrónico.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">As persoas que resulten seleccionadas e non pidan asistir deberán avisar con antelación. A non comunicación deste feito inhabilitará para participar na seguinte actividade que se programe no centro.</span></div> Thu, 10 Jul 2014 08:27:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0027.html 2014-07-10T08:27:15Z Un accidente medioambiental esquecido: o afundimento do buque “Cason” http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0026.html <div style="margin: 0pt">Na madrugada do día 5 de decembro de 1987, o barco de bandeira panameña &ldquo;Cason&rdquo; sufre un incendio a bordo cando se achaba a 42&ordm; 54&acute; N, 9&ordm;, 35&acute;O, a unhas 13 millas da costa galega. Abandonado pola tripulación, ás 19,15 h. embarranca ao norte do faro Fisterra, entre a Punta Castelo e a Punta do Rostro, cando era remolcado a&nbsp;porto. No accidente pereceron 23 dos 31 tripulantes (todos de nacionalidade chinesa -2 de Hong Kong-).</div> <div style="margin: 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0pt">O buque, construído no ano 1969, do que era consignatario Henri Guyat Cia. Ltd., transportaba, segundo un informe do Goberno Civil da Coruña, unhas 12.500 toneladas de mercancías, tomadas nos portos de Hamburgo, Rotterdam e Amberes, con destino a Shanghai. Entre o cargamento, había unhas 1.000 tonedadas de mercancías perigosas, incluíndo 14,5 toneladas de sodio metálico, en 11 contedores, sete deles colocados sobre a cuberta.</div> <div style="margin: 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0pt">A acción do temporal sobre os contedores estibados na cuberta danounos e provocou, en palabras do informe citado, unha &ldquo;aparatosa reacción química con producción de llamas, sonido y vapor que se produjo al entrar en contacto el agua de la mar con el sodio&rdquo;.</div> <div style="margin: 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0pt">O accidente tivo unha ampla repercusión mediática, provocou unha grande alarma social e incluso a evacuación da poboación das localidades próximas (15.000 persoas). A tensión xerada reflectiuse tamén en diversos incidentes que xurdiron no traxecto do convoi organizado para trasladar parte das mercancías, primeiro ao campamento militar de Parga (Guitiriz, Lugo) e logo á pranta da empresa Alúmina-Aluminio en San Ciprián (Lugo).</div> <div style="margin: 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0pt">No fondo documental do Goberno Civil da provincia da Coruña, custodiado no Arquivo do Reino de Galicia, consérvanse algúns expedientes xerados nesa dependencia da Administración en relación co accidente. Son de consulta pública, coas posibles reservas que a lexislación en materia de acceso á información contida nos documentos dos arquivos impón.</div> <div style="margin: 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0pt">As descricións deses expedientes están dispoñibles, baixo o termo de busca &ldquo;Cason&rdquo;, na base de datos que é accesible nesta mesma páxina</div> Thu, 03 Jul 2014 08:20:00 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0026.html 2014-07-03T08:20:00Z Bolsas de formación en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0056.html Mon, 09 Jun 2014 08:13:00 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0056.html 2014-06-09T08:13:00Z O día 9 de xuño celebramos o Día Internacional dos Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0055.html <h4>Os arquivos son xestionados desde a súa creación para conservar o seu valor e significado. Son fontes fiablesde información que fundamentan accións administrativas seguras e transparentes. Xogan un papel esencial no desenvolvemento das sociedades salvagardando e contribuíndo á memoria individual e colectiva. O libre acceso aos arquivos enriquece o noso coñecemento da sociedade humana, promove a democracia, protexe os dereitos dos cidadáns e mellora a calidade de vida.</h4> <p><em>Da Declaración Universal sobre os Arquivos,adoptada na Asemblea Xeral do Consello Internacional de Arquivos, Oslo, Setembro 2010</em>.</p> <p>&nbsp;</p> <p align="left">&nbsp;</p> Thu, 05 Jun 2014 08:01:55 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0055.html 2014-06-05T08:01:55Z Día Internacional dos Arquivos 2014: listas de persoas admitidas. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0025.html <h5>Listas de persoas admitidas ás actividades que se celebrarán no Arquivo do Reino de Galicia con motivo do Día Internacional dos Arquivos 2014.</h5> Thu, 05 Jun 2014 11:54:47 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0025.html 2014-06-05T11:54:47Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0022.html <div><span style="font-size: 10pt">Cada 9 de xuño celébrase en todo o mundo o Día Internacional dos Arquivos para conmemorar a creación nesa data do Consello Internacional de Arquivos (ICA). O Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu) únese a esta celebración a traveso dun<span style="color: black">ha xornada de portas abertas o día 9 de xuño que consistirá na organización de <b>visitas guiadas ás 12.30 hs. e ás 18.30 hs.</b> na súa sede da rúa Hernán Cortés 2. </span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">Nas visitas daranse a coñecer os servizos que oferta o AHPOu, cales son as funcións dun arquivo histórico provincial e farase unha breve introdución ao contido dos seus fondos documentais</span><span style="font-size: 10pt">. Unha parte da visita dedicarase a comentar a mostra documental centrada na figura do Padre Benito Jerónimo Feijoo (Casdemiro, Pereiro de Aguiar, 8 de outubro de 1676 - Oviedo, 26 de setembro de 1764) do que este ano se conmemoran os 250 anos do seu pasamento.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 10pt">Na mostra documental organizada polo AHPOu poderanse contemplar exemplares do <i>Teatro Crítico Universal, </i>a súa obra máis coñecida, e outra bibliografía relacionada coa vida e a obra deste ilustre ensaísta. Tamén se mostrarán unha serie de documentos, debuxos, etc. relacionados con distintas efemérides nas que se enxalzou a súa memoria. Entre estas celebracións destacan os festexos organizados en 1887 con motivo da inauguración da estatua que se lle erixiu en Ourense. Con esta mostra preténdese destacar a importancia da figura do P. Feijoo no panorama intelectual español do século XVIII e a alta estima que lle se lle profesou nesta cidade ao longo do tempo.</span></div> Fri, 06 Jun 2014 10:07:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0022.html 2014-06-06T10:07:24Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo Histórico Provincial de Lugo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0009.html <div>&nbsp; <div style="margin: 0cm 0cm 6pt"><span style="color: black">Para sumarse a esta celebración o Arquivo Histórico Provincial de Lugo realizará as seguintes actividades:</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 6pt"><span style="color: black">Ás 19:00, presentará un documento singular dos que custodia, neste caso, un pergameo de 1339, onde se reflicte a loita polas chaves da cidade, como símbolo de poder e control, entre o bispo e o Concello. Este será o primeiro dos &ldquo;documentos singulares&rdquo; que o arquivo custodia e que iremos dando a coñecer aos lucenses sucesivamente, con motivo desta efeméride, e dos que se publicará un folleto descritivo.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 6pt"><span style="color: black">Ás 19:30, inaugurarase unha mostra itinerante preparada polo Arquivo de Galicia, que recorrerá o resto dos arquivos histórico provinciais de Galicia, titulada &ldquo;Patrimonio Documentado&rdquo;, na que se mostran algúns documentos custodiados nos arquivos de Galicia, que fan referencia a grandes monumentos e bens de interese cultural, mostrando así o vínculo directo entre o patrimonio documental e o patrimonio cultural e monumental.</span></div> <div><span style="color: black">Ofreceranse ademais, como ven sendo habitual, visitas guiadas ao arquivo para quen así o solicite, no teléfono do arquivo 982. 227.956 ou no correo electrónico <a target="_blank" href="https://correoweb.xunta.es/owa/redir.aspx?C=Bp3F4YLE80ao7GwjqimzE2lpgnpeU9EIvwQiW9QkWfyVs9Hjpz5m-NuXibv-6vlXk1tp9zomkG0.&amp;URL=mailto%3aahp.lugo.informaci%c3%b3n%40xunta.es"><font color="#0000ff">ahp.lugo.información@xunta.es</font></a></span></div> </div> <div>&nbsp;</div> Thu, 05 Jun 2014 11:23:54 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0009.html 2014-06-05T11:23:54Z O Día Internacional dos Arquivos no Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0050.html <div style="margin: 0pt 0pt 10pt"><span style="font-family: 'Arial Unicode MS'"> <div style="text-align: justify; line-height: 17pt; margin: 0cm 0cm 10pt">Con esta mostra de documentos custodiados no Arquivo de Galicia queremos chamar a atención do público en xeral sobre a importancia dos arquivos e dar a coñecer cales son as funcións que teñen encomendadas en relación coa conservación, acrecentamento e difusión do patrimonio documental de Galicia.</div> <div style="text-align: justify; line-height: 17pt; margin: 0cm 0cm 10pt">A mostra presenta diversos tipos de documentos, tanto de procedencia pública como privada, organizados en torno a varios bloques temáticos indicativos da evolución das institucións, as infraestruturas e a ordenación do territorio, a educación, a cultura, o deporte, a sanidade e a economía.</div> <div style="text-align: justify; line-height: 17pt; margin: 0cm 0cm 10pt">A xornada de portas abertas que se desenvolverá ese día ofrece ademais a posibilidade de concertar visitas guiadas ás súas instalacións. Desenvolveranse en horario de mañá (de 8:30 a 14:30 h.), previa comunicación ao Arquivo de Galicia.</div> <div style="text-align: justify; line-height: 17pt; margin: 0cm 0cm 10pt">Os datos para o contacto son:</div> <div style="text-align: justify; line-height: 17pt">Teléfono: 881999661</div> <div style="text-align: justify; line-height: 17pt">Fax: 881999740</div> <div style="text-align: justify; line-height: 17pt">Correo electrónico: <a href="mailto:arquivogalicia.cultura@xunta.es"><span style="color: blue; text-decoration: none; text-underline: none">arquivogalicia.cultura@xunta.es</span></a></div> </span></div> Tue, 03 Jun 2014 09:43:19 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0050.html 2014-06-03T09:43:19Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo da Catedral de Santiago de Compostela http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0053.html <p>Co gallo do <strong>Día Internacional dos Arquivos </strong>que conmemora a creación no 1948 do &quot;Consejo Internacional de Archivos&quot;, o vindeiro 9 de xuño o Cabido da S.A.M.I. Catedral de Santiago de Compostela e o seu Arquivo Catedralício organizan diversas actividades para promover o valor do Arquivo e dos arquivos en xeral ó servicio da investigación, a cultura, a memoria e a transparencia.</p> <p>En primeiro lugar, desenvolverase unha <strong>Xornada de Portas Abertas </strong>para que calquer cidadán sexa quén de acceder e coñecer directamente os espazos, funcionamento e fondos do Arquivo Catedralício mediante a organización de visitas guiadas e de valde, ó tempo que se manterán os servizos habituais do centro, incluido o de consulta na sala. Estas visitas constarán de:</p> <p>- Un percorrido explicativo polas estancias do Arquivo e Biblioteca, que permitirá acceder non só&nbsp;á área pública (única parcela habitualmente accesible para os usuarios), senón que tamén ás salas de catalogación (onde poderán contemplar &quot;in situ&quot; o traballo dos técnicos do arquivo) e ós depósitos bibliográficos e arquivísticos (onde se custodia o valiosísimo acervo documental da Catedral), incluindo a Sala Capitular e a Biblioteca Antiga.</p> <p>- A exposición dalgunhas das pezas orixinais máis representativas, como é o Códice Calixtino (un dos máis valiosos de Galicia e da Igrexa de España, obxecto clave no estudo do culto ó Apóstolo e do Camiño de Santiago), o Tumbo A (cartario dos séculos XII-XIII, que copia os documentos máis antigos da Igrexa compostelán ilustrados cos retratos dos reis de Asturias, Galicia, León e Castela) ou o Breviario de Miranda (breviario compostelán do século XV, xoia da miniatura galega, única de inspiración flamenca).</p> <p>- Ó remate da visita os participantes recibirán un agasallo de recordo.</p> <p>En segundo lugar, celebrarase na Sala Capitular da Catedral de Santiago de Compostela un <strong>Acto de presentación</strong> de diversas iniciativas do noso centro:</p> <p>- Presentaranse os dous primeiros números da revista <em>Annuarium Sancti Iacobi</em>, instrumento de expresión cultural do Arquivo e Biblioteca, cuxo principal obxectivo é a difusión e proxección internacional dos seus fondos e da laboura técnica e investigadora desenvolvida no centro.</p> <p>- Daranse a coñecer na páxina web da revista <em>Annuarium Sancti Iacobi</em> e a páxina web do Arquivo-Biblioteca da Catedral, concebidas como os seus principais instrumentos de difusión online.</p> <p>- Ó remate do acto os asistentes recibirán un exemplar da revista.</p> <p>O acto contará coa presenza dos medios de comunicación.</p> Tue, 03 Jun 2014 07:55:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0053.html 2014-06-03T07:55:16Z DÍA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS NA CONFRARÍA DE BURELA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0052.html <p><strong>DÍA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS 2014 NA CONFRARÍA DE PESCADORES DE BURELA</strong></p> <p>O 9 de xuño celébrase a nivel mundial o Día Internacional dos Arquivos, instituído para conmemorar a creación do Consello Internacional de Arquivos pola Unesco ese mesmo día no 1948. Para celebrar esta efeméride o Arquivo da Confraría de Burela presentará o traballo que se está a realizar no arquivo e as iniciativas que está a levar a cabo, para complementar as habituais:</p> <ul> <li>VISITAS GUIADAS ÁS INSTALACIÓNS DO ARQUIVO</li> <li>EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS CONSERVADOS NO ARQUIVO DA CONFRARÍA DE PESCADORES</li> <li>VISITA GUIADA A OUTRAS ENTIDADES DO PORTO (BARCO MUSEO, FÁBRICA DE XEO, ETC.) EN COORDENACIÓN COA VISITA GUIADA Ó ARQUIVO</li> </ul> Tue, 03 Jun 2014 11:19:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0052.html 2014-06-03T11:19:13Z Día Internacional dos Arquivos 2014 no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0016.html <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><u><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL">Xornada de Portas Abertas</span></u><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">As visitas guiadas ás instalacións do arquivo inclúen o acceso á exposición na Sala dos Masóns: <i style="mso-bidi-font-style: normal">Documentación sobre os montes na provincia de Pontevedra no AHPPo. Séculos XVIII-XX.</i><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">Documentos pertencentes a: <i style="mso-bidi-font-style: normal">Hacienda </i>de Pontevedra<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(Catastro do Marqués da Ensenada, Desamortización, Catastro de rústica...), Protocolos notariais, Concello de Pontevedra, Agricultura (Servizo Forestal, Lourizán...), Familias ...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><u><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">Conferencia sobre <i style="mso-bidi-font-style: normal">Os preitos sobre montes en Galicia na actualidade. Casuísticas e formas de resolución,</i> impartida por D. Gregorio Casado González<o:p></o:p></font></span></u></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">D. Gregorio Casado González<span style="color: red"> </span>é Licenciado en Xeografía e Historia, Doutorando en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">É especialista en temas documentais sobre o monte en Galicia e falará sobre as fontes documentais nacionais, galegas, provinciais e municipais que teñen que ver coa problemática dos montes na actualidade.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><u><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">Velada musical<o:p></o:p></font></span></u></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL">Música Antiga e Ultreia</span></i><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; mso-ansi-language: GL"> </span><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL">é unha agrupación que recolle a herdanza do coro de canto gregoriano, formado por voces mixtas procedentes do ámbito da tradición oral pontevedresa, especializadas na interpretación da música vocal medieval.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">Ademais de innumerables concertos por toda a xeografía española e europea, este coro séntese orgulloso de importantes edicións discográficas, entre elas o álbum <i style="mso-bidi-font-style: normal">Iacobus</i>, gravación íntegra da música do <i style="mso-bidi-font-style: normal">Codex Calixtinus</i> (S. XII) da Catedral de Santiago de Compostela.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL">Música Antiga e Ultreia</span></i><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"> mantén e amplía o seu repertorio tradicional incidindo no estudo e interpretación da música histórica galega, especialmente a conservada nos arquivos catedralicios galegos.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">Dirixido por D. Fernando Olbés Durán, obtivo o Premio da Crítica 1994, concedido pola Xunta de Galicia pola gravación do disco <i style="mso-bidi-font-style: normal">Ave Maris Stella.<o:p></o:p></i></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">En xullo de 1999 obtivo a Medalla á Cultura outorgada polo concello d`Aigues-Mortes (Francia), por contribuír á mellora do entorno cultural e pola calidade conseguida.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">En 1999, por facer que o nome de Pontevedra resoase de forma notable, obtivo o Premio Amigos de Pontevedra.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: GL"><font size="3">No ano 2000, a Fundación Premios da Crítica, dependente da Xunta de Galicia, concedeulle o premio pola edición discográfica do <i style="mso-bidi-font-style: normal">Codex Calixtinus</i> na súa gravación completa, pola súa calidade sonora e coidado deseño.<o:p></o:p></font></span></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> Tue, 03 Jun 2014 08:30:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0016.html 2014-06-03T08:30:36Z O Arquivo Municipal de Teo súmase ás actividades do Día Internacional dos Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0051.html Mon, 02 Jun 2014 12:33:51 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0051.html 2014-06-02T12:33:51Z DIA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS 2014. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0024.html <div><font face="Arial Narrow"><span lang="gl">Dada a amplia demanda de asistencia aos obradoiros de encadernación, o Arquivo do Reino de Galicia decidiu engadir unha nova actividade:</span></font></div> <div>&nbsp;<strong><font face="Arial Narrow"><span lang="gl">Xoves 12/06/2014</span></font><font face="Arial Narrow"><span lang="gl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></strong></div> <div><strong><font face="Arial Narrow"><span lang="gl">&nbsp;17.30</span></font><font face="Arial Narrow"><span lang="gl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><font face="Arial Narrow"><span lang="gl">Obradoiro básico de encadernación : Encadernación copta.</span></font></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong><font face="Arial Narrow"><span lang="gl">Nota aclaratoria:</span></font></strong></div> <div><font face="Arial Narrow"><span lang="gl">Cada actividade é independiente en si mesma, non se trata dun curso que esixa asistencia continuada. Aos solicitantes anotaráselles unha soa vez por actividade.</span></font></div> <div><font face="Arial Narrow"><span lang="gl">Cando se ofrecen varias actividades no mesmo horario indica que son simultáneas, polo que os solicitantes só poderán anotarse nuha delas.</span></font></div> <div>&nbsp;</div> <div><font face="Arial Narrow"><span lang="gl">As actividades desenvolveranse na sede do Arquivo do Reino de Galicia (Xarndín de San Carlos s/n. A Coruña). Non é preciso traer ningún material, este subministrarase no propio centro.</span></font></div> Fri, 30 May 2014 09:39:51 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0024.html 2014-05-30T09:39:51Z O Día Internacional dos Arquivos 2014 no Arquivo do Reino de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0023.html <div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" vspace="0" hspace="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" align="left" style="border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; border-bottom: #f0f0f0; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 7.05pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 7.05pt; background-color: transparent"> <div>Haberá obradoiros de deseño de papel de augas (técnicas mixtas), básico de encadernación (encadernación copta) e de Paleografía (iniciación á lectura de escrituras antigas: interpretación de documentos antigos).</div> <div>&nbsp;</div> <div>As actividades desenvolveranse tanto en horario de mañá como de tarde, na sede do Arquivo, con arreglo ao seguinte calendario:</div> <div>&nbsp;</div> <ul> <li>Luns 9 de xuño: <ul> <li>11:00 - 13:00 Deseño de papel de augas: técnicas mixtas.</li> <li>17:30 - 20:00 Deseño de papel de augas: técnicas mixtas. <ul> <li>Encadernación copta.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Martes 10 de xuño: <ul> <li>11:00 - 13:00 Deseño de papel de augas: técnicas mixtas. <ul> <li>&nbsp;Encadernación copta.</li> </ul> </li> <li>17:30 - 20:00 Deseño de papel de augas: técnicas mixtas</li> </ul> </li> <li>Mércores 11 de xuño: <ul> <li>11:00 - 13:00 Deseño de papel de augas: técnicas mixtas.</li> <li>17:30 - 20:00 Deseño de papel de augas: técnicas mixtas. <ul> <li>&nbsp;Encadernación copta.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Xoves 12 de xuño: <ul> <li>11:00 - 13:00 Deseño de papel de augas: técnicas mixtas. <ul> <li>Encadernación copta.</li> <li>Paleografía. Iniciación á lectura de escrituras antigas.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Venres 13 de xuño: <ul> <li>11:00 - 13:00 Deseño de papel de augas: técnicas mixtas. <ul> <li>Encadernación copta.</li> <li>Paleografía. Iniciación á lectura de escrituras antigas.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <div>&nbsp;</div> <div>As prazas para os obradoiros cubriranse por orde de inscrición ata completar o aforo: máximo 15 persoas por grupo.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Os listados de asistentes publicaranse neste mesmo sitio web o xoves 5 de xuño de 2014.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Descargue aquí o díptico informativo e o boletín de inscrición.&nbsp;<span lang="GL" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: GL; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;</span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> Tue, 27 May 2014 16:32:49 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0023.html 2014-05-27T16:32:49Z O Arquivo de Galicia recibe as Actas da preautonomía http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0049.html <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Estes documentos orixinais, na súa maior parte dilixenciados e asinados, ata entón foran custodiados pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">O seu valor é innegable por manifestar os actos colexiados de goberno do presidente e o Consello da Xunta de Galicia na súa etapa preautonómica. Este período, crucial para a Historia de Galicia, iníciase coa constitución da Xunta como órgano provisional de goberno por <span style="color: windowtext">Real Decreto</span> Lei 7/1978 do 16 de marzo e finaliza coa aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia como Lei Orgánica 1/1981 do 6 de abril.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">A Xunta de Galicia naceu como órgano con personalidade xurídica propia e contou inicialmente </span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">con 11 membros elixidos polos deputados e senadores proclamados nas eleccións xenerais de 1977 en Galicia e os 3 senadores galegos de designación rexia. O acto da súa constitución oficial celebrouse o día 18 de abril de 1978. Dende entón asumiu competencias sobre a súa autoorganización, as relacións con diferentes órganos do Estado e coas entidades locais, a xestión de funcións e servizos transferidos e as propostas ao goberno estatal de medidas que afectaban aos intereses galegos.</span></div> Mon, 26 May 2014 07:27:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0049.html 2014-05-26T07:27:23Z Un exemplo de documento heráldico no Arquivo do Reino de Galicia. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0022.html <p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri">A súa presencia nun preito do século XVIII librado na Real Audiencia de Galicia entre o deán e cabido da Catedral de Tui con don Juan de Lara e consortes débese á pretensión do demandado de xustificar que a casa que lle reclamaba a igrexa tudense fora construída por un seu antepasado.</span></p> <p>Paga a pena transcribir aquí o que alega na petición que presentou perante o Tribunal, aceptada por auto de 4 de decembro de 1670, tanto polo seu contido como polo que ilustra sobre a forma de tramitar o proceso:</p> <div style="margin: 0pt 0pt 10pt">&ldquo;Don Juan de Lara Villamarín en el pleito y demanda que yntentó poner el deán y cabildo de la Santa Yglesia de esta ciudad de Tuy por decir seren fenezidas las boses de las casas que dieron en fuero a don Alonso Gómez de Lara, deán que fue de dicha santa yglesia, y a don Juan de Rojas, su sobrino, las quales fincaron de don Alonso de Lara, mi padre. A maior abundamiento y para que conste como dicho deán Lara ha hedificado las dichas casas en el estado y manera que oi se allan y por averlo echo puso en ellas tres escudos de armas, el uno que está en la frontera del [dicha] casa y tiene por armas dos calderos , uno ensima de otro, y dos bandas crusadas (que son las armas de los Laras), y en otro cuartel un árbol con un animal al pie (que son las armas de los Gómez), y al pie de dichas armas una cara. Las quales son semejantes y de el mismo modelo y forma que están en este papel que presento. Y asinmiesmo dichas armas se allan en la pared de la torre de dicha casa y en el techo de dicha torre. A vuesa merced pido y suplico de ir allá, encaminarse con el acompañado a la dicha casa y poner por fee si están en ella dichas armas en la manera referida, y echo con el papel presentado en donde se allan escuplpidas lo arrime vuesa merced como probanza, para que a todo tiempo conste&rdquo;.</div> <p>&nbsp;</p> Mon, 19 May 2014 07:48:56 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0022.html 2014-05-19T07:48:56Z Listado provisional de admitidos e excluídos nas bolsas de formación en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0048.html Thu, 15 May 2014 06:48:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0048.html 2014-05-15T06:48:57Z O Arquivo do Reino de Galicia recibe os documentos do antigo Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0021.html <div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" hspace="0" vspace="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" align="left" style="border-right: #f0f0f0; padding-right: 7.05pt; border-top: #f0f0f0; padding-left: 7.05pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #f0f0f0; padding-top: 0cm; border-bottom: #f0f0f0; background-color: transparent"> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Este achado, posible grazas á recente creación dunha praza de técnico medio de arquivos no Arquivo Xudicial Territorial da Coruña e a dotación efectiva dunha arquiveira, é transcendente pois ata o momento se descoñecía o destino do fondo daquel tribunal.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Entre os encausados polo Tribunal figuran coñecidos intelectuais ou políticos como Ricardo Carballo Calero, Gonzalo Torrente Ballester ou o gobernador civil da Coruña fusilado polos militares rebeldes en 1936, Francisco Pérez Carballo. Igualmente, Manuel Guzmán Garcia, comerciante amigo de Santiago Casares Quiroga que fora elixido deputado pola provincia da Coruña nas eleccións de 1936. Detido o 27 de xullo, foi xulgado e &nbsp;condenado co alcalde e o secretario do concello da Coruña, o secretario do Goberno Civil, un funcionario municipal, Francisco Prego, e os líderes socialistas Ramón Maseda e Francisco Mazariegos, acusados de rebelión militar.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Xa que logo, ambos os dous fondos documentais, o do Xulgado de Primeira Instancia Número 2 e o do Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, quedan abertos agora a disposición dos investigadores e os cidadáns en xeral.</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> Thu, 08 May 2014 11:54:05 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0021.html 2014-05-08T11:54:05Z O debuxo dun nazareno nun documento do Arquivo do Reino de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0020.html <div style="margin: 0pt">No fondo documental da Real Audiencia de Galicia (1504/1834), como noutros de carácter xudicial, é relativamente frecuente atopar debuxos. Normalmente, son representación planimétricas, con ou sen escala, realizadas por peritos xudiciais por mandato do tribunal durante a execución ou como complemento da denominada &ldquo;vista de ojos&rdquo; ou comprobación sobre o terreo dos termos dunha disputa entre partes. Así adoitaba suceder, por exemplo, nos preitos sobre lindes de terras ou xurisdicións, servidumes de paso ou de regadío, obra nova, danos, etcétera. Pero, neste caso, o debuxo non parece ter ningunha relación coa materia do preito onde se achou, solto, entre as follas 2 e 3.</div> <div style="margin: 0pt">O documento en cuestión intitúlase como segue:</div> <div style="margin: 0pt">1742-1752. Preito do deán e cabido da Catedral de Lugo co licenciado Jacinto Roca e consortes sobre reivindicación pola cortiña de Pepín e prado pegado a ela en San Lourenzo de Albeiros. ARG. RAG. Escribanía de&nbsp;Fariña Sign. RAG. 369/44. ARG. Col. Cart. RA. 199</div> <div style="margin: 0pt">A política de conservación do Arquivo do Reino de Galicia&nbsp;inclúe a limpeza sistemática dos documentos que forman parte do fondo documental mencionado, afectado desde antigo por infestacións de insectos bibliófagos. Este traballo continuado depara con frecuencia o achado de documentos gráficos como os sinalados, ou outros textuais de certo interese, como impresos das primeiras etapas da imprenta en Galicia ou diplomas en pergamiño de época medieval ou xa dos inicios da Idade Moderna achegados como probas nos procesos.</div> Tue, 15 Apr 2014 08:22:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0020.html 2014-04-15T08:22:24Z O Arquivo de Galicia recibe o fondo documental da Asociación Galega de Compositores (século XX). http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0047.html <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><font face="Calibri">A AGC creouse &nbsp;o 22 de xuño de 1987 como entidade sen ánimo de lucro&nbsp;para promover a gravación, interpretación e publicación das obras musicais dos seus membros e a dos compositores históricos galegos, ademais da organizar, colaborar e participar en diversas actividades como homenaxes, xornadas ou ciclos musicais. O seu fondo documental está constituído, xa que logo, por obras de creación musical recollidas pola Asociación e pola documentación xerada no desenvolvemento das súas actividades.</font></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><font face="Calibri">Coa recepción deste fondo, o Arquivo de Galicia ten a oportunidade de dar apoio á creación musical en Galicia contribuíndo&nbsp;a unha desexada normalización, de asegurar a conservación e tratamento técnico adecuado deste patrimonio, en boa parte inédito ou non executado de forma pública, ademais de favorecer o acceso ás obras depositadas mediante a consulta e copia con finalidade non comercial.</font></div> Thu, 03 Apr 2014 08:22:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0047.html 2014-04-03T08:22:33Z O Arquivo do Reino de Galicia colabora na exposición “Auga Doce”. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0019.html <div style="margin: 0pt">Os documentos do Arquivo do Reino de Galicia ilustran a parte da exposición que se dedica a explorar os problemas legais e xurídicos que xerou o aproveitamento da auga ao longo do tempo, así como a resaltar a importancia que o líquido elemento posuíu sempre en toda clase de procesos económicos, e de forma concreta na fabricación do papel.</div> <div style="margin: 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0pt">Como é ben coñecido, a orixe do Arquivo do Reino áchase ligada á Real Audiencia, o tribunal que ata 1834 foi cabeza da organización xudicial de Galicia (subordinada pola súa vez a outros tribunais da Coroa). Este órgano foi substituído pola Audiencia Territorial na data indicada.</div> <div style="margin: 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0pt">Cada un dos planos que se amosan formaban parte de cadanseun preito tramitado ante a Real Audiencia (catro deles) ou da Audiencia Territorial (o que resta, datado en 1848) e foron separados dos expedientes orixinais por motivos de conservación.</div> Wed, 26 Mar 2014 12:43:58 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0019.html 2014-03-26T12:43:58Z Bolsas de formación en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0046.html Fri, 14 Mar 2014 12:49:17 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0046.html 2014-03-14T12:49:17Z Alumnado do Colexio San José de Ourense visita o Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0021.html <div style="line-height: 14pt"><span style="font-size: 10pt">O pasado 10 de marzo, 30 alumnos de 2&ordm; da ESO do CPR San José de Ourense desenvolveron no AHPOu unha actividade englobada nun proxecto pedagóxico a través do cal se pretende &quot;i</span><span style="font-size: 10pt">ntegrar o coñecemento do local para chegar ao global&quot;. O proxecto, </span><span style="font-size: 10pt">coordinado polo profesor José Luis Guede, </span><span style="font-size: 10pt">consiste en &quot;dar a coñecer o patrimonio local a través do ensino&quot; convertendo a cidade de Ourense nunha &quot;grande aula aberta&quot;.</span></div> <div style="line-height: 14pt"><span style="font-size: 10pt">Visitar o AHP0u serviu para descubrir ao alumnado o valor do do patrimonio documental como fonte de coñecemento do pasado. A actividade consistiu no comentario de documentos, nun percorrido polas instalacións e nunha entrevista ao director.</span></div> <div style="line-height: 14pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 14pt"><span style="font-size: 10pt">Para saber máis sobre este proxecto educativo podes consultar: </span><span style="font-size: 10pt"><a href="http://civitasauriensis.blogspot.com.es/2014/02/abrindo-portas-2014-iniciando.html"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none">http://civitasauriensis.blogspot.com.es/2014/02/abrindo-portas-2014-iniciando.html</span></a></span></div> <div style="line-height: 14pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 14pt"><a href="https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense/media_set?set=a.1431552117086662.1073741830.100006956620216&amp;type=1#!/arquivohistorico.provincialdeourense/media_set">https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense/media_set?set=a.1431552117086662.1073741830.100006956620216&amp;type=1#!/arquivohistorico.provincialdeourense/media_set?set=a.1431552117086662.1073741830.100006956620216&amp;type=1</a></div> Fri, 14 Mar 2014 19:12:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0021.html 2014-03-14T19:12:02Z Os últimos números de FRONDA, editada polo Arquivo Histórico Provincial de Ourense, xa poden descargarse na súa páxina web http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0020.html <div><span style="color: black; font-size: 10pt">Cos&nbsp;números 47, 48 e 49 de <b><i>Fronda</i></b> continuamos unha </span><span style="color: black; font-size: 10pt">liña temática e abrimos outra nova. </span></div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; margin: 0cm 3.6pt 0pt 0cm"><span style="color: black; font-size: 10pt">O número 47 contén a cuarta entrega de <b>fondos de institucións penitenciarias, </b>neste caso dedicado á <b>Prisión Central de Celanova</b>. </span><span style="letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 10pt">Pensada fundamentalmente para</span><span style="color: black; font-size: 10pt"> <span style="letter-spacing: -0.05pt">recluír presos políticos,</span></span><span style="letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt"> a este centro penitenciario </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; color: black; font-size: 10pt">chegaron reclusos de toda</span><span style="color: black; font-size: 10pt"> <span style="letter-spacing: -0.1pt">España, en particular do Norte da península con predo</span>minio dos asturianos. </span><span style="color: black; font-size: 10pt">Un plano que reflicte como se acondicionou para este fin o edificio do antigo mosteiro de San Salvador de Celanova sérvenos para coñecer o funcionamento deste tipo de centros de reclusión.</span></div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">O número 48 é a primeira entrega dos números dedicados</span><span style="font-size: 10pt"> aos <b>arquivos de empresa</b> e nel </span><span style="font-size: 10pt">ofrecemos unha panorámica xeral dos fondos deste tipo conservados no AHPOu. Estes fondos son</span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt"> testemuño de actividades </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">comerciais, financeiras, industriais</span><span style="font-size: 10pt"> <span style="letter-spacing: -0.05pt">e tipográficas e i</span></span><span style="letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">lustran algúns aspectos do desen</span><span style="font-size: 10pt">volvemento económico dunha provincia, caracterizada por unha débil e tardía incorporación á economía capitalista. </span><span style="font-size: 10pt">Trátase dun grupo de fondos de especial valor se se ten en conta a súa escaseza nos arquivos históricos. </span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">Por último, no número 49, dúas cartas comerciais procedentes do fondo da Sociedade Mercantil <b><i>Hijos de Simeón García y Cía de Orense</i></b>permítennos apreciar </span><span style="font-size: 10pt">o valor deste arquivo para coñecer o papel que desempeñaron os almacenistas-banqueiros no desenvolvemento económico da Galicia da segunda metade do século XIX e primeira metade do XX.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">Para acceder&nbsp;aos números ir a <strong>publicacións</strong></span></div> Fri, 21 Feb 2014 11:31:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0020.html 2014-02-21T11:31:15Z Ingresan novos fondos privados no Arquivo de Galicia. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0045.html <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">O fondo da <i>familia González Regueral</i></span></b><i><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"> y Losada</span></i><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"> está composto por documentos comprendidos entre os anos 1519 e 1955 procedentes das distintas ramas familiares que confluíron nos últimos produtores &ndash; Juan González Regueral&nbsp;Losada e os seus irmáns- e relacionados fundamentalmente coa adquisición e administración de bens raíces espallados polos concellos costeiros da provincia de Lugo e terras de Ortegal, Bergantiños e Santiago, na da Coruña. Nalgúns casos, o ámbito espacial amplíase ata zonas de Asturias ou de Zamora. Son 8 unidades de instalación (1 metro de andel). </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Algúns documentos do fondo reflicten as actividades desenvolvidas por&nbsp;membros da familia en relación co desempeño de cargos gobernativos ou lexislativos no Estado&nbsp;na segunda metade do século XIX, pois conteñen borradores de disposicións normativas mesturados con exemplares da Gaceta de Madrid ou, tamén, con impresos legais oficiais ingleses dos anos 1848, 1851 e 1854.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">O <b>fondo da familia Cervela Lira</b>, propietarios do pazo de Valiñas, comprende 13 unidades de instalación (1,5 metros de andel) datados entre 1539 e 1949.</span> <span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">O pazo de Valiñas sitúase na parroquia de San Martiño de Callobre (A Estrada, Pontevedra).</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">O arquivo componse maioritariamente </span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">por documentos acreditativos da propiedade&nbsp;e da administración dos bens que foron conformando o patrimonio familiar ao longo do tempo. Ademais, existen outros de carácter persoal ou relacionados co desempeño de funcións político- administrativas por parte de diversos membros da familia. Así Ángel Cervela, depositario e administrador da <i>Subdelegación Especial de Policía da Coruña</i>, dependente da Intendencia de Galicia, ou Rafael Cervela Malvar, capitán da <i>4&ordf; Compañía do Batallón de Ferrocarrís da Illa de Cuba</i>; ou, tamén, algún outro membro da familia que debeu de traballar no <i>Goberno Civil de Segovia</i> durante a segunda metade do século XIX.</span></div> Fri, 14 Feb 2014 11:25:58 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0045.html 2014-02-14T11:25:58Z Actualización do CADRO DE CLASIFICACIÓN do Arquivo Territorial http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0003.html <p>Elaborouse un <strong>cadro de clasificación funcional </strong>para manter unha estrutura o máis permanente posible. Os órganos soen ter variacións ao longo do tempo, mentres que as funcións son moito máis estables.</p> <p>Debido a incorporación de máis unidades de instalación durante este ano, ao recibir 4 transferencias documentais, foi necesario <strong>actualizar o cadro de clasificación </strong>para adaptalo a nova situación.</p> Thu, 13 Feb 2014 13:10:29 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0003.html 2014-02-13T13:10:29Z O Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra ven de publicar a MEMORIA ANUAL 2013 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0002.html <p>Cabe salientar que durante o ano 2013 o arquivo recibiu por transferencia un total de <strong>3.166 unidades de instalación</strong>, o que supuxo un total de <strong>364,09 metros lineais</strong>.</p> <p>Estas transferencias supuxeron unha <strong>porcentaxe </strong>de ingresos con respecto ao volume total de unidades de instalación do arquivo do <strong>3 %</strong></p> <p>En canto ao volume das transferencias, cabe destacar as efectuadas pola Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) co 44 % do total ou a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria co 23 %.</p> <p>Debido a que aínda non se elaboraron as táboas de transferencia, estas efectúanse en función das necesidades das oficinas produtoras polo que as entradas de documentación son moi dispares.</p> <p>No seguinte gráfico móstranse as transferencias efectuadas por meses.</p> <p>Tamén cabe salientar o volume de préstamos durante este ano, que foi de 849.</p> <p>No gráfico pódense apreciar as peticións de <strong>préstamos por departamento</strong>.</p> <p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: GL; mso-fareast-language: GL; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"></v:shapetype></span></p> Tue, 11 Feb 2014 09:15:47 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0002.html 2014-02-11T09:15:47Z A descrición do fondo documental da familia Vilariño Pintos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0044.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Este fondo ingresou no Arquivo por doazón dos irmáns Vilariño Pintos, de Santiago de Compostela,&nbsp;en dous momentos diferentes. Así, recibiuse unha primeira remesa o 18 de novembro de 2009, que sería aceptada de forma oficial pola Xunta de Galicia polo Decreto 120/2010, do 1 de xullo (DOG núm. 138, do 21 de xullo). O 7 de xaneiro de 2010 entregábase a segunda parte, aceptada polo Decreto 64/2011, do 24 de marzo (DOG núm. 69, do 7 de abril).</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Entre os documentos presentes no conxunto, son salientables aqueles que se relacionan coa administración por parte de sucesivos membros da familia Vilariño Pintos dos bens e rendas doutros individuos ou familias. </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Exemplo disto son os correspondentes á administración dos bens de dona García de Andrés Villalba de la Corte e ao seu marido, Felipe Gutiérrez de la Peña Tostado, desempeñada, primeiro e desde fins do século XIX, por Eduardo Vilariño Magdalena e, despois, a fins da primeira metade do século XX, polo seu fillo José Vilariño de Andrés Moreno. Este acabaría herdando parte dos bens polo seu parentesco con García de Andrés.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Escolmamos aquí algúns documentos do fondo, entre os que se atopan testemuños de actividades financeiras do matrimonio Gutiérrez de la Peña-de Andrés, centradas na adquisición de débeda pública española ou francesa ou no investimento en bolsa.</span></div> Mon, 20 Jan 2014 11:19:48 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0044.html 2014-01-20T11:19:48Z Entrega de libros de actas e doutros documentos do Concello de Ribadeo restaurados. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0018.html <div style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt">O conxunto comprende un total de 37 exemplares e está formado por libros de actas municipais, libros de contas do concello e do Hospital de San Lázaro&nbsp;e por un protocolo notarial e abarcan dende 1536 ata 1840.</span></div> <div style="line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="line-height: normal"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 12pt">A entrega foi formalizada polo secretario xeral de Cultura, D. Anxo Lorenzo Suárez, e polo alcalde do Concello de Ribadeo, D. Fernando Suárez Barcia. O acto contou tamén coa presenza dos xefes territoriais de Cultura e Educación na Coruña, D. Indalecio Cabana Leira e o de Lugo, D. José Jesús Ramos Ledo, así como do concelleiro de Medio Ambiente da Coruña, D. Enrique Salvador Sánchez</span></div> Thu, 09 Jan 2014 10:41:41 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0018.html 2014-01-09T10:41:41Z Novo sitio web no Portal de Arquivos de Galicia: Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0001.html <p>Este novo espazo permitirá ofrecer un mellor servizo a todos os usuarios do Arquivo con&nbsp;información de interese sobre&nbsp;o centro,&nbsp; os seus fondos documentais&nbsp;e as&nbsp;súas actividades.&nbsp;</p> Wed, 30 Oct 2013 09:14:01 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0001.html 2013-10-30T09:14:01Z O labor de formación do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra completouse o ano 2013 co achegamento á arquivística dunha nova estudante da Universidade de Santiago de Compostela http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0013.html <p style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--><span lang="GL" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Nese tempo, Paloma achegouse ás funcións, á documentación e ó funcionamento do arquivo a través do coñecemento dos fondos máis representativos que custodia o centro, comezando a familiarizarse coa teoría e a terminoloxía arquivísticas. O cadro de clasificación, a descrición e a instalación da documentación de forma axeitada completou a súa formación co fin de proporcionarlle a visión global que necesita como punto de partida para afondar no complexo mundo dos arquivos.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Thu, 09 Jan 2014 10:36:29 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0013.html 2014-01-09T10:36:29Z Un novo estudo de serie documental: Contas de pagamentos a xustificar da Intervención Delegada. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0042.html <p>As <em>contas de pagamentos a xustificar&nbsp; </em>correspondentes a esta sección do cadro de clasificación defínense como&nbsp;os<span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: GL; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA"> </span><em><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: GL; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">expedientes xerados periodicamente polos pagadores habilitados da Consellería de Presidencia ou órgano que a sucedese no proceso de xustificación, de acordo co réxime de contabilidade pública, dos fondos librados con este carácter ao seu favor para atender os gastos que no momento de recoñecer a súa obriga de pagamento non se puideron acompañar dos documentos acreditativos pertinentes, con cargo a aquelas aplicacións orzamentarias que así se estableza legalmente (normalmente, de funcionamento ou de partidas concretas do capítulo de investimentos). </span></em></p> Tue, 07 Jan 2014 09:45:29 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0042.html 2014-01-07T09:45:29Z Subvencións en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0041.html <p>O xoves 2 de xaneiro de 2014 pubícase&nbsp;no dog a resolución do 12 de decembro de 2013 pola que se conceden as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos&nbsp;para os anos 2013-2014,&nbsp;segundo a Orde do 12 de xullo de 2013.</p> Fri, 03 Jan 2014 10:37:54 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0041.html 2014-01-03T10:37:54Z O CAPITÁN GARDADOR XA NAVEGA NA REDE http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0019.html <p>Ligazóns:</p> <p><a href="https://www.facebook.com/update_security_info.php?fref=ts#!/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217">https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?fref=ts</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/update_security_info.php?fref=ts#!/arquivohistorico.provincialdeourense">https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/arquivohistorico.provincialdeourense?fref=ts</a></p> <p><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=GTg8ql5uEaU">http://www.youtube.com/watch?v=GTg8ql5uEaU</a></p> <p>Máis información sobre o acto de presentación en:</p> <div class="userContentWrapper aboveUnitContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"> <div class="_wk mbm"><span class="userContent"><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.tempodelecerourense.com/novas/consultar/1587/un_mestre_de_historia_chamado_capitan_gardador">http://www.tempodelecerourense.com/novas/consultar/1587/un_mestre_de_historia_chamado_capitan_gardador</a></span></div> </div> Thu, 19 Dec 2013 16:22:06 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0019.html 2013-12-19T16:22:06Z O ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE ESTREA A PRIMEIRA CURTAMETRAXE DA SERIE "AS VIAXES DO CAPITÁN GARDADOR" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0018.html <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 10.5pt"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 10.5pt">Trátase da primeira achega dunha serie de vídeos de curta duración pensados para dar a coñecer, dun xeito ameno, ao gran público a riqueza dos arquivos e o valor do patrimonio documental como vía de coñecemento do noso pasado.</span></div> </span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 10.5pt">O <strong>Centro Cultural Marcos Valcárcel </strong>da Deputación Provincial de Ourense acollerá mañá martes, ás 20:00, a presentación desta primeira entrega, que contará coa participación do secretario xeral de Cultura, Axo Lorenzo.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 10.5pt">Nestes vídeos, unha personaxe debuxada nun documento notarial do ano 1774, o &quot;<b>capitán gardador</b>&quot; Xan de Baldriz, guiaranos por </span><span style="color: black; font-size: 10.5pt">diferentes momentos da Historia de Galicia.</span><span style="font-size: 10.5pt"> A pantasma deste capitán, como unha sombra que percorre o labirinto <span style="letter-spacing: -0.1pt">da memoria, vaga polo Arquivo Histórico Provincial </span>gardando con agarimo os seus <span style="letter-spacing: -0.05pt">pergamiños </span>e papeis centenarios<span style="letter-spacing: -0.1pt">. Silente e invisible durante séculos, <b>Xan de Bal</b></span><b><span style="letter-spacing: -0.05pt">driz</span></b><span style="letter-spacing: -0.05pt"> decide saír da penumbra na que habita para convidarnos</span> a viaxar a través do tempo sucando un <b>mar de documentos</b>. <span style="letter-spacing: -0.05pt">A partir da información que repousa nos fondos documentais do Arquivo,</span> o capitán Baldriz convértenos en espectadores da vida cotiá das sociedades do pasado, xa sexa do mundo rural de monxes, fidalgos e campesiños ou das rúas do Ourense de finais do século XIX. </span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="font-size: 10.5pt">Esta curtametraxe descubre como a consulta de calquera dos milleiros de documentos conservados no Arquivo Histórico Provincial nos pode abrir unha <b>fiestra ao pasado</b> para viaxar nunha &quot;máquina do tempo&quot; pilotada polo aventureiro que teña a audacia de internarse <span style="letter-spacing: -0.2pt">no labirinto da memoria.</span> En definitiva, d</span><span style="font-size: 10.5pt">a man do &quot;capitán gardador&quot; poderanse valorar as <span style="letter-spacing: -0.1pt">posibilidades que ofrece o <b>patrimonio documental</b>, non só como unha fonte para a inves</span>tigación histórica, senón como como aventura ao alcance de todos, como unha viaxe ao pasado a través de documentos de distintas épocas.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="font-size: 10.5pt"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><font size="2" face="Verdana">Más información en:</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><font size="2" face="Verdana"><a href="https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl">https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl</a></font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><font size="2" face="Verdana">o</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><font size="2" face="Verdana"><a href="https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense">https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense</a></font></div> </span></div> Mon, 16 Dec 2013 08:14:40 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0018.html 2013-12-16T08:14:40Z Inauguración da exposición “Mulleres século XX. Luces e sombras” http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0008.html <div>Nesta ocasión, trátase dunha mostra, titulada: &ldquo;Mulleres século XX. Luces e sombras&rdquo;, e recolle 65 fotografías de mulleres que viviron, traballaron e participaron entre a sociedade lucense, entre os anos 30 e os anos 80 do século XX.</div> <div>&nbsp;</div> <div>A exposición acompañase de textos de mulleres que falan de outras mulleres, como Concepción Arenal, Pilar Primo de Rivera, Ofelia Rey Castelao e Serrana Rial García, e, a través da voz da arquiveira xa desaparecida, Olga Gallego Domínguez, refirense as fontes que, para o estudo das mulleres, se custodian nos arquivos.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Apóianse as fotografías tamén dunha pequena escolma de documentos custodiados no Arquivo Histórico Provincial de Lugo, que fan referencia a mulleres, tales como expedientes xudiciais, protocolos notariais, libros do rexistro civil, expedientes de asociacións ou libros do servizo social.</div> <div>&nbsp;</div> <div>A exposición permanecerá aberta na sala de exposicións do arquivo, de luns a venres, de 8:30 a 20:30 horas, ata o día 8 de marzo, día internacional da muller traballadora, no que se celebra a reivindicación das mulleres do seu desenvolvemento persoal íntegro e a súa participación en pe de igualdade co home.</div> <div>&nbsp;</div> Wed, 27 Nov 2013 12:04:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0008.html 2013-11-27T12:04:13Z Ponse en marcha o proxecto ARPAD http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0040.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Entre as accións previstas polo proxecto, áchase a posta en marcha do <b>Sistema de Arquivo Dixital Integrado na Xunta de Galicia</b>, que conformará a infraestrutura básica que permita o desenvolvemento real da Administración e o arquivo electrónico de documentos na Xunta de Galicia.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">A participación do <strong>Arquivo de Galicia </strong>concretarase no desenvolvemento do cadro de clasificación funcional da Xunta de Galicia, na identificación e valoración de series documentais concretas e de tipos documentais simples; na participación no desenvolvemento do directorio de órganos e unidades administrativas e do catálogo de procedementos da Administración de Galicia ou na implementación do esquema de metadatos que permita o funcionamento real e a interoperabilidade do sistema de acordo coas normas internacionais e españolas.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Outro aspecto relevante e orixinal deste proxecto será a integración en ARPAD, mediante a súa dixitalización, de obxectos dixitais procedentes do patrimonio documental de Galicia que se seleccionarán en diferentes arquivos de Galicia xestionados pola Xunta de Galicia.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">O proxecto está dotado con 4.738.075,21 euros e dirixido pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Ademais do Arquivo de Galicia (que está representado a través &nbsp;da Secretaría Xeral de Cultura), participan no mesmo a Dirección Xeral de Administración Local e o Centro Informático de Xestión Tributaria, Económica-Financeira e Contable (CIXTEC), por parte da Xunta de Galicia; a Deputación de Pontevedra; o Concello de Tui e a Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto Minho). Deberá finalizar antes do 30 de xuño de 2015.</div> Thu, 21 Nov 2013 13:11:53 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0040.html 2013-11-21T13:11:53Z NOVAS INCORPORACIÓNS DE FONDOS DOCUMENTAIS NO ARQUIVO DO REINO DE GALICIA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0017.html <div>Un <strong>conxunto formado por&nbsp; 140 documentos manuscritos e impresos, producidos tanto pola Administración de Correos </strong>coma por diferentes autoridades públicas, &nbsp;todos eles&nbsp;referidos&nbsp;a Galicia, con datas comprendidas entre&nbsp; 1709 e 1899.</div> <div>&nbsp;</div> <div>A documentación&nbsp;comprende: correspondencia, contas, estados de valores de correspondencia, relacións de caudais e efectos de particulares, guías, pasaportes, diarios de navegación, disposicións, etc. No que se refire ao ámbito xeográfico, abarca municipios das catro provincias galegas. Esta achega ven completar outros fondos documentais, como é o caso do Xulgado&nbsp; de Correos e Camiños&nbsp;e &nbsp;supón unha importante base documental para completar e coñecer a historia da administración contemporánea, as comunicación e o correo en Galicia nos séculos XVIII e XIX.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Atlas de Lázaro Luís, 1563 </strong>(Facsímil), publicado por Boreal&nbsp;e Xuntanza en 2006.</div> <div>A obra consta de dous volumes: o primeiro corresponde á reprodución facsímil do códice conservado na Academia de Ciencias de Lisboa (Serie Azul) e&nbsp;un segundo volume de estudo en dous idiomas (castelán e portugués).&nbsp;&nbsp;O Atlas está constiuído por dez follas (vinte páxinas) iluminadas con oro e realizado en pergamiño especial&nbsp;do mesmo grosor&nbsp;e tacto que o orixinal&nbsp;de 61,3 x 43,2 cm.</div> <div>&nbsp;</div> <div>No ano 2012 adquiriuse con cargo aos fondos do programa operativo FEDER Galicia 2007-2013, un <strong>conxunto de 17 libros e un manuscrito editados entre o século XVI e o XX </strong>de temáticas diversas. Destaca neste conxunto&nbsp; o impreso correspondente á Real Cédula sobre El Auto Gallego, que ten unha importancia fundamental se temos en conta que o Arquivo do Reino de Galicia custodia case a totalidade dos fondos que se conservan da Real Audiencia de Galicia, institución que conformou a orixe do Arquivo.</div> <div>&nbsp;</div> Wed, 06 Nov 2013 12:41:18 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0017.html 2013-11-06T12:41:18Z Administracións Públicas: 8 novos estudos de identificación e valoración de series documentais. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0039.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">A difusión na rede destes estudos faise en desenvolvemento do programa de identificación e valoración documental da Xunta de Galicia que o Arquivo de Galicia está a executar de acordo co seu Plan director.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Os traballos agora accesibles no sitio web do Arquivo de Galicia, que se suman aos xa existentes son os seguintes:</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">- 8-222. Rexistro xeral de entrada de documentos.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">- 8.1-222. Relacións de entrega dos documentos do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia ás unidades administrativas destinatarias.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">- 9-222. Rexistro xeral de saída de documentos.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">- 9.1-222. Relacións diarias por unidades administrativas das anotacións de saídas de documentos no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">- 11-223. Expedientes de contratación de obras.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">- 12-223. Expedientes de contratación de subministracións.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">- 13-223. Expedientes de contratación de consultoría e asistencia.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">- 14-223. Expedientes de contratación de xestión de servizos públicos.</span></div> Fri, 25 Oct 2013 12:33:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0039.html 2013-10-25T12:33:23Z Alumnos da consultora Zona de Negocios visitaron o pasado 7 de outubro as instalacións do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra como complemento á súa formación en sistemas de información e arquivo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0012.html <p style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--><span lang="GL" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Despois, os visitantes viron unha mostra de documentos dos séculos XVI ao XX dos fondos máis representativos que se custodian no arquivo. Entre eles, o protocolo de 1541 do escribán Alfonso García do Sisto, o interrogatorio da xurisdición de Pontevedra, o expediente de excepción de vendas de montes de Xeve, ortofoto do catastro de rústica do concello do Grove ... Remataron a súa estanza cun percorrido polas distintas salas de traballo e depósitos.</span></p> Thu, 24 Oct 2013 09:19:12 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0012.html 2013-10-24T09:19:12Z Acceso ao OPAC do Arquivo da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0038.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Para acceder ao OPAC débese introducir como nome de usuario <b><i>rseaps</i> </b>e, como contrasinal, <b><i>archivo</i>. </b>Igualmente, na pantalla de inicio do Sistema de información de arquivos de Galicia, pódese lanzar unha busca para interrogar á base de datos sobre o conxunto dos rexistros correspondentes a todos os arquivos que forman parte do sistema.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">A Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago fundouse <span style="line-height: 115%; color: #3a3a3a; font-size: 10pt">por Real Cédula de Carlos III, do 23 de setembro de 1784. O seu arquivo foi organizado e descrito no ano 2007 baixo a dirección e coordinación dos servizos técnicos de arquivos da Consellería de Cultura.</span></div> Mon, 14 Oct 2013 08:49:58 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0038.html 2013-10-14T08:49:58Z Dous protocolos notariais do século XVIII e un do XIX, custodiados no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, están a ser restaurados pola conservadora-restauradora, Sylvia Fernández Bueno http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0011.html <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">A falta dun obradoiro de restauración neste arquivo fai que o labor da custodia dos documentos sexa, ás veces, moi difícil, pois o mal estado do soporte da escritura vai máis aló de onde a conservación preventiva pode chegar. Isto leva a que moitos dos documentos conservados neste centro deban ser excluídos da súa consulta á espera de que a acción dos axentes que os degradaron sexa tratada. De aí a aposta do AHPPo pola restauración dos documentos, por agora, protocolos.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Os protocolos dos anos 1798 e 1800 do notario da vila de Vigo, Domingo Antonio Núñez Lourido, e do ano 1768, do de Bouzas, Tomás Romero Carrera, foron os elixidos para iniciar o tratamento. Os tres teñen moi dañados o soporte celulósico e as tintas sustentadas nel. As razóns desta desfeita son as condicións ambientais adversas (humidade e temperatura) ao longo do tempo, que provocaron non só alteracións directas senón tamén a proliferación de fungos e bacterias pola existencia dun microclima. Esta intervención permitirá que, de novo, poidan ser consultados na mellores condicións.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> <p>&nbsp;</p> Wed, 02 Oct 2013 12:03:49 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0011.html 2013-10-02T12:03:49Z Clausura da exposición “Patrimonio documentado”. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0037.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">A exposición, que veu amosándose no edificio que é sede da Biblioteca e &nbsp;do Arquivo de Galicia na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, dende o pasado 7 de xuño, viaxará, &nbsp;a partir do ano 2014 por outros arquivos da xeografía galega. Para a esta itinerancia utilizaranse reproducións de todos os documentos orixinais amosados na mostra que agora remata.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Con esta iniciativa, o Arquivo de Galicia pretendeu achegar un pouco de luz sobre unha parte do patrimonio cultural frecuentemente esquecida, cal é o patrimonio documental custodiado nos arquivos. Esta aproximación tentou explicar e comprender como e por que a sociedade produce os documentos que integran aquel e cal é a utilidade directa que posúen.</div> Wed, 02 Oct 2013 06:59:28 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0037.html 2013-10-02T06:59:28Z PUBLICADA NO BOE A LICITACIÓN DAS OBRAS DA NOVA SEDE DO ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0017.html <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 10pt">O Boletín Oficial do Estado do pasado 17 de setembro publica a resolución da Xerencia de Infraestruturas e Equipamentos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte pola que se fai pública a formalización do contrato para a terminación das obras de construción e rehabilitación do Arquivo Histórico Provincial (AHPOu) e Biblioteca Pública do Estado en Ourense. Na resolución, con data de 26 de agosto, adxudícanse as obras á empresa Corsan-Corviam, Construcción, S.A. cun importe total de 16.689.022,93 euros.</span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="color: black; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="https://correoweb.xunta.es/owa/redir.aspx?C=0037dbeb6042411f9755bf8cc088d995&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.boe.es%2fboe%2fdias%2f2013%2f09%2f17%2fpdfs%2fBOE-B-2013-34127.pdf">http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/17/pdfs/BOE-B-2013-34127.pdf</a></span></div> <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 9pt">&nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 10pt">O AHPOu instalarase no edificio que albergou o Convento de San Francisco e, tras a Desamortización do século XIX, un cuartel militar. O claustro gótico deste edificio, considerado unha das xoias arqutitectónicas da cidade de Ourense, é visitable dende o pasado mes de xuño.</span></div> <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 10pt"><a href="http://www.ourense.es/portalOurense/fnot_d4_v1.jsp?tipo=8&amp;contenido=12445&amp;nivel=1400&amp;language=gl"><font color="#800080">http://www.ourense.es/portalOurense/fnot_d4_v1.jsp?tipo=8&amp;contenido=12445&amp;nivel=1400&amp;language=gl</font></a></span></div> Wed, 25 Sep 2013 15:12:10 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0017.html 2013-09-25T15:12:10Z Os últimos números de FRONDA, editada polo Arquivo Histórico Provincial de Ourense, xa poden descargarse na súa páxina web http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0016.html <div style="line-height: 13pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">Os números 44, 45 e 46 de <i>Fronda</i> abren unha nova liña temática dedicada aos <b>fondos de institucións penitenciarias</b> custodiados no Arquivo Histórico Provincial de Ourense. </span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">No número 44 ofrécese unha imaxe de conxunto do <b>sistema penitenciario provincial</b> presentando os diferentes tipos de establecementos que existiron na provincia de Ourense e os fondos documentais que xeraron durante os séculos XIX e XX. </span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">O <b>fondo da Prisión Provincial</b> abórdase no número 45 para dar conta da súa abundante e valiosa documentación. Contén un inmenso caudal informativo que permite&nbsp; acometer moi variados temas de estudo dende innumerables puntos de </span><span style="font-size: 10pt">vista: a historia, o dereito, a criminoloxía...</span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">Por último, no número 46, os documentos do <b>destacamento penal de Casaio</b> achégannos ás actividades e réxime penitenciario deste tipo de establecementos nos que unha parte da poboación reclusa redimía as súas penas a través do traballo en explotacións mineiras. A extracción de mineral nas minas de volframio de Casaio durante a II Guerra Mundial está imprenada de resonancias tan novelescas como turbias que lle confiren, se cabe, maior interese a esta documentación.</span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt; background: white"><span style="font-size: 9pt">Para descargar os textos de <em>Fronda </em>en <strong>PDF</strong> pinche en <em><b>Publicacións</b></em>e logo en <em><b>Ler máis</b></em></span></div> Mon, 16 Sep 2013 12:15:46 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0016.html 2013-09-16T12:15:46Z Comercio e consumo: 10 novos estudos de identificación e valoración de series documentais http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0036.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">A edición electrónica destes estudos faise en desenvolvemento do programa de identificación e valoración documental da Xunta de Galicia que o Arquivo de Galicia está a&nbsp;executar de acordo co seu Plan director.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Os traballos agora accesibles na rede, que se suman aos xa existentes, son os seguintes:</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">719. Expedientes de subvencións a corporacións locais para actividades de información, educación e defensa do consumidor e usuario.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">720. Expedientes de subvencións a asociacións de consumidores e usuarios para actividades de información, educación e defensa do consumidor e usuario.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">728. Expedientes de axudas ás corporacións locais para a promoción de zonas e equipamentos comerciais.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">731. Expedientes de autorización de modificación de prezos de bens ou servizos de produtos estratéxicos (Comisión de prezos de Galicia).</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">732. Expedientes de axudas a entidades sen fins de lucro para actividades de promoción comercial.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">733. Expedientes de axudas ás corporacións locais para actividades de promoción comercial, produtos galegos e certames feirais.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">734. Expedientes de axudas ás empresas privadas para actividades de promoción comercial, produtos galegos e certames feirais.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">735. Expedientes de axudas para a mellora da formación profesional do sector comercial.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">736. Expedientes de axudas para a promoción, construción, equipamento e modernización das lonxas pesqueiras.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">738. Expedientes de axudas para actividades de promoción comercial e celebración de certames feirais de carácter comercial.</div> Fri, 30 Aug 2013 11:27:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0036.html 2013-08-30T11:27:15Z Tradución ao galego dos "Principios de acceso aos arquivos" do Consello Internacional de Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0035.html <p>A través da &nbsp;sección &quot;Servizos/Descargas&quot; do sitio web do Arquivo de Galicia pódese acceder á tradución ao galego dos <em>Principios de acceso aos arquivos </em>elaborados por un grupo de traballo específico do Comité de Boas Prácticas e Normas do Consello Internacional de Arquivos,&nbsp;dirixido por Trudy Huskamp Peterson, &nbsp;e aprobados na asemblea xeral celebrada o 24 de agosto de 2012. A tradución é accesible tamén &nbsp;na sección &quot;Recursos&quot; do Portal de Arquivos de Galicia.</p> <p>A tradución ao galego dos Principios de acceso aos arquivos súmase así ás outras existentes na actualidade: catalán, chinés, español, francés, inglés, xaponés, portugués <em>e </em>rumano e complementa outros dous documentos do Consello Internacional de Arquivos traducidos anteriormente e aos que tamén se pode acceder nas páxinas citadas: <em>o Código de ética </em>e a<em> Declaración Universal sobre os Arquivos</em>.</p> <p>Os <em>Principios de acceso aos arquivos</em> están compostos por 10 principios cun comentario que explica cada un deles; os <em>Principios</em> e o comentario considerados no seu conxunto constitúen a base da práctica profesional. Os principios están acompañados dun breve glosario.</p> Mon, 12 Aug 2013 10:18:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0035.html 2013-08-12T10:18:13Z O ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE RECIBE A SÚA PRIMEIRA VISITA INFANTIL http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0015.html <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 11pt">O pasado 15 de xullo o <b>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</b> (AHPOu) recibiu a un grupo de nenos con idades comprendidas entre 8 e 12 anos que participaban nun <b>obradoiro didáctico de verán</b>. Cun enfoque lúdico e a través de <b>facsímiles</b> de significativos documentos do AHPOu, os pequenos puideron achegarse ao noso patrimonio documental e coñecer distintos <b>soportes,</b> <b>sistemas de escritura</b>, e <b>elementos de validación</b> contextualizados historicamente. </span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 11pt">O protocolo notarial de Benito Fariñas do ano 1774 subministrou unha personaxe, o <b>&quot;capitán guardador&quot;,</b> que aportou unha pincelada de fantasía á tradicional formalidade dos documentos. Resultou ser unha actividade moi enriquecedora e gratificante polo interese e implicación que mostraron os rapaces/as durante a visita. </span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 11pt">Pódense ver algunhas imaxes da visita no facebook de <i>Sopanen@s, lecer educativo</i>, responsable do obradoiro didáctico.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 11pt"><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512047182199648.1073741833.461867107217656&amp;type=3">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512047182199648.1073741833.461867107217656&amp;type=3</a></span></div> Fri, 09 Aug 2013 10:24:42 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0015.html 2013-08-09T10:24:42Z Publicado o catálogo da exposición “Patrimonio documentado”. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0034.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">O catálogo consta de dous volumes que comprenden un total de 178 páxinas. O primeiro recolle as descricións e as imaxes dos 103 documentos que foron seleccionados inicialmente para figuraren na exposición, distribuídos nas catro seccións en que esta se organiza: 1. A administración e o patrimonio cultural: historia da protección e a intervención no patrimonio cultural de Galicia; 2. A protección dos bens culturais; 3. A intervención no patrimonio e 3. A sociedade e o patrimonio.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Completan este volume unha introdución, un índice alfabético e a tradución ao castelán dos textos de cadansúa sección.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">O volume dous ofrece, tras unha breve introdución, cinco artigos relacionados coa materia da exposición. </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Así, Alfredo Vigo Trasancos, catedrático de Historia da Arte da Universidade da Coruña, ofrece, en primeiro lugar, unha introdución xeral á historia da protección do patrimonio artístico baixo o título &quot;A historia e a protección do patrimonio artístico en Galicia: un longo proceso reivindicativo&quot;.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Irene Calvo Mosquera proporciónanos unha síntese do resultado das investigación que desenvolveu na Universidade de Santiago para a redacción da súa memoria de licenciatura sobre a Comisión de monumentos da Provincia da Coruña (1844-1933).</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Pola súa banda, Gabriel Quiroga Barro, arquiveiro do Arquivo de Galicia, revisa, con perspectiva arquivística, a historia da Comisaría da <em>8&ordf; Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional </em>(1938-1969) e da súa sucesora, a <em>Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de Santiago de Compostela </em>(1971-1982), antecedente inmediato da que lle sucedeu na Xunta de Galicia, e estuda a composición actual do grupo de fondos documentais relacionados coa xestión do patrimonio cultural que se custodian hoxe no Arquivo de Galicia.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Finalmente, María Diz Rodríguez, e Manuel María Chaín Pérez, Juan Naveira Seoane e Eugenio Rodríguez Puentes, achegan a súa visión da realidade actual desde o punto de vista e a experiencia na xestión das dúas unidades en que se organiza na actualidade a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia: a Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural, no primeiro caso, e a de Conservación Restauración de Bens Culturais, no segundo.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;<span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">O catálogo distribuirase de forma institucional a arquivos e bibliotecas de Galicia, do resto de España, de Iberoamérica e de Portugal. Porase á venda tamén nas librarías ao prezo de 16 &euro;.</span></div> Thu, 08 Aug 2013 12:02:56 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0034.html 2013-08-08T12:02:56Z Inauguración da exposición "Patrimonio documentado: a protección e a intervención nos bens culturais a través dos documentos dos Arquivos" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0024.html <div style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 9.9pt"><span style="color: black; font-size: 12pt">Forman o núcleo da mostra, que exhibirá unhas 70 pezas, documentos dos fondos da Comisaría de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional e da Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico que se custodian no Arquivo de Galicia. Documentos que se complementan cos procedentes doutros arquivos como: Arquivo do Reino de Galicia, Arquivo Municipal da Coruña, Real Academia Galega, Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Arquivo Histórico Provincial de Ourense, Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Archivo Central de la Secretaría de Estado de Cultura, Archivo General de la Administración, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e Congreso de los Diputados.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 9.9pt">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 9.9pt"><span style="font-size: 12pt">A exposición permanecerá aberta ata o día 7 de outubro durante o horario de apertura do edificio da Biblioteca e Arquivo de Galicia (de 8:00 a 20:00 h.). A partir do día 10 de xuño ofertaranse visitas guiadas para aquelas persoas ou grupos interesados. Poderanse concertar no teléfono 881 999 665 ou no enderezo electrónico do Arquivo: </span><a target="_blank" href="https://correoweb.xunta.es/owa/redir.aspx?C=7bbd93eddc614f7c8a091c0672e0afbc&amp;URL=mailto%3aarquivogalicia.cultura%40xunta.es"><span style="color: windowtext; font-size: 12pt">arquivogalicia.cultura@xunta.es</span></a></div> Mon, 03 Jun 2013 10:50:30 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0024.html 2013-06-03T10:50:30Z CONVOCATORIA DE AXUDAS A ARQUIVOS GALEGOS http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0033.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Poderán optar a estas axudas os entes locais, as universidades e as entidades sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia.</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">A finalidade das axudas serán as actividades que teñan por obxecto</div> <div>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Organización de fondos documentais</span></div> <div>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Equipamento dos arquivos</span></div> <div>3.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mellora dos locais de arquivo</span></div> <div>4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Restauración de documentos</span></div> <div>5.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dixitalización de documentos.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Data de publicación: DOG do 31 de xullo de 2013</div> Wed, 31 Jul 2013 08:21:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0033.html 2013-07-31T08:21:33Z MOSTRA DE CÓDICES E DOCUMENTOS MEDIEVAIS NO ARQUIVO DO REINO DE GALICIA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0032.html <div style="text-align: center; line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">MOSTRA DE CÓDICES E DOCUMENTOS MEDIEVAIS</span></b></div> <div style="text-align: center; line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">ARQUIVO DO REINO DE GALICIA</span></b></div> <div style="text-align: center; line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">23-28 XULLO</span></b></div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%">Os días 23 a 28 de xullo de 2013 celébrase na cidade da Coruña a Feira das Marabillas, da que se celebra este ano a XIX edición. A Feira de carácter medieval ten lugar no casco histórico da cidade, onde se ubica tamén o Arquivo do Reino de Galicia.</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%">Ademais dos elementos e actividades lúdicas os organizadores queren progresivamente insertar contidos culturais dentro da Feira.</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%">Por primeira vez o Arquivo do Reino de Galicia colabora neste evento coa montaxe dunha mostra dos seus fondos: edicións facsímiles de manuscritos, libros e mapas medievais e unha pequena representación de documentos orixinais.</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%">As pezas acompáñanse ademáis da súa cartela identificativa dun texto / comentario explicativo breve para constextualizalas.</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%">Elaborouse tamén un documento en power point que visualiza os documentos expostos con pequenos textos aclaratorios.</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%">A mostra foi organizada e montada en colaboración co persoal do Aquivo, que se encarga tamén da vixilancia e as visitas guiadas a mesma.</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%">DOCUMENTOS</span></b></div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%">Textos</span></b></div> <div><b><span style="font-size: 11pt">DOCUMENTOS&nbsp;PÚBLICOS</span></b></div> <div><span style="font-size: 11pt">Están escritos en un pergamino de más calidad</span><span style="font-size: 11pt">à</span><span style="font-size: 11pt">son menos rugosos y más satinados, tienen los bordes más regulares y son fragmentos grandes, extraídos de la piel del cuerpo.</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">El color de la tinta suele ser sepia para el texto general, pero en ocasiones usan otros para resaltar algunas partes (púrpura, el de más prestigio desde la antigüedad, luego el azul, pero más tarde también los plateados y dorados)</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">La letra se reparte de forma que los espacios en blanco son muy apreciables. </span></div> <div><span style="font-size: 11pt">La escritura es más clara, más regular y limpia visualmente. Como símbolo de la identidad del poder debe ser reconocida con un golpe de vista y despertar admiración y respeto. Además es un elemento que siempre se ha usado para determinar la autenticidad de un documento.</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">Los documentos públicos que emanaban de las cancillerías reales, condales&hellip;</span><span style="font-size: 11pt"> fueron escritos para ser leídos en voz alta, con un ritual y ceremonia determinados. Al ser leídos, casi declamados, en voz alta adquirían un ritmo determinado y este código de lectura sería captado al momento por los cortesanos y funcionarios de la época (se daba una carga superior a la voz en las palabras con iniciales, se introducían signos como las colas y las comas, pausa larga y corta para respirar respectivamente, etc)</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">La figura del rey en los documento ocupa el espacio central, representado por las ruedas de los privilegios rodados o por su rúbrica más adelante. A ello se unen mensajes básicos de poder como las larga enumeración de territorios rey de Castilla, de León, de&hellip; o fórmulas como &ldquo;por la gracia de Dios&rdquo;, etc</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">El documento llevaría otro importante icono del poder que era el sello o <i>bulla </i>(bola), que sustituye a la firma real dándole solemnidad. Podía ir pendiente o colgado con hilos de seda, de lino o cáñamo y ser de plomo o cera o podía ser placado o pegado al documento. Y podía además cerrar el documento totalmente antes de su lectura o no.</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">Las listas de confirmantes y testigos dan solemnidad y legitimidad a estos documentos.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><b><span style="font-size: 11pt">DOCUMENTOS PRIVADOS</span></b></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <div><span style="font-size: 11pt">El pergamino sobre el que se insertan es de peor calidad en el sentido de son retazos extraídos sobre todo de las patas o cuello, son más rugosos pesan más.</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">El texto suele amontonarse para aprovechar el caro pergamino lo más posible, por lo que los espacios en blanco son pocos. La tinta será siempre monocroma, generalmente de color sepia.</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">La escritura suele ser más descuidada y cursiva.</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">Hay que tener en cuenta que sólo un número muy escaso de personas sabía leer y mucho menos escribir, por lo que la mayoría de los documentos privados que conservamos fueron redactados por notarios. Se distinguen por el signo notarial que es obligatorio y personal de cada uno.</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">En lugar de las solemnes columnas de confirmantes y testigos, anuncia de forma más sencilla los nombres de los testigos en las últimas líneas del documento.</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">Una primitiva forma de comprobar la autenticidad de un documento se da en la carta partida por ABC. Con este sistema se hacían dos copias, una a continuación de la otra; se separaban con unas letras que se cortaban zigzag, así, para comprobar si eran auténticas había que juntarlas y debían coincidir los cortes y las letras que se habían cortado.</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">Será en los documentos privados donde se introduzcan primero las lenguas romances (castellano, gallego, etc)</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><b><span style="font-size: 11pt">SISTEMAS DE ESCRITURA</span></b></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <div><span style="font-size: 11pt">VISIGÓTICA: se produce el fin de la unidad gráfica europea y se introducen las escrituras nacionales o con connotaciones territoriales (según el pueblo que invadiese cada territorio del Imperio romano)</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 11pt">CAROLINA: con ella se logra otra escritura &ldquo;universal&rdquo;, que se extendió por casi toda Europa desde el s.VII hasta el XII (aunque luego se retomará en el Renacimiento con formas similares y, de hecho fue el modelo de muchos tipos de imprenta que aún existen hoy) Es una letra clara, redonda, legible, con letras separadas unas de otras</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 11pt">GÓTICAS: con el mayor desarrollo de la cultura laica (en la ciudad, las Universidades), con la aparición del notariado y el uso más frecuente de la escritura para muchos&nbsp;aspectos de la vida cotidiana, la letra se vuelve más cursiva, más irregular, aumentan las abreviaturas y se diversifica en múltiples tipos de escrituras otra vez.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><b><span style="font-size: 11pt">DATACIÓN</span></b></div> <div><span style="font-size: 11pt">Hasta el año 1383 no se usa el calendario juliano de día, mes y año en la Corona de Castilla sino el sistema romano clásico para día y mes, con kalendas, idus y nonas y la Era hispánica para los años. En ella se restan 38 a los años que nos indique el documento (se conmemora la introducción del calendario romano en España el día 1 de enero del año 38 a.C. con la pacificación de la Península)</span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%">DOCUMENTOS</span></b></div> <div style="text-align: justify; line-height: 150%"><b>&nbsp;</b></div> <div>&nbsp;</div> <div><b>&nbsp;</b></div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><b><span style="font-size: 11pt">1273</span></b></li> </ul> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">El Monasterio de Santa María de Monfero y Nuño y&nbsp;&nbsp;&nbsp; Juan Peláez pactan que estos llevarán en préstamo la parte de una heredad en Perbes hasta la muerte de los dos, en que revertirá en el monasterio. </span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Nota a las fechas: &quot;Sub era MCCLXXV&quot;</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">Carta partida por ABC</span></b><span style="font-size: 11pt">. 260 x 120 mm</span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Colección de documentos en pergamino. P-<b>99</b></span></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">1226, marzo, 2. [s.l.]</span></li> </ul> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Alfonso IX, rey de León, confirma la donación al Monasterio de Sobrado del casal de Fente, hecha por Alfonso VII el 24 de diciembre de 1155.</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Privilegio rodado. Pergamino. Latín. Minúscula diplomática</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">365 x 390 mm.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Extraído del fondo documental de la Real Audiencia de Galicia, catálogo de Monasterios, sig. 164/18: &ldquo;El Monasterio de Sobrado con los condes de Lemos y Monterrey y José Varela Sotomayor, sobre la granja de Fente y bienes de que se compone&rdquo;. Iniciado ca. 1662-1663 y retomado en el año 1722.</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Colección de documentos en pergamino. P-11</span></div> <div>&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">1177, diciembre, 2, [s.l.]</span></li> </ul> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Fernando II acota a favor del Monasterio de Monfero las villas de Buriz y Labrada.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Privilegio rodado. Pergamino. Latín. Letra carolina. 435 x 395 mm.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">A la izquierda del signo rodado aparece dibujado el busto del rey.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">Colección de documentos en pergamino. P-9</span></b></div> <div style="text-indent: 35.4pt">&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li style="text-align: justify"><span style="font-size: 11pt">1480, diciembre, 31. A Coruña</span></li> </ul> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Mosén de León, judío, vecino de A Coruña, vende a Sancho de Mirón, sastre de la misma ciudad, y a su mujer María Rodríguez, la viña de Esperón, en la feligresía de San Cristovo das Viñas, por diez mil maravedíes de pares de blancas.</span></div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Pergamino. Gallego. Letra cortesana. 270 x 350 mm. </span></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">Colección de documentos en pergamino. P- 896</span></b></div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt"><b>&nbsp;</b></div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">1286, setiembre, 3. Santiago</span></li> </ul> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Privilegio rodado de Sancho IV, que confirma los de sus antecesores, por los que se concedía al Ayuntamiento de A Coruña dos leguas de contorno cons u término, pastos, agua, leña y madera en todo el Reino, el Fuero de Benavente, y que no recibiesen en la villa por&nbsp;vecinos a militares ni monjes, salvo los de Sobrado.</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Facsímil. Pergamino. Castellano y latín, color. 590 x 475 mm. </span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Archivo municipal de A Coruña. AC. Pleno, n&ordm; 1</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt">&nbsp;</div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Este documento acompáñase da súa transcripción e comentario.</span></div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt">&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">1142, enero, 8. [s.l.]</span></li> </ul> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Alfonso VII confirma al Monasterio de San Martín Pinario las donaciones y privilegios concedidos por él y sus antepasados en varias iglesias, cotos, villas y heredades. </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Pergamino. Latin. Letras Carolina. Minúscula diplomática. 330 x 590 mm. </span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">Colección de documentos en pergamino. P- 4</span></b></div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt"><b>&nbsp;</b></div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">1172, agosto, 13</span></li> </ul> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Pedro Fortúniz y sus hijos donan al Monasterio de Santa María de Monfero la heredade de Bolio, para ser liberada del precio de treinta sueldos en que está pignorada.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Pergamino. Latín. Letra carolina con rasgos góticos. 210 x 155 mm.</span></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">Colección de documentos en pergamino. P- 75</span></b></div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt">&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">1236, marzo, 15</span></li> </ul> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">María Rodríguez vende al Monasterio de Santa María de Monfero los bienes que posee en San Cristóbal de&nbsp;Goimil por cien sueldos.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Pergamino. Latín. Letra carolina con rasgos góticos. 200 x 495 mm</span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">Colección de documentos en pergamino. P- 95</span></b></div> <div>&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">1273, [s.m.], [s.d.], [s.l]</span></li> </ul> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Mendo Núñez dona al Monasterio de Santa María de Monfero la heredad de Bolo.</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Pergamino. Latín. Letra gótica. 520 x 150 mm</span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">Colección de documentos en pergamino. P- 124</span></b></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <div><b><span style="font-size: 11pt">FACSÍMILES</span></b></div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><b><span style="font-size: 11pt"><a target="AbxMain" href="http://bibliotecas.absys.xunta.es/abnet/abnetcl.exe/X7711/ID5823022d/NT301?ACC=600&amp;NAUT=489187&amp;SAUT=Alfonso+X,+Rey+de+Castilla."><span style="color: windowtext">Alfonso X, Rey de Castilla.</span></a></span></b><span style="font-size: 11pt"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantigas de Santa María / Alfonso X, el Sabio.&nbsp;-- Madrid : Edilán, 1979.&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 v. : il. cor ; 50 cm + 1 disco (33 rpm, estéreo ; 30 cm)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reprod. facs. do Códice T.I.1 da Biblioteca de San Lorenzo el Real de El Escorial.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;[1. Facsímil] [2]. El &quot;Códice rico&quot; de las cantigas de Alfonso X el Sabio / por Matilde López Serrano ... [et al.]<br /> <b>11129 </b></span></li> </ul> <div><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-indent: 18pt"><b><span style="font-size: 11pt">COMENTARIO</span></b></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><i><span style="font-size: 11pt">Las Cantigas de Santa María, obra cumbre de la literatura galaico-portuguesa, es un cancionero religioso medieval (S.XIII) compuesto en la Corte del rey Alfonso X El Sabio en honor a la Virgen María. La mayoría de las cantigas relatan milagros en los que ha intercedido la Virgen Se conservan cuatro códices de las Cantigas. Aquí presentamos las ediciones facsímiles de dos de ellos, uno el que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y que antes perteneció a la Catedral de Toledo. El otro facsímil reproduce uno de los 2 códices que se conservan en la Biblioteca de El Escorial, el que tiene la signatura T.I.1 y que como se puede ver está bellamente ilustrado con miniaturas de gran valor iconográfico y pictórico.</span></i></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><b>&nbsp;</b></div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><b><span style="font-size: 11pt"><a target="AbxMain" href="http://bibliotecas.absys.xunta.es/abnet/abnetcl.exe/X7587/ID37b74bd6/NT40?ACC=600&amp;NAUT=648867&amp;SAUT=Ailly,+Pierre+d%00b4."><span style="color: windowtext">Ailly, Pierre d&acute;.</span></a></span></b><span style="font-size: 11pt"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imago mundi ; Epilogus mappae mundi ; De legibus et sectis contra superstitiosos astronomos .. : original conservado en la Biblioteca Colombina de Sevilla / Petrus de Alliaco. Opusculum astrologiae theologisatae ; Adversus doctrinam cuiusdam medici ; Contra superstitiosos dierum observatores / Johannes Gerson.&nbsp;-- [Torrejón de Ardoz] : Testimonio, D.L. 1990. - 3 v. ([346], 812, 282 p.) : il. co. ; 29 cm.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ejemp. n 111 da ed. para España de 980 ejemp.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;v.1. Facsímil -- v.2. Introducción y traducción / de Antonio Ramírez de Verger -- v.3. Estudio crítico / de Juan Pérez de Tudela<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reprod. facsímil da ed. de: Lovanii : Johannes de Westfalia, ca. 1477-83</span></li> </ul> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">3409</span></b></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">COMENTARIO</span></b></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Pedro D&rsquo;Ailly (1350-1420). Cardenal de Cambrai, teólogo, profesor, político francés cuyo tratado de cosmografía &ldquo;Imago Mundi&rdquo; (Imagen del mundo) podría considerarse como una especie de &ldquo;enciclopedia medieval&rdquo;. </span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Se trata de un libro&nbsp;formado por 18 tratados sobre Geografía, Cosmografía, Astrología y Cronología. Los 13 primeros son de Pedro D&rsquo;Ailly y los 5 últimos de su discípulo Juan Gerson. Como dice el autor de la introducción de este facsimil &ldquo;&hellip;estos tratados son librillos de vulgarización de conocimientos que debían tener los estudiantes universitarios&rdquo;.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">El facsímil&nbsp;es una reproducción del ejemplar conservado en la Biblioteca Colombina de Sevilla y que fue impreso en Lovaina por Juan de Westfalia, 1483. </span></div> <div>&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">El Beato de Osma / [textos, José Arranz... [et al.].&nbsp;-- Ed. facsímil.&nbsp;-- Valencia : Vicent García, D.L.1992.&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 v. : il. ; 37 cm.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reprod. facs. del códice (n&ordm; uno) que se conserva en la Santa Iglesia Catedral de Osma.<br /> <b>6903</b></span></li> </ul> <div><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-indent: 18pt"><b><span style="font-size: 11pt">COMENTARIO</span></b></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt">Se sabe poco de la vida de Beato de Liébana (s.VIII), monje del Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria) cuya&nbsp;obra más conocida son los comentarios que hizo al último libro de la Biblia, el Apocalipsis de San Juan. Estos comentarios han sido una de las obras literarias que más influencia han ejercido a lo largo de la Alta y Baja Edad Media y ya desde la primeras o una de las primeras copias se presentan profusamente ilustradas. Se denomina &ldquo;beatos&rdquo;&nbsp;a aquellos manuscritos de los S. X y XI que reproducen el Apocalipsis de San Juan junto con los comentarios del Beato de Liébana.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt">Este ejemplar facsímil reproduce el códice que se conserva en Burgo de Osma. Se trata de un códice de lujo, cuidadosamente escrito e iluminado en 166 hojas de pergamino de gran calidad. La fecha en que comienza a copiarse (1124) la sabemos porque aparece en el texto, no ocurre lo mismo con el lugar. Existen discrepancias sobre su origen aunque actualmente paleógrafos e historiadores coinciden en situarlo en el monasterio leonés de Sahagún. </span></div> <div>&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">Missale auriense : 1494 / estudio preliminar e edición de Ignacio Cabano Vázquez e Xosé M&ordf; Díaz Fernández.&nbsp;-- Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Cultura, 1994.&nbsp;-&nbsp;47, [102] p. : il., facs. cor. ; 25 cm.&nbsp;-- (Bibliofilia de Galicia ; 6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reprod. parcial da ed. de: impressum in Monteregio eiusdem dioecesis : arte et expensis Gundisalvi Roderici de la Passera et Ioannis de Porres, anno 1494.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texto en latín e introducción en gallego.</span></li> </ul> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">11732</span></b></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-indent: 18pt"><b><span style="font-size: 11pt">COMENTARIO</span></b></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt">El término &ldquo;misal&rdquo; designa a los libros litúrgicos que contienen los textos necesarios para la celebración de la misa y este &ldquo;Missale Auriense&rdquo; contiene el texto del Misal Romano. </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt">El &ldquo;Missale Auriense&rdquo; es el primer libro del que se tiene constancia que se imprimió en el Reino de Galicia tras la invención de la imprenta. Fue impreso en Monterrei por Gonzalo Rodrigo de Pasera y Juan de Porras el 3 de febrero de 1494. Se trata del primer incunable gallego del que se tiene constancia. </span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt">Esta edición facsímil reproduce el conservado en el Archivo Capitular de Ourense, impreso en pergamino a dos columnas de 32 líneas, a dos tintas (roja y negra), el formato del original es tamaño folio. </span></div> <div>&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><b><span style="font-size: 11pt"><a target="AbxMain" href="http://bibliotecas.absys.xunta.es/abnet/abnetcl.exe/X7587/ID37b74bd6/NT30?ACC=600&amp;NAUT=465699&amp;SAUT=Polo,+Marco+(1254-1324)"><span style="color: windowtext">Polo, Marco (1254-1324)</span></a></span></b><span style="font-size: 11pt"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;El libro de Marco Polo : ejemplar anotado por Cristobal Colón y que se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla / edición, traducción y estudios de Juan Gil ; presentación de Francisco Morales Padrón.&nbsp;-- Torrejón de Ardoz, Madrid : Testimonio, 1986. - &nbsp;&nbsp;2 v. ; 24 cm.&nbsp;-- (Tabula Americae ; 5). - &nbsp;Índice. - &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texto en latín y traducción en español.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></li> </ul> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">3429</span></b></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">COMENTARIO</span></b></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Marco Polo (1254-1323) famoso mercader y viajero veneciano, al regreso de su largo viaje por Oriente fue encarcelado en Génova. Es allí donde dictará su relato del viaje a un compañero de prisión que lo escribe probablemente en francés. El libro conocido por varios nombres (Viajes de Marco Polo, La descripción del mundo, El libro de las maravillas, Il Millione&hellip;) supone un mayor conocimiento de las tierras de Asia Central y China para la Europa medieval e influirá sobre otros navegantes y viajeros, entre ellos Cristóbal Colón. </span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Del relato de Marco Polo se conocen hoy en día 143 ejemplares manuscritos en varias lenguas (latín, italiano, francés&hellip;). La primera edición impresa conocida es la de 1477 (Nüremberg). </span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Este facsímil del libro de Marco Polo es una reproducción del ejemplar impreso que perteneció a Cristóbal Colón y que contiene anotaciones marginales manuscritas por el propio Colón, su dueño. Actualmente se conserva en la Biblioteca Colombina de Sevilla y se trata de una edición de 1485 hecha en Amberes. </span></div> <div>&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">El Libro del limosnero de Isabel la Católica / [transcripción y edición por Eloy Benito Ruano].&nbsp;-- Madrid : Ministerio de Asuntos Sociales, 1989.&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 v. ; 32 cm.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reprod. facs. de ms. 26-I-29, Instituto &quot;Valencia de Don Juan&quot; de Madrid.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></li> </ul> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">6762</span></b></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">COMENTARIO</span></b></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Se trata de un códice de 47 folios en papel. En el dorso del pergamino que se utilizó como encuadernación se puede leer: &ldquo;Libro de los maravedíes que por mandado de la Reyna nuestra Señora, recibió y gastó Pedro de Toledo, su Limosnero. De Alcalá de Henares, año de LXXXVI, fasta Çaragoça, fin LXXXVII&rdquo;. </span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Se trata de una especie de &ldquo;libro de contabilidad&rdquo; en el que se asientan los donativos que se destinan a la caridad a lo largo del viaje de una Corte errática como era la de los Reyes Católicos. </span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Del manuscrito destaca lo que podríamos denominar la &ldquo;Jornada de Galicia&rdquo;&nbsp;o &ldquo;Peregrinación&rdquo;&nbsp;en 1486 (Sarria, Portomarín, Melide, Santiago, Padrón, A Coruña, Betanzos, Lugo, Sarria, Cebreiro)</span></div> <div>&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">Códice tro-cortesiano : edición facsimilar del original que se encuentra en el Museo de América de Madrid / introducción de Manuel Ballesteros Gaibrois ; estudio crítico de Miguel Rivera Dorado.&nbsp;-- Madrid : Ministerio de Cultura : Testimonio, 1991.&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 caixa con 2 vol. ; 39 cm.&nbsp;-- Tabula Americae ; 12)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contén :V. 1: Facsímil del Códice Tro-Cortesiano -- V. 2: Introducción de Manuel Ballesteros Gaibrois; estudio crítico de Miguel Rivera Dorado&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></li> </ul> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">11132</span></b></div> <div>&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt"><br /> <b>&nbsp;COMENTARIO</b></span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt">El Códice Tro-Cortesiano (una parte estaba en manos de un señor llamado Juan de Tro y la otra se supone que fue traída a España por Hernán Cortés) también se conoce como &ldquo;Códice de Madrid&rdquo;, ya que actualmente se conserva en el Museo de América en Madrid. Se trata de un códice Maya de la época prehispánica hecho sobre dos largas tiras de papel de corteza de ficus, mide aproximadamente 6 metros de largo por 22 cm de ancho. Según el historiador Eric Thompson el contenido del códice son principalmente almanaques adivinatorios que proporcionan los días propicios para diferentes actividades tales como la caza, el tejido, la agricultura etc. En cuanto a la fecha es difícil precisar, los estudiosos lo sitúan entre el S. XIII y S.XV</span></div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">Crónica general de España de 1344.&nbsp;-- A Coruña : Ediciones Boreal : Xuntanza Editorial, D.L. 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 v. ; 48 cm.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;O Libro Estudio é unha reimp. da ed. de: Lisboa : Academia Portuguesa de la Historia, 1951.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;O facsímil é unha reproducción do Códice da Crónica Geral de Espanha de 1344, que conserva a Biblioteca da Academia das Ciencias de Lisboa coa signatura MS.-1.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Códice en galego-portugués e Libro Estudio en español.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;T.I: Libro Estudio / con la edición crítica del texto portugués por Luís Felipe Lindley Cintra -- Facsímil do Códice conservado na Academia das Ciencias de Lisboa</span></li> </ul> <div style="text-indent: 18pt"><b><span style="font-size: 11pt">16158</span></b></div> <div><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-indent: 18pt"><b><span style="font-size: 11pt">COMENTARIO</span></b></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt">Por iniciativa del rey Alfonso X el Sabio se comienza a redactar la &ldquo;Cronica Geral&rdquo; o &ldquo;Estoria de España&rdquo; considerada la primera historia de España extensa que no es una traducción del latín. Existen versiones redactadas en vida del monarca, denominadas &ldquo;versiones alfonsíes&rdquo; y refundiciones posteriores al S. XIII, conocidas como &ldquo;crónicas alfonsíes&rdquo;.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt">Este facsímil reproduce el códice conservado en la Biblioteca da Academia das Ciencias de Lisboa, conocido como &ldquo;Cronica de 1344&rdquo; o &ldquo;Cronica Geral de España&rdquo;. Está redactado en lengua portuguesa y probablemente en Portugal. En general sigue el modelo cronístico castellano desarrollado en a partir de la &ldquo;Primera Crónica General&rdquo; escrita en la Corte de Alfonso X en el último cuarto del S. XIII.. Comienza con un esquema genealógico de la historia universal. Sigue con una descripción geográfica de la Península Ibérica y con la historia de los reyes visigodos, la invasión musulmana y los gobernantes de Al-Andalus. A continuación se describe el origen de los reinos de Asturias, León y Castilla. La última parte se refiere a la historia de los reyes hispánicos a partir de Ramiro I de Aragón hasta la Batalla de Salado (1340) incluyendo la historia de los siete primeros reyes de Portugal hasta Alfonso IV.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><b><span style="font-size: 11pt">FACSIMILES DE MAPAS</span></b></div> <div>&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">&ldquo;ATLAS DE JUAN DE LA COSA&rdquo; [1992]</span></li> </ul> <div>&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Carta Universal / Juan de la Cosa.- Cádiz: Puerto de Santa María, [1992].</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">1 carta : pergamino ; ms. ; col ; 96 x 183 cm</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Reproducción facsímil</span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">MNM CE 257</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">CC-36&nbsp;&nbsp; </span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-indent: 35.4pt"><b><span style="font-size: 11pt">COMENTARIO</span></b></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">El cartógrafo y navegante español Juan de la Cosa (Santoña, 1450- Colombia 1510) fue el autor del mapa más antiguo conservado en el que aparece por primera vez ya el continente americano. </span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">En 1500, en el Puerto de Santa María (Cádiz), el marino cántabro trazó esta carta por encargo del obispo Fonseca para mostrar a los Reyes Católicos los nuevos descubrimientos realizados entre 1492 y 1500, la extensión de su imperio ultramarino y las conquistas llevadas a cabo por otras potencias europeas rivales. La importancia de esta carta radica, entre otros aspectos, en ser la primera carta náutica&nbsp;conservada que incluye la representación de América. De este modo recoge los descubrimientos hechos por Cristóbal Colón en sus tres viajes, los de Ojeda, Vespuccio y Caboto. Parece que Juan de la Cosa había acompañado a Colón en dos de sus viajes o incluso en los tres y a Ojeda en dos.</span></div> <div>&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><b><span style="font-size: 11pt"><a target="AbxMain" href="http://bibliotecas.absys.xunta.es/abnet/abnetcl.exe/X7711/ID5823022d/NT377?ACC=600&amp;NAUT=556070&amp;SAUT=Ptolomeo,+Claudio."><span style="color: windowtext">Ptolomeo, Claudio.</span></a></span></b><span style="font-size: 11pt"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weltkarte des Claudius Ptolemaeus [Material cartográfico] : diese karte stammt von Claudius Ptolemaeus und ist Bestandteil der &quot;Cosmographia&quot; entstanden 1472 in Florenz : das original, das dieser edition im originalformat und in originalgetreuer faksimile-wiedergabe als vorlage diente, ist unter der bezeichnung codex Urb.lat.277 in unserer Bibliothek archiviert.&nbsp;-- [Ed. facsímil].&nbsp;-- Escala indeterminada.&nbsp;-- Stuttgart : Belser Verlag, imp. 2001.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;1 map. ; 88 x 59 cm.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reproducción facsímil de 1 mapamundi del códice Cosmographia de Claudius Ptolemy hecho en Florencia en 1472 y que se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana con signatura Urb. lat. 277, fol 72v-73r.</span></li> </ul> <div>&nbsp;</div> <div style="text-indent: 18pt"><b><span style="font-size: 11pt">COMENTARIO </span></b></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt">Ptolomeo vivió desde alrededor del año 90 al 168 d.C. Se cree que&nbsp;nació y creció en el Alto Egipto pero la mayor parte de su carrera transcurrió en Alejandría, la ciudad que se había convertido en la capital intelectual del mundo helénico. Su famosa &ldquo;Geographia&rdquo; se compone de 8 volúmenes, el más importante es el VIII que contiene el estudio sobre los principios de la Cartografía, de la Geografía matemática, de las proyecciones y métodos de observación astronómica. El texto iba acompañado de unos 26 mapas detallados y un mapamundi que se han perdido. El mapa de Ptolomeo que conocemos actualmente fue sin duda aumentado posteriormente y según algunos autores es obra de los bizantinos del siglo XI.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: 11pt">Ptolomeo marca el punto culminante de la cartografía del mundo antiguo, le sigue una época de decadencia continua. La &ldquo;Geographia&rdquo; siguió estudiándose y aplicándose en el mundo árabe, pero no en la Europa Occidental donde no se volvió a hacer uso de ella hasta el S. XV. La civilización latinogermánica de la Edad Media dependió en sus conocimientos geográficos de una fuente inferior, la tradición de la cartografía romana</span></div> <div>&nbsp;</div> <ul type="square" style="margin-top: 0cm"> <li><span style="font-size: 11pt">MAPAMUNDI DE ANDREAS WALSPERGER </span><strong><span style="font-size: 11pt">(Ca. 1981)</span></strong><span style="font-size: 11pt"> &nbsp;&nbsp;</span></li> </ul> <div><span style="font-size: 11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">[Mapamundi de Walsperger en Constanza] / [andreas Walsperger]. --- [s.l. : s.n., 1981]</span></div> <div><span style="font-size: 11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1 mapa : col. ; 74 x 59 cm.</span></div> <div style="text-indent: 35.4pt">&nbsp;</div> <div style="text-indent: 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">COMENTARIO</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">Facsímil del original en la Biblioteca Vaticana (Roma) realizado en Constanza en 1448.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><span style="font-size: 11pt">La influencia de la obra de Ptolomeo es ya ostensible. La voluntad del autor fue representar el mundo utilizando &ldquo;las divisiones por climas&rdquo;, las latitudes y longitudes Ptolemaicas y las aportaciones de las cartas de navegación. Está orientado al sur. Mediante una diversificación de colores, rojo y negro, se discriminan las ciudades de creencia cristiana o infiel. En los confines de Asia se recogen datos descriptivos procedentes de los relatos de viajeros y navegantes que comerciaban con especias. El castillo feudal representa el Paraíso Terrenal en Oriente donde surgen los cuatro ríos Pisón, Tigris, Eufrates y Ghicon. Jerusalén se encuentra en el centro del orbe, por encima de él destaca el mar Rojo, y entre los ríos del África inexplorada, es conocido sobre todo el Nilo, que nace en los montes de la Luna.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt">&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> Fri, 26 Jul 2013 08:38:25 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0032.html 2013-07-26T08:38:25Z Os expedientes de responsabilidades políticas que se custodian no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra foron dixitalizados pola Universidade de Vigo de acordo co convenio subscrito coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0010.html <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br /> </span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> <p>&nbsp;</p> Tue, 23 Jul 2013 12:09:03 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0010.html 2013-07-23T12:09:03Z Prazas de Facultativo de Grao Medio de Arquivos, Bibliotecas e Museos da Xunta de Galicia, escala de Arquivos. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0031.html Thu, 18 Jul 2013 11:09:28 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0031.html 2013-07-18T11:09:28Z O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra colaborou na actividade cultural roteiro urbano sobre a heterodoxia organizada polo concello http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0009.html <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">O Arquivo, antiga casa familiar dos Fonseca, foi unha das primeiras paradas do itinerario pois o edificio, construído no 1910, reflicte formalmente o ideario masón a través dos seus elementos clásicos.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">O espazo arquitectónico do centro de arquivo contén unha sala de madeira na planta superior que se da en chamar &ldquo;dos masóns&rdquo; cunha fiestra de medio óculo e un magnífico artesoado. Ao parecer, era a sala de cerimonias, de aí as súas dúas alturas. Este foi o lugar elixido pola persoa encargada de guiar aos visitantes para explicar a difusión das ideas da masonería en Pontevedra no contexto ideolóxico da época.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">A visita tamén incluíu a explicación, por parte da directora do centro, da historia e funcións do arquivo desde a súa fundación no ano 1931 ata hoxe.</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: -14.2pt;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p> Fri, 12 Jul 2013 08:52:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0009.html 2013-07-12T08:52:15Z Exposición "Patrimonio documentado": visita virtual http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0030.html <p>Complemento da mostra física que se está a exhibir no propio Arquivo, na Cidade da Cultura de Galicia, a exposición pode verse no sitio web do Arquivo de Galicia (Actividades/Exposicións) e no Portal de Arquivos de Galicia (Difusión/Exposicións).</p> <p>Da mesma forma que o catálogo impreso, que se publicará en breve,&nbsp;a exposición virtual amosa&nbsp;a selección inicial de&nbsp;documentos (103), que logo se reduciu por falla de espazo suficiente na sala da Biblioteca e Arquivo de Galicia.&nbsp;</p> Thu, 11 Jul 2013 08:54:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0030.html 2013-07-11T08:54:15Z Exposición "Patrimonio documentado": visitas guiadas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0029.html <p><strong>1. Antecedentes: a evolución do concepto de patrimonio: o tesouro</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 9.9pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 11pt">Na Galicia da Idade Media, os bens máis valiosos son os que se conservan nas igrexas: os libros e os obxectos litúrxicos, e os documentos que acreditan a propiedade das terras constitúen así <b>o tesouro, </b>que debe preservarse porque representa a continuidade da institución. </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 9.9pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 11pt">Entre os bens que Rosendo, bispo de Mondoñedo, doa no ano 867 ao mosteiro de San Vicenzo e San Xoán de Almerezo áchanse obxectos domésticos e libros.</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 9.9pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 11pt">O coidado e esforzo postos na xestión dunha parte dese tesouro, <b>o arquivo</b>, favoreceu a creación de rexistros de escrituras que, como os denominados <b>libros tombos</b>, asegurasen a súa conservación e organizasen o conxunto de acordo cuns criterios determinados. Así, desde a Idade Media, as grandes institucións eclesiásticas afanáronse en elaborar rexistros de escrituras que recollesen e acreditasen dunha forma rápida e sintética as terras e rendas que posuían.</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 9.9pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 11pt">Ese coidado, traducido na redacción de tales rexistros, demostra a importancia e valor simbólico que chegaron a posuír. O <i>Tumbo dourado universal</i> do Mosteiro de Santa María de Melón é unha boa mostra disto. <o:p></o:p></span></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 25 Jun 2013 10:13:35 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0029.html 2013-06-25T10:13:35Z O Arquivo de Galicia publica no seu sitio web os primeiros estudos de series documentais da Xunta de Galicia revisados http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0028.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Os estudos publicados son os seguintes:</div> <ul> <li><span><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span>1. Correspondencia: axudas de carácter humanitario.</li> <li>&nbsp;25. Expedientes de recursos contencioso-administrativos.</li> <li>&nbsp;26. Interpelacións parlamentarias.</li> <li><span><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span>38. Notas e comunicados de prensa.</li> <li><span><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span>119. Expedientes preparatorios da reunión do Consello da Xunta (Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza).</li> <li><span><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span>120. Expedientes preparatorios das reunións das Comisións de Secretarios Xerais Técnicos (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria).</li> <li><span><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span>615. Expedientes de axudas a particulares e entidades sen fins de lucro para estudos sobre medios de comunicación en Galicia.</li> <li><span><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span>616. Expedientes de axudas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para a normalización da lingua galega.</li> <li><span><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span>617. Expedientes de axudas económicas dirixidas a empresas que realicen publicacións escritas integramente en galego.</li> <li><span><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span>618. Expedientes dos premios Galicia de Comunicación.</li> <li><span><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span>619. Expedientes de axudas a empresas privadas para a realización de estudos sobre medios de comunicación en Galicia</li> </ul> <p><span style="line-height: 115%; font-size: 11pt">Con este plan preténdese conseguir un completo control dos documentos da Xunta de Galicia para permitir a súa xestión arquivística, sexa no medio tradicional en papel sexa no medio electrónico. A primeira fase executouse entre fins do ano 2010 e fins do 2011 mediante unha empresa contratada para o efecto, tralo oportuno concurso, e&nbsp;baixo a dirección dos técnicos do Arquivo de Galicia. Estes estudos son os primeiros froitos da revisión deste traballo, e agora están á disposición de toda a comunidade arquivística.</span></p> Wed, 19 Jun 2013 12:18:21 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0028.html 2013-06-19T12:18:21Z Arquivo de Galicia: Xornada Técnica: Administración Electrónica e Arquivos. Biblioteca e Arquivo de Galicia, 17 de xuño de 2013 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0027.html <div style="margin: 0px"><font size="2" face="Calibri,sans-serif"><span style="font-size: 11pt"><span lang="gl">Intervirán:</span></span></font></div> <ul> <li><font size="2" face="Calibri,sans-serif"><span style="font-size: 11pt"><span lang="gl">M&ordf; José García Sexto, responsable na AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), do deseño, desenvolvemento e implantación en Galicia da plataforma que soporta á administración electrónica. </span></span></font></li> <li><font size="2" face="Calibri,sans-serif"><span style="font-size: 11pt"><span lang="gl">Miguel Angel Amutio, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas que nos falará da Interoperabilidade e as solucións tecnolóxica que ofrece a Administración Xeral do Estado. </span></span></font></li> <li><font size="2" face="Calibri,sans-serif"><span style="font-size: 11pt"><span lang="gl">Raimon Nualart, do Consorci Administració Oberta de Catalunya, nos explicará o desenvolvemento de DESA&acute;L e &nbsp;i-Arxiu, servizos do Consorci para a xestión e preservación de documentos electrónicos. </span></span></font></li> <li><font size="2" face="Calibri,sans-serif"><span style="font-size: 11pt"><span lang="gl">M&ordf; del Mar García Miraz, por parte do Arquivo de Galicia, sobre a achega arquivística ao desenvolvemento da administración electrónica.&nbsp;&nbsp;</span></span></font></li> </ul> Wed, 12 Jun 2013 07:30:54 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0027.html 2013-06-12T07:30:54Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0026.html Wed, 05 Jun 2013 10:10:03 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0026.html 2013-06-05T10:10:03Z DÍA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS NO ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0014.html <div style="text-align: justify; line-height: 14pt"><span style="font-size: 10.5pt">Cada 9 de xuño celébrase en todo o mundo o <b>Día Internacional dos Arquivos</b> para conmemorar a creación nesa data do <b>Consello Internacional de Arquivos</b> (ICA). Esta organización non gobernamental, fundada baixo os auspicios da UNESCO en 1948, promove a conservación e uso dos arquivos en todo o mundo. O seu obxectivo é contribuír á xestión dos documentos e dos arquivos e a preservación do patrimonio arquivístico da humanidade.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 14pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 14pt"><span style="font-size: 10.5pt">O <strong>venres 7 de xuño, </strong>o Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu) únese a esta celebración a traveso dun<span style="color: black">ha xornada de portas abertas que consistirá na organización de <b>visitas guiadas ás 12.30 hs. e ás 18.30 hs.</b> na súa sede da rúa Hernán Cortés 2 (máximo de 20 persoas por visita). Boa parte da visita dedicarase a comentar a <b>mostra documental</b> que este ano se dedica á <b>fe pública e á documentación xerada por escribáns e notarios </b>ao longo da Historia. </span></span></div> <div style="line-height: 14pt">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 14pt"><span style="color: black; font-size: 10.5pt">Os arquivos históricos provinciais concentran</span><span style="color: black; font-size: 10.5pt">&nbsp;unha parte&nbsp;moi importante deste </span><span style="color: black; font-size: 10.5pt">rico acervo documental e facilitan o&nbsp;acceso&nbsp;ao mesmo nas súas salas de consulta. </span><span style="color: black; font-size: 10.5pt">Na mostra documental organizada polo AHPOu poderanse contemplar&nbsp;<strong>pergamiños con&nbsp;escrituras medievais,</strong>&nbsp;<strong>rexistros de escrituras </strong>e<strong>&nbsp;protocolos notariais</strong> con información textual e figurativa de interese para a historia de Ourense. Tamén poderán verse <b>expedientes xudiciais</b> nos que os escribáns actuaron como secretarios de xulgado, así como <b>libros de actas do Concello de Ourense </b>do século XVIII</span><span style="color: #1f497d; font-size: 10.5pt">,</span><span style="color: black; font-size: 10.5pt"> nos que o escribán de número exercía a función que hoxe desempeñan os secretarios municipais. </span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 14pt">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 14pt"><span style="color: black; font-size: 10.5pt">En definitiva, tratarase de facer ver a importancia da <b>fe pública </b>á hora de garantir a <b>autenticidade dos documentos </b>e como iso contribuíu ao afianzamento da <b>seguridade xurídica</b> no</span><span style="color: black; font-size: 10.5pt"> funcionamento das comunidades humanas complexas.</span></div> <p>&nbsp;</p> Tue, 04 Jun 2013 17:09:37 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0014.html 2013-06-04T17:09:37Z 9 DE XUÑO DE 2013: DÍA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS. ACTIVIDADES DOS ARQUIVOS EN GALICIA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0025.html Tue, 04 Jun 2013 12:14:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0025.html 2013-06-04T12:14:26Z DIA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS 2013 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0016.html Mon, 03 Jun 2013 11:11:03 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0016.html 2013-06-03T11:11:03Z Día Internacional dos Arquivos 2013 no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0007.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1- <u>Xornada de Portas Abertas.</u> </span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Estas visitas inclúen o acceso á seguinte exposición na Sala dos Masóns:</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <i style="">A documentación catastral no AHPPo. Dende o Catastro do Marqués da Ensenada aos catastros do século XX.</i></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Exposición de documentos sobre o Catastro do Marqués da Ensenada, afanegados, amillaramentos, repartimentos, libreta de aparelladores, rexistro fiscal de edificios e solares, cédulas de propiedade, ortofotografías do catastro de rústica...</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2- <u>Conferencia impartida por Don Rafael Vallejo Pousada e velada musical a cargo da cantautora pontevedresa Dona Fátima Baña.</u></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Horario: Ás 19,00 h.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2.1- Conferencia: <i style="">A documentación catastral no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Dende o Catastro de Ensenada aos catastros actuais: os seus fins e a súa utilidade social.</i></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><i style=""><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;</span></i><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">A conferencia trata de responder a catro preguntas: que é un Catastro, para que se fai, que utilidade social ten (para a cidadanía en xeral, para os investigadores/as, nas escolas...) e , de que fontes catastrais se dispón no AHPPo.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Don Rafael Vallejo Pousada é Profesor titular de Historia e Institucións Económicas na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais<span style="">&nbsp; </span>da Universidade de Vigo. No 2012 recibiu a acreditación como Catedrático de Universidade pola ANECA (Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación. Ministerio de Educación).</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">No ano 2001 obtivo o premio de investigación <i style="">Alejandro Mon</i>, concedido polo Instituto de Estudios Fiscais (Ministerio de <i style="">Hacienda).</i></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Publicacións: <i style="">A desamortización de Mendizábal na provincia de Pontevedra, 1837-1844, A reforma fiscal de Mon-Santillán cento cincocentos anos despois, Reforma tributaria e fiscalidade sobre a agricultura na España liberal, 1845-1900, Os tributos da terra. Fiscalidade e agricultura en España (s. XII-XX)..</i>.</span> <span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Colaborador nas monografías: <i style="">Antigo Réxime e Liberalismo. Economía e Sociedade; Economía e economistas españois; A Cartografía catastral en España; Crises económicas en España 1300-2012. Leccións da Historia...</i></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">&nbsp;<span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Artigos diversos sobre historia de facenda, económica, social, agraria, turística e da pesca en Galicia en diversas revistas como<i style="">: Agricultura e Sociedade, Anuario da Historia do Dereito Español, Catastro, Cadernos de Información Económica, Hacienda Pública Española, Historia Agraria, Historia Contemporánea, Historia Social, Revista de Economía Aplicada, Revista de Historia Económica...</i></span>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2.2- Velada musical.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Dona Fátima Baña, cantautora pontevedresa, leva 10 anos dedicada ao mundo musical.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">É gañadora do <i style="">Certame Utopía Son III Edición</i> á mellor canción. Participou nos concertos homenaxes a Antonio Vega e Silvio Rodríguez.</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Compartiu escenario con Javier Bergia, Xurxo Mares, Manu Clavijo, César de Centi, entre outros artistas, e interpretará temas do seu disco <i style="">Nota Atlántica.</i></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;</span></p> Mon, 03 Jun 2013 16:08:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0007.html 2013-06-03T16:08:02Z O Arquivo de Galicia publica a memoria de xestión do ano 2012. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0023.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt"> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Por <b>doazón</b>, recibiuse o arquivo e biblioteca de Olga Gallego Domínguez, directora que foi do Arquivo Histórico Provincial de Ourense e membro da Real Academia Galega, efectuada pola súa irmá, Pilar Gallego. Recibiuse tamén unha nova achega do fondo da familia Vilariño Pintos, que complementa as xa efectuada nos anos 2010 e 2011.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Por <b>compra</b>, foi adquirido o Arquivo da Familia Freire (0,65 m. comprendidos entre 1598 e 1875).</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">É de salientar tamén a entrega que fixo no mes de maio o Servizo do Sistema de Arquivos de Galicia de documentos procedentes da casa de subhastas Durán de Madrid e correspondentes á parroquia de San Martiño de Noia (1595-1809), do Concello de Noia (1548-1592) e outros relacionados co cobro do voto de Santiago nos bispados de Salamanca, Ávila, Plasencia e Coria (1615 e 1831). </span></div> <div style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 1pt; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; margin: 0cm 0cm 10pt; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Con estas achegas, o Arquivo reúne na actualidade 9.000 m de documentos (81.414 unidades de instalación), con datas entre 1404 e 2012.</span></div> </div> Mon, 13 May 2013 08:04:09 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0023.html 2013-05-13T08:04:09Z O Arquivo do Reino de Galicia recibe documentos da Xefatura Comarcal/Local da Falanxe Tradicionalista e das JONS de Ortigueira http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0015.html <div>O fondo foi depositado no Arquivo do Reino de Galicia pola viúva do último secretario da referida institución, D. Vicente Rogelio Escudero González, e estase a tramitar a&nbsp;formalización da doazón á&nbsp;Xunta de Galicia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>O fondo documental, composto por un total de 12 unidades de instalación, comprende fundamentalmente certificacións de boa conduta e pertenza ao Movemento, expedientes persoais, expedientes informativos e correspondencia da institución dende 1936 a 1972.</div> Fri, 03 May 2013 06:29:00 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0015.html 2013-05-03T06:29:00Z Presentación do libro En cadea sen prijon: cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430ca.) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0022.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt"> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Martes, 30 de abril, ás 12:00 h., presentación do libro <i>En cadea sen prijon: cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430ca.), </i>no salón de graos da Facultade de Filoloxía &nbsp;(Avda. Castelao s/n.) de Santiago de Compostela.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Descubriron estes poemas arquiveiros do Arquivo de Galicia e do Arquivo Histórico Provincial de Lugo en xaneiro de 2010 nun arquivo familiar lucense, asociados a un <i>caderno de notas</i> do escribán ferrolán Lopo García de Toar dos anos 1433 e 1434. </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">O profesor Henrique Monteagudo, que é o autor da transcrición, edición e estudo destes poemas, explica así a transcendencia deste achado para a cultura galega:</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">&ldquo;No presente volume ofrecemos un pequeno mangado de poemas, non máis de vinte e tres, que, na súa modestia, supoñen unha extraordinaria revelación que deita un raio de luz nun recanto ata agora descoñecido da traxectoria cultivada do noso idioma.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">(...)</span></div> </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">&ldquo;Ata o de agora tendía a darse por suposto que a definitiva decadencia poética do galego, que se desenvolveu en relación inversa coa emerxencia do castelán, viñera da man da obsolescencia da poesía lírica que recuaba paseniño ante a nova moda da poesía recitada.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">&ldquo;Os poemas que presentamos convidan a rever a devandita visión...Semellan indicar que o outono poético do galego medieval non só foi máis tardío do que supuñamos ou criamos saber, senón máis rico e creativo, menos decadente. En todo caso, o alcance da súa importancia non se limita á historia literaria galega, mais atinxe o conxunto da historia literaria peninsular.</span></div> Mon, 29 Apr 2013 07:30:41 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0022.html 2013-04-29T07:30:41Z O Arquivo do Reino de Galicia remata a dixitalización das fotografías aéreas do Catastro da riqueza rústica dos anos 50 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0013.html <p>O proxecto incluíu tamén a dixitalización dos planos de distribución de polígonos e fotografías, as denominadas &ldquo;pañoletas&rdquo;,&nbsp;de cada concello.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na actualidade estase a realizar a dixitalización dos planos catastrais de urbana, proceso iniciado con 15 concellos da provincia, dos que xa están rematadas catro: Santiago, A Coruña, Sada e Oleiros.</p> Wed, 24 Apr 2013 10:13:08 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0013.html 2013-04-24T10:13:08Z Guía dos Arquivos da Xunta de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0021.html <p>Describe os seguintes arquivos:</p> <p>- Arquivo de Galicia.</p> <p>- Arquivo do Reino de Galicia.</p> <p>- Arquivo Histórico Provincial de Lugo.</p> <p>- Arquivo Histórico Provincial de Ourense.</p> <p>- Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra.</p> <p>- Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.</p> <p>- Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo.</p> <p>- Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo.</p> Mon, 01 Apr 2013 08:42:50 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0021.html 2013-04-01T08:42:50Z Os últimos números da publicación divulgativa FRONDA, editada polo Arquivo Histórico Provincial de Ourense, xa poden descargarse na súa páxina web http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0013.html <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 9pt">Os&nbsp;números 41 e 42 de&nbsp;<em>Fronda</em>&nbsp;abren </span><span style="font-size: 9pt">unha nova liña temática dedicada aos <b>fondos das institucións benéfico-asistenciais</b> que se conservan no Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu). O libro de actas do ano 1858 da <b>Xunta Provincial de Beneficencia</b> sérvenos para facer un primeiro achegamento aos mesmos,&nbsp;así como para repasar&nbsp;a evolución da asistencia social e sanitaria desde&nbsp;o prisma&nbsp;da&nbsp;<b>caridade cristiá</b>, pasando pola <b>beneficencia pública</b> ata chegar a actual concepción de <b>dereito social universal.</b></span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 9pt">No número 42, o <b>Regulamento de 1851 do Hospital de San Roque de Ourense</b>&nbsp;introdúcenos no funcionamento desta institución fundada no século XVI polo bispo Francisco Blanco. Trátase da entidade que mellor ilustra o <b>discorrer da asistencia sociosanitaria</b> <b>en Ourense</b> durante os últimos 450 anos, de xeito que o seu fondo documental se presenta como o máis importante por volume e interese informativo entre os fondos de institucións benéfico-asistenciais conservados no AHPOu.</span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 9pt">Por último, no número 43, abórdase unha cuestión tan actual como a <b>crise da débeda pública</b>, aínda que referida á <b>época dos Austrias</b>.Un <b>privilexio de xuro </b>outorgado por Filipe IV </span><span style="font-size: 9pt">(1605-1665) </span><span style="font-size: 9pt">á cidade de Ourense en 1650 serve de exemplo do proceso de emisión masiva de débeda que realizou este monarca para facer fronte á etapa máis crítica da Monarquía Hispánica durante o século XVII.</span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 9pt">Para descargar os textos de <em>Fronda </em>en PDF prema en <em>Publicacións </em>e logo en <em>Ler máis</em></span></div> Tue, 19 Mar 2013 15:39:03 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0013.html 2013-03-19T15:39:03Z "En cadea sen prijon". Cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430ca.) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0020.html <p>Os poemas forman parte dun arquivo familiar procedente da bisbarra de Ferrol&nbsp; conservados na actualidade no domicilio da súa propietaria en Lugo. Foron descubertos por arquiveiros do Arquivo de Galicia e do Arquivo Histórico Provincial de Lugo durante unha visita ao arquivo. Achegan nova luz sobre un periodo pouco coñecido da historia literaria galega.</p> Fri, 15 Mar 2013 10:24:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0020.html 2013-03-15T10:24:33Z Visita de estudantes da Facultade de Historia ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0010.html <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 10pt">O día 13 de xaneiro o <b>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</b> (AHPOu) recibiu unha visita guiada dirixida a estudantes de </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">Metodoloxía da Historia</span></b><i><span style="color: black; font-size: 10pt">, </span></i><span style="color: black; font-size: 10pt">unha materia do segundo curso do Grao de Xeografía e Historia que se imparte na Facultade de Historia de Ourense. </span></div> <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 9pt">Este tipo de visitas inscríbense no marco de colaboración do AHPOu coa Universidade de Vigo e teñen por finalidade poñer en contacto ao alumnado coas fontes primarias da Historia. O enfoque da visita axustouse ao programa da materia, de xeito que os estudantes captaran a potencialidade informativa dos distintos fondos documentais segundo a aplicación de distintas metodoloxías historiográficas. </span></div> <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 10pt">Como se adoita facer nestas visitas, informouse dos </span><span style="color: black; font-size: 9pt">servizos que oferta o AHPOu, cales son as funcións dun arquivo histórico provincial e fíxose unha introdución xeral ao contido dos seus fondos documentais a traveso da mostra&nbsp; de </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">documentos representativos das épocas medieval, moderna e contemporánea</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt">. </span></div> <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 10pt">Un dos documentos mostrados foi o <b>plano alzado da porta da Aira, </b>cuxa imaxe ilustra este texto. Trátase do plano utilizado para a reconstrución no século XVII dunha das antigas portas da cidade de Ourense e atópase inserido nun protocolo notarial. Serve para exemplificar o valor desta fonte documental para o estudo do urbanismo e da Historia da Arte. </span></div> Mon, 11 Mar 2013 11:53:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0010.html 2013-03-11T11:53:36Z Dezaseis documentos custodiados no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra amosáronse na exposición El final de los Códices, que tivo lugar os días 2 e 3 de marzo pasados para conmemorar o 520 aniversario da Arribada da carabela A Pinta ao porto de Baiona http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0008.html <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Entre os documentos reais figuran os outorgados en nome de Alfonso XI, Fernando IV, Pedro I, Enrique III, Xoán I e Xoán II. Neles concédense beneficios e exencións á Vila de Baiona, como a carga e descarga no seu porto e os relacionados coa frota de Portugal.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Moitos destes privilexios son confirmación doutros concedidos polos anteriores monarcas, destacando o Privilexio Rodado de Xoán II, de 1420, onde confirma os bos usos e costumes dados á vila polos seus antepasados. Trátase do documento máis solemne e vistoso, en pergameo de gran formato. Teñen gran importancia os elementos de validación, destacando o signo policromado en forma de roda, de aí o seu nome, que consta de tres espazos circulares, dos cales o máis interior ten o emblema da coroa, formado por dous castelos de tres torres ameadas e dous leóns rampantes contrapostos en cuarteis. A cada lado da roda distribúense en columnas os nomes dos confirmadores. Falta o selo de chumbo.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">As provisións reais, onde se conceden mercedes á Vila de Baiona, son dos Reis Católicos e de Felipe IV. As Bulas, escritas en latín, son do século XVI e fáltalles o selo de chumbo</span>.</p> <p style="text-align: justify;">T<span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">odos eles están</span><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;"> restaurados. Soamente a Provisión Real de Felipe IV conserva o selo de placa e algúns, debido ao seu estado de conservación, presentan problemas de lectura.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Estes documentos son o testemuño da importancia histórica que tivo a Vila de Baiona, polo que se pode considerar unha das vilas máis ilustres de Galicia.</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Thu, 07 Mar 2013 10:25:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0008.html 2013-03-07T10:25:23Z Un ano máis, estudantes da Universidade de Santiago de Compostela elixen o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra para facer prácticas de arquivística http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0006.html <p style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><span lang="GL" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Ademais de familiarizarse coa teoría e a terminoloxía arquivística, as universitarias puideron achegarse ás funcións, ós fondos e ó funcionamento do arquivo. Non obstante, as súas prácticas centráronse en coñecer máis polo miúdo unha selección dos fondos que se consideran representativos de distintas institucións e/ou de consulta frecuente e resolver as solicitudes de información formuladas polos cidadáns.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Igualmente, fixeron prácticas de descrición que lles permitiu coñecer as bases de datos existentes, os índices e os inventarios así como a ferramenta de xestión documental Albalá. Accederon, polo tanto, aos fondos a través do cadro de clasificación e seguiron a descrición multinivel segundo a norma internacional ISAD. A instalación da documentación custodiada no arquivo proporcionoulles o coñecemento da forma máis axeitada de conservala e preservala nos depósitos.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> Wed, 06 Mar 2013 12:45:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0006.html 2013-03-06T12:45:23Z Estado do proceso de construción da nova sede do Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0009.html <div style="line-height: 12pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">O 29 de xaneiro &nbsp;de 2013 publicouse no BOE a resolución da Xerencia de Infraestruturas e Equipamentos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte pola que se convoca procedemento aberto para a adxudicación da terminación das obras de construción e rehabilitación do Arquivo Histórico Provincial de Ourense no antigo Convento de San Francisco. </span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">O pasado 14 de febreiro desenvolveuse unha xornada de visita informativa ás obras de San Francisco na que técnicos de distintas empresas construtoras interesadas en participar na fase de licitación das obras coñeceron a situación actual do edificio. O prazo de presentación de ofertas e de solicitudes de participación no proceso de adxudicación das obras remata o 1 de abril e está previsto que o día 28 de maio se proceda á apertura de ofertas.</span></div> Thu, 28 Feb 2013 18:05:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0009.html 2013-02-28T18:05:02Z Documentos da Comisaría de la 1ª Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0018.html <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">Ambos os dous órganos poden considerarse antecedentes da actual Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como así o testemuñan as series documentais que dan constancia do desenvolvemento das funcións que tiñan encomendadas, baseadas nas disposicións da vella Lei de 13 de maio de 1933, do patrimonio artístico nacional, e noutras normas anteriores e posteriores. Podemos atopar así expedientes informativos de monumentos con rica información de carácter textual ou fotográfico sobre toda clase de bens culturais espallados por toda a xeografía galega, informes, expedientes de autorización de obras (que inclúen proxectos e fotografías), fichas do inventario dos bens constitutivos do patrimonio, denuncias sobre atentados contra o patrimonio, correspondencia... Boa parte destas series documentais teñen a súa continuidade, sen aparente ruptura, nas que seguen a producir a dirección xeral citada e os órganos colexiados que dela dependen.</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">Amosamos aquí dous documentos que ilustran sobre o comezo da actividade da Comisaría da 1&ordf; Zona en Santiago de Compostela en 1945, nas dependencias que a Catedral puxo á súa disposición na praza de Praterías. No primeiro, o comisario, Manuel Chamoso Lamas, comunica ao concello o inicio da actividade da oficina da Comisaría en Santiago. No segundo, o alcalde, Jorge de la Riva Barba, acusa recibo e ofrécelle a colaboración da institución municipal.</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">Estes documentos formarán parte da exposición: <i>Patrimonio documentado: a protección e intervención nos bens culturais a través dos documentos dos arquivos, </i>que organizada polo Arquivo de Galicia terá lugar na Cidade da Cultura de Galicia a partir do mes de xuño deste ano.</div> Tue, 12 Feb 2013 07:50:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0018.html 2013-02-12T07:50:33Z O Arquivo de Galicia recibe o fondo documental do Hospital Psiquiátrico de Conxo, Santiago de Compostela (1885-1978) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0015.html <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">O <strong>Hospital Psiquiátrico de Conxo </strong>naceu o 1 de xuño de 1885 como obra pía do cabido da catedral de Santiago, por iniciativa do cardeal Payá, daquela arcebispo na sede compostelá.</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">A crecente demanda asistencial&nbsp;leva aos propietarios do hospital a&nbsp;pensar xa en 1889, na constitución dun padroado que dese entrada a accionistas cos que afrontar unha ampliación do centro: así Timoteo Sánchez Freire, director médico do establecemento, o banqueiro santiagués Olimpio Pérez Fernández, José García Mouriño, un emigrado retornado cliente de Olimpio Pérez, e Juana Blanco Navarrete, viúva de Simeón García de la Riva, en representación do <i>Banco Viúda de Simeón e Hijos, </i>pasarán a formar parte do Padroado e, polo tanto da súa Xunta de Goberno do hospital.</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">No ano 1891 asínanse acordos para que as catro deputacións galegas e a de León podan enviar a Conxo dementes pobres ao seu cargo. Con todo, correspondía ao Goberno exercer o protectorado sobre a beneficencia particular, como establece a Instrución aprobada polo Real decreto de 14 de marzo de 1899, a proposta do Ministro da Gobernación.</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">No ano 1969, o Hospital foi adquirido pola Deputación Provincial da Coruña. Finalmente, en 1993, tanto o Hospital Psiquiátrico de Conxo como o que fora&nbsp;Hospital Provincial foron&nbsp;transferidos ao (SERGAS) mediante o Decreto 373/1992, de 17 de decembro.</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">Entre as series documentais que compoñen o fondo atopamos, entre outras, diferentes tipos de rexistros, como o xeral de alleados (1885-1978), o de defuncións (1886-1971), libros copiadores de cartas (1964-1969) ou os libros de contas de pacientes ingresados (1910-1970); ou de expedientes, como os de altas de enfermos (1886-1971), de defuncións de enfermos (1886-1971) ou as historias clínicas do hospital desde 1890 a 1951.</div> <div><span style="line-height: 115%; font-size: 11pt">Todo o conxunto documental constitúe, pois, unha fonte de importancia capital para o coñecemento da historia da Psiquiatría en Galicia e dos establecementos hospitalarios en xeral, por suposto, pero tamén do entorno social, político e económico en que agromaron e se desenvolveron.</span></div> Mon, 07 Jan 2013 12:17:44 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0015.html 2013-01-07T12:17:44Z O pasado mes de decembro, o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra acolleu o encontro entre José Luis Basanta Campos, estudioso das marcas de auga, e Guillermo García de la Riega, defensor da orixe galega de Cristóbal Colón, para datar uns documentos que poderían reforzar tal teoría http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0005.html <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">O encontro, polo tanto, debeuse á necesidade de datar o legado documental da familia García de la Riega que permitiría achegar novas pistas sobre a orixe de Colón. O exame da documentación amosou un sol, un unicornio, un can, unha campá, unhas mans ... A filigrana do unicornio é propia do 1430, o que sitúa, nun principio, o papel nese ano. Aínda así, Basanta Campos, cre necesario completar o exame co estudo das tintas con luz ultravioleta e infrarroxa.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">O estudo das marcas de auga coordinado, no seu día, por José Luis Basanta abarca desde o século XIV ata o XIX e céntrase no papel custodiado no Arquivo do Reino de Galicia, nos arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra, o Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela, os arquivos catedralicios de Santiago, Lugo, Mondoñedo, Ourense e Tui, ademais dos históricos diocesanos de Santiago e Ourense. Tamén foi obxecto de estudo o soporte da escrita do Museo Provincial de Pontevedra. A obra está composta por 8 tomos publicados pola Fundación Pedro Barrié de la Maza desde 1996 ata o 2002 e é unha referencia esencial na materia.</span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Tue, 08 Jan 2013 12:55:56 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0005.html 2013-01-08T12:55:56Z Documentación dos séculos XVIII e XIX custodiada no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra serve de proba ás comunidades de montes da provincia para reivindicar a súa propiedade nos xulgados http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0004.html <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Tanto o Catastro do Marqués da Ensenada do século XVIII como a documentación xerada como consecuencia do proceso desamortizador do XIX ofrecen unha información que, máis aló do seu natural destino, hoxe en día, como fonte para a investigación histórica, amósanse como unha ferramenta fundamental na procura de solucións a problemas actuais.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Os traballos preparatorios que tiñan como finalidade a implantación da Real e Única Contribución deron lugar a distintos tipos documentais. Nas Respostas xerais ao Interrogatorio do Catastro, as preguntas 3 e 23 fan referencia aos lindes do territorio de cada parroquia ou entidade catastrada e aos propios do común dos veciños respectivamente. Ademáis, o Real de Legos contén a información dos emolumentos do común que, no caso dos montes, figura a súa extensión, lindeiros, produto, calidade e un debuxo do perímetro ao marxe.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Os Expedientes de excepción de vendas da Desamortización recollen os procedementos polos que os bens que se demostran ser de uso comunal non se desamortizan. Os Expedientes de información posesoria de 1861 conteñen o testemuño dos veciños respecto ao uso e lindeiros dos montes da parroquia.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Desde hai tempo, a prensa recolle as novas das sentenzas xudiciais favorables ás comunidades de montes que presentaron demanda neste sentido e nas que se salientan o valor probatorio de tales documentos. É o caso das Comunidades de montes de San Martiño de Vilaboa e Salcedo (Pontevedra) contra o Ministerio de Defensa polo monte ocupado pola Brilat en Figueirido ou, tamén, o da Comunidade de montes de Guizán (Mos) á que se lle recoñece a propiedade de 262.000 metros cadrados de terreo do aeroporto de Vigo.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> <p>&nbsp;</p> Thu, 20 Dec 2012 12:36:19 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0004.html 2012-12-20T12:36:19Z O 1 de outubro de 2012 o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra fixo a entrega ao concello de Tui da documentación histórica custodiada na capital da provincia desde o ano 1943 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0002.html <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Este feito tivo a súa orixe no ano 2005, cando o concello de Tui (Pontevedra) solicitou a devolución da documentación histórica do arquivo municipal depositada no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra desde o 12 de marzo de 1943. A decisión de depositala no seu día no arquivo provincial respondeu á necesidade de conservala nunhas instalacións máis axeitadas para a súa adecuada custodia.</span><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">O fondo documental reclamado componse de 145 libros en soporte papel encadernados en pergameo, relativos ao concello de Tui, ao Catastro do Marqués da Ensenada e ás Xuntas do Reino de Galicia, e abrangue desde 1597 ata 1834, cun volume de 25 m.l. A súa lingua é o castelán e o tipo de letra mais empregada é a humanística.</span> <span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">A meirande parte da documentación fala da historia da cidade de Tui na Idade Moderna (Libros de Acordos e Cartas Ordes) e da historia xeral de Galicia nese mesmo tempo (copias das Xuntas do Reino de Galicia). Conta, tamén, con copias auténticas dos libros do Real de Legos do Catastro do Marqués da Ensenada da cidade de Tui e da freguesía de S. Xurxo de Saiáns.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Como paso previo ao levantamento deste depósito, o concello tivo que acreditar os medios materiais, técnicos e humanos para garantir a custodia e o tratamento deste patrimonio documental para a súa conservación, consulta e investigación.</span> <span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">Despois de comprobarse que se reunían todos os requisitos anteriores, o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra iniciou o proceso de autorización de levantamento deste depósito ante o Ministerio de Cultura, a través da Subdirección Xeral de Arquivos, da Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia.</span> <span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">O 21 de decembro de 2011 aprobouse a Orde ministerial de autorización de saída definitiva deste fondo documental por parte do Ministerio de Cultura. Finalmente, o <span style="color: black;">1 de outubro procedeuse á súa entrega no edificio principal deste arquivo estando presentes as partes implicadas, tralo cumprimento das condicións estipuladas polo Ministerio de Cultura segundo a Orde citada (realización do transporte de documentos en condicións axeitadas e formalización de póliza de seguros, cravo a cravo).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Thu, 13 Dec 2012 12:47:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0002.html 2012-12-13T12:47:52Z Exposición no Arquivo de Galicia: "Patrimonio inmoble e patrimonio documental: a protección e intervención nos bens culturais a través dos documentos dos arquivos" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0014.html <p>&nbsp;<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">O patrimonio cultural é un sector de permanente actualidade nun país como o noso, rico nesta clase de bens. A súa diversidade é tamén notable. O patrimonio documental, custodiado nos arquivos, é moi pouco visible é coñecido, pero o seu interese é moi elevado porque, ademais de integrar as fontes de información que permiten reconstruír a historia da intervención nos bens culturais desde os comezos do réxime liberal en España, a principios do século XIX, ata a actualidade, constitúe a materia prima na que se concretan e toman forma as propias actividades que as distintas Administracións públicas desenvolven para a defensa, promoción e intervención da parte visible do patrimonio, o patrimonio construído.</font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify"><br /> &nbsp;<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">O proxecto desenvólvese maioritariamente con documentos procedentes daqueles arquivos onde se achan os fondos documentais dos órganos administrativos que tiveron ou teñen competencia sobre a xestión do patrimonio cultural en Galicia, desde a <strong>Real Academia de Bellas Artes de San Fernando </strong>e as <strong>Comisións Provinciais do Patrimonio </strong>do século XIX e parte do XX ata a actual <strong>Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia</strong>, pasando polo <strong>Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional </strong>ou a <strong>Dirección General de Bellas Artes </strong>de ámbito estatal. Estes arquivos son, ademais do propio <strong>Arquivo de Galicia</strong>, outros galegos como o do <strong>Reino de Galicia </strong>(A Coruña), o da <strong>Real Academia Galega</strong>, o <strong>Histórico Provincial de Lugo</strong>, ou <strong>Histórico Provincial de Ourense</strong>; e de fóra de Galicia, como o da <strong>Real Academia de Belas Artes</strong>, o do <strong>Ministerio de Cultura </strong>ou o <strong>Xeral da Administración de Alcalá de Henares</strong>.</font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify">&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" align="justify"><strong><font face="Arial, sans-serif"><font size="3">A a exposición desenvolverase en catro seccións:</font></font></strong></p> <p lang="gl-ES" align="justify"><strong><br /> </strong><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3"><i><span style="font-weight: normal">1. A administración e o patrimonio cultural: historia da protección e a intervención no patrimonio cultural en Galicia</span></i></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3"><i><font color="#000000"><span lang="gl-ES"><span style="text-decoration: none">2. </span></span></font><font color="#000000"><span lang="gl-ES"><span style="text-decoration: none">A protección dos bens culturais.</span></span></font></i></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3"><i><font color="#000000"><span lang="gl-ES"><span style="text-decoration: none">3. A intervención no patrimonio.</span></span></font></i></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, sans-serif"><font size="3">4. A sociedade e o patrimonio: uso e difusión dos bens culturais.</font></font></p> Tue, 11 Dec 2012 13:12:49 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0014.html 2012-12-11T13:12:49Z Visita guidada de alumnos/as dun curso de Xestión de Arquivos e Bibliotecas organizado por FORGA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0008.html <div style="line-height: 14pt"><span style="font-size: 9pt">O Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu) desenvolveu unha visita guiada para empregados/as públicos/as que realizaban un curso de formación titulado <b>&ldquo;Xestión de Arquivos e Bibliotecas&rdquo;</b>,organizado pola Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación en Galiza (FORGA). </span></div> <div style="line-height: 15pt"><span style="font-size: 10pt">A visita comezou cunha introdución xeral sobre </span><span style="font-size: 9pt">cales son as funcións que desenvolve o AHPOu no marco do Sistema de Arquivos de Galicia e os servizos que ofrece aos cidadáns, así como sobre o contido dos seus fondos. A continuación puideron contemplar unha mostra de</span><b><span style="font-size: 10pt">documentos representativos das épocas medieval, moderna e contemporánea</span></b><span style="font-size: 10pt"> correspondentes aos fondos e coleccións máis salientables. A mostra acompañouse dunha explicación na que se contextualizaron os documentos na realidade política, económica e social do momento no que foron xerados, e rematou cun percorrido polos depósitos, biblioteca auxiliar e sala de consulta. </span></div> <div style="line-height: 16pt; background: white"><span style="font-size: 9pt">A imaxe que ilustra esta nova reproduce un dos documentos que foron mostrados. Trátase da representación gráfica do <b>escudo do apelido Rajo de Argeriz</b> que se atopa na certificación de armas expedida polo cronista e rei de armas D. Juan de Mendoza o 15 agosto de 1680 a solicitude de D. Francisco Teyxeiro Rajo y Ulloa. Esta liñaxe entroncou cos Puga de Fontefiz e a súa documentación atópase dentro do fondo dos <b>Marqueses de Leis </b>(L. 12). Este fondo, doado por D. Isauro Pardo, marqués de Leis, na década de 1940 foi o primeiro arquivo fidalgo que ingresou no AHPOu e pode considerarse un dos máis ricos e interesantes entre os fondos familiares que se custodian neste centro.</span></div> Mon, 03 Dec 2012 13:12:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0008.html 2012-12-03T13:12:26Z A tarefa de descrición dos expedientes de facenda que se está realizando no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra facilita a gran demanda de información que solicitan diariamente os seus usuarios http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0001.html <p><font size="2">Por mor da entrada de documentación de Facenda relativamente recente a este arquivo, na súa función de arquivo intermedio, a información que ela ofrece está sendo, tamén moi demandada polos cidadáns, que buscan probar o cumprimento das súas obrigas, a existencia de realidades pasadas que lles afectan hoxe en día e, en definitiva, defender os seus dereitos.</font></p> <p><font size="2">Isto é o que fai que, dende hai tempo, o equipo técnico deste arquivo dedique parte das súas xornadas de traballo a describir os <em>Expedientes de comprobación de valores </em>xerados polas delegacións do ministerio de Facenda en Pontevedra e Vigo, as delegacións das consellerías de Facenda de Pontevedra e Vigo e as distintas oficinas liquidadoras que xestionan os impostos de sucesións, doazóns, transmisións e actos xurídicos documentados desde a súa transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia.</font></p> <p><font size="2">Os <em>Expedientes de comprobación de valores </em>que se custodian neste arquivo datan de finais do século XIX e chegan ata os anos 90 do século XX, e ofrecen unha importante información sobre lindes, superficies, propiedades, cargas, dereitose, aínda, datos xenealóxicos que vai máis aló da constatación do cumprimento da obriga de pago. O valor adminsitrativo da documentación deixa paso ao seu valor informativo.</font></p> <p><font size="2">A descrición de cada expediente mediante a ferramenta informática Albalá permite a súa rápida recuperación a través das buscas do/s nome/s do/s seu/s causante/s, apelidos, números de expediente, etc. Isto fai que o servizo ao cidadán se axilice e mellore a calidade da súa atención.</font></p> Tue, 20 Nov 2012 13:30:47 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0001.html 2012-11-20T13:30:47Z Visita guiada de alumnos da Facultade de Historia ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0007.html <div style="line-height: 15pt"><span style="font-size: 10pt">Os días 30 de outubro e 8 de novembro o <b>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</b> (AHPOu) organizou senllas visitas guiadas dirixidas a alumnos de <b><i>Fontes de Información en Humanidades</i></b><i>, </i>unha materia do primeiro curso do Grao de Xeografía e Historia que se imparte na Facultade de Historia de Ourense. </span></div> <div style="line-height: 15pt">&nbsp;<span style="font-size: 10pt">Para o alumnado supuxo o seu<b> primeiro contacto cun arquivo, os seus instrumentos de descrición e coas fontes</b> <b>primarias da Historia</b>. Informóuselles dos </span><span style="font-size: 9pt">servizos que oferta o AHPOu, cales son as funcións dun arquivo histórico provincial e fíxose unha introdución xeral ao contido dos seus fondos documentais. A continuación </span><span style="font-size: 10pt">se lles mostraron <b>documentos representativos das épocas medieval, moderna e contemporánea</b> acompañando a mostra dunha explicación na que se contextualizaron os documentos na realidade política, económica e social do momento no que foron xerados. </span></div> <div style="line-height: 15pt"><span style="font-size: 10pt">O máis antigo dos documentos mostrados está datado no ano 974, mentres que un dos máis recentes é o que ilustra esta nova,&nbsp;o cartel anunciador&nbsp;dun <b>mitin de Castelao e Luis Soto</b> celebrado no transcurso da Guerra Civil. Este documento procede do fondo persoal de Luis Soto.</span></div> Fri, 16 Nov 2012 09:34:11 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0007.html 2012-11-16T09:34:11Z O Arquivo de Galicia participará nas xornadas Os arquivos e o patrimonio documental de Galicia, organizadas polo Consello da Cultura Galega e a asociación profesional ANABAD-GALICIA. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0013.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Máis información, o programa e o boletín de inscrición na páxina web do Consello:&nbsp;</div> Tue, 13 Nov 2012 08:33:09 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0013.html 2012-11-13T08:33:09Z Visita guiada dirixida a profesionais da enfermaría no Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0006.html <div> <div style="line-height: 16pt">No marco dun <b>curso de formación</b> organizado polo sindicato SATSE, o Arquivo Histórico Provincial de Ourense desenvolveu unha visita guiada para 15 profesionais da enfermaría. O curso, titulado &ldquo;Iniciación á investigación na historia da Enfermaría&rdquo;, tamén incluía no seu programa unha sesión práctica con documentos do AHPOu.</div> <div style="line-height: 16pt">Na visita mostráronse documentos procedentes de <b>fondos monásticos e municipais</b> nos que se reflicten cuestións relativas a cirurxiáns, barbeiros sangradores, hospitais, etc. Tamén <b>protocolos notariais</b> e libros do <b>Catastro de Ensenada</b> que se presentan como fontes valiosísimas para abordar esta rama da Historia.</div> <div style="line-height: 16pt"> <div style="line-height: 16pt">Por último, tiveron unha representación salientable diversos documentos significativos do <b>fondo do Hospital de San Roque</b>, particularmente aqueles nos que se reflicten aspectos da actividade clínica durante o Antigo Réxime. O debuxo que ilustra esta nova -realizado por Ático Noguerol (1888-1942) a principios do século XX- do desaparecido edificio renacentista do Hospital de San Roque, serviu para poñerlle imaxe a unha institución algo esquecida polo paso do tempo.</div> </div> </div> Mon, 29 Oct 2012 09:57:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0006.html 2012-10-29T09:57:57Z O Arquivo de Galicia recibirá o fondo documental e a biblioteca de Olga Gallego http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0012.html <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">Olga Gallego foi directora do <b>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</b> e membro da <b>Real Academia Galega</b>. De forma paralela á súa vida profesional, <span style="color: black">desenvolveu unha constante actividade como <b>investigadora</b> no campo da arquivística e dos arquivos e da historia en múltiples aspectos relacionados coa historia económica, social e administrativa de Galicia en xeral e da súa cidade en particular. Algúns dos traballos que produciu constitúen achegas singulares e relevantes nestas disciplinas.</span></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">O <b>fondo documental</b> ten un volume de 5,6 metros lineais (49 unidades de instalación). Neste conxunto atópanse documentos de carácter persoal xunto con outros relacionados coas súas actividades profesionais e intelectuais. Estes son os de maior interese e extensión. É salientable o <b>voluminoso ficheiro</b> elaborado a partir de documentos de diversos arquivos, pero especialmente do Histórico Provincial de Ourense. Moitas das referencias que o integran foron utilizadas por ela nos seus traballos, pero outras moitas permanecen inéditas e constitúen un conxunto de datos de extraordinario interese que poderá ser utilizado polos investigadores. O ficheiro constitúe ademais, en por si, un extraordinario testemuño da forma de traballar e de investigar que tiña Olga Gallego.</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">A súa <b>biblioteca profesional</b>, en fin, composta por máis de 500 títulos, resultará de gran utilidade tanto aos profesionais do Arquivo de Galicia como a calquera cidadán que desexe consultalo. O seu catálogo áchase xa dispoñible no enderezo:</div> <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><a href="http://bibliotecas.absys.xunta.es/abnetopac/abnetcl.exe?SUBC=AG"><font color="#0000ff">http://bibliotecas.absys.xunta.es/abnetopac/abnetcl.exe?SUBC=AG</font></a></span></div> <p>&nbsp;</p> Mon, 22 Oct 2012 08:15:59 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0012.html 2012-10-22T08:15:59Z O Arquivo de Galicia fai público un novo recurso arquivístico http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0011.html <p>Estas recomendacións pretenden orientar a calquera arquiveiro, bibliotecario ou responsable da preparación dunha exposición de bens do patrimonio documental e bibliográfico nas medidas a tomar&nbsp; para minimizar os riscos asociados á súa manipulación e exhibición en lugares e condicións diferentes das habituais. Baseánse na consulta de normas, recomendacións e bibliografía na materia, de España e doutros países do mundo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Accesibles dende a páxina web do Arquivo de Galicia, na sección de <strong>SERVIZOS</strong>. <strong>RECURSOS ARQUIVÍSTICOS</strong>.</p> Mon, 01 Oct 2012 12:48:11 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0011.html 2012-10-01T12:48:11Z Os últimos números da publicación divulgativa FRONDA, editada polo Arquivo Histórico Provincial de Ourense, poden descargarse no Portal de Arquivos de Galicia ou na páxina web do AHPOu http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0005.html <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 10pt">Xa se pode acceder desde o <b>Portal de Arquivos de Galicia</b> aos números 38, 39 e 40 de <i>Fronda</i>. No primeiro deles volvemos aos arquivos municipais a traveso das <b>ordenanzas xerais</b> <b>da cidade de Ourense do ano 1562</b>. As ordenanzas son unha tipoloxía normativa e documental que os concellos veñen emitindo dende a Idade Media</span><span style="font-size: 10pt"> para regular os asuntos nos que foron ou son competentes.</span><span style="font-size: 10pt"> Na medida en que regularon as máis diversas actividades da vida urbana, son unha fonte excepcional para o coñecemento das sociedades das vilas e cidades do pasado.</span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 10pt">En marzo de 2012 cumpríronse <b>200 anos da proclamación da Constitución de 1812</b>, fito co que <span style="letter-spacing: -0.05pt">cul</span><span style="letter-spacing: -0.15pt">minou o proceso de ruptura política desen</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">cadeado</span> en España pola ocupación francesa do ano 1808, e que tamén significou o inicio dun longo e tortuoso camiño dirixido a implantar en <span style="letter-spacing: -0.05pt">España un réxime parlamentario baseado nos principios do liberalismo</span>. No número 39 de <i>Fronda, </i>o libro de acordos do ano 1812 do Concello de Ourense trasládanos a aquel duro ano de guerra e fame no que, non obstante, se festexou a proclamación da primeira constitución española.</span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 10pt">Por último, no número 40, continuando a serie dedicada aos arquivos notariais, conmemoramos o <b>150 aniversario da promulgación da Lei do Notariado de 1862<span style="font-weight: normal"> a</span><span style="font-weight: normal"> traveso dun protocolo do ano seguinte. Esta norma significou a adaptación da antiga institución notarial ao novo marco xurídico e administrativo establecido polo Estado liberal. Tamén contribuíu a mellorar a custodia dos protocolos notariais, razón pola cal estes fondos constitúen na actualidade unha das masas documentais máis voluminosas e mellor conservadas do noso patri<span style="letter-spacing: -0.05pt">monio documental e tamén unha das máis consultadas </span>nos arquivos históricos provinciais.</span></b></span></div> Fri, 05 Oct 2012 08:40:14 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0005.html 2012-10-05T08:40:14Z O Arquivo de Galicia recibe expedientes de estacións de servizo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0010.html <p>Recibidos por transferencia da Subdirección Xeral de Administración Industrial da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia, os documentos foron tramitados no seu día polo Servizo Territorial da Zona Noroeste de CAMPSA (<strong>Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima, </strong>cuxa función era administrar a concesión do monopilio estatal de petróleos promovido polo ministro de Hacienda durante a Ditadura de Primo de Rivera, José Calvo-Sotelo)</p> <p>O conxunto ten datas extremas entre os anos 1927 e 1996 e comprende expedientes que normalmente se inician coa autorización da instalación e rematan coa súa clausura, de ser o caso, e inclúen numerosos planos e fotografías, como o que ilustra esta noticia...</p> Fri, 31 Aug 2012 10:40:00 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0010.html 2012-08-31T10:40:00Z Listas definitivas de admitidos e excluídos ás bolsas de formación en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0009.html <p>A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria fai públicas as listas definitivas de admitidos e excluídos ás bolsas de formación en materia de arquivos, segundo dispón a Orde de 9 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2012 (DOG núm. 96, do 22 de maio)</p> Tue, 14 Aug 2012 07:52:30 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0009.html 2012-08-14T07:52:30Z O Arquivo de Galicia recibe unha nova doazón de documentos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0008.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt"> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt">A fins do pasado mes de xuño, a familia Vilariño Pintos de Santiago de Compostela entregou &nbsp;ao Arquivo de Galicia novos documentos do fondo familiar e libros que complementan as doazóns que xa efectuaran nos anos 2010 e 2011, aceptadas pola Xunta de Galicia polos decretos 120/2010, do 1 de xullo, e 64/2011, do 24 de marzo.</span></div> </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt">O fondo documental Vilariño Pintos consta de 18 unidades de instalación (caixas), uns tres metros de documentos dos séculos XIX e XX&nbsp;(ademáis dalgún exemplar do século XV). O conxunto entregado agora está composto por 36 documentos familiares &nbsp;e 14 libros de Arquivística ou Historia.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt">Como outros grupos familiares, a familia que dá nome a este fondo documental conformouse ao longo de varios séculos por agregación de diferentes ramas. Vinculada á vila de Noia e a apelidos de ascendencia rioxana coñecidos pola súa actividade empresarial (De Andrés, Moreno), poderíamos dicir que xa no século XIX a familia está plenamente integrada na sociedade compostelana. O exercicio de actividades profesionais, intelectuais ou políticas, a participación en empresas mercantís ou industriais e, como complemento, a adquisición e administración de rendas territoriales constituíron as dedicacións principais de moitos dos seus membros, entre os que destacamos a José de Andrés Moreno -administrador e albacea testamentario do marqués de Monroy-, Eduardo Vilariño Magdalena -catedrático de Dereito Natural desde 1898,&nbsp;avogado de notoriedade e político vinculado ao partido liberal- ou a Camilo Pintos Reino -nado en Santiago en 1867, profesor de anatomía e director de diversos balnearios, como os de Mondariz ou Arteixo. </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt">En 1897 naceu en Santiago José Vilariño de Andrés Moreno, fillo de Eduardo Vilariño Magdalena. Licenciado en Dereito coma el, exerceu a docencia na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago e se dedicou tamén á avogacía e a administración de propiedades. Foi letrado da Cámara da Propiedade Urbana de Santiago, secretario da Sociedade Económica de Amigos del País e membro da Corporación municipal nos anos da II República.</span></div> Tue, 31 Jul 2012 08:56:51 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0008.html 2012-07-31T08:56:51Z Técnicos do Arquivo do Reino de Galicia e do Instituto de Patrimonio revisan as condicións de conservación do Códice Calixtino no Arquivo da Catedral de Santiago http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0014.html <p style="text-align: justify">O pasado 18 de xullo tivo lugar en Santiago unha xuntanza co fin de establecer pautas e protocolos de conservación do Códice Calixtino e outros documentos integrantes do patrimonio galego, na que&nbsp; participaron o Secretario xeral Ténico da consellería, Jesús Oitavén; o&nbsp; director xeral do Patrimonio Cultural, José Manuel Rey Pichel; a directora do Arquivo do Reino de Galicia, Carmen Prieto, e os restauradores Jorge Medín e Águeda Guardia. En representación do Ministerio asistiron o director do Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Alfonso Muñoz; a bióloga especializada en conservación preventiva Nieves Valentín e a xefa do servizo de Libros e Documentos, Carmen Hidalgo, ambas as dúas profesionais do instituto. Tamén participou na xuntanza o arquiveiro da catedral de Santiago de Compostela, Segundo Pérez.</p> <p>Con posterioridade examináronse as condicións de conservación do Códice e outras pezas importantes que se custodian no Arquivo da Catedral de Santiago e realizáronse diversas probas para determinar as medidas a realizar co fin de dotar aos locais das condicións medioambientais idóneas para a correcta conservación dos documentos e libros.</p> <p>Esta xornada de traballo foi a primeira dunha colaboración que se pretende formalizar entre a Xunta de Galicia e o Instituto de Patrimonio para establecer un protocolo de conservacións de bens integrantes do patrimonio galego&nbsp;depositados na&nbsp;catedral de Santiago.</p> Mon, 23 Jul 2012 09:39:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0014.html 2012-07-23T09:39:57Z Listas provisionais de admitidos das bolsas de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0007.html <p>Orde de 9 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2012.</p> <p>Listado provisional de admitidos</p> Tue, 17 Jul 2012 09:41:10 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0007.html 2012-07-17T09:41:10Z O Arquivo do Reino de Galicia será sede de novo de cursos de verán da Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)-sede de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0012.html <p style="text-align: justify">O Arquivo do Reino de Galicia será sede de novo de cursos de verán da Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)-sede de Galicia. Neste centro terán lugar os cursos<br /> &bull; La mediación como alternativa para la resolución de conflictos diversos. Director: Jaime Ferri Durá, vicedecano de Estudos e Asuntos Económicos e Profesor da Universidade Complutense. 4, 5 e 6 de xullo de 2012. <br /> &bull; Cádiz 1812 &ndash; 2012 : Memoria de la primera Constitución española. Director: Roberto L. Blanco Valdés, catedrático de Dereito constitucional da Universidade de Santiago de Compostela. 19 e 20 de setembro de 2012<br /> &nbsp;</p> Fri, 08 Jun 2012 08:38:25 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0012.html 2012-06-08T08:38:25Z O Arquivo de Galicia avanza no desenvolvemento do cadro de clasificación do fondo documental da Xunta de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0006.html <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">O Arquivo de Galicia avanza no desenvolvemento do cadro de clasificación do fondo documental da Xunta de Galicia</span>.</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">Os traballos realizados no Arquivo de Galicia durante o ano 2011 e o primeiro trimestre do 2012 permitiron completar o desenvolvemento da estrutura documental baseada en funcións cuxa primeira fase fora presentada no <i>Estudo orgánico e funcional da Xunta de Galicia, </i>publicado no ano 2010. </span></div> <div style="text-align: justify; line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">O cadro de clasificación de fondos é a ferramenta fundamental que permite a xestores e arquiveiros o control e o acceso aos documentos e constitúe un elemento imprescindible para a &nbsp;implantación da Administración electrónica. &nbsp;</span></div> <div style="line-height: normal">&nbsp;</div> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">O desenvolvemento do cadro de clasificación de fondos do Arquivo tivo o seu correlato na execución da 1&ordf; fase do Plan de Identificación e Avaliación de documentos da Xunta de Galicia. Estes traballos deron como resultado o estudo de 350 series documentais (procedementos) identificadas e avaliadas, correspondentes ás diferentes funcións administrativas desenvolvidas pola Administración de Galicia. As análises realizadas permitirán iniciar con seguridade nun futuro próximo os traballos do órgano colexiado que se encargue de ditaminar sobre a conservación ou eliminación de documentos da Xunta de Galicia.</span></div> Thu, 05 Jul 2012 12:02:55 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0006.html 2012-07-05T12:02:55Z O Arquivo de Galicia dá acceso a través da súa páxina web ás Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria: o patrimonio arquivístico dixital http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0005.html <div style="line-height: normal; text-autospace: "><span style="font-size: 9pt">O Arquivo de Galicia dá acceso a través da súa páxina web ás <i>Actas do Seminario Internacional O futuro da memoria: o patrimonio &nbsp;arquivístico dixital</i>, celebrado no Arquivo de Galicia os día 18 e 19 de novembro de 2010 para dar a coñecer a existencia deste novo centro. </span></div> <div style="line-height: normal; text-autospace: ">&nbsp;</div> <div style="line-height: normal; text-autospace: ">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 9pt">O Seminario, que foi organizado polo Arquivo co <span style="color: #231f20">patrocinio da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, </span><span style="color: black">abordou dous temas de gran transcendencia para os profesionais dos arquivos: por unha banda, o desenvolvemento da Administración Electrónica e os cambios que iso está a supoñer na xestión documental tradicional e, por outro, as políticas públicas de dixitalización do patrimonio documental en papel e o reto que supón a conservación a longo prazo dos obxectos dixitais que se obteñen mediante eses procesos e da