RSS de Arquivos de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/content/rss.html RSS das noticias de actualidade xeradas polos distintos arquivos adscritos a Arquivos de Galicia. gl gl Portal Web de Arquivos de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivos-de-galicia/resources/img/logo-arquivos-de-galicia.png http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/index.html PESCUDA NO ARQUIVO: A VIDA NA GALICIA DO XVIII. 04 AS CASAS. 01 COMPLETA A TRANSCRICIÓN http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0182.html <p><em>&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">Despois do descanso estival imos volver ás nosas actividades de investigación da vida&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">en&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">Galicia no século XVIII</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">,&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">por medio das fontes primarias que nos ofrece o&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">a</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">rquivo</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">Concretamente, i</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">mos indagar sobre como eran as casas&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">naqu</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">el tempo.</span></em></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Comecemos entón coa primeira actividade deste obradoiro documental. Podedes achegarnos as vosas respostas a través do enderezo electrónico (<a href="mailto:arq.reino.galicia@xunta.gal">arq.reino.galicia@xunta.gal</a>) ou a través do Facebook do arquivo.</font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">O venres 24 de setembro publicaremos as solucións da transcrición e a seguinte proba.&nbsp;</font></font></p> Fri, 17 Sep 2021 07:32:48 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0182.html 2021-09-17T07:32:48Z Beneficios http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0181.html <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;"><em>No Antigo Réxime (antes de 1834, aproximadamente), as parroquias mantíñanse coas rendas e produtos da terra dos seus igrexarios e de parte dos dezmos que percibían dos fregreses. Durante a Idade Media, moitos nobres usurparon ou conseguiron por diversas vías acceso a esas rendas, así como o dereito de presentar as persoas, cregos ou non, que podían ser titulares da parroquia. Así que estas institucións funcionaban tanto como entidades para o goberno espiritual dos fieis coma verdadeiras unidades económicas. Neste senso enténdese que se denominasen tamén &ldquo;beneficios&rdquo; e que fosen obxecto de desexo para cregos e laicos, de maneira que as súas rendas dividíronse ata extremos inconcebibles en moitos casos co paso dos séculos.</em></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">O 20 de decembro de 1468, un frade do Convento do Sancti Espíritu de Melide nomeou, con poder do arcediago de Abeancos da Diócese de Lugo, beneficiado &ldquo;das metade con cura&rdquo; (é dicir párroco, pois podía ser &ldquo;sen cura&rdquo;) das igrexas de San Xiao de Facha e San Xoán de Cutián, en Antas de Ulla, a Juan Rodrigues, crego.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">O documento ilustra ben o temor dos eclesiásticos á intromisión dos seglares nestes beneficios. Por iso, o representante do bispado advírtelle de dúas cousas:</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">1. Que garde ben o título e non llo dea a ningún seglar, a non ser o seu pai ou a súa nai e</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">2. Que non parta as rendas con ningunha persoa leiga:</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">.. a todos los omes e molleres frigreses e parrochiannos da parrochial iglesia de San Gillaao de Fascha et de San Joán de Cotián sytas enno dito arçidianalgo da Diócese de Lugo saúde en Deus.Sabede que eu por virtude de hun poder e comisón por lo dito sennor arçidianoa min outorgado,e a apresentaçon dos padróos verdadeiros ante mi presentados eu fige e fago títolo e colaçón provisón e canónica instituyçón da metade con cura da iglesia de San Gillaaao de Fascha et da meetade con cura de San Joán de Cotián, con todos los diçemos e froytos e rentas e outros quaes quer direituras devidas e perteçentes a a metade con cura de cada huna das ditas iglesias que agora ao presente vacaron et estavan vacas por morte e faleçemento de Afonso Fernandes de Facha, último crego que delas foy et por outra quaesquer vía e modo que vacasen e sejan vacas a Juan Martines, crego, o qual jurou en minas amos que el non partiría os froytos e rentas das ditas metades das ditas iglesias con cura con persona leyga alguna et que el tivese e gardase esta presente letra de títolo en seu poder e de o non dar en garda a outra persona alguna salvo a seu padreou madre ou a outra persona eclesiástica seu amigo fiel, e que fose e será obediente ao dito sennor arçidiano...</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">Corenta e dous anos despois, tralo seu falecemento, nomearase outro por presentación de Lopo Sánchez de Ulloa, un nobre.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">Este documento ten a signatura 27957-1 da Colección de documentos soltos.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">Pode lerse en <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1897957" target="_blank" title="Título da metade do beneficio curado das igrexas de San Xoán de Cutián e San Xiao de Facha a Juan Martínez, crego.">Galiciana.Arquivo Dixital de Galicia</a> en: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1897957</div> </div> Fri, 27 Aug 2021 15:45:14 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0181.html 2021-08-27T15:45:14Z Angola http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0180.html <p>&nbsp;&nbsp;&ldquo;Presidencia de Angola&rdquo; é un dos debuxos que forman parte do material, gráfico e textual (manuscritos), requisado ao xornalista Antonio Benito Fandiño, preso no cárcere público de Santiago por motivos políticos (era liberal e Fernando VII acababa de restaurar o réxime absolutista coa axuda dos &quot;Cen mil fillos de San Luis&quot; ), en 1825.</p> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><em>Antonio Gil Merino, que era director deste Arquivo no ano 1982, reconstrúe nun artigo publicado na Voz de Galicia con motivo do centenario dese periódico, o proceso aberto a Fandiño polo alcalde primeiro de Santiago, apelado logo á Real Audiencia de Galicia, trala denuncia do alcaide do cárcere e da súa muller por tratárelos de ladróns.</em></p> <p class="MsoNormal">Entre eses papeis, ademais dos debuxos que acompañamos, figuraban os seguintes:<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">- &ldquo;Quintillas sobre &quot;temas morales para tener siempre presentes&quot; (2 copias)<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">-&nbsp; &quot;Sueño práctico-político moral o ventajas de la vegez (sic) y fortuna de la cárcel que, preso en la pública de Santiago, soñó y le dió gana de escribir a don Antonio Benito Fandiño&quot;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">- &quot;Fragmentos médico chirúrgico-farmacéuticos sobre el arte de curar y método curativo&quot; (2 copias)<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">- &quot;Sagrados textos sobre la caridad con el próximo&quot;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">- &quot;Autoridades latinas de varios poetas&quot;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">- &quot;Tabla sinóptica de las especies de enfermedades según la nosografía filosófica de Pinel&quot;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">- &quot;Nombres y atribuciones de las musas (...)&quot;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">- &quot;Apuntes de varias sentencias y agudezas de la poesía española&quot;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Fandiño foi un brillante xornalista e escritor, moi coñecido na Galicia da súa época, autor da primeira obra de teatro en Galego, que pasou gran parte da súa vida profesional no cárcere, onde morreu, preso polas súas ideas políticas liberais. Martínez Salazar deu conta, en &quot;<a href="http://biblioteca.galiciana.gal/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=105&amp;anyo=1898" target="_blank" title="El eco de Galicia">El Eco de Galicia&quot;</a>, de Buenos Aires,&nbsp; dun impreso seu, titulado &ldquo;<a href="https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/7249" target="_blank" title="Memoria o Ensayo sobre la historia de la Real Cárcel de La Coruña">Memoria o Ensayo sobre la historia de la Real Cárcel de la Coruña</a>...&rdquo;, escrito con motivo de su estancia nela en 1812. Di que &ldquo;la Cárcel es la misma y conserva los departamentos y calabozos que tenía en el año 1812, los cuales describe Fandiño de modo exacto y graciosísimo&rdquo;.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Por que Angola? O fiscal real tíñao claro: &ldquo;&ldquo;El papelón titulado &ldquo;Presidencia de Angola&rdquo; es por su naturaleza rebolucionario, y con todos los caracteres de un crimen de esta naturaleza. Se pone por Presidente de una asociación de presos vajo ciertas vases que forman una constitución y leyes particulares para su govierno interior, sugeto el que no obedezca a las de las fuerza y a los resortes de la política. Un hecho de esta clase no deve mirarse con indiferencia, principalmente atendida la sagacidad, talento y luces que, aunque mal dirigidas y peor empleadas, se advierten en don Antonio Benito Fandiño.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&ldquo;Considera pues el Fiscal deve ser observado y vigilado en la cárcel y hacerse este encargo al Alcayde; no deve permitírsele comunicación esterior y su correspondencia sugetarse al examen y conocimiento judicial con las devidas formalidades...&rdquo;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Máis sagaz e empático (e menos reaccionario) foi con el un dos pais dominicos do Convento de Santiago encargado de ditaminar, a petición do fiscal, se entre os papeis do xornalista había algunha proposición herética:<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&ldquo;Presidencia de Angola&rdquo;. Al punto que leí tal título escrito con letras gordas, con escudos de armas, en donde se ven figuradas cadenas, llaves, potes, cepos, rejas, argollas y no se qué otras quisicosas, y luego en la 2&ordf; oja una especie de Constitución sancionada por los mismos encarcelados con su sello por encima y colgajo o papel pegado con obleas a la misma oja, y en las siguientes figuras de soldados, se me ofreció que podían ser algunos signos masónicos de la esclavitud de los españoles que claman por libertad y Constitución, y que la presidencia de Angola aludía a la Regencia de Argel, en fin, todo ello sedicioso y revolucionario. Pero mirada bien la cosa, veo que todas estas figuras y todo lo demás es más digno de risa que de aprecio y que no pudo tener otro obgeto que la diversión de unos infelices para pasar los malos ratos que sufren en las cárceles y calabozos.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">En Angola no hay regencia ni Presidencia, una Monarquía bien o mal governada por un Rey Natural de aquellos países; y así la Presidencia de Angola no puede aludir a su gobierno interior sino a su negrura, y viene a ser lo mismo que Presidencia de Negros o liberales, que así los llamamos en el día y por tales estaban presos el don Benito Antonio Fandiño y los demás alistados, como se hecha de ver en la data del averno de Angola de la 2&ordf; oja, y en la de Angola del colgajo. Los dos escudos de armas que se ven en la primera y segunda oja está visto que no significan otra cosa que la cárcel de Santiago con los instrumentos de aprisionar, y lo dicen los inscriptos en estos términos: &ldquo;Quartel de la Cocina de la Cárcel Pública de Santiago&rdquo;. Estaban presos en el que llaman &ldquo;Cuarto de la Cocina&rdquo; y a esto debe aluder el pote, las rejas, cadenas, argollas, llaves, cepo y demás figuras, no pueden hacer alusión a otra cosa que a los instrumentos de aprisionar. Los soldados, o no tienen significado o significan los que suelen estar a las puertas de la cárcel de centinelas o guardias. Los artículos formados para su régimen, usos y costumbres no creo que puedan tener otro obgeto que el de pasatiempo. Algo se ha de disimular a estos infelices. Por otra parte, los contemplo muy útiles para conservar entre sí la paz los encarcelados y para evitar desórdenes criminales&rdquo;.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">En efecto, o papel &ldquo;Usos, costumbres y obligaciones de esta pieza&rdquo; dicía moito máis a favor que &nbsp;en contra, a pesar do alegado polo fiscal, do carácter e altura moral de Fandiño e dos seus amigos, presos con el:<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&ldquo;3&ordf;. El talento, la educación, la virtud y el porte de cada uno son las únicas circunstancias que pueden distinguirle y ninguna otra por mui calificada que sea.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&ldquo;4&ordf;. Toda acción física o moral que de cualquier modo incomode a los demás o alguno en particular trahe consiso la degradación del que la cometa, y en caso de reincidencia su remoción a otra pieza que deverá solicita el mismo. Y no haciéndolo o no consiguiéndola, queda sugeto a las leis de la fuerza y a los resortes de la política<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&ldquo;7&ordf;. Se prohive la molesta narración y apología del motivo justo o injusto por que cada uno venga.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&ldquo;8&ordf;. Lo mismo toda disputa que llegue a altercado, y toda cuestión política o religiosa, por muy trivial e inocente que sea.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&ldquo;9&ordf; El respeto a los ancianos, la caridad con los enfermos, consolar y socorrer a los miserables y el buen trato con todos honran.</p> <p class="MsoNormal">Esta causa ten a<a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1877879" target="_blank" title="Causa de Domingo López"> signatura 49029-11</a> do fondo documental da Real Audiencia de Galicia. Os debuxos levan o número RA-38 da Colección cartográfica e iconográfica.<span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Signika, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap;"> </span></p> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> Fri, 23 Jul 2021 11:06:00 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0180.html 2021-07-23T11:06:00Z Pelouriño http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0179.html <p>&nbsp;</p> <p><em>No ano 1749, dona Andrea del Valle Valenzuela, viúva de Ourense, puxo preito a Martín Pérez de Santamaría sobre a apertura dunha xanela na casa que este tiña contigua á súa. Para dilucidar os dereitos en disputa encargouse a realización dun mapa a Luis Mosquera Andrade, &quot;arquitecto, cosmógrafo e pincelista&quot;.</em></p> <p>Como se aprecia, o resultado foi espectacular, se ben parece que a Real Audiencia de Galicia non se deixou impresionar pola beleza e claridade do &quot;mapa&quot;, claramente parcial ao demandado,&nbsp; e fallou a favor de dona Andrea.</p> <p>Como unha das razóns que argumentaba esta era que desde esa ventá se podían &quot;arrojar ynmundicias en la entrada de la casa de mi parte&quot;, o arquitecto pincelista dedicou parte da exposición que acompañou co plano a demostrar o contrario. A explicación deixa moi claro algo que é ben coñecido, pero que aínda hoxe non deixa de sorprendernos:</p> <p>&quot;... pues para echar ynmundicias y despojos de aguas el referido Martín tiene otra ventana más a propósito para hazerlo al medio de la calle y conducto por donde transita el arroio de aguas que biene de San Cosme, el que limpia las ynmundicias de dicha calle y por esta razón se tiene más combeniencia echarlas a él y no por la ventana de la questión, pues por debajo transita la gente y no por el medio de la calle, por bañarle el arroio...&quot;</p> <p>En&nbsp;<a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1876758" target="_blank" title="Plano dun tramo da rúa do Pelouriño, en Ourense">Galiciana. Arquivo Digital de Galicia</a>&nbsp;puede verse una descripción del plano.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 02 Jul 2021 11:43:27 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0179.html 2021-07-02T11:43:27Z Cornixa http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0178.html <p>&nbsp;</p> <p><em>Este debuxo corresponde ao alzado dunha casa na rúa Arrabal de Monforte de Lemos (Lugo), actual do Comercio. Realizouse no contexto do preito que desputaron dona Antonia García, viúva, con don Álvaro Pasarín Llamas sobre denuncia de obra nova que fixera este ao carón da daquela.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>O plano non ten escala e descoñecemos o autor, aínda que podería ser Lois de Miranda, mestre entallador, pois posteriormente foi recusado pola parte contraria&nbsp;como perito para emitir informe de &quot;vista ocular&quot;, alegando que non era arquitecto e que era parente da demandante.</p> <p>O procurador desta presentara o plano e alegara que:</p> <p>&quot;... asimismo presento una planta o alzado de las dos casas, así de la contraria como de la mía, en que van delgnadas las paredes de mi casa según estaban en la fábrica antigua y moderna, pues la solera, tabiques, así de la fachada como de la trasera y texado de mi casa cubrió y es señor de toda la pared,pues la de la contraria está a tope con la mía. También va delignada la cornixa y la servidumbre urbana con la delignazión de lo que buela el plomo para que el arquitecto que hiziere la inspección de la cornisa forme el pitipíe y ponga en él lo que bolare según arte y reglas de arquitectura, y el carpintero mida con bara castellana echando el plomo desde la última lignia rectangular de el estilizidio o ala de texado para declarar lo que buela la servidumbre urbana que intenta ponerme la contraria sobre el texado de mi casa...&quot;</p> <p>E para reforzar a súa argumentación escribe&nbsp; sobre o deseño citas legais e dun tratadista do dereito en relación con &quot;alas e cornisas&quot;. Pero o procurador de Pasarín rexeitou &quot;la llamada mapa u alcada que se presenta, por no beneir con las solenidades; ser una casa simple, pues quando que la contraria quisiera se yciese devió ser por maestro de arquitectura nombrado por una y otra parte...&quot;</p> <p>Finalmente, o auto da Real Audiencia de Galicia que resolveu o litixio foi favorable ao demandado, pois a declaración conxunta dos peritos de ambas as dúas partes foi concluínte sobre o seu dereito.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 28 Jun 2021 08:45:29 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0178.html 2021-06-28T08:45:29Z Axendas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0176.html <p><br /> <em>Entre os documentos recibidos da familia del Moral, que doou de forma xenerosa o seu fondo ao Arquivo, atopamos algúns de Amador Fernández Diéguez.</em></p> <p><em><br /> A familia del Moral, coruñesa pero con vínculos fóra de Galicia, mantivo relación na época da Restauración (1874-1931) co político da Restauración Segismundo Moret. Entroncou ademais, no século XVIII, cos famosos impresores Aguayo, de Santiago, e co ilustrado galego Francisco Somoza de Monsoriu. Así que o seu arquivo, que suma 54 unidades de instalación, promete ofrecer información histórica de grande interese.</em></p> <p><br /> Segundo a información que nos achega a familia e testemuñan os seus papeis, Fernández Diéguez, irmán do matemático e membro da Real Academia Galega David Fernández Diéguez, viviu entre 1869 e 1959. Funcionario do corpo da Facenda Pública, foi delegado de Facenda en Oviedo e ocupou cargos similares na Coruña e Vigo. É autor tamén tamén dun entremés ou obriña teatral: &ldquo;Pagar en igual moneda: juguete comico en un acto y en verso&rdquo;, impresa na Coruña pola Tipografía Gallega en 1892. Ademais, entre os seus papeis consérvanse outros dous manuscritos con ese mesmo matiz cómico.<br /> Amador era un home moi ordenado, aforrador e metódico. Dese carácter deixan constancia as axendas que levou durante toda a súa vida. As dúas primeiras son dos anos 1919 e 1920, as 26 seguintes, de 1934 a 1949, sen solución de continuidade</p> <p><br /> Nesas axendas, normalmente de pequeno formato, apropiadas para levar no peto, anotaba de forma minuciosa, con pluma estilográfica, os gastos diarios que tiña (incluídas esmolas e propinas varias), o seu estado de saúde (síntomas diversos), as visitas que facía aos médicos, os diagnósticos que estes lles daban, os medicamentos que lle receitaba e a súa composición..., as visitas aos seus familiares ou os paseos que facía. <br /> Entre as páxinas deses cadernos gardaba ademais tarxetas, cartas, entradas das sesións de concertos, do cine ou do teatro ás que asistía e tamén estampas relixiosas ou flores recollidas nos seus paseos.<br /> En xullo de 1936, Amador estaba en Oviedo e, sen deixar de anotar os seus gastos, deixou constancia dos acontecementos que se sucederon a partir do 18 de xullo. A súa posición está clara desde o principio, pero describe aqueles terribles momentos coa distancia daquel que non está directamente implicado neles e a seguridade que lle dá a súa posición administrativa e social:</p> <p><br /> &ldquo;Día 17 de julio 1936. El diario Ahora... 0,15 [ptas.]</p> <p><br /> &ldquo;Día 18. Un A N&ordm; 6, [puro habano?] 0,15 y una caja de fósforo, 0,10.... 0,25</p> <p><br /> &ldquo;Día 19. Un A N0 6 extraordinario... 0,25</p> <p><br /> &ldquo;Día 19. A las 11 de la mañana estuve en la consulta del Doctor. Miranda, Uría n&ordm; 70-2&ordm;&hellip; Se negó a cobrarme.</p> <p>&ldquo;Domingo 19 de julio 1936. Mi hermano Daniel regaló a mi nombre a mi cuñada Carmelina, el día 16 del corriente, que fue su santo, un postre y una bandeja de yemas que costó todo y Daniel se cobró de mi dinero 18.00.</p> <p>&ldquo;Día 19. Desde anteanoche se sabe que las fuerzas militares de Marruecos se han sublevado contra el gobierno de la nación que preside Casares Quiroga, que además es ministro de la Guerra... [<a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/arg_fam_del_moral_axendas.pdf" target="_blank" title="Axendas">Siga a ler</a>]</p> Wed, 16 Jun 2021 10:36:29 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0176.html 2021-06-16T10:36:29Z Día Internacional dos Arquivos, 9 de xuño de 2021 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0190.html <p><span style="font-size:11.5pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:DsignesLight;mso-fareast-language: GL">As fotografías, planos ou expedientes custodiados no Arquivo de Galicia que amosamos nesta exposición foron creados coa finalidade de identificar, protexer e promover a difusión duns bens de recoñecido valor. Estes bens constitúen unha manifestación de identidade e por isto forman parte do patrimonio cultural de Galicia.</span></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>GL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Táboa normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:11.5pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:GL">Iniciaremos o percorrido con documentos que ilustran o</span><span style="font-size:11.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: DsignesLight;mso-fareast-language:GL"> proceso de delimitación dos camiños, as seguintes oito vitrinas nos guían a través doutros tantos camiños que desembocan todos en Santiago de Compostela, a quen dedicamos a última vitrina:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>GL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Táboa normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:53.85pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-indent: -18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other;vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial" lang="ES"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="ES">A </span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ansi-language:GL">DELIMITACIÓN</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="ES"> DOS CAMIÑOS</span></b></p> <p class="Standarduser" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:53.85pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial" lang="ES"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="ES">CAMIÑO PRIMITIVO</span></b></p> <p class="Standarduser" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:53.85pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial" lang="ES"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="ES">CAMIÑO DO NORTE</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.85pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate: none;text-autospace:ideograph-other;vertical-align:baseline"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial" lang="ES"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="ES">CAMIÑO INGLÉS</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.85pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate: none;text-autospace:ideograph-other;vertical-align:baseline"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial" lang="ES"><span style="mso-list:Ignore">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="ES">CAMIÑO FRANCÉS</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.85pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate: none;text-autospace:ideograph-other;vertical-align:baseline"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial" lang="ES"><span style="mso-list:Ignore">6.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="ES">CAMIÑO PORTUGUÉS</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.85pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate: none;text-autospace:ideograph-other;vertical-align:baseline"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial" lang="ES"><span style="mso-list:Ignore">7.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="ES">VÍA DA PRATA</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.85pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate: none;text-autospace:ideograph-other;vertical-align:baseline"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial" lang="ES"><span style="mso-list:Ignore">8.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="ES">CAMIÑO DE INVERNO</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.85pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial" lang="ES"><span style="mso-list:Ignore">9.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="ES">RUTA DO MAR DE AROUSA E CAMIÑO DE FISTERRA</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.85pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial;color:black" lang="ES"><span style="mso-list:Ignore">10.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black" lang="ES">SANTIAGO</span></b></p> Tue, 08 Jun 2021 07:09:47 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0190.html 2021-06-08T07:09:47Z Pescuda no Arquivo: A vida na Galicia do XVIII. 03 A alimentación. 04. Apuntamento histórico http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0177.html <p><em>&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">&iquest;Que sabemos sobre a alimentación en Galicia no século XVIII? </span><font color="#000000" style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">Aquí vos deixamos un breve apuntamento histórico sobre o tema.</font></em></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%;">&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%;"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt">Podedes enviarnos os vosos comentarios a través do enderezo electrónico </span><span style="letter-spacing: -0.1pt">(<a href="mailto:arq.reino.galicia@xunta.gal">arq.reino.galicia@xunta.gal</a>) </span><span style="letter-spacing: -0.1pt">ou do Facebook do arquivo. </span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: -0.1pt; line-height: 115%;">&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%;"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Logo dunha pausa no verán, volveremos en setembro coa nosa pescuda sobre o século XVIII en Galicia, concretamente investigando como eran as casas onde habitaban.</font></font></font></p> Fri, 04 Jun 2021 07:21:03 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0177.html 2021-06-04T07:21:03Z Semana Internacional dos Arquivos: visitas guiadas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0175.html <p><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto"> </span></p> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;"><em><span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/empoderarosarquivos?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXLf8EmLU1gr3nxSw0TnbA5VFTT3uCSCCyA3PRBcDVO_OvTjzMoetp9PWINEge5Vufmqs8revGW5rUWVDIKRVXMlKg82jN0hFUGMRO07jOJnd4dV4AszWgKbj4WdB_nnRXXzpRv_0EW7VK7JREfxt_wQVB12YqES7y3T9stwLDO0nLcVASpJDUbuV1P6kFcFw4&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#EmpoderarOsArquivos</a></span></em></div> <div dir="auto" style="text-align: start;"><em><span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/empoderarlosarchivos?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXLf8EmLU1gr3nxSw0TnbA5VFTT3uCSCCyA3PRBcDVO_OvTjzMoetp9PWINEge5Vufmqs8revGW5rUWVDIKRVXMlKg82jN0hFUGMRO07jOJnd4dV4AszWgKbj4WdB_nnRXXzpRv_0EW7VK7JREfxt_wQVB12YqES7y3T9stwLDO0nLcVASpJDUbuV1P6kFcFw4&amp;__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#EmpoderarLosArchivos</a></span></em></div> <div dir="auto" style="text-align: start;"><em><br /> </em></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;"><em>A vindeira semana celebraremos a Semana Internacional dos Arquivos (7 a 11 de xuño) (</em><span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8" href="https://www.ica.org/es/semana-internacional-de-los-archivos-7-11-junio-2021-empoderarlosarchivos?fbclid=IwAR23yxu860ZhMFR2EqasJEQt_LhAKhIfbog-j3J0bAvxc7lyFS6NxTKg61A" rel="nofollow" role="link" tabindex="0" target="_blank"><em>https://www.ica.org/.../semana-internacional-de-los...</em></a></span><em>).</em></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;"><em>Celébrase baixo o lema: &quot;Empoderar os arquivos: transparencia, colaboración, inclusión&quot;</em></div> <div dir="auto" style="text-align: start;">&nbsp;</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">Con este motivo, entre outras actividades, o mércores 9 de xuño e o xoves 10 realizaranse visitas guiadas ao arquivo en horario de 10.00 a 12.00 e de 17.00 a 19.00 h.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">Para anotarse, pódese chamar por teléfono ao número: 881 960 360 ou enviar unha mensaxe ao noso enderezo electrónico: arq.reino.galicia@xunta.gal</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">Debido á situación epidemiolóxica, os grupos que se formen non poderán exceder de 10 persoas.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">Esperámosvos!</div> </div> <p>&nbsp;</p> Wed, 02 Jun 2021 09:50:56 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0175.html 2021-06-02T09:50:56Z Pescuda no Arquivo: A vida na Galicia do XVIII. 03 A alimentación. 03 Sopa de letras http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0174.html <p class="Estilodedebuxopredeterminado" style="text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:150%"><em><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Noto Sans&quot;; color:black;mso-ansi-language:GL" lang="GL">Deseguido deixámosvos a solución da sopa de letras.</span></em></p> <p class="Estilodedebuxopredeterminado" style="text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Noto Sans&quot;; color:black;mso-ansi-language:GL" lang="GL">&nbsp;</span></p> <p class="Estilodedebuxopredeterminado" style="text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Noto Sans&quot;; color:black;mso-ansi-language:GL" lang="GL">O venres 4 de xuño achegarémosvos un breve apuntamento histórico sobre a alimentación na Galicia do século XVIII.</span></p> <p class="Estilodedebuxopredeterminado" style="line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;Noto Sans&quot;;color:black;mso-ansi-language:GL" lang="GL">&nbsp;</span></p> <p class="Estilodedebuxopredeterminado" style="text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Noto Sans&quot;; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:GL" lang="GL">Podedes enviarnos os vosos comentarios a través do enderezo electrónico (</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;Noto Sans&quot;;color:black;mso-ansi-language:GL" lang="GL"><a href="mailto:arq.reino.galicia@xunta.gal"><span style="color:black;letter-spacing: -.1pt;text-decoration:none;text-underline:none">arq.reino.galicia@xunta.gal</span></a><span style="letter-spacing:-.1pt">) ou do Facebook do arquivo.</span></span></p> Fri, 28 May 2021 12:33:50 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0174.html 2021-05-28T12:33:50Z Pescuda no Arquivo: A vida na Galicia do XVIII. 03 A alimentación. 02 Sopa de letras http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0173.html <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%; text-decoration: none" align="justify"><em><font color="#000000"><font face="Lucida Sans, serif"><font style="font-size: 18pt" size="5"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">Aquí vos deixamos a </span></span></font></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">SOLUCIÓN</span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Á TRANSCRICIÓN</span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">do documento da semana pasada</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> xunto coa</span></span></font></font></font></font></font></font><font color="#000000"><font face="Lucida Sans, serif"><font style="font-size: 18pt" size="5"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">SEGUNDA PROBA</span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> deste obradoiro.</span></span></font></font></font></font></font></font></em></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%; text-decoration: none" align="justify"><font color="#000000"><font face="Lucida Sans, serif"><font style="font-size: 18pt" size="5"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"><br /> </span></span></font></font></font></font></font></font><font color="#000000"><font face="Lucida Sans, serif"><font style="font-size: 18pt" size="5"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">A</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">chegámosvos</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">a </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">continuación a </span></span></font></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">SEGUNDA PROBA</span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> deste obradoiro: unha </span></span></font></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">SOPA DE LETRAS</span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">. Podedes achegarnos as vosas respostas a través do enderezo electrónico </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">(</span></span></font></font></font><a href="mailto:arq.reino.galicia@xunta.gal"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">arq.reino.galicia@xunta.gal</font></font></a><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">) </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">ou a través do Facebook do arquivo.</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%; text-decoration: none" align="left" lang="gl-ES">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 150%" align="justify" lang="gl-ES"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">O venres 28 de ma</font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">i</font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">o publicaremos a solución da sopa de letras e un apuntamento histórico </font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2">sobre a alimentación. </font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%; text-decoration: none" align="justify">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%; text-decoration: none" align="left" lang="gl-ES">&nbsp;</p> Fri, 21 May 2021 10:30:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0173.html 2021-05-21T10:30:52Z Como buscar en Galiciana http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0171.html <p><em><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto">Coa colaboración de Katia Castro, unha alumna en prácticas do Grao en Comunicación Audiovisual da Universidade da Coruña, preparamos estes vídeos: <br /> </span></em></p> <p><em><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto">Como acceder a Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia</span></em><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto"> e <em>Como consultar o catastro parcelario de rústica da provincia da Coruña </em>son titoriais para acceder ao sistema de información que compartimos con outros arquivos do Sistema de Galicia. Pretenden mellorar a difusión dos nosos fondos e promover a súa consulta en liña. Complementan outros, preparados con anterioridade sobre o teletraballo e sobre os ríos de Galicia.<br /> </span></p> Thu, 13 May 2021 08:24:08 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0171.html 2021-05-13T08:24:08Z PESCUDA NO ARQUIVO: A VIDA NA GALICIA DO XVIII. 03 A ALIMENTACIÓN. 01 COMPLETA A TRANSCRICIÓN http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0172.html <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">A primeira actividade que vos propoñemos é </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">completar </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">a transcrición, </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">enchendo os </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">baleiros</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">,</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">d</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">e parte dun </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">preito </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">da Real Audiencia</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">. Podedes </span></span></font></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">a</span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">chegar</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">nos</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> a</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">s vosas respostas a</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> través do enderezo electrónico </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">(arq.reino.galicia@xunta.gal)</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> ou a través do Facebook do arquivo.</span></span></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 115%; text-decoration: none" lang="gl-ES" align="justify">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%; text-decoration: none" align="justify"><font color="#000000"><font face="Lucida Sans, serif"><font style="font-size: 18pt" size="5"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">O venres </span></span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">21</span></span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal"> de ma</span></span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">i</span></span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">o </span></span></font></font><span style="text-decoration: none"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">publicare</span></span></span></font></font></span><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt" size="2"><span lang="gl-ES"><span style="font-weight: normal">mos as solucións da transcrición e a seguinte proba.</span></span></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 150%; text-decoration: none" lang="gl-ES" align="left">&nbsp;</p> Thu, 13 May 2021 17:31:55 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0172.html 2021-05-13T17:31:55Z Romance http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0170.html <div>No ano 1953, o coronel Francisco Iglesias Brage, heroi da aviación, foi cesado do seu posto na Dirección Xeral de Aeroportos do Ministerio do Aire. Os seus compañeiros ofrécenlle un xantar de despedida en Madrid. Iglesias dírixelles un discurso en verso no que abertamente se queixa das manobras e ofensas que tivo que soportar no seu posto:</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <h4>&ldquo; Ahora quiero descansar</h4> <h4>&ldquo;en un destino civil</h4> <h4>&ldquo;de la vida militar;</h4> <h4>&ldquo;y, si es posible, olvidar</h4> <h4>&ldquo;las ofensas y amarguras</h4> <h4>&ldquo;por que tuve que pasar</h4> <h4>&ldquo;en estos últimos tiempos,</h4> <h4>&ldquo;tiempos de crisis moral,</h4> <h4>&ldquo;en que se olvidan las reglas</h4> <h4>&ldquo;de caballerosidad,</h4> <h4>&ldquo;se pisotea el derecho</h4> <h4>&ldquo;y el honor de los demás</h4> <h4>&ldquo;y es preciso defenderse</h4> <h4>&ldquo;con Dios y con la verdad</h4> <h4>&ldquo;de las sucias maniobras</h4> <h4>&ldquo;de gentes sin Dios ni paz</h4> <h4>&ldquo;carcomidas por la envidia</h4> <h4>&ldquo;la soberbia y la maldad</h4> <h4>&ldquo;que atacan parapetadas</h4> <h4>&ldquo;en su propia impunidad.&rdquo;</h4> <div>&nbsp;</div> <div>Desde a Dirección Xeral de Aeroportos e, antes, desde as Xefaturas da Zona Territorial de Industria n.&ordm; 7 e de Obras do Sector Aéreo de Galicia, Iglesias promoveu e impulsou a construción dunha rede de aeroportos e aeródromos. Así, Lavacolla, Peinador e Rozas erixíronse baixo a súa dirección.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Interviu tamén nos estudos para a realización dos aeroportos da Toxa e da Coruña. E parece que este último foi a causa do seu cese, segundo se nos conta no <a href="https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=572741&amp;branch_group_limit_txt=A%20Coru%C3%B1a%20-%20Biblioteca%20do%20Arquivo%20do%20Reino%20de%20Galicia&amp;branch_group_limit=branch%3AGAR" target="_blank" title="Iglesias Brage e América">catálogo da exposición</a> que se lle dedicou no Arquivo no ano 1992.</div> <div>&nbsp;</div> <div>El opoñíase á idea de emprazalo en Alvedro, que defendía o alcalde Alfonso Molina, ao consideralo perigoso polas súas condicións climáticas e a proximidade de puntos elevados; e moi custoso, pois a orografía dificultaba a construción dunha pista longa dabondo para os avións a reacción. El propuxera como alternativas a zona da Laracha ou a praia de Baldaio.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Estes folios teñen a signatura 48549-2. O plano da pista de aterraxe de Alvedro pertence ao proxecto que se atopa na unidade 48450.</div> Wed, 28 Apr 2021 08:33:32 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0170.html 2021-04-28T08:33:32Z Pescuda no Arquivo: a vida na Galicia do século XVIII. 02. A medicina. Apuntamento histórico http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0169.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> <w:UseFELayout /> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Táboa normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Liberation Serif",serif; mso-bidi-font-family:"Arial Unicode MS"; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;} </style> <![endif]--></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><em><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL" lang="GL">A continuación, presentamos un pequeno apuntamento sobre as profesións relacionadas coa saúde no século XVIII para contextualizar toda a información vista ata agora.</span></em><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL" lang="GL"> </span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-ansi-language:GL" lang="GL">Podedes enviar os vosos comentarios a través do correo electrónico e do Facebook do arquivo.</span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL" lang="GL">&nbsp;</span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL" lang="GL">Agardamos que esta actividade fose do voso agrado e lembramos que o vindeiro maio achegaremos a próxima entrega. Nesa ocasión, falaremos da alimentación das galegas e<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>galegos do século XVIII.</span></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 02 Apr 2021 09:04:03 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0169.html 2021-04-02T09:04:03Z Mulleres e patrimonio documental http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0145.html <p>&nbsp;<em>#Díadopatrimonio&nbsp;</em></p> <p><em>O Arquivo do Reino de Galicia únese á iniciativa do Consello da Cultura de Galicia para visibilizar o traballo das institucións da memoria con motivo do Día do Patrimonio Mundial 2020 (16 de novembro).</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Concepción Miranda, marquesa viúva da Torre, foi desposuída no ano 1808, por orde directa do presidente do Consello de Castela á Audiencia de Galicia, da tutela dos seus fillos e da administración dos seus bens e rendas, baixo a acusación de que polas súas &ldquo;manías e caprichos carece de la disposición necesaria para el manejo y administración de sus rentas y vínculos, igualmente que para dar educación a sus dos hijos&rdquo;.</p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Sen coñecermos a razón profunda que motivou esta dura decisión, a lectura do voluminoso expediente xudicial a que deu lugar achéganos á loita desigual da condesa por conservar os seus fillos e os seus bens nun mundo dominado polos homes. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Esta loita reflectida en papeis sérvenos como aproximación á realidade do patrimonio documental. Un patrimonio que non só é historia senón que nos serve para construíla e relatala. A cuestión é: como facelo criticamente?<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Aproximarémonos á resposta coa pescuda doutros documentos que contextualicen o mundo e a época que viviu a condesa, sen saírmos, na medida do posible, do mundo pechado pero ao mesmo tempo aberto e universal que é un arquivo.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal">Así, durante a semana do 9 ao 15 de novembro, o arquivo difundirá no seu sitio web e na rede social na que participa, documentos relacionados con este proceso xudicial ou co contexto histórico no que se desenvolveu. O 16 de novembro, día Internacional do Patrimonio, culminaremos este percorrido coa publicación dunha exposición virtual.<o:p></o:p></p> Mon, 09 Nov 2020 08:04:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0145.html 2020-11-09T08:04:36Z Pescuda no Arquivo: a vida na Galicia do século XVIII. 02. A medicina http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0168.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> <w:UseFELayout /> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Táboa normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Liberation Serif",serif; mso-bidi-font-family:"Arial Unicode MS"; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;} </style> <![endif]--></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><em><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL" lang="GL">PESCUDA NO ARQUIVO: A VIDA NA GALICIA DO XVIII</span></em></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><em><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL" lang="GL">02 A MEDICINA</span></em></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><em><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL" lang="GL">SOLUCIÓNS E CONTEXTO HISTÓRICO</span></em><em><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL" lang="GL"><br /> </span></em></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><em><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black;mso-ansi-language: GL" lang="GL">Con esta segunda entrega continuamos o noso acercamento ás fontes primarias da historia: os documentos.</span></em></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> <w:UseFELayout /> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p>&nbsp;</p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Táboa normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Liberation Serif",serif; mso-bidi-font-family:"Arial Unicode MS"; mso-font-kerning:1.5pt; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:HI;} </style> <![endif]--></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black;mso-ansi-language: GL" lang="GL">O documento estudado nesta ocasión danos a coñecer de primeira man o intrusionismo no mundo da menciña do século XVIII (</span><a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=12795"><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:black;mso-ansi-language:GL;text-decoration:none;text-underline:none" lang="GL">signatura</span></a><a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=12795"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black;mso-ansi-language:GL; text-decoration:none;text-underline:none"> </span></b></a><a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=12795"><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:black;mso-ansi-language:GL;text-decoration:none;text-underline:none" lang="GL">21148/60</span></a><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:black;mso-ansi-language:GL" lang="GL">).</span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%">&nbsp;</p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black;mso-ansi-language:GL" lang="GL">Presentamos as solucións á pescuda sobre o remedio de botica. O vindeiro venres, 2 de abril, achegaremos un pequeno apuntamento histórico sobre as profesións relacionadas coa medicina.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 29 Mar 2021 12:14:37 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0168.html 2021-03-29T12:14:37Z Incunable http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0167.html <p><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto"> </span></p> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;"><em>Un posible fragmento do Misal Compostelano de 1495<br /> </em> <p><em><br /> </em></p> <p><em><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto">Son numerosos os fragmentos de documentos desfeitos e de libros desencadernados e reutilizados (normalmente como capas de encadernacións) que se conservan no arquivo. </span><br /> <span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto">Gardan historias e saberes case imposibles de reconstruír. Historias que foron pero que xa nunca volverán ser, porque non seremos quen de as contar de novo. Coñecementos case irremesiblemente esquecidos, coma as mulleres e os homes que os produciron ou viviron.</span></em></p> </div> <div dir="auto" style="text-align: start;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: start;">Algo diso sucedeu con este folio que amosamos. Cremos (só cremos, os especialistas deberán ratificalo) que pode corresponder ao famoso Misal Compostelano, un dos primeiros incunables galegos.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">Deste libro só se conservan uns fragmentos, localizados e identificados, os primeiros, por Antonio Odriozola, e logo algúns outros por José Ignacio Cabano no Arquivo da Catedral de Santiago. Encargado polo arcebispo de Santiago Alonso II Fonseca a Juan de Porras en 1495, parece que foi impreso en Monterrei cos mesmos tipos de imprenta que utilizaron Gonzalo Rodriguez de la Pasera e o mesmo Juan de Porras para imprimir en Monterrei (Verín, Ourense), en 1494, o famoso Misal Auriense, o primeiro incunable galego que se conserva.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">Este folio forma parte dunha executoria (un expediente xudicial que se tramita para dar cumprimento a unha sentenza) solicitada polo Cabido da Catedral de Santiago en 1725 á Real Audiencia de Galicia sobre reivindicación da propiedade de bens no actual concello de Valga (Pontevedra) (<span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8" href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D23181%26fbclid%3DIwAR2GblOg2wCshdhHMex0PXzTJn-qt9fWIU0iCyhLqlsRk9Fc_-QxK-dYR6c&amp;h=AT1bbetcoA2wilyaAPDu8uqvSV_KTSIhYwhEYreSkcpgSbW86Hoj5-3xmuzAscxYJ8n2gFOHQLpw6-9Mb7Bh5hj9P2kxsHxZhqT2JOYjzCxxRx5y5PZRC50M8zMgV6fU-Rea&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT0vL0fS0ly_H0nB6bsYshq0NLzlcn5mIhHDvveHKInLaAP12aVzumcpDBNNLgexJRo2iVUtSjJZ1MEdvNbBNHD6f5FTlavWxieR3RVMFeRuup_FSdXRNI_uPmKkqCBDH3ONgRMa6qc4sHpQsdoP8p1_VBiXBjKdGevoj1CYZa_WfACAjDI2hWtRRhA4bYUgrWhmeWPO" rel="nofollow" role="link" tabindex="0" target="_blank">http://arquivo.galiciana.gal/.../gl/consulta/registro.do...</a></span>).</div> <div dir="auto" style="text-align: start;">&nbsp;</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">A executoria é moi voluminosa, pois comprende tres grosos atados. No segundo deles, áchase un caderniño, datado en 1598, que contén os autos de posesión de certos bens a favor de Pedro Díaz Patiño. O folio impreso en pergamiño utilizouse como contracapa para protexer as follas dese caderno.</div> <div dir="auto" style="text-align: start;">&nbsp;</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">O fragmento é moi parecido a calquera outro códice litúrxico manuscrito medieval. Pero unha observación atenta revela, pola regularidade que presenta a letra gótica no que está escrito, que está impreso. A comparación do folio cos outros coñecidos do Misal Compostelano e co Misal Auriense serve como base para a hipótese de que se trata dunha folla daquel libro.</div> <div dir="auto" style="text-align: start;">&nbsp;</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">Por que se desfixeron este e outros libros litúrxicos medievais? Polos cambios que impuxo na liturxia o Concilio de Trento, celebrado de forma discontinua entre 1545 e 1563. O novo misal promulgouse polo papa Pío V no ano 1570.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">Este folio contén a liturxia da misa do V domingo de Coresma e recolle o texto do evanxeo de Xoán, 11, que relata a resurrección de Lázaro. Correspóndese cos folio 54 e 55 do exemplar do Misal Auriense que se conserva na Biblioteca Nacional (<span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8" href="http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000176350&amp;page=1&amp;fbclid=IwAR0U4ggcay8oEBjXpR9C8UV9f8SVnN6C679m7a3nDuLQ3BQYChtbpjjEi9k" rel="nofollow" role="link" tabindex="0" target="_blank">http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000176350&amp;page=1</a></span>).</div> <div dir="auto" style="text-align: start;">&nbsp;</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">O noso fragmento pode admirarse en Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia (<span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8" href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1838807&amp;fbclid=IwAR0qYM-UkullvVcgdb0TKDAyiqyiPGaPBwuKt8JMJisXScDLGCmvcJhN8uo" rel="nofollow" role="link" tabindex="0" target="_blank">http://arquivo.galiciana.gal/.../gl/consulta/registro.do...</a></span> ). Ten a signatura 2192-7 do fondo documental da Real Audiencia de Galicia.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto" style="text-align: start;">Como xa contaramos noutra ocasión, conservamos outro pequeno fragmento do Misal Compostelano que se atopou na encadernación dun libro de rezos da diócese de Santiago de 1596 ( <span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8" href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1791233&amp;fbclid=IwAR0LODBZp4Z7Pyw2LV71wkRcKL1R7fer7v3W28K-528JBy0sXi9hoMCkTyM" rel="nofollow" role="link" tabindex="0" target="_blank">http://arquivo.galiciana.gal/.../gl/consulta/registro.do...</a></span> )</div> </div> <p>&nbsp;</p> Mon, 29 Mar 2021 11:07:11 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0167.html 2021-03-29T11:07:11Z <link>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0166.html</link> <description><p><em>&nbsp;<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;">Aquí vos deixamos as solucións á transcrición e a seguinte actividade deste obradoiro</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;">&nbsp; </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;">de investigación.</span></em></p> <p class="Estilodedebuxopredeterminado" style="text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:150%"><o:p></o:p></p> <p class="Estilodedebuxopredeterminado" style="line-height:150%"><em><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></em><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">Agardamos as vosas respostas. Podedes facérnoslas chegar a través do enderezo electrónico ou do Facebook do arquivo.</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="Estilodedebuxopredeterminado" style="line-height:150%">&nbsp;</p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">O venres 26 de marzo publicaremos as solucións e unha breve contextualización histórica sobre as profesións relacionadas coa saúde e os tratamentos aplicados as enfermidades que padecía a poboación galega naquela época.</span><o:p></o:p></p> <p class="Estilodedebuxopredeterminado" style="line-height:150%">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="Estilodedebuxopredeterminado" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p></description> <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 13:02:34 GMT</pubDate> <guid>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0166.html</guid> <dc:date>2021-03-18T13:02:34Z</dc:date> </item> <item> <title>Pescuda no arquivo: a vida na Galicia do século XVIII. A medicina. (01) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/~actual_0165.html <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;"><em>Pescuda no arquivo: a vida na Galicia do século XVIII. A medicina. (01)Completa a transcrición:</em></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;"><em>Nesta segunda xornada de investigación propoñémosvos indagar sobre as profesións relacionadas coa saúde naquela época: sangradores, cirurxiáns, médicos e boticarios e sobre os tratamentos aplicados ás doenzas da poboación galega. </em></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">A proba documental que vos facilitamos esta semana é un preito da Real Audiencia de Galicia sobre a intrusión de Juan Conde, barbeiro, na profesión de médico (signatura 21148/60).</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">Tendo en conta que para facer unha boa investigación o primeiro que se debe facer é decatarse de todo o que poden dicir as probas, teremos que ler detidamente o texto.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">Para facelo máis ameno presentámosvos dúas actividades:</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">1. Completar a transcrición do texto orixinal, enchendo os ocos.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">2. Descubrir en que consistía o remedio mencionado no texto</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">Comecemos pois coa primeira actividade deste obradoiro documental. Agardamos as vosas respostas. Podedes facérnolas chegar a través do enderezo electrónico ou a través do Facebook do arquivo.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">O venres 19 de marzo achegaremos as solucións da transcrición e publicaremos a seguinte proba.</div> </div> Mon, 15 Mar 2021 08:55:43 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/~actual_0165.html 2021-03-15T08:55:43Z Exposición virtual: "Sororidades: http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0164.html <p>&nbsp;<span style="font-family: inherit; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">Sororidade significa solidariedade entre mulleres ou amizade e reciprocidade entre mulleres que comparten o mesmo ideal e traballan por alcanzar un mesmo obxectivo. Nestes tempos de pandemia e fraxilidade parece oportuno rescatar do tempo estas sororidades: exemplos de mulleres diversas que transformaron a forma de relacionárense entre sí, mudando á súa vez o mundo no seu redor.</span></p> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;">A partir dos expedientes de asociacións do fondo documental do Goberno Civil da provincia da Coruña e dos documentos doutros fondos do Arquivo, preparamos unha exposición virtual que se aproxima á historia das asociacións e sociedades de mulleres de toda índole que desde fins do século XIX se asociaron por motivos relixiosos, políticos, sindicais, de axuda mútua ou cultural, entre outros.</div> </div> Mon, 08 Mar 2021 19:11:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0164.html 2021-03-08T19:11:52Z Palco http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0163.html <p><em>&nbsp;<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">En novembro de 1776, don José Méndez Precedo, un dos dous alcaldes ordinarios de Pontevedra, denunciou na Real Audiencia de Galicia que o xuíz daquela boa vila quería presidir as representacións teatrais e de ópera, cando esa era unha competencia privativa deles.</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Nunha época en que esa distinción non estaba tan clara, alegaba que se debían diferenciar os asuntos relativos ao gobernativo, político e económico dos puramente xudiciais, competencia, esta si do xuíz. Argumentaba que a presenza no palco dos alcaldes tiña que ver co control da orde pública e por tanto lles correspondía a eles.</span></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">A disputa foi longa e reflicte un conflito de poder no seo da oligarquía da cidade do Lérez, pero o expediente xudicial ofrécenos, de pasada, algunhas, moi parcas noticias, sobre as representacións teatrais e de ópera naquela altura. Representacións sobre as que se custodian no arquivo os textos dalgunhas óperas bilingües, en italiano e español, que pertencen ao fondo do ilustrado coruñés José Cornide Saavedra. Algunha, como &ldquo;El héroe de la China&rdquo;, obra do famoso libretista Pietro Metastasio, autor de famosos libretos para obras de Mozart, Vivaldi, Haendel o Gluck.</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">Dicía Méndez Precedo:</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&ldquo;<font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">Haviendo llegado a esta villa de Pontevedra [una] compañía de operistas ytalianos, con su autor, Nicola, se me presentaron como Alcalde antiguo y Justicia Hordinaria y real para obtener [el per]-miso necesario a fin de mani[obrar sus] abilidades de cantar, bailar y representar retazos de scenas en ytaliano y portu[gués],</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&ldquo;<font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">y dándoles la licencia que me pareció regular, de que tengo dado quenta a la Corte de todo, para la tarde de oy, jueves 21 del que rije, ocurre la impensada novedad de que el Juez de la Jurisdición de esta villa, úni[co] abadengo, intenta colarse en el palco que está destinado para los Alcaldes y Ayun[tamiento], con la formal ydea de presidir levan[tar] la vara, a que por estar ya decidido y decl[arado] por los señores del Real y Supremo Consejo, diera yo como Alcalde y Justicia Hordinaria y real&hellip;; por ser este y semejantes actos privativos de el gobierno político y económico anexo a la jurisdición que administro;</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&ldquo;<font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">más deseando en todo governarme con el acierto que corresponde y a fin de precaver competencias de jurisdicción (aunque en tales casos no ay para que haverlas ni aún en acontecimientos de maior tamaño) he acordado participarlo a V.E. para que en este particular, como en todos los más que sean privativos de los Alcaldes como Justicias reales se sirva providenciar declarando que dicho Juez por motivo alguno se ingiera en asumptos que no sean de su judicatura abadenga, pues como tal no tiene ni ha gozado más jurisdicción en esta villa y su casco que la de mero mixto ymperio...&rdquo;</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">O xuíz replicaba que:</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;&ldquo;&hellip; <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">hasta ahora de próximo que por el licenciado don Josef Prezedo, aitual Alcalde y más antiguo en esta dicha villa se ynttenta negar y pribar a su merced la motibada presidencia y sitio que le corresponde en el palco destinado para el cuerpo de la citada villa y Ayuntamiento en el corral o pieza que se eligió para las actuales comedias o óperas, en notoria contrabenzión del derecho, regalía y posesión de dichos juezes, y mediante todo lo expuesto resulta de barios autos y documentos que existen en el Archibo de dicho Consistorio y de otros que paran en el oficio y poder del presente escribano...&rdquo;</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&ldquo;<font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">sino que los tales Juezes presidieron y presiden en las funciones públicas y en los Ayuntamientos, llebando la mano derecha quando ba un Alcalde solo y quando ban los dos ba en el medio de ellos y como Presidente firma primero que los Alcaldes los autos capitulares , y despúes de éstos siguen los más Regidores capitulares, y admás de ello para la elección de los tales Alcaldes quando los vottos son y quales dichos Juezes tienen y dan el suio decisibo con el que queda echo el nombramiento y elección...&rdquo;</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">A Audiencia resolveu de forma salomónica, de acordo co informe do fiscal real que:</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&ldquo;&hellip; <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">en vista de este expediente y de los documentos presentados, le parece que se podrá mandar a la villa de Pontevedra guarde la costumbre de dar en los actos públicos en que asiste en forma de Ayuntamiento el asiento preheminente a el juez de ella, lo que igualmente se entienda en los palcos de comedias y óperas en que asista el Ayuntamiento, pero en el casso que solo asista a dichos espectáculos un menistro de justicia para cuidar el decoro y buen orden le parece que este debe ser el Alcalde Ordinario&hellip;&rdquo;</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">Pero o Consello de Castela recoñeceu o dereito dos alcaldes a presidir sempre &ldquo;en los palcos las representaciones de comedias y óperas&rdquo;. Máis tarde, a Audiencia aclaraou que, sen prexuízo deste dereito, os xuíces presidisen o concello, asinasen antes os votos e exercesen outras preeminencias que lles correspondían.</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt">O preito ten a signatura <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=12227" target="_blank" title="Preito de don José Méndez Precedo">18.863-4</a> do fondo da Real Audiencia de Galicia. O texto dramático ten a signatura <a href="https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=950333" target="_blank" title="El eroe de la China">44818-185</a>.</font></font></font></p> <p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000">&nbsp;</font></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 08 Feb 2021 13:00:04 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0163.html 2021-02-08T13:00:04Z Pescuda no arquivo: a vida na Galicia do século XVIII. As enfermidades (03) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0162.html <p>&nbsp;<em><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Aquí vos deixamos as solucións do encrucillado.</span></em></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><o:p><em>&nbsp;</em></o:p><em><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">Nesta primeira entrega achegámonos ás fontes primarias, esenciais para construír a historia: os documentos. No documento estudado puidemos observar unha das enfermidades que asolaban Galicia no século XVIII e as disposicións para evitar o contaxio.</span></em></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><em><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">Agora presentaremos un pequeno apuntamento histórico sobre as doenzas que ocasionaron máis estragos na poboación desa época.</span></em></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;;mso-ansi-language: GL">A peste bubónica, a varíola, a tuberculose e o cólera son os grandes andazos que asolaron á humanidade no pasado. A peste incidiu dende a Idade Antiga ata o século XVII, a varíola castigou sobre todo no&nbsp; XVIII e o XIX é o escenario dos gromos de cólera. Xunto aos brotes destas doenzas principais existían os do <i>tabardillo</i> ou tifo, o sarampelo, a febre amarela, o <i>morbo gálico</i> ou sífilis e a tise ou tuberculose pulmonar, entre outros.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;;mso-ansi-language: GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;;mso-ansi-language: GL">Na Galicia do século XVIII tiveron lugar dúas crises epidémicas xerais, en 1710-1711 e 1769-1770 e logo crises locais que afectaban só a algúns lugares. Todas elas estiveron precedidas de malas colleitas e fames que provocaban a afluencia masiva de persoas ás cidades na procura de asistencia caritativa, o que favorecía a propagación do andazo. A pesar destas graves crises, a mortalidade catastrófica emprendeu en Galicia unha tendencia descendente ao longo dese século.<o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;;mso-ansi-language: GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;;mso-ansi-language: GL">As medidas de loita contra o contaxio consistían no peche das murallas para impedir a entrada de xente afectada; na limpeza das rúas, con sufumigacións de loureiro e romeu; na retirada de doentes a lugares <i>extra muros</i> ou hospitais se os había; na corentena dos barcos nos portos; na expulsión de pobres procedentes doutras partes; na desinfección das casas, obxectos e documentos con vinagre; na queima de roupas e mobles das persoas contaxiadas e, por último, no illamento dos núcleos de poboación. Ás veces fuxían, nun primeiro intre, as autoridades e os poderosos.</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><o:p>&nbsp;</o:p><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">Agardamos que esta primeira entrega teña sido do voso agrado. Podedes enviar os vosos comentarios a través do correo electrónico (arq.reino.galicia@xunta.gal) e do Facebook (@arquivodoreinodegalicia) do arquivo.</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%"><b><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;;mso-ansi-language: GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">Na próxima entrega, no mes de marzo, falaremos das profesións relacionadas coa saúde (médicos, cirurxiáns, sangradores, boticarios) e dos tratamentos que se aplicaban ás doenzas na Galicia daquela época.</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><o:p></o:p></p> Fri, 29 Jan 2021 07:52:09 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0162.html 2021-01-29T07:52:09Z Pescuda no arquivo: a vida na Galicia do século XVIII. As enfermidades (02) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0161.html <p><em>&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Arial, sans-serif;">Aquí vos deixamos as solucións á primeira actividade de investigación e un pequeno apuntamento sobre o labor de transcribir.&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Seguimos tamén na nosa pescuda coa segunda actividade deste obradoiro: o encrucillado.&nbsp;</span></em></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-family: Arial, sans-serif;">A transcrición debe aspirar a ser reflexo fiel do texto orixinal e da lingua na que foi escrito. Para conseguir isto é preciso seguir unhas normas, tales como:</span><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ansi-language:GL"><o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="Default" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:GL">- Respectar a ortografía orixinal<o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-family: Arial, sans-serif;">- Usar maiúsculas e minúsculas segundo a normativa actual</span><span lang="GL" style="font-size: 11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:GL"><o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:GL">- Transcribir como simples as letras dobres en principio de palabra<o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:GL">- Desenvolver as abreviaturas<o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:GL">- Separar as palabras unidas indebidamente ou unir as letras ou sílabas dunha palabra que aparezan separadas<o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:GL">- Procurar un sistema de puntuación actual<o:p></o:p></span></p> <p class="Default" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-family: Arial, sans-serif;">E sigamos na nosa pescuda coa segunda actividade deste obradoiro: o encrucillado. Para resolvelo cómpre respectar a escritura da proba documental, ao xeito do século XVIII.</span><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ansi-language:GL"><o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">O vindeiro venres 29 de xaneiro publicaremos as solucións xunto cunha breve contextualización histórica sobre </span><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:GL">as enfermidades que padeceu a poboación galega naquela época.</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:115%;tab-stops:39.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p>&nbsp;</p> <p class="Standard" style="line-height:150%;tab-stops:39.0pt"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ansi-language:GL">Agardamos as vosas respostas. Podedes facérnolas chegar a través do enderezo electrónico (arq.reino.galicia@xunta.gal) ou a través do Facebook do arquivo (@arquivodoreinodegalicia).</span></p> Fri, 22 Jan 2021 08:26:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0161.html 2021-01-22T08:26:02Z Pescuda no arquivo: a vida na Galicia do século XVIII. As enfermidades (01) http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0159.html <p>&nbsp;<em><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; text-align: justify;">#PescudanoArquivo</span></em></p> <p class="Standard" style="text-align: justify; line-height: 13.8px;"><o:p></o:p></p> <p><em><span lang="GL" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">#aVidanaGaliciadoXVIII&nbsp;</span></em></p> <p class="Standard" style="line-height: 18px;"><em><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Arial, sans-serif;">01 COMPLETA A TRANSCRICIÓN</span></em></p> <p class="Standard" style="line-height: 18px;"><em><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Arial, sans-serif;">Nesta primeira xornada de investigación propoñémosvos indagar sobre as doenza e os tratamentos médicos que aturaban as xentes de Galicia naquel tempo.</span></em></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;; mso-ansi-language:GL">A proba documental que vos facilitamos esta semana é un auto da <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/catalogo_imagenes/grupo.do?registrardownload=0&amp;path=136791&amp;posicion=5&amp;presentacion=pagina" target="_blank" title="Auto da Alcaldía Maior de Ferrol e da Graña">Alcaldía Maior de Ferrol e a Graña</a> <span style="color:#2A6099">(signatura 5020/49-2)</span><o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;; mso-ansi-language:GL">Tendo en conta que o primeiro que ten que facer un bo investigador é decatarse de todo o que lle poden dicir as probas, deberemos ler detidamente o texto.<o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;; mso-ansi-language:GL">Para facelo máis ameno<span style="color:#C9211E"> </span>presentámosvos dúas actividades:</span><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">1. Completar a transcrición do texto orixinal, enchendo os ocos.<o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">2. Resolver un encrucillado<o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">Comecemos pois coa primeira das actividades deste obradoiro documental. Agardamos as vosas respostas. Podedes facérnolas chegar por correo electrónico, ao enderezo do arquivo (arq.reino.galicia@xunta. gal), ou a través do Facebook (@arquivodoreinodegalicia)</span></p> <p class="Standard" style="line-height:150%">&nbsp;</p> <p class="Standard" style="line-height:150%"><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">O vindeiro venres, 22 de xaneiro, achegaremos as solucións e publicaremos o encrucillado.</span><span lang="GL" style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Lucida Sans&quot;; mso-ansi-language:GL"><o:p></o:p></span></p> Fri, 15 Jan 2021 11:38:06 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0159.html 2021-01-15T11:38:06Z Oitava http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0160.html <div>&nbsp;<em>&nbsp;</em><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">#danza</span></i></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Oitava&nbsp;</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Retomamos a serie que estamos a dedicar á danza a través dos documentos do arquivo. Nesta ocasión trasladámonos á Coruña do ano 1693 para asistir ao soprendente relato que figura nun preito que enfrentou ao gremio de mareantes co de xastres da Coruña sobre a &ldquo;Danza da Octava [do Corpus] da Pescadería.&quot;&nbsp;</span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:13.5pt;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">A desputa rematou en pelexa, pero máis que esta interésanos a insistencia dos mareantes por conservar a súa antiga preeminencia e privilexio, algo propio da sociedade do Antigo Réxime, e os detalles que ofrece o expediente sobre a celebración da festa, sobre as danzas gremiais, sobre os &ldquo;vestidos de danzantes&rdquo; e, sobre a &ldquo;<strong>danza xitana</strong>&rdquo; que practicaron, non sabemos se só naquela ocasión, os xastres e os seus acompañantes.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Os mareantes tiñan a &ldquo;posesión de presidir todos los anos que se hace dicha Octaba en la procesión que sale por la calle ante el Santíssimo Sacramento y de prohibir y quitar que las [partes] contrarias (os xastres) ni otra danza ninguna tenga la tal presidencia&rdquo;.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">&ldquo;Y en la misma manera y posessión se allan tanbién las más de que en dicho día de octaba a la tarde aya de asistir al enzerrar el Santísimo Sacramento más que dicha danza de arcos y no otra alguna, que siempre anssí lo han oservado, usado y guardado en todas las ocasiones y prozessiones que se acen en dicho día y de prohibir y quitar el que las contrarias&nbsp; y los suyos lleven la tal presidenzia&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">&ldquo;hasta que heste presente ano, que hestando las mías aziendo dicha danza de arcos en dicha parroquia de San Nicolás y atrio de ella al tiempo que se quería enzerrar el Santísimo Sacramento llegaron las contrarias y queriendo hacer tanbién su danza, que se conpone de sastres y pressidir las mías las que se la inpedieron&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Os xastres reaccionaron con violencia e, rematada a ceremonia relixiosa, esperaron aos danzantes no Cantón Pequeno, onde estes repetían a danza, e atacáronnos con espadas e outras armas.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Antonio de Saavedra, mareante, declaro una información de testemuñas que se presentou que:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">&ldquo;&hellip; que save y es verdad que el dicho&hellip; Serrano y más mareantes de la Pescadería de dicha ciudad se allan en posesión&hellip; de festejar con danza de arcos la procesión y festividad de la Octava que se hace cada un ano en dicha Pescadería y de presidir delante el Santísimo Sacramento otras qualesquier danças que accidentalmente ofrezca salir en dicho día y en especial por la tarde [cuando] se encierra su Divina Magestad, prohibiendo que dent[tro] de la Yglesia no entre ninguna danza a festejar sino solamente la de [los] mareantes, por ser festividad de ellos y tener la mesma regalía antequísima como la que tienen los hereros el día de Cor[pus] Christi y más días hasta su octava por la tarde al tiempo de ence[rrar]&hellip;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">&ldquo;asta el día que se celebró la octava del Corpus este presente año en la Yglesia parroquial de San Nicolás de dicha Pescadería, que de público y notorio que los dichos Juan de Parejas, Andrés Gómez y Francisco de Braus y los más que hivan en la dan[za] de jitanos que se hizo dicho día, quisieron por la tarde entrar en dicha iglesia al tiempo de encerrar&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Despois, no Cantón Pequeño:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">&ldquo;&hellip; haciendo un motín muy escandaloso con dichos mareantes y todos embueltos unos con otros a golpes los de la danza jitana con espadas, los mareantes con los arcos de la danza, cascando unos a otros con rectos a Christo todos rebueltos, de forma que este testigo no pudo percibir quienes llevaron y quienes les cascaron&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Antonio de Suevos, mareante, declarou que:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">&ldquo;&hellip; hasta que este presente año&hellip; usando los mareantes de su posesión, los dichos Francisco de Braus, Juan de Parejas&hellip; y otros.. hiendo vestidos de danzantes, haciendo danza de jitanos, vestidos de hombres y mugeres, les perturvaron e inquietaron en ella, entrando en dicha iglesia con ánimo de presidir a la dança de arcos de los mareantes&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Pedro de Lodeiro, sarxento de infantería do presidio da cidade, dixo que desde que lembraba el, que serían uns trinta anos, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">&ldquo;siempre avían hecho danza, y que aunque en algunos de ellos ha visto&hellip; alguna danza [diferente] que la de dichos mareantes, no hizo reparo cómo se governavan ni quien presidía por no importarle y que allándose presente el día que se celebró la octava del Corpus dentro del atrio de San Nicolás, al tiempo que andava la procesión por la tarde ha visto que sobre quien había de entrar a festejar y presidir dentro de la iglesia a tiempo que se entró el Sacramento hubo diferencias entre dicho Antonio Serrano&hellip; y más mareantes de la danza de arcos con Francisco de Brau&hellip; [e outros], y que hivan vestidos de danzantes y algunos con ávitos de jitanos&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Non sabemos se a presencia dos vestidos e da danza xitana debeuse a un afán de burla e escarnio dos xastres contra os mareantes ou se tamén se pode explicar pola presenza, como cabezas visibles daquel grupo, dun mariñeiro dun barco do porto e dun soldado do presidio.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Este preito ten a signatura <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=40098" target="_blank" title="Auto ordinario dos mareantes da Coruña"><span style="color:blue">8289-20</span></a> do fondo documental da Real Audiencia de Galicia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> Tue, 19 Jan 2021 12:06:27 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0160.html 2021-01-19T12:06:27Z Pescuda no arquivo: a vida na Galicia do século XVIII http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0158.html <p><em>&nbsp;<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; text-align: justify;">Abrimos unha nova sección no noso&nbsp;</span></em><a href="https://www.facebook.com/arquivodoreinodegalicia" target="_blank" title="Faceboo Arquivo do Reino de Galicia" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px; text-align: justify;"><em>Facebook</em></a><em><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; text-align: justify;">&nbsp;adicada a traballar de xeito compartido, con todos os que vos animedes, sobre uns cantos documentos custodiados neste arquivo.</span></em></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:115%"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL">O labor consistirá en lelos detidamente e, a partir de aí, levar a cabo actividades tales como: transcricións, resolución de encrucillados e outros xogos, e tarefas que contextualicen estes documentos no momento e lugar en que foron creados, como por exemplo: busca/envío de vídeos de sons e música que nos trasladen ao tempo no que se escribiron;&nbsp; busca/envío de imaxes (debuxos, gravados, fotos&hellip;) dos lugares ou contorna onde apareceron.<o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:115%"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:115%"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL">Na estrea da nosa nova sección imos intentar investigar, coa vosa axuda, como vivían os galegos e as galegas no século XVIII: que comían, como se vestían, como se&nbsp; divertían, como se curaban, en que traballaban, etc.</span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:115%"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL"><o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:115%"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p>&nbsp;</p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:115%"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL">Daquela, faremos un obradoiro documental sobre a vida cotiá no século XVIII en Galicia. Daremos máis información nos próximos días.<o:p></o:p></span></p> <p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:115%"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;; mso-ansi-language:GL"><o:p></o:p></span></p> Wed, 13 Jan 2021 08:21:40 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0158.html 2021-01-13T08:21:40Z Divorcio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0157.html <p><em>&nbsp;O 14 de febrero de 1778, dona Catalina del Cantillo Colunga iniciou en Padrón, acollida na casa do seu irmán Juan, comerciante naquela vila, tras fuxir de Pontevedra, os trámites de divorcio (separación &ldquo;do leito e da habitación por causa xusta&rdquo;, segundo o Concilio de Trento) do seu marido ante o provisor (xuíz eclesiástico) de Santiago.&nbsp;</em></p> <p class="Standard" style="line-height:115%">Dona Catalina, de familia de comerciantes e natural de Lastres, en Asturias, casara por poderes en 1767 con don Bernardo de Mier, o seu conveciño, comerciante tamén e residente en Pontevedra, a quen lle levaba case 10 anos.<o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%">Don Bernardo acordara co seu futuro sogro, don Juan del Cantillo, comerciante de Redondela, que casaría con dona Catalina, cun dote máis de 16.000 reais. Tras morrer o pai, reanudáronse as conversas matrimoniais e os irmáns de Catalina comprometéronse con Bernardo a pagarlle o dote da súa irmá en catro prazos. Pero non será ata 1771, en que se fixo efectivo o cuarto prazo, que accedeu de Mier a que Catalina fose vivir con el a Pontevedra. Pero o matrimonio non foi moi ben, pois axiña comezou tratala mal e obrigouna a renunciar aos seus bens no seu favor, pois necesitaba capital para asegurar un contrato de compañía co seu paisano Jacobo Poladura (e, segundo dirá despois o seu cuñado, por temor a que revertesen nos irmáns por non ten descendencia e dada a diferenza de idade que había entre ambos).<o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%">Unha vez en Padrón, Catalina presentou a demanda de divorcio e outras en paralelo para anular as escrituras de renuncia que fixera por forza. Pero parece que o poder de Bernardo de Mier era grande (ademáis de comerciante era tamén xuíz en Pontevedra e rexedor en Padrón): as testemuñas tiñan medo de declarar contra el e, por outra banda, foi quen de activar mecanismos para impedir que o proceso de separación avanzase. Así, en xuño de 1778, o pai gardián do &ldquo;Seminario&rdquo; de Herbón e dous párrocos das proximidades mediaron no litixio:<o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%">&quot;aviéndose echo pública [a demanda de divorcio] y llegado a noticia de personas de elebado carácter, ciencia y prudencia, éstas, como zelosas de la quietud de conciencias y por hacer servicio a Dios en la unión de dicho matrimonio han procurado ynstruirse y saber las razones de una y otra parte y con atención a ellas obiando disputatas y gastos que se acarrean en semexantes questiones, han echa su corte, en el qual se han combenido los otorgantes; y en su conformidad, unirse y vivir juntos según Dios lo manda y leies del matrimonio con aquella armonía, paz y concordia de vida de marido a muger y de muger a marido, por lo que &hellip; la doña María, condescendiendo en ello se aparta de la expresada demanda para no seguirla ni proseguirla en tiempo alguno&hellip;<o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%">&ldquo;dicho don Bernardo, quanto al primer ynstrumento zittado de aprobación de compañía, dá por libre y separada a su muger de qualquier obligación que por él hubiese contraído y la yndemniza en devida forma dejando su dotal por libre siempre que en algún modo se aia ligado&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%">Reanudado o matrimonio, o maltrato seguiu ata a morte de Catalina en decembro de 1787, segundo o seu irmán.<o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p class="Standard" style="line-height:115%">Este preito ten a signatura 10469-41 do fondo da Real Audiencia de Galicia.</p> <p class="Standard" style="line-height:115%">Véxase outra referencia a unha demanda de separación por maltrato, neste caso en <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1422686" target="_blank" title="Separación">Ferrol en 1852</a>:&nbsp;&nbsp;</p> <p class="Standard" style="line-height:115%"><o:p></o:p></p> <p class="Standard" style="line-height:115%"><o:p></o:p></p> Mon, 21 Dec 2020 13:01:55 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0157.html 2020-12-21T13:01:55Z Azaña http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0156.html <p>&nbsp;</p> <p><em><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-size: 18.6667px;">Celébrase na Biblioteca Nacional de Madrid unha&nbsp;</span></em><a href="http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2020/azana-jefe-de-estado-y-jefe-de-gobierno.html" target="_blank" title="Biblioteca Nacional. Exposición Azaña" style="font-size: 18.6667px;"><em>exposición conmemorativa do 80 aniversario do falecemento de Manuel Azaña</em></a><em><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-size: 18.6667px;">, presidente da República, un dos políticos e intelectuais máis destacados do século XX.</span></em></p> <p><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-size: 14pt;">Non hai moitas imaxes de Azaña entre os fondos do Arquivo. Estas tres fotografías proceden do fondo documental de Ricardo Palmás e están datadas en 1931 e 1932. Na primeira, datada o 13 de abril de 1932, véspera do aniversario da proclamación da República, pasa revista ás tropas como presidente do Goberno. Nas segundas, asiste a manobras militares na súa condición de ministro da Guerra do Goberno Provisional (1931).&nbsp; Teñen&nbsp;</span><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-size: 14pt;">as signaturas 968p, 975p e 976p del fondo documental de Ricardo</span></p> <p><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-size: 14pt;">Na páxina citada da Biblioteca Nacional, pode verse unha breve <a href="https://escritores.bne.es/web/authors/manuel-azana-1880-1940/" target="_blank" title="Azaña. BNE. Biografía">semblanza</a>&nbsp;deste político e escritor.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Segoe UI Historic&quot;; color:#050505;mso-fareast-language:ES"><br /> <!--[endif]--><o:p></o:p></span></p> Fri, 18 Dec 2020 15:35:39 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0156.html 2020-12-18T15:35:39Z Santo André http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0155.html <p>&nbsp;<em> O día 23 de setembro de 1939 tivo lugar en Santo André de Teixido e Teixidelo, concello de Cedeira (A Coruña), unha chuvia torrencial que produciu graves danos nos &ldquo;tres únicos caminos de comunicación con San Andrés&rdquo;. O alcalde de Cedeira (A Coruña) solicitou axuda do Goberno Civil e este trasladou a petición ao Ministerio da Gobernación.&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>No informe que o alcalde de Cedeira remitiu ao Goberno Civil, dise que:</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&ldquo;El lugar de San Andrés se halla enclavado en un profundidad rodeado de altos montes teniendo como único acceso tres cuestas muy pendientes por las que se sirven los labradores, una para venir a esta villa, otra que presta servicio para la Feria de la Barquera, en el Ayuntamiento de Cerdido, y otras parroquias de este Ayuntamiento y la tercera que comunica con inmediatos lugares ye es la única que conduce a Ortigueira.&rdquo;</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Os únicos vehículos que circulaban por eses camiños eran, segundo o informe, uns carros sen rodas denominados &ldquo;rastros&rdquo;, &ldquo;único medio de locomoción por tracción animal que , por lo pendiente de las cuestas puede utilizarse.&rdquo;</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">O impacto da chuvia foi tal que produciu grandes buracos neses camiños ou costas &ldquo;de más de dos metros de extensión y alguno de metro y medio de profundidad, y en casi toda su longitud, que oscila entre dos y quatro kilómetros&rdquo;, que impediron incluso a circulación destes primitivos artefactos.</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Aos &ldquo;rastros&rdquo;, refírese Xaquín Lorenzo Fernández (&ldquo;rastras ou corzas&rdquo; os denomina el) no volume dedicado a Etnografía: cultura material da Historia de Galiza dirixida por Ramón Otero Pedrayo, publicada en Bos Aires pola Editorial Nós en 1962 (V. II, p. 726), quen cre que non debe considerarse sen máis antecedente do carro. Di que se empregaba para o transporte da leña, do feno e, sobre todo, de pedras grandes.</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">O gobernador civil trasladou a petición de axuda que lle facía o alcalde ao Ministerio da Gobernación, pero o subsecretario da Gobernación contestou tallante que &ldquo;en el Presupuesto de este Ministerio no existe cantidad alguna para el socorro de los perjudicados con los temporales, debiendo ese Gobierno, con los medios que estén a su alcance, atender en lo posible las necesidades a que se refiere su citada comunicación&rdquo;. Vese que daquela existían outras prioridades para o Ministerio da Gobernación.</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Este expediente ten a signatura 32534-100 e pertence ao fondo do Goberno Civil da provincia da Coruña. Acompañámolo da sección do mapa de Galicia de Domingo Fontán correspondente á parte noroccidental de Galicia (Sign. CCMB-84-2).</p> Mon, 14 Dec 2020 09:31:49 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0155.html 2020-12-14T09:31:49Z Danza http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0154.html <p><em>&nbsp;En Viveiro, no ano 1618, preitearon &nbsp;os ferreiros, carpinteiros e outros artesáns das parroquias de San Pantaleón &ldquo; e de Orol y Santa Nalla de Merille y más feligresías de la jurisdicción de Vivero que viven fuera de la villa de Vivero y del puerto Çilleyro&rdquo; cos da confraría do Espíritu Santo e Santísima Trinidade da parroquia de Santa María pola danza do día do Corpus Cristi.</em></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Investigadores do teatro e dos espectáculos públicos en Galicia, como Julio I. González Montañés, refírense ás&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.teatroengalicia.es/otrasvillas.htm" target="_blank" title="Teatro. Otras villas">danzas do Corpus en diferentes vilas de Galicia</a>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">O conflito xurdira pola pretensión dos membros da confraría do Espíritu Santo de que todos os artesáns da xurisdición acudisen á danza do día do Corpus, tal e como, dicían, establecían as ordenanzas da confraría, aprobadas no ano 1613. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Estas ordenanzas dispoñían que os dous maiordomos da confraría elixirían cada ano a aqueles artesáns &ldquo;aptos&rdquo; de toda a xurisdición, tanto da vila como das parroquias veciñas, para facer a danza que se acompañaba a procesión, na que se sacaba a &ldquo;figura del Espíritu Santo&rdquo; e a &quot;arquita&quot; co Santísimo. Aqueles que non resultasen elixidos para o baile tiñan a obriga de pagar o gaiteiro que acompañaría a danza.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Os demandantes apelaron á Real Audiencia dun auto do corrixidor de Viveiro, librado a petición dos confrades do Espírito Santo, &nbsp;que ordenaba:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;Mando a todos los herreros, carpinteros, tecelanes, molineros y pedreros de esta villa y su jurisdición que después que este mandamiento les fuere noteficado... acudan todos al regocixo de la dicha fiesta el día del Corpus venidero de este ano, como tienen obligación, y cumplan todos sin faltar ninguno, con apercibimiento que serán castigados y en pena de cada dos mil maravedís para la Cámara de su Magestad...&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Eles alegaban que &ldquo;tenemos desde ynmemorial tiempo a hesta parte en posesión de no venir a las dancas e fiestas que se hacen en esta villa...&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Ademais, &ldquo;por viviremos la mayor parte de los dichos oficiales mucha distancia desta villa. Lo otro por teneremos nuestras cofradías en nuestras parroquias a donde devemos acudir a celebrar las fiestas que de hordinario acemos en nuestras feligresías...&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Pero as ordenanzas da confraría eran claras. Así, na ordenanza número 3, dicíase:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;Iten, que el día de Corpus Criste se a de hacer una danza por todos los oficiales y cofrades sacando en sus andas la figura del Espíritu Santo, y el que faltare a la dicha danza aya de pagar y pague una livra de cera...&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">E na número 8:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;... que el mayordomo para hacer la dicha danza pueda nombrar guiador y personas que puedan dancar, y los tales que nonvrare hestén obligados a ello, y los que quedaren por dancar aya de dar cada uno un real los que vivieren en la villa y los de fuera de ella dos reales, de los quales se aya de pagar al gaiteiro y lo que fuere para provecho de la dicha cofradía.&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">A danza debía de entrar, segundo a constitución 9, &ldquo;junto a la arquita del Santísimo Sacramento, como las demás.&rdquo; Pero, ao mesmo tempo (constitución 10), &ldquo;las andes y santo del Spiritus Santo vaya junto y delante de la dicha arquita del Santísimo Sacramento.&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Este preito ten a signatura 4416-9 do fondo da Real Audiencia de Galicia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> Fri, 11 Dec 2020 09:12:56 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0154.html 2020-12-11T09:12:56Z San Cibrao http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0153.html <p>&nbsp;</p> <p><em>&nbsp;Este plano non forma parte do documento ao que está unido, unha executoria (un expediente para cumprir a sentenza dada nun preito) do ano 1736 procedente do fondo documental da Real Audiencia de Galicia.</em></p> <p>Máis ben parece que é un fragmento dun plano maior&nbsp; usado&nbsp; como capa ou encadernación dun caderniño do expediente xudicial, dado que non parece ter ningunha relación co asunto nin cos lugares que se mencionan neste.</p> <p>Como se observa, o plano describe o límite das antigas xurisdicións de Allariz e Vilariño do Campo, na actual provincia de Ourense, mentres que o preito refírese a bens situados en San Xián de Artes, en Ribeira (A Coruña). Polo demais, é moi posible que o lugar que se describe no deseño se corresponda co chamado &quot;Mirador de San Cibrao&quot;, no actual concello da Bola (Ourense).</p> Wed, 02 Dec 2020 09:51:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0153.html 2020-12-02T09:51:33Z Provincias http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0152.html <p>&nbsp;&nbsp;<em>Cúmprense hoxe, 30 de novembro, 187 anos do Decreto que estableceu a nova división provincial en España en 1833.</em></p> <p>En Galicia, iso significou a desaparición das antigas &quot;provincias&quot; (divisións da provincia maior ou reino de Galicia) de Betanzos, Mondoñedo, Santiago e Tui. A nova organización territorial de provincias e municipios (establecidos tamén naquel ano), debida á iniciativa do ministro Javier de Burgos, recollía en realidade o froito dun vello proxecto, acometido durante o Trienio Liberal (1820-1823) sobre a base da división en provincias do censo de 1797 e logo paralizado, para modernizar a estrutura administrativa do Estado de acordo cos principios liberais de unidade, uniformidade e centralización. Así, fronte á diversidade e a escasa racionalidade da división anterior, a nova división que se implantó buscou conxugar eses principios con criterios xeográficos e históricos, se ben os resultados non sempre fosen coherentes con aqueles.</p> <p>Os mapas que acompañan representan esas dúas realidades, a vella e a nova, separadas neste caso só por 37 anos. O primeiro é un mapa alemán impreso en Nürimberg en 1800 a partir do mapa elaborado polo xeógrafo Tomás López en 1784 e impreso en Madrid. O segundo, do que foi autor A. H. Dufoour,&nbsp; está impreso en Madrid no ano 1837, catro anos despois da entrada en vigor da nova división provincial.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 30 Nov 2020 09:46:43 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0152.html 2020-11-30T09:46:43Z Castelao http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0151.html <p>&nbsp;<em>Entre os documentos e impresos que pertenceron ao galeguista Ramón Suárez Picallo ou relacionados con el, propiedade na actualidade do seu sobriño don Ramón Eduardo Tenreiro Suárez, figura un exemplar do álbum &ldquo;Nós&rdquo; de Castelao, publicado pola casa Hauser y Menet en Madrid no ano 1931.&nbsp;</em></p> <p class="MsoNormal">Integran este exemplar &nbsp;48 estampas soltas (faltan, por tanto, a última e o exlibris de Castelao), precariamente unidas con dous atagallos de coiro. Forma parte do conxunto depositado polo señor Tenreiro no arquivo en réxime de comodato no ano 2011. Segundo parece, estivo enterrado moitos anos no xardín da casa familiar en Sada, á espera de tempos mellores. Leva unha dedicatoria orixinal do autor a Suárez Picallo, que reproducimos.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Ofrecemos tamén o prólogo de Castelao e unha das estampas, a número 26.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">No catálogo da exposición &ldquo;<a href="https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/pdf/Cat%C3%A1logo%20Castelao%20grafista.pdf" target="_blank" title="Castelao grafista">Castelao grafista: pinturas, dibujos y estampas</a>&rdquo;, celebrada en Madrid, na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando do 29 de setembro ao 26 de novembro de 2017, María Victoria Carballo Calero analiza e contextualiza este álbum en el conjunto de la obra de Castelao.<o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Este álbum ten a signatura 80007-4.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> Fri, 27 Nov 2020 09:34:53 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0151.html 2020-11-27T09:34:53Z Fórmulas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0148.html <p>&nbsp;<em><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:GL;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Os documentos xurídicos (notariais, xudiciais, administrativos) , que son os que máis abundan nos arquivos, están cheos de fórmulas. É dicir, de palabras e oracións establecidas desde moi antigo no dereito para acreditar a orixe legal dos actos que se transcriben e outorgarlles validez e eficacia.</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Moitas veces, a súa solemnidade impresiónanos, como se tivesen unha calidade máxica, por máis que sexamos conscientes de que eses documentos falan de negocios moi prosaicos. Esas fórmulas e eses procedementos seguen presentes, aínda que evolucionasen moito, nos documentos actuais. <o:p></o:p></span></p> <h4><span lang="GL">No ano 1480, Constanza González, viúva de Pedro Fernández de Ombreiro, pediu ao xuíz de Lugo a ratificación notarial dun testamento que tiña do ano 1298 escrito en latín, pois &quot;</span>ela se temía que o dito instrumento de testamento original se perdese por fogo ou por agoa ou por roubo, toma ou força ou por outro algún caso fortuyto que podía avenir ...&quot;</h4> <p class="MsoNormal">Como era habitual, a nova escritura que se outorgou para copiar a antiga transcribiu aquela e relatou de forma pormenorizada como foi o proceso.</p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Primeiro sitúa a acción do novo documento:<o:p></o:p></span></p> <h4><span lang="GL">&ldquo;Enna çiudade de Lugo, dentro ennas casas de morada del honrrado Gomes Garçia de Goioso, arçediano de Deçoo enna iglesia de Lugo, oyto días do mes de febrero do anno do naçemento de noso Sennor Ihesu Christo de mil e quatroçentos e oytenta annos, por ante Gomes Garçia, juys enna dita iglesia de Lugo, çibdade e seus coutos, en presença de min, notario e testemuñas de juso scriptos...&rdquo;<o:p></o:p></span></h4> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Logo dá conta da presentación do antigo documento:<o:p></o:p></span></p> <h4><span lang="GL">&ldquo;paresçeu ende de presente Costança Gonzales, muller que foy de Pero Fernandes de Onbreiro, defunto, que Deus aja, et presentou e por min dito notario fiso ler ante o dito juys hun instrumento de testamento escripto en pergameno de letra latina, signado de escrivano público según por el paresçia...&rdquo;<o:p></o:p></span></h4> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">A continuación, transcríbeo:<o:p></o:p></span></p> <h4><span lang="GL">&ldquo;</span>do qual seu tenor se sigue e he tal: In dey nomine amen, era millesima CCC XXXVI et quotum, VI kalendis de abril. Noverint universi quod ego Fernandus Martini, archidianus de Sarrea&hellip;&rdquo; <o:p></o:p></h4> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">E concreta a petición da interesada e testemuña a autorización xudicial para a súa copia ou traslado:<o:p></o:p></span></p> <h4><span lang="GL">&ldquo;&hellip; o qual así presentado e leydo conmo ditoo he, a ditaa Constança Gomes diso ao dito juys conmo ela se temía que o dito instrumento de testamento original se perdese por fogo ou por agoa ou por roubo, toma ou força ou por outro algún caso fortuyto que podía avenir. Por ende que lle pedía e pedeu que de seu oficio ordinario mandase a min dito notario que sacase ou fesese sacar del hun traslado ou dous ou mays, quantos lle fosen necesario e os signase do meu signo e que ao tal traslado ou traslados así por min sacados e conçertados con o propio original dese e e enterposese seu decreto e autoridade para que valuese e fesese fe en juyso e fóra del, ben conmo faría o dito propio original. Et logo o dito juys veu e tomou o dito instrumento de testamento en súa maao e miroo e catoo et diso que por quanto ho non via raso nen chançelado nen en alguna sua parte sospeytoso según por el paresçía omite de todo viçio e sospeyçón caresçente, por ende que mandava e mandou a min o dito notario que sacase ou fesese sacar do dito instrumento un traslado ou dous ou mays, quantos a dita Costança Gomes quiser...&rdquo;<o:p></o:p></span></h4> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">E finaliza coa declaración e sinatura do notario, que nomea as testemuñas que estiveron e acredita tamén a súa propia presenza.<o:p></o:p></span></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Este documento procede do fondo documental da familia Ozores e ten a signatura 902 da <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1792935" target="_blank" title="arg_colperg_902">Colección de documentos en pergamiño</a>.<o:p></o:p></span></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 25 Nov 2020 12:28:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0148.html 2020-11-25T12:28:57Z Artistas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0150.html <p><em>&nbsp;&nbsp;Os &ldquo;billetes de caridade&rdquo; eran títulos de viaxe que expedían as compañías ferroviarias a persoas sen recurso, como obreiros en paro, para poderen viaxar. Vixentes durante a República e primeiro franquismo, polo menos, parece que as súas raíces se remontan á época da Restauración. Autorizábanos os concellos e os gobernos civís a través da Xunta Provincial de Beneficencia. A mediados da década de 1930 supoñían a redución dunha porcentaxe elevada do prezo, que podía ser a metade ou incluso á cuarta parte.</em></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">En 1936, artistas de circo, de variedades e cómicos varios que estaban de xira víronse sorprendidos pola guerra e sen recursos para regresar aos seus lugares de orixe. Algúns recorreron o Goberno Civil da provincia para solicitar os billetes que lles permitisen regresar ou trasladarse a outras cidades con maiores posibilidades de traballo. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Este foi o caso, por exemplo, de Eustaquio Carmarza, Ángela Pérez, Enrique Pérez e Antonia Carballo, artistas de circo &ldquo;sorprendidos por el Glorioso Movimiento en Santander, los que con otras personas fueron embarcados en el barco &ldquo;Génova&rdquo; para ser trasladados a Valencia y a a la altura de Ferrol fueron apresados por el crucero Almirante Cervera sobre el mes de septiembre pasado;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;los que una vez comprobado que eran artistas fueron en Ferrol inmediatamente puestos en libertad han ido trabajado en distintas localidades y a beneficio del Ejército;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;que como quiera que este sistema de trabajo no les daba más que para comer en la actualidad no hallan trabajo de ninguna manera&hellip;&rdquo; </span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">e desexaban trasladarse a Sevilla. Concedéuselles un billete á cuarta parte do prezo para os catro e os seus elementos de traballo, cun peso total de 190 Kgr.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">A María Fernández García, artista de variedades, o golpe de Estado sorprendeuna en Oviedo. Levaba dez días a actuar no cabaret &ldquo;Gong&rdquo; e<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;durante el asedio de aquella capital no pudo actuar y además perdió todo el vestuario por haberse incendiado la casa donde se hospedaba, y también alguna ropa de uso personal, por cuyo motivo no puede buscar trabajo en esta capital, careciendo de medios económicos.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;Se encuentra en esta ciudad desde hace unos quince días&rdquo; e quería desprazarse a Zaragoza, onde tiña uns familiares &ldquo;que la ayudarán para ver si puede volver a encontrar trabajo&rdquo;. Concedéuselle tamén un billete &ldquo;a cuarta parte de precio&rdquo;.<o:p></o:p></span></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Estes expedientes forman parte do fondo do Goberno Civil da Provincia da Coruña e estanse a describir de forma individual para dixitalizalos proximamente.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> Mon, 23 Nov 2020 18:51:58 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0150.html 2020-11-23T18:51:58Z Coñecer, valorar, protexer. #Diadopatrimonio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0189.html <p>&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm" lang="zxx" align="justify">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm" lang="zxx" align="justify"><font face="Arial, sans-serif">A loita legal pola propiedade das estatuas comezou no 2017 cando o concello de Santiago denunciou a Carmen Franco, filla do dictador, para que as devolvese. A xustiza fallou en dúas ocasións en favor familia Franco, mais ao concello sumouse a Xunta de Galicia á hora de presentar un recurso no que a información atopada nesta documentación da Comisaría vai xogar un papel destacado.</font></p> Fri, 20 Nov 2020 08:39:43 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0189.html 2020-11-20T08:39:43Z Coñecer, valorar, protexer. #Diadopatrimonio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0188.html <p style="text-align: justify;">Expresión xurídica das competencias en materia de protección, conservación e difusión dos bens, a Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia recolle a necesidade de establecer un Inventario Xeral como instrumento básico de protección. Este inventario será substituído na vixente Lei 5/2016 por un Catálogo. Neles recolleranse todos aqueles bens declarados de interese cultural, os catalogados e aqueles outros que, sen estar incluídos entre os anteriores, merezan ser conservados. Tanto o vello inventario como o actual catálogo teñen a consideración de públicos, deberán estar permanentemente actualizados e serán accesibles mediante as tecnoloxías da información e comunicación.</p> Thu, 19 Nov 2020 09:28:50 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0188.html 2020-11-19T09:28:50Z Coñecer, valorar, protexer. #Diadopatrimonio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0187.html <p><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="letter-spacing: normal"><span style="font-weight: normal">Estes expedientes r</span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal">ecollen unha</span></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"> </span></span><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-style: normal">variada documentación de carácter textual (solicitudes, informes ou autorizacións) ademais de planos e fotografías.</span></span></span></font></font></p> <p lang="zxx"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Son expresión xurídica das competencias en materia de protección, conservación e difusión dos bens, a Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia recolle a necesidade de establecer un Inventario Xeral como instrumento básico de protección. Este inventario será substituído na vixente Lei 5/2016 por un Catálogo. Neles recolleranse todos aqueles bens declarados de interese cultural, os catalogados e aqueles outros que, sen estar incluídos entre os anteriores, merezan ser conservados. Tanto o vello inventario como o actual catálogo teñen a consideración de públicos, deberán estar permanentemente actualizados e serán accesibles mediante as tecnoloxías da información e comunicación.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" lang="zxx" align="justify">&nbsp;</p> Wed, 18 Nov 2020 12:05:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0187.html 2020-11-18T12:05:52Z Patrimonio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0149.html <p>&nbsp;<em style="font-family: sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">#Díadopatrimonio</em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em; font-family: sans-serif;"><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">Publicamos a exposición &quot;Mulleres e patrimonio documental. O caso de Concepción Miranda&quot;.</em></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em; font-family: sans-serif;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em; font-family: sans-serif;">Aproximámonos ao concepto de patrimonio documental (un patrimonio que nón só é historia senón que nos serve tamén para construíla) a través do&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; overflow: hidden;"><a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/arg_presentacion_patrimonio_2020.pdf" target="_blank" title="Mulleres e patrimonio documental. O caso de ConcepciÃ&sup3;n Miranda">proceso á condesa viúva de Torre Penela</a></span>, que foi destituída e logo restituída da administración dos seus bens e da tutela dos seus fillos a comezos do século XIX.&nbsp; Coñeceremos a súa historia e&nbsp; trataremos de saber algo máis da Historia. Eran normais ese tipo de actuacións naquela época? Favoreceuna ou prexudicouna a súa condición de muller?&nbsp; Descubriremos que non existen respostas sinxelas para estas e outras moitas preguntas. É preciso investigar, e facelo nos arquivos para poder relacionar e poñer en contexto uns documentos con outros. É unha tarefa que corresponde ás persoas que investigan a historia, pero parece claro que desde os arquivos podemos facilitar esa tarefa.</p> Tue, 17 Nov 2020 13:55:19 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0149.html 2020-11-17T13:55:19Z Coñecer, valorar, protexer. #Diadopatrimonio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0186.html <p style="margin-bottom: 0cm" lang="zxx" align="justify"><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><span style="letter-spacing: normal"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Os <em><u>Expedientes Informativos de Monumentos</u></em> foron elaborados con finalidade puramente informativa e de control sobre monumentos e conxuntos histórico-artísticos e non responden a un procedemento concreto. Así, reúnen diversas clases de documentos sobre estes bens, extraídos en moitos casos dos seus expedientes orixinais. Hai informes, oficios, solicitudes de restauración, planos, orzamentos de restauración, queixas e denuncias, fotografías e outros.<br /> </span></span></span></span></font></font></font></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm" lang="zxx" align="justify">&nbsp;</p> Tue, 17 Nov 2020 11:13:35 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0186.html 2020-11-17T11:13:35Z Coñecer, valorar, protexer. #Diadopatrimonio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0185.html <p style="font-weight:normal" lang="zxx" align="justify"><font style="font-family: Arial, sans-serif, serif, &quot;EmojiFont&quot;;" face="Arial, sans-serif">O abandono, destrución e espolio de moitos destes bens agudizou a toma de conciencia por parte dos poderes públicos sobre a necesidade de protexelos e preservalos, creándose para tal fin as comisións provinciais de monumentos históricos e artísticos no 1844. Reguladas e reorganizadas varias veces ao longo dos séculos XIX e XX, van depender da Real Academia de Belas Artes de San Fernando e terán como principais obxectivos velar polos monumentos de interese ao tempo que tratan de inventariar e controlar a riqueza moble, os arquivos e as bibliotecas das institucións desaparecidas. Deste xeito as comisións provinciais dan paso ás comisarias de zona quedando Galicia tras a guerra civil na chamada &ldquo;primeira zona&rdquo; xunto coas provincias de Oviedo, León e Zamora e, coa reorganización de 1960, na oitava zona xunto con Zamora.</font></p> <p style="font-weight:normal" lang="zxx">&nbsp;</p> <p lang="gl-ES"><font style="font-family: Arial, sans-serif, serif, &quot;EmojiFont&quot;;" face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight:normal">No ano 1970, tras a reorganización do Ministerio de Educación e Ciencia, créanse as</span> comisións de patrimonio histórico artístico, desconcentradas xa da Dirección Xeral de Belas Artes e pasando a depender das delegacións provinciais do ministerio, coa finalidade de dar unha resposta áxil ás demandas de obras de reforma e nova construción na contorna dos conxuntos históricos e monumentos. En consecuencia, un ano despois constituíuse a Comisión de Patrimonio Artístico de Santiago que estendía inicialmente a súa xurisdición á parte galega do Camiño de Santiago, declarada conxunto histórico-artístico en 1962.</font></p> <p lang="zxx">&nbsp;</p> <p lang="zxx"><font style="font-family: Arial, sans-serif, serif, &quot;EmojiFont&quot;;" face="Arial, sans-serif">En 1982 coa transferencia de funcións e servizos do estado en materia de cultura, a Xunta de Galicia creará órganos provinciais semellantes ás denominadas comisións provinciais de Patrimonio Artístico, Arqueolóxico e Histórico. Así mesmo, dependendo da consellería con competencias en materia de cultura, créase a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural cunha dobre finalidade. Por un lado establecer as medidas protectoras para a conservación dos bens de xeito que todos os plans, programas e proxectos que poidan afectar ao patrimonio serán sometidos ao seu informe preceptivo e vinculante. Por outra banda, ten a función do recoñecemento, identificación e estudo dos nosos bens do patrimonio cultural a través do seu rexistro e descrición.</font></p> <p lang="zxx">&nbsp;</p> <p lang="zxx"><font style="font-family: Arial, sans-serif, serif, &quot;EmojiFont&quot;;" face="Arial, sans-serif">Dentro desta consellería, no Servizo de Arquitectura e Etnografía dependente da Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, atópanse os Expedientes de contratación de obras, que conteñen un amplo conxunto de planos relativos a obras de reforma, reparación ou conservación de bens inmobles do noso patrimonio.</font></p> Mon, 16 Nov 2020 12:51:17 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0185.html 2020-11-16T12:51:17Z Cartas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0147.html <p><em>&nbsp;#Díadopatrimonio</em></p> <p class="MsoNormal"><em><span lang="GL">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span lang="GL">O feito que desencadeou o noso interese polo expediente de Concepción Miranda, condesa da Torre Penela, a quen dedicamos a exposición virtual que estamos a preparar con motivo do&nbsp;</span></em><span lang="GL"><a href="http://consellodacultura.gal/dia-do-patrimonio-2020.php"><em>Día do Patrimonio Mundial</em></a><em>, foi o achado dun paquete de cartas pechado con cordel e cosido no medio do proceso.&nbsp;</em></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Isto espertou a nosa curiosidade. O envoltorio das cartas poñía: &ldquo;Cartas de importancia para las quentas</span>. <span lang="GL">En ellas va la carta de abono de los gastos del pleito del monte de Fondón.&rdquo; Decidimos abrir o paquete, extraer as cartas (que son 31) e desencartalas para facilitar a súa conservación e o acceso dos usuarios. Os compañeiros do laboratorio de restauración encargáronse de facelo e de documentar (coma sempre fan) de forma minuciosa o proceso. Así, agora podemos ler as cartas, que seguen a estar cosidas no mesmo lugar onde se colocaron hai máis de dous séculos. Van precedidas dunha &ldquo;folla testemuño&rdquo; que informa ao detalle e ilustra con fotografías como foi toda a operación.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Estas cartas foron intervidas por orde do xuíz interventor, quen, non obstante, fracasou na súa pretensión de acceder á totalidade do arquivo da condesa.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Que contiñan as cartas? Só referencias a asuntos domésticos e a algún preito. Están datadas entre os anos 1806 e 1807. En xeral, son breves mensaxes que a condesa envía a un dos seus administradores, Baltasar Martínez, o da casa que tiña en Alongos, concello de Toén, nas proximidades de Ourense.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Son mensaxes moi directos e executivos relacionados co abastecemento doméstico, coas colleitas ou coa venda de diversos produtos. Vexamos algún exemplo:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;Martínez, vista esta disponga poner leña y trollos con abundancia en Orense de allá que aquí no la hay, bien puesta en leñera, y la casa y camas preparada de limpieza y mande acá el pintor y mandar las gallinas que faltan, que las de Jocín [Xocín] fueron bien malas, y en el día mismo marche vuestra merced&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;Martínez, va la pipa para que venga llena de vino para criados y gente que venga a casa y después que venga una pipa desocupada de Villanueva mandaré remitir a esa la misma que va. Ha de venir un mozo de ahí acompañando el carretero y que este no sea de Mongos. Han de entrar aquí de noche con paja cubierta por encima. Para todos los que les viene hacen así despacharlos en tiempo para que no llegue demasiado tarde. Cuenta con mis encargos anteriores y con todo avísame sin descuido de los precios del vino, que necesito dinero. La condesa.&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;Martínez, no hay más que escoger un buen cerdo, pues aunque dije dos sólo es uno y dos para criar como dije y remitirlos aquí con todo cuidado y recogerá las goteras que haiga en las casas y en esa también parece [que] hay una en mi cuartoy entrando por el fayado se coge bien y después se puede retirar [a] Alongos y el jueves estará sin falta en esa casa porque habemos de&nbsp; recoger ahí. Y no les diga que esté la casa bien barrida y lleve el brasero de Alongos y queme espliego e la casa. Dios guarde su vida muchos años. La condesa. Mándeme la cuenta de los 40 reales y el vino blanco y si tiene buen despacho, véndalo.&rdquo;</span></p> <p class="MsoNormal">Ofrecemos aquí algunhas imaxes dese proceso e a das 31 cartas que contiña o paquete, unha vez dixitalizadas.</p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL"><o:p></o:p></span></p> Fri, 13 Nov 2020 11:36:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0147.html 2020-11-13T11:36:23Z Día do Patrimonio Mundial 2020. Coñecer, valorar, protexer http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0182.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>GL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Táboa normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="western" style="margin-top:5.0pt;margin-right:-.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:ES" lang="ES">Publicación diaria na que se exporán, acompañadas dun texto explicativo, exemplos de bens do noso patrimonio recollidos nas seguintes series documentais que se custodian no Arquivo de Galicia:</span></p> <p class="western" style="margin-top:5.0pt;margin-right:-.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:ES" lang="ES">- Expedientes informativos de monumentos.</span></p> <p class="western" style="margin-top:5.0pt;margin-right:-.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:ES" lang="ES">- Inventario do Patrimonio Etnográfico Inmobiliario.</span></p> <p class="western" style="margin-top:5.0pt;margin-right:-.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:ES" lang="ES">- </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black;mso-ansi-language: ES" lang="ES">Expedientes de autorizacións para a concesión de licenzas de obras por parte dos concellos.</span></p> <p class="western" style="margin-top:5.0pt;margin-right:-.55pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black;mso-ansi-language: ES" lang="ES">- Expedientes de contratación de obras.</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:ES" lang="ES"><br /> </span></p> Fri, 13 Nov 2020 09:58:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0182.html 2020-11-13T09:58:02Z Mulleres e patrimonio documental: o proceso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0146.html <p><em>&nbsp;Continuamos coa <a href="http://consellodacultura.gal/dia-do-patrimonio-2020.php" target="_blank" title="Día do Patrimonio 2020">historia de Concepción Miranda</a>, condesa viúva de Torre Penela.</em></p> <p><em><span lang="GL" style="font-size: 11pt; line-height: 14.6667px; font-family: Calibri, sans-serif;">En realidade, a posición da condesa viúva da Torre Penela non era tan feble como pode supoñerse. Era muller, si, pero aristócrata e viúva, dúas circunstancias que tiñan grande importancia na sociedade de fins do século XVIII e comezos do XIX.</span></em></p> <div>Como aristócrata titulada (condesa consorte e filla do conde de San Román), atopábase no vértice da pirámide social e gozaba de importantes privilexios de carácter fiscal ou xudicial, entre outros. Como viúva, beneficiábase dunha lexislación paternalista que a equiparaba na práctica a calquera varón ao permitirlle independencia na xestión do seu patrimonio.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pero, sendo isto así, é difícil concibir que un home daquel tempo fose destituído da administración dos seus bens e da tutela dos seus fillos simplemente &ldquo;por sus manías y caprichos&rdquo;.</div> <div>Fronte a este ataque ela oporá un carácter forte e vehemente e saberá sacarlle un bo partido a esas vantaxes sociais e xurídicas das que gozaba ata conseguir o sobresemento do expediente.</div> <p>&nbsp;</p> <div><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height: 100%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:GL;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Nos catro anos que durou o proceso, Concepción Miranda demostrou un forte carácter e unha férrea vontade para opoñerse ás ordes do xuíz interventor nomeado polo Consello: deu largas para a entrega dos documentos do arquivo, cambiou de residencia sen comunicalo, reclamou con insistencia a tutela dos seus fillos, &ldquo;asaltou&rdquo; casas intervidas xudicialmente e, finalmente, viaxou a Cádiz e Sevilla por dúas veces, en plena guerra, para conseguir o sobresemento do seu expediente.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;line-height: 100%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:GL;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">O expediente tramitado polo xuíz interventor comprende 20 pezas diferentes, que suman centos de folios. Véxase o contido en <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=38534" target="_blank" title="Expediente para a intervención dos bens e rendas da condesa de Torre Penela">Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia</a>.&nbsp;</span></div> <div>&nbsp;</div> <div>[Continuará]</div> Wed, 11 Nov 2020 13:04:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0146.html 2020-11-11T13:04:26Z Valente http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0144.html <p>&nbsp;<em>Por terras do Incio, de Monforte, de Pantón, do Saviñao (Lugo), foi famosa a comezos do século XIX a gavela de bandoleiros de Manuel Pérez, Valente. Un bandido cruel, </em><a name="_Hlk55574922"><em>&ldquo;que siempre encontró en las mujeres las mejores aliadas&rdquo;, </em></a><em>segundo sinala Beatriz López Morán, historiadora estudosa do bandoleirismo en Galicia. Pois era, ao parecer, moi ben parecido:&nbsp;</em></p> <p><a name="_Hlk55575073">&ldquo;cinco pies, bien configurado de pies a cabeza, pelo y barba roja, blanco de rostro, cara llena, ojos azules y todo de hermoso aspecto&hellip;&rdquo;</a></p> <p class="MsoNormal">Manuel Pérez mantivo en xaque as autoridades durante case unha década. Tras fugarse en varias ocasións do cárcere, acabou morto na súa casa, sorprendido por unha partida de soldados no ano 1822.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">A causa que se tramitou contra el na Real Audiencia de Galicia comeza co relato de como, despois de ser apresado por desertor, foi liberado por unha gran cantidade de xente en outubro de 1813, cando estaba custodiado por catro soldados na xurisdición de Moreda, nas proximidades de Monforte:<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><a name="_Hlk55575334">&ldquo;&hellip; que habiendo concurrido de orden de su jefe y la del capitán&hellip; juntamente con Lorenzo González, cabo, Francisco Gómez y Juan González, todos ellos soldados de alarma con dicho capitán a la casa consistorial de esta jurisdicción, sita en el lugar de Goián, feligresía de Santa María de Ferreira, a cosa de las diez y media del día quatro de este mes, les destinó dicho capitán&hellip; a la taberna del barrio de Armental para arrestar en ella a Manuel Pérez Balente, y los declarantes que se detuviesen en dicha casa consistorial, a la que llegaron entre cosa de once y doce del mismo día quatro&hellip; con el referido Manuel Pérez atado a porta fusil con una faja;<o:p></o:p></a></p> <p class="MsoNormal">&ldquo; y a poco más de una ora se presentaron una crecida porción de hombres, mujeres y muchachos, que a parecer de los declarantes escedían de quarenta, armados los primeros de fusiles, trabucos y escopetas, y las mujeres y muchachas con palos y piedras y sorprendieron dicha casa y partida que estaba custodiando al Balente hasta que llegasen los señores del Ayuntamiento, hicieron una descarga de seis tiros de trabuco a tres por fondo, sin que resultase muerte por hallarse a cubierto los que deponen y sus compañeros, quienes solo pudieron hacer otra sin que produjese efecto alguno por hallarse los agresores parapetados tras de la puerta, a la que pudo acercarse el reo, no siendo posible a la partida precaverlo por el fuego a que tenían que atender.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&ldquo;Y habierta aquélla, le cortaron con un cuchillo las prisiones y al momento le entregaron trabuco y municiones diciéndole los tumultuentes: &ldquo;carga de firme y mata&rdquo;. Comunándose con ellos, haciendo fuego y descargas cerradas, dando voces, gritos y vivas, sin que pudiesen seguirle la partida por falta de municiones y superioridad de fuerza de los tumultuantes, quienes&hellip; haciendo burla y menosprecio de las autoridades&nbsp; y Nación&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&ldquo;Todos los referidos gentes de mala conduta, habidos y tenidos por tales, y entre los muchos robos que an sucedido de un año a esta parte en este país y sus inmediaciones se los atribuien a los sobredichos, por no sujetarse a las labores del campo, sin dejar feria ni romería que no frequentes vestidos de majos, sin tener aberes para ellos, de que se presume probienen de los robos que acen&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Por terras do Incio, contábase non hai tanto tempo a lenda do &ldquo;Valente de Vilasouto&rdquo;, un home que se enfrontara a un morto. Este conto non parece ter relación ninguna coa historia real do bandoleiro Manuel Pérez, pero en todo caso non deixa de ser suxestiva dunha posible permanencia e transformación na memoria popular.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">O Valente estaba a segar un prado en compañía doutros veciños unha madrugada de verán cando apareceu a pantasma ouveante e aterrecedora&nbsp; dun suicida e todos fuxiran menos o Valente. O defunto só quería que lle racharan o hábito de San Francisco co que fora soterrado, pois un condenado non podía (ou non debería) amortallarse cun hábito santo. Valente protexérase da pantasma cun circo e unha cruz que fixera no chan arredor de si coa gadaña e só accedera a resgarlle un pouquiño a tea con ela. Logo a pantasma marchou ameazante. Pero o Valente, impresionado, morrera tamén dalí a poucos días.</p> <p class="MsoNormal">A causa sobre os roubos e tropelías de Manuel Pérez, Valente, ten a signatura 48759-1 e 11 do fondo da Real Audiencia de Galicia. Completámola coa imaxe dun <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1337746" target="_blank" title="Boletín de alistamiento">boletín de alistamento</a> correspondente a un desertor da &ldquo;Lexión do Ribeiro&rdquo; aprendido no Porto (Portugal) en 1810, e que procede do fondo documental da Xunta Superior de Subsidios, Armamento e Defensa do Reino de Galicia (40021-590).<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> Fri, 06 Nov 2020 16:41:28 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0144.html 2020-11-06T16:41:28Z Patriota http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0143.html <p>&nbsp;<em>&nbsp;Eran tempos revoltos e convulsos aqueles da Guerra da Independencia (1808-1814). Un exército estranxeiro invadira o País, a Monarquía estaba en quebra, as arcas públicas, baleiras, os ladróns e bandoleiros, confundidos moitas veces cos soldados, asaltaban casas, torturaban cregos ata a morte e reinaba por todas partes unha gran confusión. Daquela, ser considerado &ldquo;patriota&rdquo; ou, pola contra, &ldquo;afrancesado&rdquo; podía determinar o teu destino.</em></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Os problemas viñan de lonxe. A proliferación de bandoleiros no medio rural, nun contexto en que moitos dos seus habitantes apenas podían subsistir, levara a creación, xa en 1801, de partidas militares comisionadas para a persecución de bandoleiros.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">En Santiago, foi ben coñecido, pola súa contundencia na persecución das gavelas de bandidos, un destes comisionados militares: o capitán (que chegaría a coronel), José Armisén. En 1809, varios procesados en relación co roubo en 1803 do priorado da Florida, pertencente ao mosteiro de San Martiño Pinario, perseguidos de novo por este militar, solicitaron que a súa causa se trasladase para a Real Audiencia, pois aducían que desde comezos da guerra a xurisdición militar xa non era competente sobre esta clase de delitos.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Os documentos conservados no expediente que se seguiu na Audiencia ofrecen detalles moi elocuentes daquela confusión. Por unha banda, falan da posición defendida por Armisén, que argüía con vehemencia sobre a contundencia das penas:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;...Y solo no puedo dejar de hacer alto en el empeño con que los malechores quieran escapar del juicio y consejo de guerra, en la que sin duda le hacen la honrra que se merece, y como han visto el exemplar de la justicia que se hizo con otros procesados por mí, cuia sentencia mereció real aprobación y se ynprimió&hellip; y tal vez es uno que puede formar época, como que acaso no hay memoria de que por solo entrar violentamente&nbsp; a robar casas de otros se hubiese executado la pena de muerte que ynpone la ley, no es maravilla que huyan los malechores del juzgado militar&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Por outra, falan do relato en primeira persoa que fai un dos acusados, o escribán José Briones Figueroa, sobre as súas achegas na loita contra os franceses na comarca do Umia:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;... digo que conviene a mi derecho que... certifiquen a continuación los particulares siguientes:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;3&ordm;. Si toda esta confianza e irreprehensible conducta ha sido el móvil de que contemplándose vuesa merced incapaz [o xuíz da xurisdición de Fefiñáns] de poder dar exacto cumplimiento en la alarma general de su jurisdicción y más pueblos contra el opresor de la Europa, en suministrarle raciones, alojamientos y víveres a nuestras tropas que cruzaban en requisición de armas, frutos, caballos y otros efectos, me nombrase para su sustituto para que las parroquias de la jurisdicción que divide el río Umia hacia al poniente suministrasen a proporción y las franquease yo&hellip;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;4&ordm; Si en dicha larma, poseídos los vecinos de mi parroquia (que componen el número de más de 200) de la misma satisfacción y patriotismo, me han aclamado y electo en junta plena que han hecho por su capitán, a fin de que les dirigiese, como lo hize, acompañándoles a las avanzadas y descubiertas de Curro, Meis y alturas de la Escusa, adonde también lo hacían los mas pueblos en maza, verificando ataques con el enemigo que transitava el camino real.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Por outro, finalmente, da existencia de denuncias anónimas que acusaban, con razón ou por escuros motivos, ao procesado da connivencia cos franceses:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;Un verdadero patriota, inflamado del más justo celo por su mui afligida patria&hellip; pone en su noticia que dentro de la jurisdicción de Feiñanes, en los términos de la parroquia de San Adrían de Vilariño y en el lugar llmado de Cacabelos existe un escribano llamado José Briones&hellip; cuia providad para con la patria no es nada sana. Este hombre precisamente debe desear la existencia de los franceses en este reyno; lo pruebo, este hombre se allá procesa por ladrón y compañero de los famosos ladrones de Caldas&hellip;&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p><span lang="GL">Este expediente ten a signatura 48722-4 do fondo da Real Audiencia de Galicia.<o:p></o:p></span></p> Wed, 04 Nov 2020 11:07:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0143.html 2020-11-04T11:07:33Z Publicación http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0142.html <p><em>&nbsp;Este documento é unha bula, un documento papal do ano 1655 a favor de Pedro Losada Sarmiento.</em></p> <p class="MsoNormal">As bulas eran documentos fermosos e solemnes, como pode apreciarse pola decoración que inclúe na parte superior, a letra, moi coidada, e o tamaño, que neste caso é de 43 cm de alto por 62 de ancho (máis de medio metro!). Levaban tamén un característico selo de chumbo, que falta de forma sistemática en case todas as que se conservan no arquivo.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">As bulas empregábanse para moitos usos, entre eles comunicar nomeamentos de cargos eclesiásticos. Neste caso, o papa Alexandre VII concede a Pedro Losada Sarmiento unha canonxía na catedral de Lugo xunto coa dignidade de arcediano de Triacastela.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">A solemnidade destes documentos contrastaba coa súa intelixibilidade. Escritas en latín, a súa letra, plagada de abreviaturas, foise facendo cada vez máis difícil ata chegar a extremos case imposibles, xa no século XIX.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Pero quizais non fose tan importante que fosen lexibles. Eran documentos de prestixio que falaban en por si sen necesidade de entendelos polo miúdo. Para isto existían outros medios. Medios que contribuían a outorgarlles ese carácter solemne e simbólico. Por exemplo, a publicación.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Esta bula foi publicada na catedral de Lugo o día 10 de agosto de 1656, un día festivo, durante a misa maior. É dicir, un momento no que &ldquo;todo Lugo&rdquo; (todo o que importaba que o soubese) estaba na igrexa. E un notario deu testemuño ao verso (dorso) da bula do acto solemne:<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&ldquo;&hellip; yo, Antonio Ramos, notario apostólico&hellip;, de requerimiento de la parte de don Pedro de Losada y Sarmiento, estando diciendo la misa mayor por don Pedro Pallares, Maestreescuela&hellip;, y al ofertorio de ella, habiendo subido al púlpito de la epístola y en presencia del concurso de gente que estaba en dicha iglesia por ser día festivo, en alta voz hice publicación de la bula&hellip; declarando en como su Santidad&hellip; hacía gracia a dicho don Pedro de Losada de la dignidad y arcedianato de Triacastela y el canonicato que posee el licenciado don Benito Ozores, inclusas dichas prebendas en dicha catedral, por renuncia del sosodicho&hellip;&rdquo;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> Fri, 30 Oct 2020 11:27:17 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0142.html 2020-10-30T11:27:17Z Carral http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0141.html <p><em>&nbsp;Carral está asociado ao episodio final do levantamento ou pronunciamento do coronel Solís no ano 1846 contra o goberno conservador de Narváez. Alí foi fusilado o coronel e 11 compañeiros máis e hoxe érguese un monumento na súa memoria.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pero se buscamos o termo &quot;Carral&quot; na base de datos <em><a href="https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta_archivos/busqueda.do" target="_blank" title="Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia">Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia</a> </em>atoparemos&nbsp;non só as fotografías tomadas en Carral no ano 1931, ao pé do monumento, na homenaxe que daquela se fixo aos &quot;mártires&quot; daquel levantamento. Hai un total de 1.125 documentos, correspondentes a diversos fondos e coleccións, que se refiren a este concello coruñés. Preitos, expedientes, pergamiños,&nbsp; libros de rexistro, fotografías... de fondos como os da Real Audiencia de Galicia, Real Intendencia, Delegación do Colexio de Arquitectos de Galicia ou a Xefatura Provincial de Estradas da Coruña. Entre todos eles, eliximos esta sinxela postal, publicada na década dos anos de 1910, que ofrece unha imaxe con lavandeiras e neno debaixo da Ponte Lago.</p> <p>Esta postal ten a signatura 1104 da Colección de postais. Pode accederse a ela a través do seu <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1786533" target="_blank" title="Ponte Lago">rexistro descritivo</a>&nbsp;na base de datos.</p> Wed, 28 Oct 2020 07:50:43 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0141.html 2020-10-28T07:50:43Z Mestra http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0140.html <p>&nbsp;Mestra</p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><em><span lang="GL">Se a vida dos mestres nas escolas rurais foi moi dura ata moi avanzado o século XX, polas deficientes infraestruturas coas que contaban (incluídas as súas vivendas) e os miserentos soldos que cobraban, a das mestras érao aínda un grao máis. Moitas delas tiveron que loitar coa incomprensión e co machismo dun entorno social non especialmente sensible co seu traballo e coas dificultades ás que se tiñan que enfrontar. O acoso e os &ldquo;escraches&rdquo; a mulleres que en ocasións vivían soas non debían ser infrecuentes.</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Atopamos un exemplo nun expediente informativo do Goberno Civil da Coruña de xuño de 1936. Non sabemos quen levaba a razón, pero non parece que as formas empregadas utilizadas contra a mestra fosen as máis apropiadas. María García Juncosa, mestra da Escola Nacional de Présaras (Vilasantar, A Coruña) denunciou que:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&nbsp;&ldquo;en la madrugada del día 25 [de xuño] varios vecinos de ésta primeramente con una cencerrada molestaron a la que suscribe, y después intentaron romper la puerta de entrada a la casa-escuela, para entrar a agradir a la que suscribe y una hija suya que vive en su compañía...&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Xa anteriormente, o gobernador civil dirixírase ao alcalde de Vilasantar para dicirlle que:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&ldquo;Tiene conocimiento este Gobierno de que a la Maestra de Vilasantar se la hace objeto de molestias, vejaciones e intranquilidades ante la Casa-Escuela, con insultos y frases soeces, y cencerradas y escándalos entre 9 y 10 de la noche; y es preciso que esa Alcaldía procure evitar tales hechos y abusos...&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Mais o alcalde respondeu enviándolles varias instancias de queixa de veciños contra a mestra dirixidas ao director xeral de Primeiro Ensino, &nbsp;que &ldquo;así bien hicieron constar la propuesta más enérgica contra la actuación y forma de proceder de la Maestra Nacional...&rdquo; e que a el lle constaba &ldquo;de ciencia cierta que los hechos que en tales escritos se mencionan son verdad, y los ejecuta con las niñas y demás vecinos, pudiendo si no se evita la manera de complacer a estos vecinos (?) causar una alteración de orden público, por estar excitados los ánimos.&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Non constan no expediente as instancias dos veciños. A petición do alcalde, a Garda Civil tomou declaración e denunciou a varios veciños solteiros do concello, que negaron os feitos.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">No expediente da mestra que se atopa no fondo da Delegación Provincial de Educación, consta que foi depurada, xunto con outros moitos mestres, en 1936, reposta no seu cargo en maio de 1937 e trasladada daquela, coa súa oposición, para a escola de Grixoa, concello de Enfesta (absorbido polo de Santiago de Compostela en 1962). Anos despois, en 1941, foi novamente denunciada &ldquo;... [por] faltas de orden profesional... y manifestaciones como ésta: que lo mismo ella que toda su familia no comulgaron nunca con la religión católica.&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Xubilada ao cumprir os 70 anos en 1943, clasificouse co haber pasivo do 40% do derradeiro soldo percibido (5.000 pesetas). Consta no seu expediente que desde&nbsp; 1911 prestou servizo nas escolas de Laxe, Sumio (Carral), Cores (Ponteceso), provincia da Coruña; Valdescapa (Villarazo), provincia de León; Celeiro (Viveiro), en Lugo; Padroso (crecente), en Pontevedra, e, finalmente, &nbsp;as mencionadas de Vilasantar e Enfesta.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">O expediente do Goberno Civil ten a signatura 32392-58-1. O expediente persoal que figura no fondo da Delegación Provincial de Educación, 115394-7.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL"><o:p></o:p></span></p> Mon, 26 Oct 2020 13:08:21 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0140.html 2020-10-26T13:08:21Z Roubo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0139.html <p>&nbsp;<em>&nbsp;Dous breves documentos, os únicos que constan no proceso, e unhas notas permítennos coñecer detalles do paso do exército francés por Vimianzo (A Coruña)durante a Guerra da Independencia.</em></p> <p>Na causa que se iniciou na xurisdición de Vimianzo, acusábase a Juan&nbsp; Carril, encarcerado e fugado posteriormente da cadea, do roubo de oitos vacas e dous xatos entre os anos 1804 e 1805. Pero o xuíz non debeu de ser moi dilixente e iso ocasionou a queixa á Audiencia do Procurador Xeral da xurisdición. Cando en novembro de 1809 un novo xuíz se incorporou á xurisdición e quixo proseguila, non a atopou, ao parecer polos destrozos que os franceses ocasionaran no xulgado e no seu arquivo:</p> <p>&quot;Certifico haver echo registrar en todo su oficio al presente escribano para que le presentase la causa de Juan Carril, procesado por robos, y no la halló. Es un echo que los franceses entraron en su casa en enero de este años, de la que hicieron quartel, y dicho escribano y su familia huió al desierto, y ellos, dueños de toda ella, tiraron, rompieron y rovaron. Posteriormente, e abril de este mismo año, una partida de sietecientos enemigos hizo noche en esta de Vimianzo y entraron en el archivo, rompeiro arcas, papeles y otros destrozos... , y así no sól falta aquélla sino otros más papeles...&quot;</p> Fri, 23 Oct 2020 07:40:40 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0139.html 2020-10-23T07:40:40Z Merceiro http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0138.html <p>&nbsp;</p> <p><em><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">O 8 de maio de 1776, Francisco Mangudo Yáñez, comerciante de Medina de Rioseco, presentouse na feira de Escairón (O Saviñao, Lugo) e pediu o secuestro de todos o xéneros que tiña no seu posto José Rubinos, mercader de Monforte, por unha débeda de máis de seis mil reás que tiña con el.</span></em></p> <p><em><span style="color: rgb(5, 5, 5); font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">O preito sobre esta e outras débedas de Rubinos que se iniciou daquela remataría dous anos despois, pero a execución demoraríase ata o ano 1791.</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: inherit; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">Días despois, Rubinos declarouse en quebra, ao se presentar diante do corrixidor de Monforte para confesar todas as súas débedas, bens e acredores. Iniciouse así un &ldquo;xuízo universal de acredores&rdquo;, que remataría dous anos despois.</span></p> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">Parece que Rubinos tiña tenda en Monforte, pero sobre todo dedicábase a percorrer as feiras desa comarca e das veciñas do Saviñao, A Pobra de Brollón, O Incio, Quiroga..., incluso O Bolo... e vender por menor xéneros téxtiles, sobre todo, pero tamén certos alimentos e outros produtos especiais: chocolate, azucre, canela, sal, xabón, &ldquo;truchuela&rdquo; (é dicir, bacallau), coiro de Ourense... E semella que tamén prestaba cartos.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">Rubinos transportaba todos estes xéneros en dous &ldquo;machos&rdquo; que declara posuír entre os seus bens.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">Nunha civilización como a actual, onde todo se vende manufacturado, chama a atención a omnipresencia do granel: as teas véndense por varas e a maior parte dos outros produtos por libras, onzas ou ducias. Na feira de Escairón vendía sobre todo teas (ou quizais era o único que lle interesaba ao acredor):</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;1&ordf;. Sempiternas de colores en retazos, sesenta y dos baras y media.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;2&ordf;. Chalón blanco y azul, en dos retazos, diez y siete baras y siete ochavas.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;3&ordf;. Escarlatín, catorce baras y tres quartas.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;4&ordf;. Felpa blanca de lana, una bara.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;5&ordf;. Belillo blanco, bara y media.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;6&ordf;. Pontivi, catorce baras y dos tercias.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;7&ordf;. True, dos baras y media quarta.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;8&ordf;. Yndiana o lienzo pintado, treinta y seis baras y una sesma...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;14&ordf;. Monforte negro y verde, quince varas y media...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;18&ordf;. Baetas remitidas de Palencia, en reatales y algunos rotos, veinte y una varas y quarta...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;35. Abuxetas de Orense, quatro gruesas.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;36. Bolsas de cuero de Orense, dos docenas.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;37. Cintas de lana de Rioseco, una pieza y tres quartos de otra.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;38. Botones grandes de casaca, lisos y de cascarilla, honze docenas...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;40. Botones dorados y blancos lisos de chupa, veinte docenas...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;51. Redecillas de blonda, tres.</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;52. Cordones de seda largos, diez...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;60. Papel blanco, dos manos...</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">No expediente xudicial (unha executoria), moi extenso, figuran dous libros encadernados en coiro onde José Rubinos anotaba as contas coas persoas compradoras dos diversos lugares que visitaba:</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&quot;Libro cobrador de lo adeudado y prestado en las ferias de Yncio, Quiroga, Escairón, Chantada. Ban para este año de 1774</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">Consta tamén entre os documentos a relación de acredores, subministradores dos xéneros que o monfortino vendía, a maior parte comerciantes de fóra de Galicia (de Medina de Rioseco, de Asturias, da Rioxa...), pero tamén &ldquo;al Rey&rdquo; ou a comerciantes galegos, próximos ou máis lonxanos:</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;Memorial que hago yo, Joseph Rubinos, de todas las partidas de dinero y otras especies que estoy deviendo...:</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;Primeramente, al Rey, del papel sellado que está a mi cargo...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A don Agustín Yglesias, administrador de las casas diezmeras...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;Capital de mi muger...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A doña Juliana Díaz Feijoo, vecina de la ciudad de Lugo...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A don Gregorio Vilaamil, asturiano...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A don Gabriel Canillas, de la ciudad de Río Seco...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A don Lorenzo Vidal, de la ciudad de Río Seco...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A don Santiago Díaz Tavanera, vecino de la ciudad de Santiago...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A don Francisco Mangudo, de la ciudad de Río Seco...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A don Joseph Rubio, de la ciudad de Río Seco...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A Joseph Cubelo, de Maceda...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A don Francisco Antonio Fernández, riojano residente en Lugo...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A Turibio, criado maragato...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A dona Rosa Armesto...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A don Joseph Franxo, presuntero...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;Al padre maiordomo de San Vicente [do Pino]</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;A don Manuel Gando, de esta villa...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">&ldquo;Al padre prior actual del priorato de San Fis de cangas...&rdquo;</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">Compensaba en parte as grosas sumas que lle debía a estes con 198 partidas ao seu favor doutras tantas persoas, moitas das cales figuran recollidas nos libros de contas que mencionamos.</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit;">Este documento ten a signatura 8502-28 do fondo documental da Real Audiencia de Galicia.</div> </div> Thu, 15 Oct 2020 07:00:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0138.html 2020-10-15T07:00:36Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0064.html <div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_5f80552f565642630803556"> <p><strong>CONDICIÓNS DOS SERVIZOS DO AHPOu </strong></p> <p>Debido ás actuais circunstancias sanitarias e para garantir a saúde das persoas lembramos as condicións de servizo do AHPOu:</p> <p>- Os servizos prestaranse de maneira presencial ou por vía telemática, previa solicitude telefónica (988788228) ou por correo electrónico (arq.prov.ourense@xunta.gal.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>- Dadas as limitacións de aforo que establecen as mencionadas medidas para a CONSULTA PRESENCIAL é precisa CITA PREVIA solicitada polas vías arriba indicadas.</p> <p>- Poderanse consultar un máximo de 10 unidades por día</p> <p>- Os usuarios deberán:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Portar documento que acredite a súa identidade<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Traer máscara propia<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Facer hixiene de mans (o Arquivo conta con desinfectantes ao efecto) <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Manter a distancia de seguridade <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Vir provistas do material necesario para a toma de datos (lapis, papel &hellip;)</p> </div> </div> Fri, 09 Oct 2020 12:33:31 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0064.html 2020-10-09T12:33:31Z Aviso sobre a apertura ao público no AHP de Pontevedra http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0058.html Wed, 30 Sep 2020 13:13:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0058.html 2020-09-30T13:13:16Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0063.html <p><font face="Arial, sans-serif"><b>SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES DO AHPOU</b></font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">O 3 de agosto de 2020 inícianse as labores de traslado dos fondos do Arquivo Histórico Provincial de Ourense á nova sede de San Francisco.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Mentres dure o traslado queda en suspenso a actividade do Arquivo ao non poder garantirse o acceso e consulta dos documentos en condicións de normalidade, debido á propia dinámica da operación de traslado.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Será comunicado o reinicio da actividade no momento no que se remate o traslado.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Desculpen as molestias.</font></p> Fri, 31 Jul 2020 11:45:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0063.html 2020-07-31T11:45:15Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0062.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> CONDICIÓNS DO SERVIZO AOS USUARIOS DO AHPOu</strong><br /> <br /> - Os servizos prestaranse de maneira presencial ou por vía telemática, previa solicitude telefónica (988788228) ou por correo electrónico (arq.prov.ourense@xunta.gal) <br /> <br /> - O aforo do Arquivo é limitado polo que para a CONSULTA PRESENCIAL é preciso CITA PREVIA solicitada polas vías arriba indicadas. <br /> <br /> - Obrigas dos usuarios <br /> <br /> - Portar documento de identidade (DNI ou pasaporte) <br /> - Máscara e luvas propios <br /> - Hixiene de mans (o Arquivo conta con desinfectantes ao efecto) <br /> - Manter a distancia de seguridade <br /> - Consulta dun máximo de 10 unidades <br /> <br /> Disculpen as molestias </p></span></div> Tue, 21 Jul 2020 11:59:11 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0062.html 2020-07-21T11:59:11Z Consulta presencial con cita previa http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0134.html <p>&nbsp;<b><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">CONSULTA PRESENCIAL</span></b></p> <p class="MsoNormal"><i><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">CITA PREVIA (AFORO LIMITADO)<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">E-mail: </span><span lang="GL"><a href="mailto:arq.reino.galicia@xunta.gal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%">arq.reino.galicia@xunta.gal</span></a></span><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">Teléfono : 881 960 360<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><i><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">CONDICIÓNS<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">--Os usuarios deben vir provistos de <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Documento de identidade : DNI ou pasaporte<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Máscara e luvas propios<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">--Hixiene de pés e mans<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">--Manter a distancia de seguridades</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:GL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">--Consulta dun máximo de 10 unidades</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><i><span lang="GL" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%">Nota:</span></i></b><i><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"> O horario de atención o público segue a ser de 8.30 a 20.30 de luns a venres ata o 15 de xuño; a partir desa data será de 8.30 a 19.30.<o:p></o:p></span></i></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><i><span lang="GL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">Non obstante, entre 14.30 e 15.30 pecharase a sala de consulta para a desinfección da mesma mentres continúen as medidas de restrición.<o:p></o:p></span></i></p> Fri, 29 May 2020 06:58:31 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0134.html 2020-05-29T06:58:31Z Galicia e os seus ríos: a xente e a paisaxe. Exposición virtual http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0137.html <div> <p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;#acultura segue</span></p> <p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">#IAW2020</span><span style="font-family: sans-serif;">&nbsp;</span></p> </div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Esta <a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/mostra_semana_arquivos_2020_completa.pdf" target="_blank" title="Galicia e os seus ríos">exposición</a>&nbsp;sobre os ríos de Galicia pretende subliñar a importancia dos ríos na conformación da paisaxe de Galicia, no seu poboamento, nas actividades económicas tradicionais e actuais e ata no lecer das xentes que viven ao seu carón.&nbsp;</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">Céntrase menos nos documentos textuais para poder amosar as imaxes doutros máis gráficos que forman parte das coleccións do Arquivo do Reino de Galicia.&nbsp;</span></div> Sat, 13 Jun 2020 09:03:45 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0137.html 2020-06-13T09:03:45Z Publicación da listaxe definitiva de solicitudes das bolsas de formación en materia de arquivos correspondentes ao programa 2020 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0179.html Wed, 17 Jun 2020 07:59:51 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0179.html 2020-06-17T07:59:51Z Os ríos dos Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0136.html <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/aculturasegue?__eep__=6&amp;source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBM-st27G42fc9ihFalVK_S8UMyTZH_8-pOG6lVopZ53SJNhKtUfK3BrI6ElVJkFgWJZm1wdfHg2-EjqjnG3ThtrZ3tA938zYqsrgH6AD9LJSNGnpalPor-o27SFUhAx-hwhFVgdKNzVCGMxn1PXA4AHWoBarR8fSnH_mdsQGLWcET6eE0VfaoVdpf15_Dtwglw5SQ6Z1S8gZ09uYTBHobqvoW4rOOBqd-HdBg0DOjjG2T0adlUbH9L1xMavsNc4h-P-gT1fxWPMjzpSnkxqYB3qPDKLeJEJJIpG48yGa2jWh5tvFPq-RR8sVMJdwo7lk4&amp;__tn__=%2ANK-R-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;"><span class="_5afx" style="direction: ltr; unicode-bidi: isolate; font-family: inherit;"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz" style="unicode-bidi: isolate; color: rgb(54, 88, 153); font-family: inherit;">#</span><span class="_58cm" style="font-family: inherit;">aculturasegue</span></span></a><br /> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/iaw2020?__eep__=6&amp;source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBM-st27G42fc9ihFalVK_S8UMyTZH_8-pOG6lVopZ53SJNhKtUfK3BrI6ElVJkFgWJZm1wdfHg2-EjqjnG3ThtrZ3tA938zYqsrgH6AD9LJSNGnpalPor-o27SFUhAx-hwhFVgdKNzVCGMxn1PXA4AHWoBarR8fSnH_mdsQGLWcET6eE0VfaoVdpf15_Dtwglw5SQ6Z1S8gZ09uYTBHobqvoW4rOOBqd-HdBg0DOjjG2T0adlUbH9L1xMavsNc4h-P-gT1fxWPMjzpSnkxqYB3qPDKLeJEJJIpG48yGa2jWh5tvFPq-RR8sVMJdwo7lk4&amp;__tn__=%2ANK-R-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;"><span class="_5afx" style="direction: ltr; unicode-bidi: isolate; font-family: inherit;"><span aria-label="hashtag" class="_58cl _5afz" style="unicode-bidi: isolate; color: rgb(54, 88, 153); font-family: inherit;">#</span><span class="_58cm" style="font-family: inherit;">IAW2020</span></span></a></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">Devala xa o Día Internacional dos Arquivos coma o caudal dos ríos no verán. Pero non, que aínda estamos na primavera:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&quot;Ameteron os ríos, ameteron as fontes e os fontegallos das fontes...&quot; cantaba o Novoneyra. Quédannos aínda moitos días dos Arquivos.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Vai aquí a primeira <a href="https://www.facebook.com/watch/?v=259319698494579" target="_blank" title="Os rí&shy;os de Galicia">contribución</a> prometida para a festa dos arquivos. Unha visión do Miño e do Sil a través de documentos gráficos do Arquivo.&nbsp;</p> </div> Wed, 10 Jun 2020 06:45:31 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0136.html 2020-06-10T06:45:31Z Semana Internacional dos Arquivos. Galicia e os seus ríos: a xente e a paisaxe http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0135.html <p>&nbsp;</p> <p>O lema da Semana Internacional dos Arquivos 2020 é: <span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&quot;Empoderar sociedades do coñecemento&quot;.</span></p> <p><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Ese empoderamento pasa por explicar mellor a toda a sociedade que son e que papel cumpren os arquivos nun mundo en constante cambio (&nbsp;</span><a href="https://www.ica.org/es/tema-de-la-semana-internacional-de-los-archivos?fbclid=IwAR0sO67jq6RUZWsROk83ICDHq6nfJwxeN6E5NGSzCFMCDVfOoYZ4Fl8CwLw" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ica.org%2Fes%2Ftema-de-la-semana-internacional-de-los-archivos%3Ffbclid%3DIwAR0sO67jq6RUZWsROk83ICDHq6nfJwxeN6E5NGSzCFMCDVfOoYZ4Fl8CwLw&amp;h=AT1r8mjIl-1bAggHPiYo1eYOpymyCR85Wi2fIpJDvkJtio_t30njQDMLWU7SKGsNTA-GagibzyVgoJxmhviaRxWX-P7_lKVMNlvixncbnwLGj72ee9IoAwkeDNf5_e9JgnNTYsv6vOk6kfBJT2Tv4mvXU3CHboA4IDqp6lBQ7Looyvt_9QaaY4BW6j5LQUre6LEraXIXGpMHPJpEZJQvpCvgVJjZaH1k7nVLr3WhBXn7FZ2193lauDI3Yc1sUbu74fxIz8BSICxdFMBbnV737IDyye90Giuo9iCRCyYo02rxBz2fHqRmEKl_OF4_r9LXI5VzuLcQpJaK8R7llwBgTAA4cm07ckObdFXVp0ESj2mGkm3eVZW-wxj2xp5fcdvjKsy4-iNgHlw7m08ctQeed6HonpgHpgyAs4WdZYt4cV_gz_J8mnjz0V_Pe2OqjauXhZlLkaKSXpx_gUSpJEZ02wRzfGeXRCqyPl5YNZT8dH_j5UzeSx5xeXD0cxqp8sI7vz64dPMRcf9VT9iFUHOKWRiGQZiBbGlzZy_bWLyaMstaa_77lQ7BC2o_5qsJHb1fDkjd5kklkZ9FG6IU1-sauEapcDWMiAjBdRxxXd6eUDtKNDKFqRGtCmCIfJIvZgmxAJPutkt4" style="font-family: inherit; font-size: 14px; color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none;">https://www.ica.org/&hellip;/tema-de-la-semana-internacional-de-lo&hellip;</a><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;). É dicir, como combinar a permanencia da memoria da sociedade co reto e a oportunidade do cambio tecnolóxico.</span></p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;">O Arquivo sumarase a esa celebración con dúas actividades en liña que presentaremos ao longo da semana e que se desenvolverán arredor do tema dos ríos, metáfora daquilo que permanece pero que ao mesmo tempo cambia constantemente.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;">Será unha exposición virtual que leva o título de: &quot;Galicia e os seus ríos: a xente e a paisaxe&quot;, e un vídeo centrado nos dous ríos que articulan o territorio de boa parte da Galicia interior: o Miño e o Sil.</p> Mon, 08 Jun 2020 12:03:12 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0135.html 2020-06-08T12:03:12Z "Arquivo de Galicia. Memoria dunha década", exposición virtual polo Día Internacional dos Arquivos 2020 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0178.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>GL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Táboa normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif">O Arquivo de Galicia (Santiago de Compostela) foi creado por <span style="color:#222222;background:white"><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;float:none; word-spacing:0px">Decreto 207/2010, do 19 de decembro.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif">Dadas as especiais circunstancias deste ano 2020, adiantámonos a esta data para celebrar coa cidadanía unha década de existencia con esta mostra na que amosamos as avances destes dez anos de existencia.</span></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 08 Jun 2020 09:12:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0178.html 2020-06-08T09:12:52Z Día Internacional dos Arquivos 2020 no Arquivo de Galicia. CONCURSO http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0177.html <p><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"><b>Contido: </b><span style="font-weight: normal">A extensión máxima do texto será de </span><span style="font-weight: normal">280 caracteres e poderá acompañarse de imaxes.</span></font></font></p> <p lang="zxx" align="justify"><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"><b>Premio</b></font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">:&nbsp;</font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">A todas as persoas participantes se lles enviará un número que entrará no sorteo</font></font><font color="#000000"><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">.</font></font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"> </font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">Aquelas </font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"><b>tres</b></font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"> ás que lle correspondan os números extraído</font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">s</font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"> poderán elixir entre as dez reproducións que figuran nesta imaxe</font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">, </font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">empezando polo número máis baixo</font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">. O</font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"> sorteo realizar</font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">ase</font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"> no Arquivo o día 15 de xuño </font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">pola mañá</font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">.</font></font></p> <p lang="zxx" align="justify"><b><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">E</font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4">dición:</font></font></b><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Con todas as opinións enviadas </span></span></span></font></font><font face="Avenir Book"><font style="font-size: 14pt" size="4"><span lang="zxx"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">elaboraremos un documento colaborativo que poderá consultarse na nosa páxina web. </span></span></span></font></font></p> Mon, 08 Jun 2020 07:48:45 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0177.html 2020-06-08T07:48:45Z Atención con cita previa http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0132.html <p>&nbsp;O protocolo para reanudación da actividade nos centros culturalis xestiondos pola Xunta establece que, ademais de atender só de forma presencial nos supostos en que sexa absolutamente imprescindible, prestarase atención prioritaria ás peticións de información e copias de documentos que deban achegarse en procedementos xudiciais ou administrativos.</p> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">En todo caso, a atención presencial limitarase a 10 documentos ou unidades de instalación física por xornada de traballo.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">O protocolo sinala ademais, entre outras cousas, que durante esta primeira fase:</p> <ul> <li>Non se prestarán servizos de consulta de materiais especiais (mapas e planos, fotografías, pergamiños...)</li> <li>Todas as actividades que organice o centro serán dixitais.</li> <li>Non haberá material de difusión ao alcance das persoas visitantes.</li> <li>Toda a documentación ou materiais aos que accedan as persoas usuarias de forma presencial deberán quedar en corentena de 10 días como mínimo antes de ser empregados de novo.</li> </ul> <p>Consulta/cita previa:</p> <p>Correo electrónico:arq.reino.galicia@xunta.gal</p> <p>Teléfono: 881 960 360</p> Sun, 17 May 2020 16:56:44 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0132.html 2020-05-17T16:56:44Z Servizo e medidas preventivas fronte ao COVID-19 no Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0175.html <p>Outras medidas adoptadas no protocolo son:</p> <p><br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non se prestarán servizos de consulta de materiais especiais (mapas e planos, fotografías, pergamiños...)<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Todas as actividades que organice o centro serán dixitais.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non haberá material de difusión ao alcance das persoas visitantes.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Toda a documentación ou materiais aos que accedan as persoas usuarias de forma presencial deberán quedar en corentena de 10 días como mínimo antes de ser empregados de novo.</p> <p>Cita previa:</p> <p>arquivogalicia.cultura@xunta.gal<br /> Tfno. 881 999 661</p> Mon, 18 May 2020 11:06:00 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0175.html 2020-05-18T11:06:00Z Alén http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0133.html <p>&nbsp;O Día das Letras Galegas é ocasión propicia para publicar estas cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Palmás,&nbsp;<span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">xornalista galego-arxentino do que conservamos o seu fondo documental (</span><a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=133422&amp;fbclid=IwAR3iwG5QIS-aAeC92wWpAI4JTqocC6tP-XCFgAEMekGoc7p3jlUW1btG6Xo" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D133422%26fbclid%3DIwAR3iwG5QIS-aAeC92wWpAI4JTqocC6tP-XCFgAEMekGoc7p3jlUW1btG6Xo&amp;h=AT2HCPAyKBTqPICmOTkRKuzPRSNZ8UAGEm7FvXg0SZFlxT8CeKn_aydLm686Kmf38OhoUKaI4manT2UVUgxVILefk7Kjag-JkgBTdeMaoP92UorOKoVTPhXmU8GnmUdefzuagUnMBWTcJWCl7UEr_4BXH3RLuPElbXrb-rNwPC8LWiNIhoQSeVphZ3xYZPB6N4WmucLp2m82Nqb5qC5UodijKwDBvPV3GDJQZWlhCkJ2DbgJ3ooa6n1GTgVKetvG36dSp-aURIGxYhCx9LxZJTj21owfGGptY4ayOxNBpNqsj9tYV4KdRERH6iu_NrycJ-dzQWXopBNeLwz4V3DoyYWMGgympjiUf7xv1ZpUpqfSJtYA38FBIMk5lkfWycWOrptNi13xhxu8YIIrEDl6h3hMYpfG1l5byH0RyQlG-VXMwMi2GKr0uLpnTuQh9pCZLLAWkE7dXgXDfU_HTyj_KvorYqyruG_m_bpi_A5zEWmScLTEU7JE5hxu40Gd5tlAFMED281Xrx_uXr_asi8HYLKT8yfJlZgbnF7XMPYhYN4Ymvl-IXwDTlf42Xt-w-AQUmEvBNdlcT1y4mBimSobln7NIMbqUHHofj4UlQ11gR8_zCbFxHWZ0hwUIy91zUTJZZE3WyBV" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">).</span></p> <p><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Entre a correspondencia de Palmás, que daquela residía en Buenos Aires, seleccionamos algunhas cartas que lle escribiu aquel desde Santiago a comezos da década de 1960. Nelas, Piñeiro comenta e alenta algunhas iniciativas de Palmás, como a creación da revista &quot;Alén Mar&quot; (&nbsp;</span><a href="http://consellodacultura.gal/fondos_documentais/hemeroteca/cabeceira/index.php?p=1667&amp;id=406&amp;fbclid=IwAR2W5auyQaYViFNA3xtsLNN20l_adqHYWYcPbrtGy6-yBPGuLE5RtiBBkkQ" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconsellodacultura.gal%2Ffondos_documentais%2Fhemeroteca%2Fcabeceira%2Findex.php%3Fp%3D1667%26id%3D406%26fbclid%3DIwAR2W5auyQaYViFNA3xtsLNN20l_adqHYWYcPbrtGy6-yBPGuLE5RtiBBkkQ&amp;h=AT11cw9ha99qVKpmL-Me2AVnoAe8G1awoqo-F54UoJ8cze5_zyQwAtyHK8Xiuhxr15m-TzW5-PpsZ9iJ67eCQWMLdRaYqnWjwwyFcdnxe--mQosgirLx3W08mVUT4dE2xkrycftVVnn5XgeihySsvBy-H8svc2jTZUr-UAO8Nh4iFlwj5k9XxoVo-pOCowQCSsrCuiBRmID0SjWUWB9wEVBQIH2OpxjZ9daMYFP3xq8MMI-HFlkqi55TKdxRkZuTkxNThwZa_55yoAv6ZOfC18zGCwQSO-0nu-r8YcJ9NE59bI4M20iU2S_BVPH7VcDm7rYOj9fM0qxXO8xm_RM5lWw_YuXDe7aBclUBQ9mJNXKyaYO_GADKF7UlAsGMGjnmhX-b9VyvwAaSp0UkcbB2QRWt82fWPpXljUfcQwQE54IQvsBvr1kh_P13560h_SeSLl8Z2li3X3smawKIilTD_6U9BbgkYOeDQoFDb9725cSolZcMK9wJ2A61-csHEf-pCMzgnXbql2XDBI1bKeQcPYH5S6KkuFdLIfxp-EGx2LFKkSHaMtTBwC0u6zMbVyln9Gs945Z-2oJOtCY_C7SrucfKYIyKOOhMUS-bzMzLtISBDEXKYDNHl3suIRK4aAjpYAz_gHdo" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">http://consellodacultura.gal/&hellip;/hemerot&hellip;/cabeceira/index.php&hellip;</a><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">) e dalle noticias sobre cuestións da actualidade cultural galega do momento.</span></p> Mon, 18 May 2020 10:40:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0133.html 2020-05-18T10:40:52Z Sobre a apertura do Arquivo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0131.html <p>&nbsp;<span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe WP&quot;, &quot;Segoe UI WPC&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;">De conformidade co establecido na Orde SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen as condicións de apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura dos arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado, a partir do día 4 de maio de 2020 e ata nova orde, este arquivo prestará os seus servizos, con carácter xeral, de forma telemática. Para estes efectos, e sen prexuízo das solicitudes que poidan remitirse a través do rexistro electrónico, poderán&nbsp; contactar con este centro a través do correo electrónico: <strong>arq.reino.galicia@xunta. ga</strong>l, ou ben no teléfono de atención ao público: <strong>881 960 360</strong>.</span><br style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe WP&quot;, &quot;Segoe UI WPC&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;" /> <br style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe WP&quot;, &quot;Segoe UI WPC&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;" /> <span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe WP&quot;, &quot;Segoe UI WPC&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;">Excepcionalmente, e só para os casos nos que sexa absolutamente imprescindible, as solicitudes que deban atenderse de forma presencial requirirán da concertación dunha cita previa.</span></p> Thu, 07 May 2020 08:04:11 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0131.html 2020-05-07T08:04:11Z BOLSAS DE FORMACIÓN EN ARQUIVOS. REANUDACIÓN DO PROCEDEMENTO http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0174.html <p style="box-sizing: border-box; margin: 6px 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">Faise pública a resolución asinada polo conselleiro de Cultura e Turismo para a continuación da tramitación da convocatoria das bolsas de arquivos (Procedemento CT 110A).</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 6px 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">O Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, interrompera os prazos para a tramitación da Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao Programa 2020 (código de procedemento CT110A).</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 6px 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">Esta nova Resolución establece &quot;Continuar coa tramitación da Orde 7 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao Programa 2020 (código de procedemento CT110A), levantando a suspensión do procedemento e reabrindo o prazo de presentación de solicitudes durante catro (4) días naturais&quot;.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 6px 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">Os novos prazos de presentación de solicitudes están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia:&nbsp;<a href="https://sede.xunta.gal/portada" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(59, 122, 149);">sede electrónica</a></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 6px 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">Para o texto completo da Resolución, ver anexo.</p> Thu, 07 May 2020 08:35:10 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0174.html 2020-05-07T08:35:10Z Aviso sobre a apertura ao público do Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0173.html <p>Para estes efectos, e sen prexuízo das solicitudes que poidan remitirse a través do rexistro electrónico, poderán&nbsp; contactar con este centro a través do correo electrónico <strong>arquivogalicia.cultura@xunta.gal</strong> ou ben no teléfono de atención ao público <strong>881 999 661</strong>.<br /> Excepcionalmente, e só para os casos nos que sexa absolutamente imprescindible, as solicitudes que deban atenderse de forma presencial requirirán da concertación dunha cita previa.<br /> A dirección do Arquivo de Galicia</p> Tue, 05 May 2020 08:59:14 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0173.html 2020-05-05T08:59:14Z Día Internacional do Libro 2020 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0172.html <p>Os museos e arquivos xestionados pola Xunta de Galicia súmanse á programación online con motivo do Día do Libro o vindeiro xoves 23 de abril. O obxectivo é fomentar a lectura entre a sociedade e seguir dando ao libro todo o protagonismo que merece, con especial énfase neste contexto de confinamento. Baixo esta premisa, museos e arquivos fan visible o seu patrimonio bibliográfico e desenvolverán unha intensa actividade en redes sociais.</p> <p>Así, o Arquivo do Reino de Galicia difundirá o propio 23 de abril o material sobre saúde e medicina que se conserva no fondo antigo da biblioteca auxiliar. Trátase de catro exemplares de Santa Catalina de Montefaro e un máis que pertence ao fondo antigo do Arquivo.</p> <p>O Arquivo Histórico Provincial de Ourense divulgará a través das redes sociais o manual clásico da Paleografía hispana Escuela paleographica o de leer letras antiguas desde la entrada de los godos en España hasta nuestros tiempos, que se conserva na súa biblioteca e foi publicado en 1780 polo padre Andrés Merino. Está considerado como un dos mellores manuais de Paleografía que se publicaron en España durante o século XVIII e marcou un fito na súa época pola calidade de edición e a claridade das súas láminas.</p> Wed, 22 Apr 2020 09:12:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0172.html 2020-04-22T09:12:23Z Teletraballo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0130.html <p>&nbsp;#aculturasegue</p> <p><span style="font-family: Calibri, sans-serif; text-align: justify;">O pasado 13 de marzo ordenouse o peche da atención ao público do Arquivo do Reino de Galicia e posteriormente o seu persoal foi enviado aos seus domicilios para o confinamento de acordo coa Resolución de 12 de marzo de 2020 da Secretaría xeral técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia de 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus Covid-19 e instrucións posteriores.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">Este necesario confinamento supuxo non poder realizar unha parte importante do servizo que presta, como é a atención presencial aos usuarios que acoden ao centro, pero non que cesase a actividade do seu persoal. Este <a href="https://www.facebook.com/arquivodoreinodegalicia/videos/590127874927617/" target="_blank" title="Vídeo sobre o teletraballo no Arquivo do Reino de Galicia con motivo do confinamento pola COVID-19">vídeo</a> amósao.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">Neste momento grazas ao soporte electrónico, fundamental e imprescindible para poder continuar coas nosas tarefas dentro do posible, seguimos a facer&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">- Difusión nas redes sociais: para que todo o mundo que o desexe poda seguir coñecendo os nosos fondos documentais; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">- Actualizar&nbsp;o&nbsp;noso catálogo na Rede; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">- Mellorar as bases de datos, especialmente as da Real Audiencia de Galicia, un dos fondos máis importante e tamén dos máis consultado do Arquivo; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">- ​Identificar e valorar os documentos mediante Estudos de Serie documental; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">- Optimizar &nbsp;imaxes e incorporalas a Galiciana. Arquivo Dixital de Galicial; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">- Actualizar&nbsp;novas na nosa Web; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">-&nbsp;​Atender os usuarios&nbsp;por medio do correo electrónico e consultas na web do Arquivo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">- Continuando co pagamento &nbsp;aos nosos proveedores e prestadores de servizos.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:12.0pt;tab-stops:0cm 16.2pt"><span lang="GL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Calibri">E seguimos a traballar coa mesma ilusión de sempre e esperando que está situación provisional sexa o máis breve posible.<o:p></o:p></span></p> Mon, 13 Apr 2020 09:56:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0130.html 2020-04-13T09:56:16Z Andrade http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0129.html <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;">Conmemoramos este Días das Artes con documentos do Arquivo. Nel custódiase un documento orixinal do mestre de Cee, o que semella ser un primeiro deseño da compostelá casa da Parra. Dicimos primeiro porque nel faltan algúns dos elementos decorativos que identifican esa casa hoxe (e a el mesmo), coma os fermosos acios que enmarcan as portas do lado dereito.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;">A sinatura de Andrade vese claramente na parte inferior do plano, debaixo da ventá que queda no centro do debuxo.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;">O plano forma parte dun preito da Real Audiencia de Galicia sobre os bens do doutor Antonio González Somoza e a súa muller, María Zaldívar, e pode datarse no ano 1676 polos documentos que o acompañaban.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;">As fotografías que seguen a este plano amosan a obra máis emblemática de Andrade, a torre do Reloxo de Santiago. Foron tomadas a comezos do século XX e forman parte da Colección fotográfica. Unha delas integra ambas as dúas obras, a torre e a casa, xunto co pórtico da Quintana, nunha mesma perspectiva.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;">Outras referencias indirectas á obra de Andrade poden rastrexarse entre os fondos do Arquivo. Por exemplo, na fundación da capela da obra pía de Santo Antón (hoxe casa do Concello de Melide), cuxa portada atribúese a este arquitecto e que forma parte do fondo documental do Pazo de Bieite (<a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1084214&amp;fbclid=IwAR2go7bJnqmqGTWy8udNwX6xuS8pqeC64-CBJQqS3lIeO1oG5HypPG1_ASU" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D1084214%26fbclid%3DIwAR2go7bJnqmqGTWy8udNwX6xuS8pqeC64-CBJQqS3lIeO1oG5HypPG1_ASU&amp;h=AT30yZLLybOE-JmG8iLBOw0CuGgTZYdxTwZNVo_FlWZkgc_1I4oXMRsWTGOt0Ehuy3JmPj61tZfLlLwaxcvvUymP0LTr5QeHtoGH6jfwcfl_WLWAaxVAD1yOigmAyuJ1j35OovRAn_SHAuGxOTF11AxcyUMUnQsnxHf_JzrVeyv9lVdx_GVa_3CHyrEPJcOUSz4NSW6ISEEgjs3XLYLM0x-YBH7tc6-19IpX5VvNEaux2S8k2F3kfYmAOt5RUonugHCNdXNkZgpf6vwlZVo3EnA2E5nViUMnHC7vwth_bqsTD55-R8aCHGiU3RU0HljwllE713tl7fkTdDkD5uHS8wu-1zK5jZpxr4hRir1f3PDMJBK-dnims9rTm7qleLLqXcgWSpiHClLOAVTGUSUmECS20mj7BKqw2UDAc6V1cQnw1bCH4yyhhMCDwDJWrqoRslbpmlrDKLmo3TvWdVliF1JSBpCr6Sk5Z8uig8FmaVULLWcxBWDJnHXYaldKmegfWpFtVi-SrF0tbS9mCxpFoYz6hfrPvvNk1x9YcFCOImuvC1bdrqQyC16ppj6tYOfh8U2P7LHCJ1k1UR01R8ZfE8BJaJq2x_GXEmSWkDfK1jJ48wxO7odf6F4pYjIVF0AwUY_vh4I" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a>)</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;">&nbsp;</div> Wed, 01 Apr 2020 12:42:00 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0129.html 2020-04-01T12:42:00Z Peche do Arquivo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0128.html Fri, 13 Mar 2020 10:23:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0128.html 2020-03-13T10:23:26Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0060.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p> <br /> En aplicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, de data 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, <strong> queda suspendida a apertura ao público deste centro. </p></span></div> Fri, 13 Mar 2020 11:00:30 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0060.html 2020-03-13T11:00:30Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0057.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Nas tardes dos días <strong> 18 a 21 e 24 de febreiro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada os días anteriores ou antes das 13:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Mon, 17 Feb 2020 14:19:21 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0057.html 2020-02-17T14:19:21Z Suspendida a apertura ao público dos arquivos de titularidade e xestión autonómica http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0171.html Fri, 13 Mar 2020 10:02:47 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0171.html 2020-03-13T10:02:47Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0058.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> SUSPENSION DE SERVIZOS </strong><br /> <br /> O Arquivo Histórico Provincial de Ourense <strong> pecha temporalmente os seus servizos públicos presenciais </strong> a partir do <strong>13 de marzo </strong> ata novo aviso. <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Thu, 12 Mar 2020 20:10:51 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0058.html 2020-03-12T20:10:51Z Exposición virtual: "Meigas, feitizos das menciñeiras http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0127.html <p>&nbsp;&nbsp;O Arquivo do Reino de Galicia conmemora o Día da Muller de 2020 dando a coñecer un pequeno conxunto de procesos xudiciais por bruxería tramitados na Real Audiencia de Galicia, datados entre os séculos XVI e XIX.</p> Mon, 09 Mar 2020 09:37:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0127.html 2020-03-09T09:37:02Z Turismo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0126.html <p>&nbsp;</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;">A memoria, obra do marqués de Marianao, Salvador de Samià i de Torrents, propugnaba establecer un &ldquo;extenso circuito que comunique entre sí las grandes ciudades españolas que más atractivos ofrecen al turismo (...) ante la<span class="text_exposed_show" style="font-family: inherit; display: inline;">&nbsp;imposibilidad de garantizar el tránsito del automóvil por nuestra extensa red de carreteras&rdquo; (que, polo que se desprende do texto, estaban en estado lamentable). No mapa que inclúe, sinálase o itinerario dese extenso circuito, no que Galicia só figuraba como circuíto adxacente (en cor azul).</span> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">No informe que se pedía, o Ministerio solicitaba información sobre o nome das estradas da provincia que formasen parte do circuíto e datos sobre o custe e tempo necesarios para a súa reparación.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">A resposta do enxeñeiro sinalaba que &ldquo;ni el circuito general ni los adyacentes comprenden ninguna de las carreteras de esta provincia&rdquo; e propoñía modificar o circuíto galego: &ldquo;que por lo que de la región conocemos acaso procediera hacer un estudio comparativo desarrollándole por Vigo-Pontevedra-Santiago-Coruña-Ferrol-Oviedo, en vez de hacerlo directamente por Orense y Lugo como aparece en el plano&rdquo;.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Este expediente ten a signatura 63750-17 do fondo da Xefatura Provincial de Obras Públicas.</p> </div> Fri, 28 Feb 2020 09:13:07 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0126.html 2020-02-28T09:13:07Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0056.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> CONSULTA SÓ DE MAÑÁN E DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Os días <strong> 24, 27, 28, 30 e 31 de xaneiro </strong> o servizo de <strong>consulta en sala </strong> prestarase <strong> de 8:30 a 14:30 h </strong><br /> <br /> O <strong> día 29 </strong> atenderase tamén entre as 14:30 e as 20:30, con <strong> demanda previa </strong> realizada ata as 13:00 h dese día. <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Wed, 22 Jan 2020 14:14:50 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0056.html 2020-01-22T14:14:50Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0055.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> CONSULTA SÓLO DE MAÑÁN </strong><br /> <br /> Os días <strong> 17 y 20 de xaneiro </strong> o Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestará servizo de <strong>consulta en sala só de mañán. </strong><br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Thu, 16 Jan 2020 16:46:35 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0055.html 2020-01-16T16:46:35Z Curación http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0125.html <p>&nbsp;<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">A ferida era moi grave, pois afectara á parte superior e lateral do fémur, &ldquo;en su gran trocanter del mismo cuerpo del hueso... de modo que la desperdición de substancia fue tan considerable que en el hueco que dejó ésta se podía acomodar un huevo de galina... La fractura era total, pues rompió en squirlas todo el cuerpo del hueso fémur, dejando su parte medular al manifiesto, de suerte que al tacto se percivía. Esta herida, por su essencia y qualidad no es de las que gozan mejor prognóstico, pues los más prácticos la constituyen de lethal&rdquo;.</span></p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">O cirurxán taponou e ligou o mellor que puido a ferida e mandou trasladar o ferido á casa do marqués, onde chegou &ldquo;conduzido en una parbihuela y sobre de ésta un colchón doblado a lo largo, la que trahían seis soldados de dicho Regimiento de Asturias&rdquo;.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Pola gravidade da ferida, Vacque, denominado tamén &ldquo;Monsieur Bacquier&rdquo; (o que delata a súa orixe francesa), convocou no domicilio do marqués a outros cirurxáns militares de Pontevedra para que lle axudasen na curación &ldquo;y en la noche de este día, a pedimento de dicho Marqués, padre del herido, quedó dicho don Guillermo y el que declara a dormir en dicho quartto donde se ha puesto al herido, por si le resultaba algún flujo de sangre para procurar contenerlo...&rdquo;<br /> Así, &ldquo;al día siguiente concurrió a la curazión don Pedro Temprado, Cirujano de Marina..., y don Benito Freixeiro, cirujano de Milizias de esta capital. Y en este día por la tarde concurrió también don Bartholomé Benites, cirujano del Regimiento de Toledo. Y entre ellos tratavan y consultaban sobre las operaziones y diltaciones que hallaban por precisas... Y de pasados algunos días tmbién concurrió don Alejos Baches, cirujano de Artillería de la plaza de Balencia, Reino de Portugal, como también quando legó el compañero de don Guillermo, también cirujano de dicho Regimiento, don Joseph, que ignora su apellido...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Tras sucesivas operacións e múltiples curas, realizadas ao longo de oito meses, obtívose a curación total, mais o marqués non quixo pagar ao cirurxián francés máis que 1.500 reais alegando que ninguén o chamara para atender o ferido senón que fora por vontade propia...</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">No preito que se suscitou logo ante a Real Audiencia de Galicia, aquel solicitou a taxación do seu traballo por outros facultativos, que ditaminaron que se lle debían outros 2.500 reais por ese traballo e por ter asistido tamén á muller do ferido, dona Chathalina, &ldquo;a unos tumores que de resulta de biruela le sobrevinieron en este tiempo&rdquo;.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">O marqués presentou seis testemuñas ao seu favor, algúns dos cales, como o médico da vila, don Joseph Casal Señoráns, realizou unha colorida declaración na que, ademais de poñer en dúbida a profesionalidade do francés, asegurou que o peso da curación leváraa outro cirurxián, don Bartolomé Benítez. Nela narra a primeira visita que fixo ao enfermo, do que era amigo, e a xuntanza que tivo cos facultativos que o asistían e na que, segundo el, o Vacque non despegaría os beizos: &ldquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&ldquo;...y de pulsado y reconocido el enfermo, como tenía buenas noticias el que declara del Benites y haberle tratado y tenerle por el más ábil, le llamó y llevó para la guerta y enxido que tiene dicha casa del Marqués, y sentados allí devajo de los naranjos, a cuios sitios tanvién concurrieron el Temprado, Freixeiro y Bacquier, que unos se sentaron y otros estubieron de pie y en fuerza de lo que lleva dicho pidio le hiciese dicho Benites relación lo más breve que pudiese porque estimaba mucho la vida de dicho enfermo, en que hera ynteresado.<br /> &ldquo;Executolo así dicho Benítez y atajándole el que declara le preguntó si estaban echas las ebacuaciones de sangre correspondientes de una y otra parte, porque éstas sin perder tiempo se devían satisfacer... Y a todo ésto con prudencia dicho Benítez satisfizo al que declara, sin que los otros despegasen los labios...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Pero os testemuños do demandante eran moito máis sólidos e, como alegou o seu procurador, el tiña o seu propio soldo e non tiña moito sentido que acudise durante oito meses a curar a un ferido sen que ninguén llo encargase. Así que a Audiencia o amparou e condenou ao marqués a pagar a débeda que contraera con el.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">En todo caso, o fillo do marqués curou, mais sen dúbida quedou coxo de por vida.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Este preito ten a signatura 20249-39 do fondo da Real Audiencia de Galicia.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Pode lerse unha transcrición más ampla no sitio web do Arquivo:&nbsp;<a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/curacion_2019_01_13.pdf_2031773142.pdf" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivosdegalicia.xunta.gal%2Fportal%2Farquivo-do-reino-de-galicia%2Fresources%2Fdownloads%2Fcuracion_2019_01_13.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0XX_xU30-e_CpPqRhSMHg2UKXlIU3-MdiVccffp4fO7B2Yz8fSlLgbuQs&amp;h=AT3dIGWB9YC8jPWz7YhYaiLY4hwuE0TNJR7JRgkJXmsDhMr1KA5UQTRDC_SRTkZjFK2q_9kiJLBtDDoToEBLm6LXajM51Lvht8pdgRSY4cVq2gR4UZgyGKEZB1lK2AP17UEqh66EfBPEnAYNyOOGBsgLY9HU045iW-IPs4yxMrd5GAhTpEsX5mDlBIla-x_kdgcE0U3KbdO-yeAOE-W2KEFbDQOMF_jMRPI7GCCsciUHbWyoNDJ7DRNrWxiYVsQ4YcM_Y-QezNrkIknKUI_FObbJ5FRiZMYKCDbxMFTGbrvM0xe1q2txy0akXj4BwLB4bRdeWrhHhl-G8z6F7agWhEqS7rDw5lp7Z_7N0YpU8103Ipefrh_GfR77eor7EjPK9ZzUEH4FFjQrwq-I0XXiUlGOqs49OUFc5MXRjl6MvlLg9j6G7LD0x4ONdo24Ak53AWfMKYgAIqc0BBFBwLQ6ViZGZX3kRWJnJWWq0Px3NXEcEBfk1Cz0C4YXPCCCEDlfHOAXdsZuy1FW2KhqFCLyhk0zObbZD3tu_LCjfasOpWHsAi6hcB59aDlzfRG_6FnvOz7y-JaxHDtggYh4acMZWAbjCrRlLkrdpZujpDjFsn08BQUdzz_dT3FdLqUtfNMoJ_xpXkw" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">http://arquivosdegalicia.xunta.gal/&hellip;/curacion_2019_01_13.pdf</a></p> <p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">A fotografía é de Pontesampaio. Ten a signatura 4338 da Colección Fotográfica.</p> Tue, 14 Jan 2020 08:40:51 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0125.html 2020-01-14T08:40:51Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0054.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Nas tardes dos días <strong> 13 a 17 de xaneiro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada os días anteriores ou antes das 13:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Mon, 13 Jan 2020 13:05:18 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0054.html 2020-01-13T13:05:18Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0053.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> CONSULTA SÓ DE MAÑÁN </strong><br /> <br /> O Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestará servizo de <strong>consulta en sala só de mañá nos días 23, 26, 27 e 30 de decembro, 2, 3, 7, 8 e 9 de xaneiro. </strong> <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Thu, 19 Dec 2019 15:58:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0053.html 2019-12-19T15:58:36Z Caderno http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0124.html <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Como pode apreciarse, posúe un grande interese, pois permite observar o método de traballo que tiña aquel funcionario facultativo e ofrece preciosos detalles sobre a paisaxe da zona que a futura estrada viría modificar.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Da revisión do caderno dedúcese que as notas se refiren a dous momentos/obras diferentes, polo menos. Unha correspondería ao proxecto mencionado; outro parece ter relación co proxecto dunha dársena para o porto de Camariñas no ano 1874.&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Os debuxos e deseños acompáñanse no caderno de diversas anotacións sobre medidas, aliñacións, referencias, cultivos, camiños, curvas de nivel. Algunhas follas incorporan perspectivas de accidentes do terreo, lugares ou de edificios singulares.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Este caderno ten a signatura 63720-1-5.</p> Wed, 18 Dec 2019 11:12:34 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0124.html 2019-12-18T11:12:34Z <link>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0049.html</link> <description><div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Nas tardes dos días <strong> 2 a 5 de decembro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada o día anterior ou antes das 13:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div></description> <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:30:44 GMT</pubDate> <guid>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0049.html</guid> <dc:date>2019-11-29T14:30:44Z</dc:date> </item> <item> <title /> <link>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0048.html</link> <description><div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Na tarde do día <strong> 27 de novembro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada o día anterior ou antes das 13:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div></description> <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 12:18:10 GMT</pubDate> <guid>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0048.html</guid> <dc:date>2019-11-27T12:18:10Z</dc:date> </item> <item> <title>Un patrimonio oculto: os documentos públicos nos arquivos privados http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0122.html <p>&nbsp;Unha mostra que invirte o punto de vista co que habitualmente contemplamos os arquivos, nos que dunha forma ríxida tendemos a separar os documentos de carácter público daqueloutros de carácter privado.</p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Porén, a realidade é máis complexa. Con frecuencia, nos fondos privados que se incorporan aos centros públicos descubrimos documentos públicos que inicialmente nos desconcertan. Por que se atopan alí testemuños de actividades puramente administrativas ou xudiciais?<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Tratar de responder a esta e a outras preguntas semellantes constitúe tamén un motivo para a reflexinarmos sobre a natureza do patrimonio cultural, sobre a súa variedade e riqueza, pero tamén sobre a súa profunda unidade.</span></p> Fri, 15 Nov 2019 15:33:09 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0122.html 2019-11-15T15:33:09Z Visitas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0121.html <p>&nbsp;<span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Visitas guiadas abertas para todos os públicos. Só hai que anotarse a través do teléfono ou o correo electrónico:</span></p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;">881 960 360</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">arq.reino.galicia@xunta.gal</p> </div> Tue, 29 Oct 2019 08:31:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0121.html 2019-10-29T08:31:33Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0047.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DESINSECTACIÓN </strong><br /> <br /> O xoves <strong> 31 de outubro </strong> o Arquivo Histórico Provincial de Ourense permanecerá <strong>pechado </strong> para realizar tarefas de <strong> desinsectación </strong>. <br /> Desculpen las molestias </p></span></div> Mon, 28 Oct 2019 08:27:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0047.html 2019-10-28T08:27:26Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0046.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Na tarde do día <strong> 25 de outubro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada o día anterior ou antes das 12:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Thu, 24 Oct 2019 14:32:29 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0046.html 2019-10-24T14:32:29Z Desafío http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0120.html <p>&nbsp;<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">se han desafiado con cuchillo y aceptado mutuamente el duelo o reto procurando ofenderse uno al otro con los maiores ympulsos hasta que avisados por una muger de que la tropa de la Guardia del cavallero coronel de Bruxelas hiva arrestarles, se enderezaron azia la calle de María, sin duda a facilitar parage más retirado, en cuia atención y en la de que no deve quedar impugne un delito de ygual gravedad y naturaleza...&rdquo;</span></p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">A causa da rifa foi un mariñeiro do Arsenal querer saír para cambiarse de roupa tras caer á auga:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&ldquo;que la expresada mañana... haviéndose cahido al agua un marinero de los de leva que han venido a este puerto para tripular los buques que deven salir a la mar..., yntentó salir de dicho Arsenal a esta villa para mudarse de ropa por no tener allí con qué hacerlo, y como el citado Ysidoro Mundo se allase destinado a la puerta de la entada... para ympedir que la marinería saliese..., se lo estorvó... y compadecido el declarante de su situación y que según estava mojado no podía travajar pidió al expresado Ysidoro le permitiese la salida, en que no quiso condescender. Y haviéndolo ynstado diciéndole que sin ygual motivo salían otros de su clase más razón era lo ejecutase aquél, a que le contestó se fuese a practicar lo que se le mandase, pues en aquello nada tenía...; y como le tratase de pillo y arrastado, le respondió que si fuese en otra parte no ablaría así...&quot;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Iso foi o que declarou Francisco Álvarez, &quot;chocolatero&quot;. Isidoro Mundo, o seu contrario, dixo que:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&ldquo;Que a cosa de las cinco de la mañana de un día festivo del corriente mes... salió de su casa y fue a su destino del Arsenal de Parque en el qual tenía la obligación de ympedir que la marinería que ha venido de leva para tripular los buques de Su Majestad saliese afuera del Arsenal, y a poco rato de haver llegado se le presentó un marinero que no conoce mojado de pies a caveza procedido de haverse cahido al agua, según decía, solicitando permiso para salirse, al que acompañava otro segundo guardián llamado Manuel Calveiro o Tavoada, al que le dijo el declarante se esperase hasta viniese el Contramaestre de Arsenales don Thomás de Soto, y que entonces, si se le permitía podía salir.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&ldquo;Y estando detenido a la puerta el citado Chocolatero, oiendo la solicitud de dicho Calveiro, espuso al deponente por qué no le permitía la salida y le respondió no podía hacerlo&hellip;&quot;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Máis tarde, ao sair do Arsenal, pasarían das palabras aos feitos ao carón da capela de Dolores.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Tras varios días no cárcere e despois de diversas dilixencias, ambos presentaron unha petición conxunta para que os soltasen:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&quot;... en atención a que qualquiera ofensa i agravio que aia intermediado entre ambos la tenemos remitdo y perdonado, y a maior abundamiento de la Esquadra nos corresponde embarcar en los buques de Su Majestad y salir de viage a fines del Real Servicio...&quot;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Un expediente xudicial, pois, sobre unha rifa como tantas outras, pero que ilumina algúns aspectos da vida cotiá de Ferrol a fins do século XVIII. [Ler máis aquí:&nbsp;<a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/desafio_19_10_24_a.pdf_383279330.pdf" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivosdegalicia.xunta.gal%2Fportal%2Farquivo-do-reino-de-galicia%2Fresources%2Fdownloads%2Fdesafio_19_10_24_a.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2bpd_sbUhx1dFXruQ2XmmjM9136-0CcmKLQSHxpRQfzXM9NbYyl3xsgZ0&amp;h=AT2wXjpgRfoCwGIXxJYyWgFzylfluv0PyPomr-1VVYn7U4ORO1EmtpljPhd0wAbM4P7PHKxhbM1RfbTgnWN5cNqUjdmqDPCsfGAVzbVeSKXQkhq68Cs0aWbNunKUVxBuaEblUzLC8ou-PnadVm8nGx3qDtZsppJ8H8uXj97G58dt4yuzprkaWPe9LyVz_uEEIDOzCLvONkJBMCo5BbSCR3ZH8FKA1lDRZqh1ihnAuiZN6Y6O_9V5ecwyD40OwWPRMtNRlSFlu2X4gmn9FCQcv9iZwb2XaHZji5vBmmneZ7hiy8tOL8pzvJ7Arg9jTmF_tics36U6StgvE2EfLQaq3bk5zjnCXjzn7E1652N2YlFhhjxXJma1K3PZWDQs7__MjQuLzTXhsMxXg1fUeIJkQkw59KD_uBERsrEYDWI9020k_--kXoykuJi5RdZXKQP1Hl9ZHWruHOnnwbsfQ9rI8KraYNsaeap303Blwaz1Nmwi6faTHVu4ZL8EyY6Tv8YVN2dcIoSMYHGZwjRhY8-w8MRqrqxiLwxHAlIZGWfqtWngjmz9SI4nlwjBj98dCifSrFK9DGsHg1wRPNzgbR_1w3vMjPxhbPZntmJ_0Gn90-JcBhqvsfrtvcOCLnkq2izO3PBilDU" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">http://arquivosdegalicia.xunta.gal/&hellip;/downloads/desafio_19_1&hellip;</a>].</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Esta causa ten a signatura 5.025/32 do fondo documental da Alcaldía Maior de Ferrol e A Graña.</p> <p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Ofrecemos algunhas imaxes do expediente e unha fotografía estereoscópica da praza de Amboaxe ou de Dolores de Ferrol no ano 1914.</p> Thu, 24 Oct 2019 12:25:45 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0120.html 2019-10-24T12:25:45Z San Simón http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0119.html <p>&nbsp;Esta imaxe das illas de San Simón e Santo Antón é un negativo estereoscópico sobre vidro de 6 x 13 cm. Poden consultarse&nbsp; a descrición e a imaxe en <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=893155" target="_blank" title="San Simón">Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia.</a></p> Wed, 25 Sep 2019 09:04:07 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0119.html 2019-09-25T09:04:07Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0045.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Nas tardes dos días <strong> 26 e 27 de setembro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada o día anterior ou antes das 12:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Tue, 24 Sep 2019 14:05:00 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0045.html 2019-09-24T14:05:00Z Candonga ao licenciado Durán http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0118.html <p>&nbsp;A letra deste documento parece coetánea da do preito substanciado na Real Audiencia. Leva por título:&nbsp;<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000"><font face="Arial, Verdana, sans-serif"><font style="font-size: 9pt">&quot;</font></font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial, Verdana, sans-serif"><font style="font-size: 12pt"><i>Plañimiento que hazen por el hueco de la bara del Giro los seis escribanos de número de ella en tono de candonga acompañados de los sacristanes de las parroquias de San Miguel dos Agros y San Juan Apóstol de esta ciudad, llevando la voz el señor Sanín</i></font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Arial, Verdana, sans-serif"><font style="font-size: 9pt"><b>&quot;.</b></font></font></span></p> <p>O termo &quot;hueco&quot; fai referencia á renuncia ao cargo que os oficiais públicos (das xurisdicións reais e tamén, en xeral, das señoriais) debían dar para dar conta nun proceso legal da súa actividade durante o tempo do seu desempeño. Se non quixesen facelo, existía a posibilidade legal de solicitar do tribunal galego que o funcionario dese &quot;hueco y residencia&quot;. A palabra &quot;vara&quot; alude ao símbolo da autoridade que os xuíces, rexedores dos concellos e outros funcionarios e representantes públicos exercían. O iro da Rocha era un dos ámbitos territoriais anexos á cidade comprendidos na xurisdición que tiña a Igrexa de Santigo.</p> <p>O tono e a forma dos versos non pode ser máis de rechufla. Alude á suposta desmedida ambición do Durán desde unha orixe humilde, á súa corrupción e arbitrariedade, e á súa vaidade que ían cesar agora co auto xudicial que o obrigaba a cesar. Escritos para cantarse a coro polos seis escribáns, os dous sancristáns e o &quot;señor Sanín&quot;, inclúen varios estribillos, que cantaban de forma alterna todos eles, e agudas e ferintes estrofas que non deixaban nada ben parado ao xuíz. Intercalan algunhas palabras en galego. Transcribimos algúns destes versos, que poden apreciarse na súa totalidade na seguinte <a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/arg_candonga_duran.pdf" target="_blank" title="Candonga ao licenciado Durán">ligazón</a>:&nbsp;</p> <table width="643" cellpadding="4" cellspacing="0"> <colgroup><col width="101" /> <col width="524" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-style: solid none solid solid; border-top-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-width: initial; border-right-color: initial; padding: 0.1cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Escribano 1&ordm;</p> </td> <td width="524" style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0.1cm;"> <p>Extraño accidente!</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p style="margin-left: 1.48cm">2&ordm;</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Rara novedad!</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p style="margin-left: 1.48cm">3&ordm;</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Impensado caso!</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p style="margin-left: 1.48cm">4&ordm;</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Desgracia fatal!</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p style="margin-left: 1.48cm">5&ordm;</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Ay! Ay! Ay!</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Sanín</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Que dio el hueco</p> <p>La vara del Giro</p> <p>y llevó la trampa</p> <p>al señor Durán!</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Los 2 sacristanes</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Buen Viaxe</p> <p>Buen Viage</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Sanín</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Choray! Choray! Choray!</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Sacristán 1&ordm;</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Hacía un juez lindo,</p> <p>muy justificado,</p> <p>y dava los fallos</p> <p>con sagacidad:</p> <p>en su biblioteca</p> <p>(como es tan lehido)</p> <p>hallava opinión</p> <p>para el vien y el mal.</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Los 5 escribanos</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Ay! Ay! Ay!</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Sanín</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Que dio el hueco</p> <p>la vara del Giro</p> <p>y llevó la trampa</p> <p>al señor Durán!</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>2 sacristanes</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Buen viage</p> <p>buen viaxe</p> </td> </tr> <tr valign="top"> <td width="101" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Sanín</p> </td> <td width="524" style="border-top: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-left-color: rgb(255, 255, 255); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0cm 0.1cm 0.1cm;"> <p>Choray! Choray! Choray!</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> Fri, 23 Aug 2019 12:09:08 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0118.html 2019-08-23T12:09:08Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0044.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> AVISO </strong><br /> <br /> Na tarde do día <strong> 16 de agosto </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada en días anteriores ou antes das 12:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Mon, 12 Aug 2019 09:09:34 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0044.html 2019-08-12T09:09:34Z Esmorga http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0117.html <p>O 27 de febreiro de 1809, en plena ocupación francesa da cidade da Coruña, o alcalde de Cuartel do barrio de Santa Lucía informou ao alcalde maior do Crime e de Provincia da Real Audiencia da aparición na rúa daquel nome de &ldquo;un cadáber muerto, al parecer español&rdquo;, segundo lle dera parte unha veciña chamada Manuela &ldquo;La Teselana&rdquo;. A causa xudicial que se abriu a continuación na Real Audiencia permitiu deducir que se tratou dun homicidio froito dunha liorta entre xente que estaba de troula, a pesar de que non se conseguiría deter os culpables. Pero ademais ofrece, xunto os detalles morbosos habituais, información de interese sobre o funcionamento das institucións da cidade baixo a ocupación estranxeira e sobre as relacións coas súas autoridades.&nbsp;Por outra banda, o proceso achega tamén saborosos detalles da vida cotiá e sobre as formas de diversión que tiñan os mariñeiros protagonistas do relato. En todo caso, o documento abre, coma sempre, as portas á imaxinación.</p> <p>Iniciadas as dilixencias oportunas, acudiu unha comitiva xudicial para recoñecer o cadáver: &ldquo;... se alló en la misma calle al frente del número quarenta y nuebe de la cera del naciente y a distancia de cosa de una bara esforzada de la casa... que abita Juan del Villar y su muger, Manuela García, un ombre tendido con la boca y todo su cuerpo arriba, las piernas abiertas y brazos asimismo tendidos un poco separados de dicho cuerpo, con toda la ropa... ensangrentada, y con especialidad la cabeza, en donde, y su frente, se le percibe una rotura bastante crecida. Se le pusló por uno de dichos zirujanos y resulto que efectibamente el tal ombre se alla muerto...&rdquo; Ao carón do cadáver, a xente do barrio foi depositando cartos para o seu enterro, segundo se deduce do testemuño do escribán: &ldquo;... en la expresada chaqueta y bolsillo del lado izquierdo se le allaron diez quartoa moneda de vellón, una nabaja regular con cabo de asta; un poco de tabaco de oja y papel para zigarros. Asimismo se alló ynmediato al expresado cadaber una cuchara ordinaria de palo, al parezer de abidú, y sesenta y siete reales con catorze maravedís en plata y vellón en un plato, limosna que en este día dieron los fieles concurrentes a aquella situación...&rdquo; Eses cartos empregáronse despois, efectivamente, nos gastos de sepultura (na igrexa de San Xurxo) e enterro.&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Vexa como continúa a historia na seguinte ligazón do noso sitio web:&nbsp;</span><a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/esmorga_19_07_02.pdf_513396295.pdf" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivosdegalicia.xunta.gal%2Fportal%2Farquivo-do-reino-de-galicia%2Fresources%2Fdownloads%2Fesmorga_19_07_02.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3U626YnXyEvr3IuZofkrVGVQwPZNXnqFB9JJmuGWRvOsEEbL4qi4N9idc&amp;h=AT1T0xXeiCtes7VVGsqrUTte2lO0c6s_ZiQccKn_Hzqw6-GYOW2EfFxCRfT1i5YjtRWM6TpiE2AImB922mf6H_yzq12pDuYGBT6z7wqMSxYGogPM-GDXTkatMRzpdeaqO-JevgVQ6kRD_ZwFsiE-fNDv00RNqd5Aq2k40WS7GPkBispiYoB_5i-xSeVSZre4_Il1zAMD5fr1_nfKoDx-7ZHdrhExOWj5mW3LVOFdUhcq2Q9TdH7ylezXWSG7-NXjbKZ_YDeAYv6q9Y4vw4fOK0GbNojVTmZT2Gc7NBCGABsyPlnklJAcJmnDSMGg4Gfy98R8i2ru5jZ_cpjeTy6rS-tth77F-dh3qVaiBVAsv1sH_onsk5z8hNo5CKY2cYGQ0jouNYNvZ-5QPFyhXKw9Cmc0CBO2yZ9d1kztGj7bjlKpe8H2ZgxwlF7SMf6kj6T3ltUc10YGyMb97E6zbBXbj59PtK3iYDWakIsXR9p3EvZ31cbZD_-5iRNwD9RcSgxnB2DjGCqEPkZV4KpU3VK2iout86JOkg3TaPj_QXiS2sSasvPdbGVPWopj5P60Vz46hLu4UkNvcems1m3E49vGALd0hk1cApx6QQ54sG-0DbEnQD96m3UscY18pLLtZCwzZH7AmQs" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">http://arquivosdegalicia.xunta.gal/&hellip;/d&hellip;/esmorga_19_07_02.pdf</a></p> Thu, 04 Jul 2019 10:01:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0117.html 2019-07-04T10:01:02Z Torre http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0116.html <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">A principios de 1789, suscitouse un preito entre os canteiros da cidade por un motivo aparentemente banal. Falecido en decembro de 1788 o rei Carlos III, sucedeuno no trono o seu fillo Carlos IV. Por iso, a Coroa dispuxo que se celebrasen &ldquo;funciones reales&rdquo; en todas partes para manifestar a ledicia do comezo do novo reinado.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Co apoio do corrixidor, o gremio &ldquo;del Divino Espíritu Santo de esta ciudad, que rije el de cantería, manpostería y tonelería&rdquo; pretendeu que os numerosos canteiros foráneos, moitos deles de Moraña e outros lugares das proximidades de Pontevedra, que non formaban parte del, pagasen, como cada membro da corporación, 10 reais para contribuír á festa pública. Pero aqueles opuxéronse teimudamente e acudiron directamente á Real Audiencia de Galicia:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&ldquo;Pedro Durán, Manuel Díaz, Hurbano Durán... todos de oficio canteros exponen... allarse actuamente en esta ciuad algunos de ellos de poco más de quinze días a esta parte trabajando por su oficio en diferentes obras a jornal para con él subsidiar a sus mugeres y familias que tienen en sus respectivas feligresías y jurisdiciones...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Tras diversos titubeos e lances, a Real Audiencia ordenou cumprir o disposto polo corrixidor da cidade e que os contratistas de todas as obras retivesen o salario de todos os canteiros que estivesen a traballar na cidade naquel momento. Segundo unha petición que presentaron os canteiros foráneos, serían preto de 200, co que calculaban que, a 10 reais que contribuísen cada un deles, a festa do Gremio do Espíritu Santo podía ser moi boa...</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">O día 10 de febreiro, un escribán notificou a Antonio Caeiro, aparellador das obras da Torre&ldquo;, a orde do corrixidor:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&ldquo;... pongo por delixencia haver pasado al sitio nombrado la torre de ércules, y pegado a ésta donde se allan travajando varios canteros piedras para la composición de dicha torre...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Pero este alegou que entregara a lista dos canteiros &ldquo;a don Pablo Colonet para el abono de los salarios bencidos de los empleados, y que luego que la recoja la entregará...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Colonet dixo que &ldquo;no tiene otra lista ni razón más del número de veinte y nueve de aquéllos...&rdquo; e que había que falar co contratista, don José Elejalde, &ldquo; a cuio cargo se alla el asiento de aparejar dichas piedras y la paga de los veinte y nuebe canteros que constan travajan en ellas...&rdquo; Pero este escusouse porque:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&ldquo;no puede retener lo que se le mande ni hacer dicho apronto porque los citados canteros no travajan a jornal y sí a destajo y por piezas, y descontándoles los citados diez reales a cada uno, no siendo gustantes de ello, no quererán proseguir en el travajo y se verá el que responde en la necesidad de no poder cumplir con la obligación del asiento, que es a lo que aspira... por lo qual y admás de ello estar a cuidado de don Eustaquio Jiannini el admitir o despojar los operarios...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Tampouco tivo máis sorte o escribán con don José Antonio Lequerica, tesoureiro do Real Consulado,</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&ldquo;a cuio cargo se alla el pagar los jornales de diez y ocho canteros que trabajan en el asiento de las piedras de la composición de la torre de ércules [entendemos que eran outros diferentes dos 29 citados], le enteré del contenido de mi comisión...que... dijo...</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">&ldquo;que siempre y quando que el señor prior y cónsules se lo manden retener y abonen en los libramientos estará pronto a ello, pues de otro modo se allará con los libramientos por firmar y ará responsable de qualquiera resultas...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Os canteiros seguiron a opoñer resistencia e presentaron novas peticións na Audiencia, que acordou finalmente paralizar a retención de salarios e recibir o preito a proba, punto no que finaliza o expediente que conservamos no Arquivo.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Este preito ten a signatura 16.203/25 do fondo da Real Audiencia de Galicia (<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D42096%26fbclid%3DIwAR1tOKqni-MIyNSlyLu9ND_K1puIo_tzmTtRE1UKevS-IfBxkiERbHVdyQ8&amp;h=AT1n8JQq8kjZ8DaV2pgH6sB0Fo76K_cCYf-XYHIPrFAni69FzwgEMgJP8KAbDXJyXa5hxO7tzQUOamomy-RKGrPh946S5Yn0R2kqWegeVANbvqlqi5yfzN0gw151W-o0LPoN488NAqgBcqJ2vQEj344lx3OKff_pX21BmyzhKXs-r2Xq7F3OcwJPptnziWAFJTfD7mLB7FUmI7V5a96NC4HP5yKR5HRVqGIaG7NvIpUKaXUoqt13MekrKzxo7Qb1IpEpSO-McfpK7d32JNacr-hLLk6uCL4S9fvDj6I0IveARegsQo5fzgiDld3vFvBpvjIeDjh6aKEe3ml8xug7SKOEN-Jwu7R4NTLBc_fI10fYqG4EvNZyp3oF1O683QVYaSRvCq4UA5sN70MxuGHb5WvcxbW2bZ3ei9OfYZg48IELqWvydkunXkiCLQ74PRlikhQ_H1N9l-1ksHDNv5Byiwg7ysZKLlqbLjAqviya8VJnwP21qCt9ficgJD8ZifJpcczrOS5zpKw2o7C9iqYTsynVoEjEj-g590XLEFFo38f9aU5bEQw5q2gOBUWfxj6LrQglVlNrBELVzYCcF_F3tRtDWLnsai3KthowGvNFQ1U78o85-DvXppGUppqjXAqMkG9bzVQ" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a>)</p> <p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">A fotografía pode datarse na década dos anos 1920. Ten a signatura 514 da Colección fotográfica (<a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=789750&amp;fbclid=IwAR1YmjBPd93bh1F1FNmNGjcDjCaoI6L3Y0uHq01EjSZTQ8TJm6xTA9mwYHM" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D789750%26fbclid%3DIwAR1YmjBPd93bh1F1FNmNGjcDjCaoI6L3Y0uHq01EjSZTQ8TJm6xTA9mwYHM&amp;h=AT3ZvLRWZwKxdn-Bw2VEq8G81KMXIyh8y34t4EHFJAglQMvU1giym1iG0ix_WEg3b8tIJhvNgFHgJptksQD7WbDBWYi1vCYhi8aE9FPH1ZTKUufC1wFHvOgdhU5T9oitbwDetwfbaDhKyUOecRrlBh5BAMBDGZzI4LgD4aew8mYNfmfiOIg07I0wIYbWiq8QTmhHmiR7CIvuZfpu0XjJArOumVSsoPwCoPG-LXJwKt6pqUKO9bnBZ6KhIbExL2lV4ezGAJts0Buba70SJmospE3l0BaLYOIdlKAd7IBD9PAVFmp7GtvMM1uYBxkV3sOzDvJcyYtpH4h2YyEcKDy8cUUEgbvjE7FyFohoeiu_bxhfsOhPx4OVpn7xaGXtyXYU4wdYzKPStg06VK4ZZihNECvM0VzaoxYykZe-_VCJ7aVQB6356CIdKXCDi0u8C_cAX9DzapyYXvj9XO8B_OKyTGmXohy5yHv7KM8YwFZKrjrHv7Lf07fXvHbEc1BYOZGt3X5Z7Kg_6vWDTzqgbzMQNi-xecbJwwriMiPfKwWCFBE7KMAVqpVYqepOaMoGWOKBceMLnITa0p7S1-K5B7BksD3R2OUvsKBbCzjyIH7lG8mbqDrxTj-NyHVs-YBJPm9-mHru6MM" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a>)</p> Fri, 28 Jun 2019 07:49:03 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0116.html 2019-06-28T07:49:03Z Axudas en materia de Arquivos 2019 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0167.html Thu, 06 Jun 2019 13:08:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0167.html 2019-06-06T13:08:13Z Exposición "Patrimonio industrial: memoria e cultura" e actividades http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0166.html <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:GL">A exposición estará instalada no Edificio da Biblioteca e Arquivo de Galicia (Cidade da Cultura de Galicia) entre os días 7 de xuño e 30 de setembro.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:13.9pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:GL">Xunto a un número destacado de expedientes de concesión e autorización de aproveitamentos de augas, e de concesión de dominio público hidráulico, amosará outros procedentes da Xunta de Galicia, da <i>Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela</i>, do <i>Banco Gallego</i> ou do fondo da Familia Vilariño Pintos. Todos eles son valiosas testemuñas da historia do desenvolvemento industrial de Galicia.</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br /> </span></p> Fri, 31 May 2019 14:53:28 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0166.html 2019-05-31T14:53:28Z Semana Internacional dos Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0115.html <p>&nbsp;Todas as actividades son gratuítas. Para anotarse, cómpre encher o formulario electrónico que se pode descargar na <a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/inscricions_act_arq_2019_for.pdf" target="_blank" title="Formulario inscricións">ligazón </a>que consta máis abaixo. Debe encherse (é un formulario electrónico) e remitirse ao seguinte enderezo:</p> <p>arq.reino.galicia@xunta.gal</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 30 May 2019 12:14:50 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0115.html 2019-05-30T12:14:50Z Xeografía http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0114.html <p>&nbsp;</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p>No fondo documental doado pola familia Carré a este Arquivo, consérvase a correspondencia enviada entre maio de 1923 e febreiro de 1927 pola editorial Alberto Martín a Eugenio Carré en relación coa preparación, precisamente, dos volumes correspondentes á provincia da Coruña da &quot;Geografía General del Reino de Galicia&quot;<span class="text_exposed_show" style="font-family: inherit; display: inline;">.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">Nesas cartas, asinadas por Dolores Martín Zamora, filla de Alberto Martín que dirixía a editorial desde a morte do seu pai en 1917, queda constancia de diferentes circunstancias habituais na preparación dunha obra da complexidade da &ldquo;Geografía General&rdquo;.</p> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Por exemplo, ademais do envío das probas ao autor para a súa corrección ou a información sobre o pagamento do traballo, a devolución de libros, mapas e debuxos enviados por Carré a Barcelona, a preocupación por atopar fotógrafos que puidesen colaborar na obra ou, tamén, a presión para que cumprise os prazos de entrega acordados.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Reproducimos dúas destas cartas, así coma outra na que o xornalista e editor vigués Jaime Solá (editor de &quot;Vida Gallega&quot;) pon as súas fotografías a disposición de Carré.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Estas cartas teñen a signatura 26.954/10-3 do fondo da familia Carré.</p> </div> Wed, 29 May 2019 14:43:53 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0114.html 2019-05-29T14:43:53Z Peche por desinsectación o 16 de maio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0042.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> PECHE POR DESINSECTACIÓN</strong><br /> <br /> Do <strong> O día 16 de maio </strong>o Arquivo Histórico Provincial de Ourense permanecerá pechado para realizar tarefas de <strong>desinsectación</strong>. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Mon, 13 May 2019 12:11:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0042.html 2019-05-13T12:11:33Z Horario do 2 ao 4 de xaneiro http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0041.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> HORARIO DO 2 AO 4 DE XANEIRO</strong><br /> <br /> Do <strong>2 ao 4 de xaneiro </strong> o servicio de consulta en sala do <strong>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</strong> prestarase só de <strong>mañá de 8:30 a 14:30 h</strong>. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Wed, 26 Dec 2018 10:24:18 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0041.html 2018-12-26T10:24:18Z Libro http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0113.html <p>&nbsp;</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Normalmente, como sucede nesta ocasión, as follas de pergamiño de antigos códices, desbotadas,&nbsp;<span class="text_exposed_show" style="font-family: inherit; display: inline;">entre outras razóns, polos cambios litúrxicos que estableceu o Concilio de Trento, re-utilizáronse para encadernar documentos. Eses documentos podían logo presentarse como proba nos litixios que se ventilaban na Audiencia e así hoxe os atopamos no medio deses preitos.</span> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">O fragmento que agora comentamos son os folios CXIX e CXXII dun libro litúrxico, un misal, impreso en pergamiño, probablemente no século XVI, aínda que sobre isto se deberías pronunciar un especialista con máis coñecemento.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Matinamos en que sexa do século XVI pola presenza de &ldquo;reclamos&rdquo; (a reprodución dunha parte da primeira palabra dunha nova páxina ao final da anterior), moi rara entre os incunables (impresos antes do ano 1500), e os fermosos gravados xilográficos que inclúe, que nos parecen se corresponden máis ben a ese século que ao precedente.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">O documento ao que serve de cuberta é un traslado notarial realizado en Pontevedra en 1611 dun preito executivo que enfrontou a Pedro García de Lanzós con Domingo Mariño de Lobeira e Rodrigo da Seara e consortes sobre uns bens en Vilaboa.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Este documento inclúese nun voluminoso preito entre o Convento de San Domingos de Santiago con don Domingo Mariño de Lobeira e consortes sobre execución polos réditos dun censo (contrato de préstamo con interese) que se litigou entre 1612 e 1626.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">O fragmento do libro impreso constitúe, como dixemos, a cuberta dun caderniño que ocupa os folios 73 a 160 do expediente.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">O preito ten a signatura 1.537/1 do fondo da Real Audiencia de Galicia.</p> </div> Tue, 30 Apr 2019 08:36:08 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0113.html 2019-04-30T08:36:08Z A Investigación no Arquivo do Reino de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0112.html <p>O autor analiza a investigación realizada no Arquivo do Reino de Galicia ao longo do século XX, a partir dos resultados máis visibles en que se manifesta que son as publicacións impresas en forma de libro, capítulo de libro ou achega á reunión científica, ou artigo de revista.</p> Thu, 11 Apr 2019 11:44:18 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0112.html 2019-04-11T11:44:18Z Presentación http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actualidad_0104.html <p>O martes 26 de marzo, ás 19 h, terá lugar na sala Álvarez de Neira do Arquivo a presentación deste libro, do que é autor Pedro López Gómez, exdirector del.</p> <p>López Gómez analiza un aspecto fundamental das relacións do Arquivo coa sociedade a partir dos datos estatísticos de usuarios compilados no propio centro.</p> Fri, 22 Mar 2019 10:37:09 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actualidad_0104.html 2019-03-22T10:37:09Z Exposición virtual: "O maltrato ás mulleres a través dos documentos" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0111.html <p>&nbsp;<span style="font-family: sans-serif;">Amosamos só exemplos de maltrato na parella pola imposibilidade de abranguer aquí toda a amplitude do fenómeno. Escoitemos as voces...</span></p> Fri, 08 Mar 2019 10:41:09 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0111.html 2019-03-08T10:41:09Z Axudas en materia de arquivos 2019 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0165.html Wed, 20 Feb 2019 07:06:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0165.html 2019-02-20T07:06:15Z Vicetto http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0110.html <p>&nbsp;</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">Benito Vicetto, o pai de José Antonio, outorgou testamento no ano 1826 e declara que da súa terceira muller, dona Josefa Pérez, quedáronlle cinco fillos: <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">&ldquo;Ídem declaro hallarme en la actualidad casado en terceras nuptias... con doña Josefa Pérez Vázquez, de cuio matrimonio tenemos por hijos legítimos a José Antonio, de edad de diez y ocho meses; a Juana, de la de once años; a Micaela de la de siete; a Petra, de la de cinco; y a Josefa, de la de tres...&quot;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Segundo Murguía, na súa obra &quot;Los Precursores&quot;, o pai do historiador e escritor fora contrabandista: &quot;mandaba una de las goletas italianas contrabandistas, que cruzando los mares de Galicia, fondeaban habitualmente cerca de las isla de Arosa, sin que el resguardo se atreviese a perseguirlas...&quot;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Loxicamente, no seu testamento non queda constancia diso, aínda que si se recoñece abertamente o seu carácter de mariño. No entanto, no momento de outorgar o documento declara ser &quot;del comercio&quot;.</p> <p style="margin: 6px 0px;">Contrabandista ou non, o relato da súa vida que fai o vello Benito Vicetto é, naturalmente, o de un home honrado:<br /> &ldquo;Declaro ser natural del pueblo de la Baña (Lavagna), arzobispado de Génova, hijo legítimo de José y Ana María Lambuchere, y haver estado casado en primeras nuptias con Ángela Verne, natural que fue del mismo pueblo, de cuio matrimonio tubimos y procreamos por hijos legítimos a José Lorenzo, de estado casado en la ciudad de Vigo, y a Ana Maria Viseto (Vicetto), viuda de Juan Remesano, vecina de esta referida plaza...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px;">Fala tamén do seu currículum como mariñeiro. Comezara navegar &ldquo;de marinero en buques particulares&rdquo;. Despois,</p> <p style="margin: 6px 0px;">&ldquo;... en el espacio de ocho años que intermediaron del repetido mi primer matrimonio al segundo, navegando en América de unos puntos a otros cuatro años de contramaestre y los otros cuatro de capitán, pude lograr ahorros con mi porte y economía y adquirido un bergantín que me tubo de costo treinta y cuatro mil reales de vellón&rdquo;.</p> <p style="margin: 6px 0px;">Di Murguía (Los Precursores. Coruña : Imprenta La Voz de Galicia, 1885, p.240, nota 4): &ldquo;... La impunidad de que gozaron [os contrabandistas] durante algunos años les permitía hacer su contrabando con toda tranquilidad, sin que el gobierno absoluto [de Fernando VII] hallase otro remedio de evitar el mal que pactar con ellos, indultándolos de toda pena. Los &ldquo;carcamans&rdquo;, que así les llamaba el pueblo, se retiraron entonces con sus ganancias y casi todos ellos se establecieron en el país.</p> <p style="margin: 6px 0px;">&quot;En su mayoría eran de Génova y Trieste, y no dejaron de prestar su servicio a las ideas liberales, recogiendo a bordo algunos de los emigrados que la desatentada reacción de 1823 arrojaba lejos de Galicia&rdquo;.</p> <p style="margin: 6px 0px;">En todo caso, Benito Vicetto estableceuse en Ferrol, onde casou con Josefa Cachupina:</p> <p style="margin: 6px 0px;">&ldquo;...y llevado a este matrimonio el citado bergantín y unos treinta mil reales vellón en metálico, y por carecer de sucesión legítima me instituyó por su único y universal heredero..., de que conservo esta casa de alto y vajo en que havito, situada en la calle de San Fernando de Esteiro y un rancho a la parte del norte en la calle de San Pedro.&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px;">Falecida Josefa, casou en terceiras nupcias con Josefa Pérez Vázquez, coa que tivo os cinco fillos que mencionamos, incluído José Antonio/Benito.</p> <p style="margin: 6px 0px;">Establecido en Ferrol, e segundo se deduce do inventario de bens, puxo unha tenda na mesma casa onde vivía, na rúa San Fernando de Esteiro, reedificou o rancho da rúa de San Pedro, que dedicou a bodega, e adquiriu ou alugou outras dúas bodegas nas rúas San Diego e San Carlos.</p> <p style="margin: 6px 0px;">Ademais, axudou ao fillo maior do primeiro matrimonio, José Lorenzo, a establecerse en Vigo, onde lle puxo unha fábrica &ldquo;de fideus&rdquo;, e fixo vir a filla, Ana María, de Xénova (supoñemos que para casala) e poñerlle outra fábrica de pasta no mesmo Ferrol.</p> </div> Mon, 04 Feb 2019 11:25:40 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0110.html 2019-02-04T11:25:40Z Noite boa http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0109.html <p>Aínda que o galego non se ha xeneralizar nos documentos ata a segunda metade do século XIII, a fala lo<span class="text_exposed_show">itaba por introducirse neles desde algún tempo antes, como se amosa aquí.</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>Sen dúbida, un período de incerteza para os escribas encargados de poñer por escrito os diferentes actos xurídicos que debían anotar. Quizais esas vacilacións expliquen que o calificativo &ldquo;voa&rdquo;, en galego, de &ldquo;Noite boa&rdquo; se anote coa letra uve neste documento, mentres que se faga de forma máis ortodoxa con &ldquo;b&rdquo; ao referirse en latín ao prezo da &ldquo;bona vacca&rdquo;.</p> <p>Como sucede sempre, son máis os interrogantes que quedan prendidos no escrito que as respostas que dá. Pero eses interrogantes alimentan a imaxinación.</p> <p>Noutro plano diferente, só a lectura e análise de moitos documentos semellantes aclarará as cuestións que os historiadores saiban facerlles para iluminarnos a nós.</p> <p>Felices Festas e moi bo ano entre documentos a todos os amigos do Arquivo do Reino de Galicia!</p> <p>Este documento ten a signatura 104 da Colección de documentos en pergamiño. Pode verse a súa descrición e a súa imaxe en Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia:&nbsp; <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=159815&amp;fbclid=IwAR180Se_KMS0qkjfR4oZ6pYTpx8ZvYhiqNtfOUC0ldJUxxcBxNQvIfeqBQM" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D159815%26fbclid%3DIwAR180Se_KMS0qkjfR4oZ6pYTpx8ZvYhiqNtfOUC0ldJUxxcBxNQvIfeqBQM&amp;h=AT2iXkfDWUgsVddYE4cu86J5RpEtvHyFblvMjT7I7baGiRndN_z2c4urU_-L3evUJcm9JGzXfV-YljxfHpQGHKJ5WzC2GnY4ioSsLg5p7f3WwPkwelWYpGFh6cUxPs8L3z-Tq4RJiVXhFxtCuvYUR3_nk1bk-OrZUPuTsog3ZVvzFllWGG-8GTrhpzsBJZbLBMgiKtOUfK758cKDfPBhvd5dMH80geKjWbhZBVTAHW4rBDw_xKRDs7WywkquiUZLaf-jP580S3yLfpannAlvvYc2_uHH1BzmbPglO8yWS3PeTjMiC4kJO1yMs482oH1e79URFgXca4a7_b1vfD1aLOYxwGoyAEoaBjFmktWYb-lnzmjfUPVfepVYQbR63RWLKh3CNUMGS6VYZnmmHhQeWQ8Z75ZupRiJNNFxUtpA0ErTuaSUWhPh969mBK-SBUvUCeE26XzYz0uvmj8c5V3m5AHqRkmqQoZxUWAV-QQJZX6jC6em_N3mW0NKGoDSteuZ0YE-GipmR574dm3AYdyaINUBQiUcvIlHsFOQsSu91dFFLXXtoJngyDW8kGu02mn52lR0Jftkuo2M7LOrMNdOi5DNUhNuT02chyrdSJCsiyDrXs8ZpJr5Qov5xSwlNHTsXg1UDAU">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a></p> </div> Thu, 03 Jan 2019 09:28:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0109.html 2019-01-03T09:28:24Z A ombros de xigantes: ciencia e técnica como patrimonio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0108.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL;mso-bidi-font-weight:&#xA;bold" lang="GL">Cando Newton escribía &ldquo;se logrei ver máis lonxe é porque subín a ombros de xigantes&rdquo;, estaba revalorizando os avances dos séculos precedentes. Newton citaba a Bernardo de Chartres, mestre de gramática, que xa no século XII recoñecía con esta expresión o saber da Antigüidade.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL;mso-bidi-font-weight:&#xA;bold" lang="GL">Así pois, a ciencia e a técnica contan cunha dimensión patrimonial que adoita pasar desapercibida. Os obxectos, libros e documentos que as ciencias empregaron para xerar e transmitir o saber constitúen o patrimonio científico-técnico, como establece a Lei galega de patrimonio cultural de 2016.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL;mso-bidi-font-weight:&#xA;bold" lang="GL">Esta <a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/arg_expo_patrimonio_2018_01.pdf" target="_blank" title="A ombros de xigantes">exposición</a> é a achega do Arquivo do Reino de Galicia á conmemoración do <a href="http://consellodacultura.gal/dia-do-patrimonio-2018.php" target="_blank" title="Día do patrimonio 2018. Consello da Cultura Galega">Día Internacional do Patrimonio Mundial 2018</a></span></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 19 Nov 2018 08:54:10 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0108.html 2018-11-19T08:54:10Z Ciencia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0107.html <p>Documentos coma estes que amosamos, procedentes, respectivamente, dos fondos documentais da familia Pedrosa Pérez Dávila e Sanatorio Marítimo de Oza.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>A primeira imaxe mostra un laboratorio fotografado a comezos do século XX. Explícase pola relación que esta familia tiña coa familia Casares, algúns membros da cal foron eminentes científicos.</p> <p>A segunda ilustra unha das aplicacións da ciencia, a medicina, neste caso nun centro hospitalario antituberculoso.</p> <p>A fotografía da familia Pedrosa ten a signatura 74 deste fondo. A do Sanatorio de Oza ten o número 2.163.</p> <p>Con esta publicación iniciamos a conmemoración do mes dedicado ao patrimonio científico e técnico dentro da programación dedicada a conmemorar o Ano Europeo do Patrimonio.</p> <p>Culminaremos esta serie cunha exposición virtual que estamos a preparar e da que xa daremos máis noticias.</p> </div> Fri, 09 Nov 2018 08:31:23 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0107.html 2018-11-09T08:31:23Z Aviso: cierre por festivo local http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0040.html <p><strong>AVISO: PECHE POR FESTIVO LOCAL</strong><br /> <br /> O luns 12 de novembro o Arquivo Histórico Provincial de Ourense permanecerá pechado por festivo local do Concello de Ourense (traslado da festividade de San Martiño, patrón da cidade de Ourense). <br /> <br /> ------------ <br /> AVISO: CIERRE POR FESTIVO LOCAL <br /> <br /> El lunes 12 de noviembre el Archivo Histórico Provincial de Ourense permanecerá cerrado por festivo local del Concello de Ourense (traslado de la festividad de San Martín, patrono de la ciudad de Ourense) </p> Wed, 07 Nov 2018 10:04:07 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0040.html 2018-11-07T10:04:07Z Peche por desinsectación http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0039.html Mon, 29 Oct 2018 14:29:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0039.html 2018-10-29T14:29:57Z Territorio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0106.html <p>Podemos ver en primeiro lugar a representación que figura no famoso plano de Galicia de Domingo Fontán<span class="text_exposed_show"> (1845). Despois, un plano de terras na parroquia de Santa María dos Ánxeles de Melide do ano 1766 do fondo documental da Real Audiencia de Galicia; algúns folios do libro real de leigos desa mesma parroquia do Catastro de Ensenada (1753) (<a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1542595&amp;fbclid=IwAR0z_z3oTCCimVnFTpXUO8x-dhLsrOUqD6rkKnkFqPVxkuc6ebM9rQpCmUE" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D1542595%26fbclid%3DIwAR0z_z3oTCCimVnFTpXUO8x-dhLsrOUqD6rkKnkFqPVxkuc6ebM9rQpCmUE&amp;h=AT3zje2siiyzFOABW12vHQq-2bWXFj-457MX-IkCRUSYJeD6E-nc_yA_M5ajsRcyUwE0GoVu2bqOPUXMHl9GYVhrtzfC5a7cWAJ7MUzrcMz3BoREgGFUpBGrQac0kJdQBOZvDX1mLYqD9texHX4igZ7KynAZ3Ykg54wvZzmSadY06x4Uub6c_hbCveDtm6OYUf6_Eum0n9ptFedcSbOJVkMOagPf2PqhM2lrabHWwgi2ccOm1BMoRW_y2HZXUwUin94oxjnzbCC6J2SMrq2tBx8l7E_sSyEGF5ZMoUv1YYppnm26Ua-GQk7Ss4Cf-yGbb73FQR0Ta2Me4DA42DiSpHm1I44POGXXoz8qs8b9iAVSXELRzzsIb8DJjLOz1kPdnp3aqGyO5N3F_GdHWNA7SOyrRJ9apfZkiO6Brv8j_h5yRzU6MN6gsgHLxZf1R1LYwLoL8vmsUV9yfvsE4A">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a>) e, para rematar, o plano de distribución de fotografías aéreas (<a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1511251&amp;fbclid=IwAR1SLGIcYpsmjSlcDML3fGHg2Yjb91pgd-GMCtfbBhMfU2Yy_ByhkJNVdBg" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D1511251%26fbclid%3DIwAR1SLGIcYpsmjSlcDML3fGHg2Yjb91pgd-GMCtfbBhMfU2Yy_ByhkJNVdBg&amp;h=AT0GiKt72ZCwEVI_SPGbQd4QkvAJ6bM5X7BkJRG9tVL1y9E1DoOGaBbwQUESs7zKSI9uDjjx7ePm7h8c8pku5ly8n5TIiQRtqVrtSKqS7sLt6QW9AnWvN478csgqHuAzsF6cOz1NMTxSamFozC7oHYMMvzVLc9pKLK8__M8CRuLWvv4IiTh7H33aTGPn4Hexium_8kNamitFuAZgbvsnInO-iUcHWPF2LVqWCRpdbZrz_4J10U5ceFWXKbhmWdxHTeDYtAYRD4BWJHGM_3vXZMwI_J8pqd_NpJlop02lUCd1CPt2V5ki2vYxaOeWkDT9-jTxHEfN_O2Km0svvNmdYA8HPlUJpBPqnh6NSc-cyo4k13J7syNaSozIWHD84GujkA_DB2eW7hIxZ3wnVA-437S8FvZXb44clNlTl3cBQlo1NfLSc9VdUs4bm_7Ip3p9R89QgaNSyWmNhg3fPA">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a>) e algunha desas fotografías do catastro de rústica do concello de Melide dos anos da década de 1950 (<a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1541881&amp;fbclid=IwAR0leH94g4NMUVBvTxhaxhxy0KebqIuCqit8d1FtGojQ7ErNWkV0tij0U9U" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D1541881%26fbclid%3DIwAR0leH94g4NMUVBvTxhaxhxy0KebqIuCqit8d1FtGojQ7ErNWkV0tij0U9U&amp;h=AT3S3mPk9hHxcuUaYlf5U8cz5jVGC7I1nPj5OmZV2xVFknGqD3ap8YQAP6ygH5UlB6PsmedKStQtjL4brgDi16iWEZP-ct6cV7jZB4U_-YxcRWNnF9IR2NvEQS2kTEGCa_rpIA8P3bH5XZr5eDkzBJjedsKqzmykxrc_Pjs8gxw_rIqbI3GXEqnk4mtVeA2LZ5TSCJz4Lk8NXZOpRNofuN_3oIoba-sdToCbaIz0w8FK_IRsfA-oemd5KFHn5QdX51Oue7UpsFNUQ_yBLaIkwRA1S1nVXUj2bnYrGV2S3uvgdZSv6IowKLKAGdv2ZfjtEnqVvgiacI0YS94HDg9XmZXShGXuqfXz6yLT-rqpcIuvuqk6JU1mw6fka1Uggrh2KYvW3e7Pt_Ko6xPgo26FSnURIJMGkl8K6fKqQfPM6r2a6yAxh2goCx4GFYqMKEBnVJMHK2yjxUd-vC08gg">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a>).</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>Cos documentos dos arquivos podemos afondar no coñecemento do territorio ao longo da historia. Poderíamos buscar máis testemuños da evolución dese anaco de xeografía do centro de Galicia entre os fondos documentais do noso Arquivo. Pero hoxe contentarémonos con amosar algunhas das posibilidades que ofrece.</p> <p>Salientamos tamén así a importancia que teñen os proxectos de dixitalización como medio de difusión do coñecemento que gardan os arquivos. Pero tamén como forma de crear un novo patrimonio, o patrimonio dixital.</p> <p>Un patrimonio que no futuro deberemos tratar de conservar da mesma forma que agora facemos co que nos chegou dos séculos pasados.</p> <p>Ofrecemos as ligazóns dunha parte destas imaxes coa base de datos Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia. As descricións documentais acompañan a cada imaxe concreta.</p> <p>Esta información publícase no contexto da celebración do Ano Europeo do Patrimonio, promovido polo Parlamento e a Comisión Europea, o Parlamento de Galicia e a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.</p> </div> Mon, 22 Oct 2018 12:24:14 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0106.html 2018-10-22T12:24:14Z Farois http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0105.html <p>Pero ademais, os novos documentos &ldquo;nacidos dixitais&rdquo;, os que xa produce a Administración electrónica ou son o resultado da pura creación, constitúen o patrimonio do futuro.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>Polo momento, este Arquivo só custodia, trata e difunde obxectos dixitais obtidos a partir dos seus fondos físicos. Pero tamén algúns outros doados por persoas que conservan no seu poder os orixinais físicos.</p> <p>Neste mes, dedicaremos algún espazo a difundir os plans de dixitalización que desenvolve o Arquivo, en coordinación coa Subdirección Xeral de Arquivos da Xunta de Galicia. Celebramos así un mes máis o Ano Europeo do Patrimonio Dixital.</p> <p>Comezaremos hoxe, por exemplo, co fondo do Xefe Político de Galicia, da época da Guerra da Independencia, antecedente do gobernador civil e do actual subdelegado do Goberno.</p> <p>Un órgano creado pola Constitución de Cádiz para controlar a orde pública, organizar e dirixir a Administración local e fomentar a economía das provincias.</p> <p>Velaquí un exemplo destas competencias: un oficio que dirixe o xefe político ao Concello da Coruña en 1813 para que se estableza na cidade o alumado público.</p> <p>Di así:</p> <p>&ldquo;Estando a cargo de los Ayuntamientos según la Constitución la policía de comodidad de los pueblos respectivos, no puedo menos de desear que vuestra señoría dé el egemplo en éste [Pueblo=riscado], que por ser la residencia de todas las primeras autoridades de la Provincia, por concurrir a é con mucha frequencia forasteros, y áun estrangeros en gran número, por tener un comercio de notable consideración, y por otros mil respetos, no parece regular carezca de alumbrado, por lo menos en todas aquellas calles que por las noches son frequentadas.</p> <p>El haberse construido hace ya mucho tiempo los faroles, según por público he llegado a saber, es un auxilio que disminuirá en gran parte las dificultades que para realizar este público beneficio podrían ocurrir a ese Ayuntamiento, al qual es de mi obligación insinuar la importancia, y aún la necesidad de que para ponerlo en planta dé quanto antes las disposiciones convenientes, por lo que importa a la seguridad de los habitantes, y aún al brillo que corresponde a la capital de la Provincia.&rdquo;</p> <p>Dous días despois, o Concello responde que &ldquo;ofrece a vuestra ilustrísima que meditará sobre el asunto con la debida detención y que del resultado dará aviso&hellip; con la posible brevedad&rdquo;.</p> <p>Este documento ten a signatura 39.978/197. Áchase accesible en Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia, coa seguinte ligazón: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D1304512&amp;h=AT3p-RB1iLHeYRJVcZGTkIXUv5mY1kabfwMAeYQdbYkOo9cPNGktNcghoZ9Ip1IrCAIpO29gKuUSfWOtc7JFKBFK6g_O9U0qq3u15X5Zfh1gOi4LvyOBq3DL_ETzi-W-uEKDqyOq0fMdVZWrUYG5iry8_VB7vDlUFpQE5gdj2yS2hLRkTbCp3qkcnf0MMysByKdfKxYFMNskvEMVpqqf7DVmo3KwcgiFGkrsRTo-SUQCM5xijwC-BKPfVRhK_kVe9PehKCsWtE9eLyHMvxM9BmcsnolkDObn5NNjbjufHT3UC9lgl5njVrPiqwdA2CcFtGi8k2QzeKUMkJxNffldAAqSAzYYewnZBy9-FxjMDhfhLVgwBdh2nOUtusomR8uwcF296kBZwnR4llqZxdPga5-Rew-RJOQc" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a></p> </div> Mon, 15 Oct 2018 10:00:45 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0105.html 2018-10-15T10:00:45Z Catastro http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0104.html <p>&nbsp;Libros coma este que amosamos, correspondente á cidade de Betanzos. Relaciona, veciño por veciños, todos os bens raíces e rendas e avalía a riqueza existente na cidade no ano 1751.</p> <p>Podemos entender a súa utilidade como fonte de investigación histórica se poñemos en relación esta enquisa estatística (dunha época na que apenas había estatísticas) con outros documentos coetáneos. Documentos como a executoria de fidalguía de don Andrés&nbsp; Ferro de Castro Barreiro, veciño da parroquia de Santa María de Castrofeito, no actual Concello do Pino (A Coruña), gañada na Chancelería de Valladolid no ano 1779, e que forma parte do fondo documental do <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1243466" target="_blank" title="Pazo de Bieite">Pazo de Bieite</a>.</p> <p>A consulta dos libros do Catastro de Ensenada da parroquia de Castrofeito do ano 1753 permítenos coñecer a existencia dun don Jacobo Ferro, probable antepasado ou parente do que gañou a executoria en Valladolid, e facernos unha idea precisa sobre a súa posición económica e social ao compararmos a súa riqueza coa dos seus veciños.</p> <p>Acompañamos estas imaxes dunha relación dos documentos do Catastro de Ensenada que xa están accesibles en Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia.</p> Wed, 12 Sep 2018 11:24:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0104.html 2018-09-12T11:24:57Z Subvencións para dixitalización do patrimonio cultural http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0164.html Thu, 19 Jul 2018 11:57:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0164.html 2018-07-19T11:57:13Z Axudas en materia de arquivos 2018 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0163.html <p><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">Orde do</font></font><font color="#ff0000"> </font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">5 de xullo de 2018</font></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">, pola que se modifica a Orde do 13 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. </font></font></p> <p><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">DOG núm.136, do 17 de xullo de 2018.</font></font></p> Tue, 17 Jul 2018 07:28:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0163.html 2018-07-17T07:28:33Z Voando o pasado http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/~actual_0103.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">Coma outros arquivos, o Arquivo do Reino de Galicia custodia fotografías aéreas catastrais que seguen a ter un valor xurídico ou administrativo para acreditar a posesión ou a propiedade da terra, e por este concepto son diariamente demandadas por moitas persoas.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">Pero nos museos, que son tamén centros da memoria coma os arquivos, custódianse fotografías aéreas cunha finalidade distinta. Neste caso, a investigación arqueolóxica.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">A fotografía aérea aplicada á investigación do patrimonio arqueolóxico ademais de ofrecer imaxes<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>espectaculares dos xacementos é, por riba de todo, unha ferramenta de traballo que detecta as anomalías na superficie da terra derivadas da presenza do home. Son as trazas ou indicios &ndash;de microrrelevos, de crecemento diferencial da vexetación, de humidade&hellip;- que correctamente descifradas, como se dun código secreto se tratase, fan visibles elementos ocultos do solo e/ou subsolo.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">A exposición, nucleada por imaxes aéreas oblicuas a baixa altura obtidas polo fotógrafo Gerardo Gil, por encargo da Sección de Arqueoloxía do Instituto &ldquo;Padre Sarmiento&rdquo; de Estudos Galegos (IPSEG), a comezos da década dos noventa do século pasado, aparece ademais complementada por datos relativos aos pioneiros da imaxe aérea en Galicia, xa desde comezos do século XX -a chegada dos globos aerostáticos e dos primeiros aeroplanos ao ceo galego-. A experiencia do IPSEG, que foi pioneira en Galicia, non tivo, non obstante nin a continuidade nin o recoñecemento que debera ter merecido.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">Estruturada en base a oito grupos temáticos, o núcleo da exposición aborda desde aqueles xacementos que se corresponden coa paisaxe monumental castrexa ata os relacionados co encastelamento medieval, para logo ofrecer algunhas visións en positivo e en negativo dalgúns xacementos, conxugando ademais a imaxe oblicua baixa da década dos noventa con imaxes aéreas verticais máis antigas e de tipo fotogramétrico. Finalmente, remata cos traballos de fotointerpretación levados a cabo na Cidade de San Cibrao de Las durante os anos 1991 e 1992, tendo en conta que a fotointerpretación debe ser o obxectivo final da arqueoloxía aérea.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">Voando o pasado esculcamos o futuro.</span></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 27 Jun 2018 11:59:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/~actual_0103.html 2018-06-27T11:59:13Z Santiago http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0102.html <p>Abrimos cunha litografía francesa de comezos do século XIX que amosa unha vista, hoxe clásica na fotografía de Santiago, tomada quizais desde a carballeira de Santa Susana, nun momento anterior á construción da Alameda e do paseo da Ferradura.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>Convidamos aos lectores a poñerse en situación coa consulta do &quot;Plano de la ciudad de Santiago&quot; de Juan López Freire do ano 1796.</p> <p>Poden contrastar esta visión coa que figura no plano que ofrecía en 1886 a &quot;Guía histórica, arqueológica y militar de la antigua capital de Galicia, Santiago de Compostela&quot;, impreso por J.M. Paredes.</p> <p>E completamos todo con dúas imaxes fotográficas de puntos concretos e moi coñecidos da cidade.</p> <p>O gravado e os planos proceden da Colección cartográfica e iconográfica e teñen as signaturas CC 478 e MB 151 e MB 152, respectivamente. As fotografías forman parte da Colección fotográfica. Levan os números 2.562 e 3.381.</p> </div> Tue, 26 Jun 2018 14:20:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0102.html 2018-06-26T14:20:36Z Construír, demoler, conservar: o urbanismo a través dos Arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0100.html <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Os arquivos rexistran estes procesos pero eles mesmos son materia de conservación e destrución. Son memoria e patrimonio, pero tamén refugallos da Administración que é preciso destruír para evitar a súa parálise.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Con motivo do </span><a href="https://www.ica.org/es/programa-del-dia-internacional-de-los-archivos-2018-0"><span lang="GL">Día Internacional dos Arquivos</span></a><span lang="GL">, esta <a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/expo_arquivos_2018.pdf" target="_blank" title="Construír, demoler, conservar">exposición</a> recrea esa dialéctica da sociedade a través da observación dalgúns testemuños de actividades urbanísticas das nosas cidades.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Da man dos documentos asistiremos a eses procesos de construción, destrución e memoria que forman parte intrínseca do noso ser máis profundo.<o:p></o:p></span></p> Fri, 08 Jun 2018 12:31:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0100.html 2018-06-08T12:31:36Z Peregrino http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0101.html <p>&nbsp;<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;">En abril de 1693, foi apresado por orde do correxedor de Ourense José Soller, peregrino que viña de Santiago, acusado de finxirse sacerdote.</span></p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; line-height: 19.32px;">O correxidor recibira unha denuncia de &ldquo;que se alla en esta çiudad un peregrino mulato que paresçe ser esclabo y oi día finxiendo ser saçerdote se abrió sacó corona de tal sin traer cuello ni otra insignia alguna que manifestase serlo, más de la dicha corona, y que anda en público con ella manifestándola sin recato alguno...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; line-height: 19.32px;">Co auto no que se ordenaba que &ldquo;primero y ante todas cosas se asegure la persona del susodicho en la cárcel real de esta çiudad y se le tome su declaraçión&rdquo;, comezaba un proceso que non remataría nada ben para Soller.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; line-height: 19.32px;">Un alguacil buscou ao peregrino pola cidade &ldquo;y abiendo allado noticias se abía escapado de ella e endereçado su biaxe ... por la puerta de Ayra y camino que ba al lugar de Sexalbo, le fue siguiendo asta el sitio del cruçero de Mariñamansa, en donde preguntando a unas muchachos dixeron que una muger les abía dicho cómo en la viña de Berxano y de Pedro Debén, que están allí inmediatas, se abía entrado abía poco rato un onbre moreno con unas alforxas y un bastón de peregrino. Y aviendo pasado a su reconocimiento... se alló a dicho peregrino recoxido espulgándose medio desnudo en una casa biexa de la viña... con su corona abierta al parecçer de oy día como si fuera la de un saçerdote...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; line-height: 19.32px;">O peregrino levaba unhas alforxas onde se atopou un alza-colo e dous colos, unhas mangas e dous calzóns de crego, unha vara de pano negro, varios documentos e un libro de contas dun comerciante portugués de Coimbra. Declarou que non era cura, que era barbeiro &ldquo;y arbolario&rdquo;, natural da illa de Santo Domingo, &ldquo;en el reino del Perú&rdquo;, e que na súa terra os de tal oficio usaban de &ldquo;aquella ynsignia como de clérigos&rdquo;. Que saíra da illa do Caribe &ldquo;abrá diez y seis años y bino en compañía del conde de Alaios y asistió mucho tiempo en Madrid y otras partes... Y que a esta tierra vino desde la villa de Çafra en romería al apóstol Santiago...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; line-height: 19.32px;">Tras diversos trámites e dilixencias, que incluíron a detención do barbeiro que lle fixera a tonsura e do xastre que lle fabricara as prendas eclesiásticas, o tenente de promotor fiscal pediu para el a pena de morte:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; line-height: 19.32px;">&ldquo;... Cuias causas y cosas consideradas arguien tan graves y atroçes delitos que a la bista pareze no allar pena y castigo ygual con que satisfacerlo y su bida ser poca para la paga de un desacato con que quiso el acusado sin licencia y órdenes alterar la disposición de la Iglesia, por cuio delito sin los más declarados merece pena de muerte...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; line-height: 19.32px;">Mais o correxedor foi &ldquo;benigno&rdquo; e certamente máis prudente e o condenou &ldquo;por vagamundo... a que sirva en las galeras de Su Magestad por dos años al remo y sin sueldo...&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; line-height: 19.32px;">Achegamos algúns documentos desta causa, que ten a signatura 26.339/13 do fondo da Real Audiencia de Galicia</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; line-height: 19.32px;">Achegamos algúns documentos desta causa, que ten a signatura 26.339/13 do fondo da Real Audiencia de Galicia.</p> <p style="margin: 6px 0px 0px; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px; line-height: 19.32px;">Esta información forma parte das actividades que realiza a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para celebrar o Ano Europeo do Patrimonio, de acordo co mandato do Parlamento de Galicia.</p> Tue, 12 Jun 2018 15:30:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0101.html 2018-06-12T15:30:15Z Axudas en materia de arquivos 2018 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0162.html <p>Artigo 12 da Orde do 13 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG núm 14, do 19 de xaneiro de 2018)</p> Tue, 12 Jun 2018 07:00:22 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0162.html 2018-06-12T07:00:22Z Día Internacional dos Arquivos 2018 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0160.html <p>&nbsp;O concello de Boqueixón conmemora o Día Internacional dos Arquivos cunha exposición virtual:<font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 11pt"> </font></font></p> <p>- Papeis do arquivo: Formación e constitución dos concellos rurais na provincia da Coruña en 1836</p> <p>Esta exposición vai acompañada da visualización do libro de actas do Pleno de 1847, o máis antigo que conserva.</p> Fri, 08 Jun 2018 07:26:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0160.html 2018-06-08T07:26:36Z O Día Internacional dos Arquivos no Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0159.html <p>Na mostra que se inaugura hoxe amósanse documentos custodiados no Arquivo de Galicia que reflicten diferentes accións de goberno nos ámbitos da educación, o desenvolvemento económico, a saúde pública ou a participación cidadá, entre outros, ao longo do tempo, que constitúen a memoria da nosa sociedade e forman parte do patrimonio documental a transmitir ás xeracións futuras.</p> <p style="margin-bottom: 0cm">Os documentos proveñen de fondos documentais diversos, tanto públicos como privados. Así, a Xunta de Galicia, o Hospital psiquiátrico de Conxo, a conserveira Massó, as familias Pita da Veiga ou Cervela Lira, o fondo fotográfico do FOAT, entre outros.</p> Thu, 07 Jun 2018 12:09:55 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0159.html 2018-06-07T12:09:55Z Día Internacional dos Arquivos 2018 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0158.html <p>&nbsp;</p> <ul> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0.21cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 120%"><font face="Bookman Old Style, serif"><b>Xornadas de Portas Abertas</b></font><font face="Bookman Old Style, serif"> para que calquier cidadán poda acceder e coñecer directamente os espazos, funcionamento e fondos do Arquivo Catedralicio mediante a organización de visitas guiadas e gratuitas o venres día 8, e o sábado día 9. Estas visitas constarán de:</font></p> <ul> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0.21cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 120%"><font face="Bookman Old Style, serif">Recorrido explicativo polas estancias do Arquivo e Biblioteca, con acceso ás salas de catalogación e aos depósitos bibliográficos e arquivísticos, donde se custodia o valiosísimo acervo documental da Catedral, incluíndo a Sala Capitular e a Biblioteca Antiga.</font></p> </li> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0.21cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 120%"><font face="Bookman Old Style, serif">Exposición de algunhas das pezas orixinais máis represen-tativas: o Códice Calixtino, un dos máis valiosos de Galicia e da Iglesia de España, clave no estudio do culto ao Apóstolo y do Camiño de Santiago, polo que recientemente o Arquivo Catedralicio foi galardonado co diploma que o acredita como </font><font face="Bookman Old Style, serif"><b>Memoria do Mundo</b></font><font face="Bookman Old Style, serif"> </font><font face="Bookman Old Style, serif"><b>da UNESCO</b></font><font face="Bookman Old Style, serif">; o Tumbo A, cartulario dos séculos XII-XIII ilustrado cos retratos dos reis de Asturias, Galicia, León e Castilla; e o Breviario de Miranda, do século XV, xoia da miniatura galega baixomedieval.</font></p> </li> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0.21cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 120%"><font face="Bookman Old Style, serif">Ao final da visita os participantes recibirán un agasallo de recordo.</font></p> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0.21cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 120%"><font face="Bookman Old Style, serif"><b>DATOS VISITAS GUIADAS DÍA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS</b></font></p> <ul> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 100%"><font face="Bookman Old Style, serif">Días e horarios: Venres 8 de xuño de 2018 (10:00-11:00 e 16:00-17:00); Sábado 9 de xuño de 2018 (10:00-11:00).</font></p> </li> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 100%"><font face="Bookman Old Style, serif">Duración da visita: 60 minutos aprox.</font></p> </li> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 100%"><font face="Bookman Old Style, serif">Grupos de ata 20 personas (máximo).</font></p> </li> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 100%"><font face="Bookman Old Style, serif">Imprescindible realizar reserva previa (incluso o mesmo día da visita ata media hora antes).</font></p> </li> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 100%"><font face="Bookman Old Style, serif">Información e reservas:</font></p> <ul> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 100%"><font face="Bookman Old Style, serif">Teléfono: 981 57 56 09 Atención: Luns-Veners (09:00 &ndash; 13:30) e Luns-Mércores (16:30 &ndash; 19:00)</font></p> </li> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 100%"><font face="Bookman Old Style, serif"><span lang="pt-PT">E-mail: </span></font><font color="#0000ff"><u><a href="mailto:archivo@catedraldesantiago.es"><font color="#0000ff" face="Bookman Old Style, serif"><span lang="pt-PT">archivo@catedraldesantiago.es</span></font></a></u></font></p> </li> <li> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 100%"><font face="Bookman Old Style, serif">As reservas tomaránse por orde de recepción de chamadas e/ou correos.</font></p> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0.21cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 120%"><br /> <br /> &nbsp;</p> <p lang="es-ES" class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0.21cm; margin-top: 0.21cm; line-height: 120%"><br /> <br /> &nbsp;</p> Wed, 06 Jun 2018 08:17:54 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0158.html 2018-06-06T08:17:54Z Listado provisional de solicitantes das bolsas de formación en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0157.html <p>&nbsp;<font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">Segundo o artigo 10.3 da orde de convocatoria, procédese á publicación da proposta provisional de adxudicatarios no Portal de Arquivos de Galicia. O prazo de exposición pública será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, durante os cales se poderán facer as alegacións pertinentes.</font></font></p> Tue, 05 Jun 2018 07:23:32 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0157.html 2018-06-05T07:23:32Z Día Internacional dos Arquivos 2018 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0055.html <p>&nbsp;PROGRAMA DE ACTIVIDADES</p> <p lang="gl-ES" class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%">- Xoves 7 e venres 8 de xuño.<u> Xornadas de portas abertas</u>:</p> <p lang="gl-ES" class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%">Visitas guiadas e mostra de documentos: 12 h.</p> <p lang="gl-ES" class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%">- &nbsp;Venres 8 de xuño. <u>Conferencia e velada musical</u>: 19 h.</p> <p lang="gl-ES" class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%">CONFERENCIA</p> <p lang="gl-ES" class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><i>A testamentaría das irmás Mendoza Babiano.</i></p> <p lang="gl-ES" class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%">Impartida por Ernesto Vázquez-Rey Farto e mostra de documentos sobre o tema.</p> <p lang="gl-ES" class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%">VELADA MUSICAL</p> <p lang="gl-ES" class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%">A cargo da acordeonista Nerea Rodríguez e da cellista Alba Reirís</p> Mon, 04 Jun 2018 09:00:42 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0055.html 2018-06-04T09:00:42Z Cambre e Ángel del Castillo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0098.html <p>&nbsp;O seu arquivo persoal , formado por apuntamentos para estudo de monumentos, notas, recortes de prensa, correspondencia, biografías e reseñas literarias, transcricións de documentos, fotografías... posúe un grande interese. Por unha banda, ilumina un método de traballo rigoroso e meticuloso; por outra, ten valor en por si, pois ofrece información relevante sobre moitos monumentos e temas que espertaron a súa curiosidade científica.</p> <div>&nbsp;</div> <div>Por desgraza, tralo seu falecemento no ano&nbsp; 1961, dividiuse entre os seu herdeiros e remataría por dispersarse, a través de diversos comerciantes de documentos e antigüidades, entre diversas institucións: Arquivo Municipal da Coruña, Real Academia Galega, Servizo de Documentación e Arquivo da Universidade da Coruña, Arquivo do Reino de Galicia...</div> <div>&nbsp;</div> <div>Neste último, custódianse 8 unidades de instalación, a maior parte con documentos relacionados coas súas investigacións.</div> <div>Unhas notas relacionadas coa igrexa románica de Santa María de Cambre ilustran acerca da forma de traballar que tiña. Reúnen:</div> <div>&nbsp;</div> <div>1. Unha transcrición dun documento do século X no que Gutier e Aloito doan ao mosteiro de San Paio de Antealtares o mosteiro de Santa María de Cambre, con tódolos seus bens e igrexas, que edificara e dotara o seu avó Aloito e as súas irmás Vistiverga, Urraca e Odroacia. A copia deste documento, do século XIII, consérvase no Arquivo, na Colección de documentos en pergamiño.</div> <div>&nbsp;</div> <div>2. Unhas notas sobre a visita a Cambre que efectuou no ano 1956, redactadas a posteriori, acompañadas de fotografías da visita e de copias de inscricións tomadas in situ:</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Mi visita a Cambre, a ver qué se hizo allí</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;&ldquo;Recubrieron de enlucido los plementos de las capillas de la girola, e hízose falsa cúpula, con cupulín-palomar.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Se rebajó el piso de la girola y capillas, entre unos 0,23 a 0,33 ms., poco más o menos. Ello dejó al descubierto el corrido basamento, en forma de asiento con sus hoces&nbsp; en la arista, basamento que en su origen debió tener la línea de la girola &ldquo;envuelta&rdquo; (exterior del ábside-presbiterio); la línea exterior de la girola traza en planta su pentágono.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Se conservan cruces de consagración (deben serlo) las que hay en las columnas (diversas) de la girola y naves, como consagrada después de hecha la girola; su forma [cruz] (brazo inferior algo mayor).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Los sillares de las naves parecen de otra piedra y corte que en la girola; los pilares siempre de grano grueso; las columnas, capiteles, etc, incluso de la portada principal, de grano más fino y piedra más blanca...&rdquo;</div> <div>&nbsp;</div> <div>O documento medieval ten a signatura 47 da Colección de documentos en pergamiño. As notas, debuxos e fotografías pertencen ao fondo de Ángel del Castillo, números 16.704 (notas) e 16.702 (debuxos e fotografías).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Esta información forma parte das actividades que realiza a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para celebrar o Ano Europeo do Patrimonio, de acordo co mandato do Parlamento de Galicia.</div> Tue, 29 May 2018 09:26:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0098.html 2018-05-29T09:26:24Z Dias das Letras Galegas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0054.html <p>&nbsp;</p> <ul> <p lang="gl-ES" align="center" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><b>TRANSCRICIÓN</b></font></font></font></p> </ul> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">(falta o inicio da escritura<b>)</b></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">1 ... <span style="text-decoration: none">forza? ni</span> por <span style="text-decoration: none">engano</span> recebido e mays de mina boa, <i>pro</i>pia e libre bontade e por a-/</font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">2 quel a mejor forma, modo e maneyra que poso e debo con <span style="text-decoration: none">dereito,</span> vendo e fir-/</font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">3 memente outorgo e dou por juro e senorío de herdade de oje, este día, en/</font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">4 diante, <i>per</i><span style="font-style: normal">petuamente para sen</span><i>pre</i><span style="font-style: normal"> jamays, a vos, Juan Garçia de Zerage, vezino/</span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal">5 da feligresía de Santa María de Agoas Santas, </span><span style="font-style: normal">q</span><i>ue</i><span style="font-style: normal"> sodes presente e a vos</span><span style="font-style: normal">a</span><span style="font-style: normal">/</span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal">6 moller, Ysabel Rodríguez, q</span><i>ue</i><span style="font-style: normal"> he absente </span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ven</span></span><span style="font-style: normal"> como si fose p</span><i>re</i><span style="font-style: normal">sente e </span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> </span></span><span style="font-style: normal">todos voses/</span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal">7 e seus herdeiros e subcesores. </span><span style="font-style: normal">Conben a saber que vos vendo en cada un ano/</span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal">8 de renta p</span><i>ar</i><span style="font-style: normal">a senp</span><i>r</i><span style="font-style: normal">e, un moyo de vino tinto medido por la medida d</span><span style="font-style: normal">e</span><span style="font-style: normal">reita do Ribe-/</span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal">9 yro da Bea </span><span style="font-style: normal">a </span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a bica</span></span><span style="font-style: normal"> do l</span><span style="font-style: normal">o</span><span style="font-style: normal">gar en a mina leira </span><span style="font-style: normal">de </span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">vina,</span></span><span style="font-style: normal"> </span><span style="font-style: normal">dizimo a deus que </span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">Jazino</span></span><span style="font-style: normal">/</span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal">1</span><span style="font-style: normal">0 </span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">Chaao en a d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta feligresía, así como se parte </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">baixo porlo rigueiro q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> bai p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ar</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a /</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">11 os Betouros e da una das p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ar</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">tes vay ao longo e se parte con outra vina d</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">e </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">(ilexible)</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; text-decoration: none; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; font-style: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">12 de Vilaberde, e da outra parte, vay ao longo de outra vina de Juan o(ilexible)/</font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">13 e decima p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ar</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">te por outra mina leyra de vina e topa en o rego da agoa que vai/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">14 p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ar</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a a horta dos Betouros , </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">pago en una casa </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">e en un lagar e s</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">y</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> fordes por el/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">15 antes de Santos, q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> vos lo pague eu e meus herdeiros </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">(ilexible)</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">acado</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">e si despo</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">y</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">s/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">16 de Santos q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> vos lo pague e mida </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">por lo </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">puçal. </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">V</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">éndovos o dito moyo de vino tinto/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">17 en cada un ano de renta e vos lo pono e </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">aseuto en a d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta mina leira de vina do/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">18 Chaao p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ar</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a senpre seg</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ún </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">o que d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">to he por preço e contía de corenta reaas de/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">19 plata q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue </span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">son mill e trezentos e sasenta pares de bancas, </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">os quaes me logo destes e/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">20 pagastes e eu de vos reçebí</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> en p</span></span><i><span style="text-decoration: none">re</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">sençia do notario e testigos de iuso escritos/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">21 en ouro e reaas e moeda q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue </span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">se montou </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> cont</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">í</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a, </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">dos quaes me dou e outor-/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">22 go por contento e ben pago a toda mina bontade </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">e renunçio </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue </span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">nunc de lo </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">(ilexible)</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">23 ni alege, </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">o contrario, por mi ni por outro, e dizéndoo ou alegándoo eu ou outro/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">24 por mi q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue </span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ro e outorgo q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue </span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">me n</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">o</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> balla ne seja sobre elo oydo ni reçebido en juyzio/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">25 ne fora del e vos dee e page </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">de pena o </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">d</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">obro da d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta contía e todo jur, poder, posisón/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">26 </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ro</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">piedade, senorío dere</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">y</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">to, </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">voz e abçión q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> eu e meus herdeiros fasta aquí//</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">27 aviamos en a d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ro</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">piedade de mi e meus herdeiros </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">o tiro, c</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ollo, quito e remobo/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">2</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">8 e en bos o d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">to Juan Garçia de Zarague e en bosa moller e vosas </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">vozes e herdey-/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">29 ros, o pono, traspaso p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ara</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> todo senpre jamais e por la tr</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">diçión de la vo</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">z</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">constetu</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">y</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">o/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">30 por verdadeiros e senores </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">e p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ro</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">pietarios delo e vos dou e outorgo poder e fa-/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">31 cul</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">d</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ad p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ar</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a que desde aquí en diante por vosa p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ro</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">pia abtoridade sen juez, alcal-/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; text-decoration: none; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; font-style: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">32 de, meyrino, mayordomo ne outro oficial do dereito, posades entrar, tomar, receber/</font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">33 e ajurar todo o suso d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">to e fazerdes del e en el e en qualquer p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ar</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">te del, todo o que vos qui-/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">34 serdes e por </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ben toverdes e a vos ven bisto for e vos seer ffeito, saao e de paz </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a d</span></span><i><span style="text-decoration: none">e</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">r</span></span><i><span style="text-decoration: none">eit</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">o/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">35 por los outros meus bees que vos para elo obligo so a d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta pena do dobro q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> me o-/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">36 bligo dar e pagar se contra elo for nen pasar agora ni en ningún tenpo q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> seja/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">37 e eu o d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">to Jo</span></span><i><span style="text-decoration: none">a</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">n Garçia de Zarage </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">que so p</span></span><i><span style="text-decoration: none">re</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">sente p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ar</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a mi e p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ar</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a a d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta mina moller e p</span></span><i><span style="text-decoration: none">ar</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">a todos/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">38 nosos herdeiros e subcesores así a reçebo. </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">Q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue </span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">foi ffeita e outorgada en a villa de Po</span></span><i><span style="text-decoration: none">n</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">-/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">39 tevedra, a vinte e dous días do mes de janeiro do ano </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">do nasçim</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">i</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ento de noso senor/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">40 ih</span></span><i><span style="text-decoration: none">es</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">u chr</span></span><i><span style="text-decoration: none">is</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">p</span></span><i><span style="text-decoration: none">t</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">o, de mill e quinientos e dez años. P</span></span><i><span style="text-decoration: none">re</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">sentes a elo por testigos, Domingo Gonçalez dos/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">41 Betouros, vezino da d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta ffeligresía de Lebosende, q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> jurou q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> conosçía ao d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">to Diego/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">42 de Verdeal e que hé el mismo q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> outorgou esta d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta carta de vendida, e Gonçalo/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">43 Fidalgo, vezino da villa de Redondela, e Jua</span></span><i><span style="text-decoration: none">n</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> Fernández, o moço, vezino da d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta villa/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">44 de Pontevedra. E firmaron aquí os d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">tos Goncal Fidalgo e Juan Ffernández, o moço, seus/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">45 nomes e eu, o d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">to notario, dou ffee que conosco ao d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">to Juan Garçia de Zarague.</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; text-decoration: none; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; font-style: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><br /> <br /> &nbsp;</p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">1 </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">Eu, Afonso Garçia do Sisto, not</span></span><i><span style="text-decoration: none">a</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">rio pú</span></span><i><span style="text-decoration: none">bli</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">co jurado do número/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; text-decoration: none; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; font-style: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">2 da villa de Pontevedra e seus términos e jur-/</font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">3 dicyos porlo r</span></span><i><span style="text-decoration: none">everendísi</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">mo señor arcob</span></span><i><span style="text-decoration: none">is</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">po </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">e santa ygll</span></span><i><span style="text-decoration: none">es</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ía/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">4 de Santiago, </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">e</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">sta sobred</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta vendida saquey das notas e/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">5 registros públicas </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">e abténticas q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> pasaron e foron outorgadas por/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">6 ante Juan Fernández Agulla, notario q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> foy da d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ta villa, meu ante-/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">7 çesor defunto, q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> deus aja . As quaes notas </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">no</span></span><i><span style="text-decoration: none">n</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> heran rasas ni</span></span><i><span style="text-decoration: none">n</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> cançeladas/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">8 ni</span></span><i><span style="text-decoration: none">n</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> en parte alguna </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">de </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">s</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ý</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">sosbeyt</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">o</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">sas e para as quaes eu as</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ý</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> sacar e tor-/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">9 nar en pública forma, eu ey poder e abtoridad do d</span></span><i><span style="text-decoration: none">i</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">to </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">r</span></span><i><span style="text-decoration: none">everendísi</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">mo señor ar</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ç</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">ob</span></span><i><span style="text-decoration: none">is</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">po/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">1</span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">0 e por ende a espui e aquí meu nome </span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">e sygno puse en testimoyo de v</span></span><i><span style="text-decoration: none">er</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">dad/</span></span></font></font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.35cm; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; font-weight: normal; margin-left: 1.27cm; orphans: 2; widows: 2; line-height: 100%"><font color="#004586"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">11 q</span></span><i><span style="text-decoration: none">ue</span></i><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> tal he.</span></span></font></font></font></p> Wed, 16 May 2018 08:10:54 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0054.html 2018-05-16T08:10:54Z Día Internacional dos Arquivos 2018. Construír, demoler, conservar: o urbanismo a través dos arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0097.html <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Os arquivos rexistran estes procesos e ao mesmo tempo son eles mesmos materia de conservación e destrución. Son testemuño, memoria, patrimonio, pero tamén refugallos ou subprodutos da Administración e do poder que é preciso expurgar para evitar precisamente a súa parálise.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Con motivo do Día Internacional dos Arquivos, difundido este ano baixo o lema &ldquo;Arquivos, gobernanza, memoria, patrimonio&rdquo;, esta exposición busca recrear esa dialéctica da sociedade e da vida a través da observación concreta dalgúns testemuños de actividades relacionadas coa evolución urbanística das nosas cidades.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Da man dalgúns expedientes de diversos organismos públicos competentes en materia urbanística conservados no Arquivo do Reino de Galicia asistiremos a eses procesos de construción, destrución e memoria que forman parte intrínseca do noso ser máis profundo.<o:p></o:p></span></p> Fri, 25 May 2018 12:17:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0097.html 2018-05-25T12:17:26Z Xornada de formación “Modelo conceptual de descrición arquivística e sistemas de descrición multi-entidade" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0156.html Wed, 23 May 2018 06:45:14 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0156.html 2018-05-23T06:45:14Z Exposición "Santiago. Protección e transformación da cidade" no Arquivo de Galicia. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0155.html <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.25cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%"><font face="Calibri, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">Con elo, o Arquivo de Galicia quere contribuír á difusión dos seus fondos e a visualizar algúns cambios experimentados na cidade de Santiago ao longo dun período de corenta anos.</font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="margin-bottom: 0.25cm; font-weight: normal"><font face="Calibri, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">O fundamento documental desta exposición está constituído polos Expedientes de autorización de concesión de licencias de obra por parte dos concellos (1944/1998) que se custodian no Arquivo de Galicia.</font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify"><font face="Calibri, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">Estes expedientes foron producidos polas diferentes Comisións do Patrimonio Histórico- Artístico que se suceden no tempo e conteñen un gran número de fotografías que evidencian moitas das transformacións da cidade. Son estas fotografías as que constitúen o eixo do relato, centrado especialmente a partir da segunda metade da década de 1960, época na que se acelera o ritmo do crecemento urbanístico da cidade. </font></font></p> <p lang="gl-ES" align="justify" style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%"><font face="Calibri, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 11pt">Xunto a estas fotografías amósanse tamén algúns planos transferidos pola Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais. Un total de 103 documentos que se complementan coa reprodución de deseños de rótulos presentados para a súa autorización e de imaxes actuais dos mesmos lugares que capturan as fotografías antigas.</font></font></p> Wed, 09 May 2018 07:28:46 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0155.html 2018-05-09T07:28:46Z Patrimonio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0096.html <p>Algo máis? Si. Ambos os dous están &ldquo;conectados&rdquo; por unha liña eléctrica de alta tensión (2.2000 V) que comunica o salto hidroeléctrico de Belesar (Chantada-O Saviñado, Lugo) coa subestación de transformación do polígono industrial da Grela, na Coruña.</p> <p>E máis: a construción do salto de Belesar provocou o asolagamento da antiga vila de Portomarín e a construción dunha nova noutro lugar, e o traslado da Colexiata, pedra a pedra, ata o seu novo emprazamento. A construción da liña eléctrica procedente de Belesar ocasionou a instalación dunha torre de alta tensión no Castro de Elviña xusto cando viña de declararse &ldquo;Monumento Histórico Artístico&rdquo; pola Dirección General de Bellas Artes do &ldquo;Ministerio de Educación Nacional&rdquo;.</p> <p>En setembro de 1962, o delegado provincial da Coruña da Comisaría General de Excavaciones, José María Luengo, dirixiuse ao Goberno Civil da provincia da Coruña para denunciar a instalación da columna, así como outras dúas colocadas anteriormente, sen a preceptiva autorización de Belas Artes. O Gobernador Civil trasladou o escrito á empresa propietaria da liña, FENOSA, e á Dirección General de Bellas Artes.</p> <p>A empresa alegou que a liña:</p> <p>- Fora autorizada pola Dirección General de Industria en 1958 e declarada &ldquo;de interese nacional&rdquo; por Decreto do 23 de noviembre de 1961.</p> <p>- Que todos os postes estaban situados en terreos de propiedade privada con expresa autorización dos propietarios ou expropiados legalmente.</p> <p>- Que a declaración de monumento histórico-artístico era posterior á autorización e declaración de Industria.</p> <p>- Que a liña eléctrica non constituía risco ningún nin afectaba &ldquo;a contemplación del campo histórico-artístico&rdquo;.</p> <p>Enfrontadas así dúas legalidades, a resistencia do delegado provincial, co apoio da Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos da Provincia e do propio Goberno Civil, conseguiu que a Dirección General de Bellas Artes ordenase a suspensión dos traballos de instalación da liña e o desarmado das columnas o 13 de outubro de 1962.</p> <p>Naturalmente, a empresa responsable recorreu esta decisión en diversas instancias ata chegar ao Tribunal Supremo. Este sentenciou a favor da Administración o 2 de novembro de 1965 e obrigou a empresa a desmontar as columnas.</p> <p>Pero parece que a execución desta sentenza se demorou ata... 2015! Segundo consta no expediente do Goberno Civil, en febreiro de 1966, a empresa comunica que &ldquo;hemos cursado instrucciones a nuestros servicos técnicos para que proceden a a preparar el proyecto que ha de elevarse al Ministerio de Industria para la concesión de la variante del tramo de la línea... Belesar-La Coruña..., así como los escritos para la obtención del beneficio de expropiación de urgencia&rdquo;.</p> <p>Ofrecemos algúns documentos deste expediente, que complementamos cunha fotografía aérea catastral da zona correspondente aos anos da década de 1950, un oficio da Xunta Superior de Subsidios Armamento e Defensa do Reino de Galicia de 1811 sobre a reparación da ponte e da Colexiata de Portomarín e do Mapa Arqueológico de Galicia publicado por Ramón Barros Silvelo en 1875.</p> <p>Esta información forma parte das actividades que realiza a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para celebrar o Ano Europeo do Patrimonio, de acordo co mandato do Parlamento de Galicia.</p> Fri, 11 May 2018 08:39:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0096.html 2018-05-11T08:39:52Z Sálvora e outras illas atlánticas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0095.html <p>Dicía o demandante que tiña a posesión desde tempo inmemorial &ldquo;de la jurisdicción zivil y criminal de las islas de Çálvora, Nero y Bionta y de nombrar jueces y más ministros de justicia que la administren privativamente en ellas y teniendo la mi<span class="text_exposed_show">sma posesión&hellip; de tener y apastar en dichas islas cantidad de yegoas y bacas y de tener en ellas caça de conejos y de prohivir y quitar que ninguna persona sin su licencia ni consentimiento entre a caçar en ellas...&rdquo;</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>&ldquo;&hellip; hasta que por uno de los días deste presente mes y ano los querellados, sin licencia ni permiso de mi parte, se fueron a dicha isla acompañados de otras muchas personas con honce perros de liebres, un dogo, ocho redes, dos furones, dos escopetas, un legón y un machado, y noticioso el theniente de juez, acompañado de Juan Ramos, escrivano, fueron a dicha isla, en donde alló a los referidos y queriéndolos perturbar el que caçasen le perdieron el respecto, impuñándose con barales y otras armas y prosiguieron en la caça, causando mucho alboroto y con él hicieron despeñar a la mar algunas yégoas y bacas, inquietando a mi parte en su posesión...&rdquo;</p> <p>Pola contra, o licenciado Cristóbal Mariño defendía que a propiedade da illa era &ldquo;de su Magestad&rdquo; e que &ldquo;...el aprobechamiento del pasto y corte y caça de conejos es común a todos los vecinos y naturales de dichas jurisdiciones de Noya, Canbados, Villanueva, Villagarcía y otras&hellip; que mis partes y más naturales yban a dicha ysla a cortar leña y traerla para el abasto de sus casas en barcos, por no tener otra parte a que recurrir y aver mucha hesterilidad della, y sin el uso y aprovechamiento de dicha isla no pueden mantenerse...&rdquo;.</p> <p>Este preito ten a signatura 20.709/33 do fondo da Real Audiencia de Galicia. Pode descargarse unha copia dixital na seguinte ligazón de &quot;Galiciana. Arquivo dixital de Galicia&quot;: <a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=12660" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="nofollow" data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D12660&amp;h=ATOnzDQiu7VYYJGv3DAKZxptefEYebNljKz4FtHaJJY_PHngJEgc2glbleor-H_PowM0Kw1wk5CU3Y0019HBDwF_QscZgg4yXw-kWuxiyOgxZW5IYIOL0kb5vmF1epfB6Pntvt-E">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a></p> <p>Complementámolo cun plano da ría de Pontevedra coas illas de Ons e Onza do ano 1827 que procede do &ldquo;Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal&rdquo; de Sebastián Miñano (signatura MB 195), e cun documento do fondo da Xunta de Subsidios, Armamento e Defensa do Reino de Galicia do ano 1811 polo que se ordena ao subinspector de Artillería que os enxeñeiros militares que participan na fortificación das illas Cíes e de Baiona estean dispoñibles para facelo tamén nas de Ons e Onza (signatura 40.032-93) (<a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1392913" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="nofollow" data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fes.ga.15030.arg%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D1392913&amp;h=ATOW7PCY5haeYDka8VjNF9UlKTo7h4h4b5FnqqIbDqdEj-87l0cms9ijhJufJYbYtShu_4EOGD3rh2I4xBDUoqYQKAs7YIqhcOr8GAqw4Oa-2W1TDTiisyYTRxXXsjKV4COUjjHk">http://arquivo.galiciana.gal/&hellip;/es.&hellip;/gl/consulta/registro.do&hellip;</a>)</p> <p>Esta noticia publícase de acordo co plan de conmemoración do Ano Europeo do Patrimonio que desenvolve a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de acordo co mandato do Parlamento de Galicia.</p> </div> Thu, 26 Apr 2018 15:12:25 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0095.html 2018-04-26T15:12:25Z Axudas en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0154.html <p>&nbsp;Segundo o artigo 11.1 da Orde do 13 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos&nbsp; para o ano 2018, procédese á publicación da proposta provisional de adxudicatarios no Portal de Arquivos de Galicia.</p> <p>As entidades solicitantes disporán de 10 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da data de publicación da proposta provisional, para formular as alegacións que consideren oportunas sobre esta proposta ante a Secretaría Xeral de Cultura no lugar e forma indicados no artigo 6 da orde.</p> Wed, 25 Apr 2018 07:09:03 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0154.html 2018-04-25T07:09:03Z Cortegada http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0094.html <p>&nbsp; Por el, o arcebispo Xelmírez confirma a independencia e autoridade do mosteiro, así como da igrexa de Santa María da Corticela, o cobramento do terzo do dezmo do Xiro e a posesión sobre a illa de Cortegada e de varias igrexas, xunto coas súas rendas, vilas, coutos e vasalos: San Xurxo de Vea, San Vicente do Grove, Santa Baia de Arealonga, San Cristovo de Xavestre, Santa Cristina de Campaña e outras.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>A comezos do século XVII, o mosteiro pleiteou na Real Audiencia de Galicia para recuperar a propiedade da illa, ocupada por Bartolomé Calvo e outros.</p> <p>A postal que amosamos está datada na década dos anos de 1930. Ten a signatura 1.517 da Colección de postais. O documento medieval é o número 1.183 da Colección de documentos en pergamiño. Está escrito en letra visigótica.</p> <p>O preito da Real Audiencia ten a signatura 1.437/44 deste fondo documental.</p> <p>Esta noticia forma parte do programa de celebración do Ano Europeo do Patrimonio Cultural que realiza a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por mandato do Parlamento de Galicia.</p> </div> Fri, 06 Apr 2018 14:25:45 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0094.html 2018-04-06T14:25:45Z Sobrado http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0093.html <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">Habitado por monxes, novicios e criados que se movían arredor, era o vértice dunha potente organización económico-relixiosa. Os monxes da comunidade saían con frecuencia do mosteiro por diversos asuntos: para asistir a capítulos con outros mosteiros, para compras, para controlar os prioratos e granxas, para estudar, para comprar, para poñer preitos...</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">O libro de caixa detalla os seus ingresos e gastos e o minucioso sistema de administración e control que tiña (con auditorías externas periódicas por parte do Capítulo Xeral da Congregacion de mosteiros cistercienses).</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Entre os gastos, atopamos partidas expresivas do elevado nivel de vida da comunidade, en contraste coa realidade campesiña que os rodeaba. Por exemplo, en alimentación. Produtos como azafrán, azúcar, améndoas, alcaparras, &ldquo;anises&rdquo;, &ldquo;baca fresca&rdquo;, canela, capóns, perdices ou chocolate estaban ausentes habitualmente das mesas labregas.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Pero o mosteiro destinaba tamén unha parte dos seus ingresos a educación. Pagáballe, por exemplo, os estudos en Alcalá ou Salamanca a dous dos seus frades:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&ldquo;Alcalá. Diose a este colegio veinte y cinco ducados para la entrada de curso del padre fray Isidoro.&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&ldquo;Salamanca: Diéronse a Salamanca veinte y cinco ducados por la entrada de curso del padre lector Berjón&rdquo;.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Mantíña o mosteiro, xunto con outros mosteiros cistercienses, un procurador na Coruña para a tramitación dos preitos que se seguían na Real Audiencia de Galicia:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&ldquo;Diose al padre procurador de la Coruña del situado que le paga esta casa mil quatrocientos y veinte y seis reales y diez y seis maravedís.&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Ademais, no libro anotábase o gasto de obsequios realizados a xuíces, entre eles ao gobernador e oidores da Real Audiencia:</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&ldquo;Cabritos: Compráronse veinte y quatro cabritos para cumplimiento de los señores governadores y más familia que vino con sus excelencias, a tres reales cada uno montan setenta y dos reales.&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&ldquo;Chocolate: Compró Su Paternidad una arroba de chocolate para cumplimientos y para el corregidor quando estuvo en Loureda, doscientos y veinte y cinco reales&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&ldquo;Vino tinto. Gasto:&nbsp;<br /> - Gasto ordinario: 189 mollos<br /> - Cirujanos: 2 mollos, 2 cuartillos<br /> - Mulas: 2 mollos (...)<br /> - Segadores: 1 mollo (...)<br /> - Fiestas: 4 mollos (...)<br /> - Fidalgos: 11 mollos<br /> - Governadores y oidores: 4 mollos&rdquo;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">Este libro de caixa ten a signatura 45.255 e comprende as contas do mosteiro entre 1693 e 1757.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">A publicación desta noticia forma parte do proxecto de difusión do Ano Europeo do Patrimonio que promove a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ao abeiro do mandato do Parlamento de Galicia.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 22 Mar 2018 12:47:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0093.html 2018-03-22T12:47:33Z Exposición virtual: Mulleres e mestras http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0092.html <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt;">A</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt;">&nbsp;fins da segunda década do século XX,&nbsp;</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt;">semellaba que a sociedade non rachara con estes prexuízos</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt;">,&nbsp;</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt;">pois a educación de moitas nenas enfocábase&nbsp;</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt;">á aprendizaxe da relixión católica e d</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt;">o</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt;">&nbsp;oficio de costureira&nbsp;</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt;">ou modista.</font></font></span></p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%;"><font color="#000000"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">Con todo, entre ambas </font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">E</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">ntr</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">ambas </font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">datas, </font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">no contexto do Estado liberal e do progreso económico do século XIX, </font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">os</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"> intentos por </font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">perfeccionar</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"> o sistema educativo </font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">facilitaron</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"> a instrución da muller e o seu acceso á educación superior. </font></font></span></font></p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%;"><font color="#000000"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">Esta <a href="http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/expo_mulleres_mestras.pdf" target="_blank" title="Exposicion Mulleres e mestras">exposición</a> busca amosar ese proceso. </font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">A</font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"> través dos documentos do Arquivo do Reino de Galicia, </font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">trazaremos </font></font></span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt">un percorrido sobre a educación feminina en Galicia desde o século XVII ata mediados do século XX.&nbsp;</font></font></span></font></p> Wed, 07 Mar 2018 13:59:19 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0092.html 2018-03-07T13:59:19Z Unha muller na orixe do actual Hospital Provincial de Pontevedra. 8 de marzo, Día Internacional da Muller http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0044.html <p>&nbsp;<font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><u>Transcrición parcial do</u></font></font><u> </u><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><u>documento</u></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">:</font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm">&ldquo;<font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx">(</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx"><i>Fol. 14 v.</i></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx">) &hellip; quero/ y otorgo, é mina propia bontade, desejo/ e mando que se faza das minas cassas questán/ a sobre los tornos dereito das cassas que/ foran de Gutierres Martínez, en as quales morou/ Afonsso Gago, juiz que foi da dita uila, con/ todas súas pertenzas e lagar y horta e to-/das las coussas a ellas pertenesçientes/ que meus conpridores contuidos en esta/ dita mina manda. Logo e máis en brebe/ que pudieren fazer e ser a pos día do meu fina-/ mento encárrego de sus almas y con-/ sençias fazer me fazan y ordenen o mellor/ que les poderen nas ditas cassas vn os-/ pital ao serbiçio e onrra de deus e súa madre,//</span></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="zxx">&nbsp;<font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">(</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><i>Fol. 17 r.</i></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">) &hellip; mando/ que hos ditos, meus conplidores e cofra-/ día, en seu tenpo non rresçiuan en o//</font></font></span></font></font></p> <p>&nbsp;<font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">(</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><i>Fol 17 v.</i></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">) dito hospital/ salbo omes e mulleres que sejan linpos/ e que non benan enbreagos de bino p</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><i>ar</i></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">a que/ nada non fiquen has camas de rroupas/ do dito hospital y qualquier que lleban-/ tar rruido que non seja en él rresciuido y que/ se baya a outros ospitales ou donde/ quijer &hellip;&rdquo;</font></font></font></font></p> <p>&nbsp;<font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">&nbsp;<font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">(</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><i>Fol 15 r.</i></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">) virgen santa maría, con toda a súa corte seles-/ tial para que os seus pobres ajan en él alberge/ e ajan consolaçión e porque a mi alma sexa albergada/ e consolada en o seu santo rreyno selestial á ora/ da mina morte y ao día do grande juizio, amén. Y-/ ten mando que toda a mina parte da rropa da cama/ seja luego puesta dentro en as ditas cassas/ do dito hospital e que meus cunplidores fazan/ dela guantas camas poder auer y de que de aquí/ en adiante deren polo amor de deus para os ditos/ pobres&hellip;</font></font></font></font></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 07 Mar 2018 08:38:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/actividades/actualidad/actual_0044.html 2018-03-07T08:38:36Z Agostiños e xesuítas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0091.html <p>&nbsp;Entre as condicións que se establecían nesta disposición, estaban:</p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">- &nbsp;manter ás súas expensas os dous estudos maiores de Artes e de Teoloxía que anteriormente tiñan os xesuítas,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">&nbsp;- manter dous curas para soster &nbsp;&ldquo;pasto espiritual&rdquo; da vila de Caión e lugares de Noicela e San Salvador, o seu anexo,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">- non adquirir no sucesivo ningunha renda máis,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">- non incrementar o número de 22 relixiosos que tiña o convento nese momento,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">- cumprir &ldquo;quanto se prometió en favor y manifiesta utilidad de la ciudad de la Coruña y sus havitantes en la escritura executada para hacer su nueva traslación y fundación&rdquo;.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">O Colexio da Compañía de Xesús ao que se trasladou o Convento de Santo Agostiño de Caión estaba situado na praciña de Santo Agostiño da Coruña, ao carón da actual igrexa de San Xurxo.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Por que se trasladou á Coruña o Convento de Caión? A Real Provisión que autorizou o traslado relata as razóns que alegou a comunidade na súa petición: &ldquo;... que ni podía subsistir en donde se hallaba establecido ni verificarse el útil y piadoso fin de colegio de estudios que dispuso su fundador [Fernando Bermúdez de Castro, señor de Montaos, Dubra e Penaflor ] porque la citada villa de Cayón se halla situada a la orilla del mar en un especie de caleta donde antiguamente concurrían de Vizcaya y otras partes a la pesca de ballena, y por haver muchos años que cesó enteramente se reducía ya a un corto número de casillas a modo de barracas que servían de abrigo a algunos pescadores, los quales, no pudiendo mantenerse allí ni asegurar sus barcos, que hera preciso subirlos a fuerza de brazos hasta las mismas casillas, residían lo más del tiempo y egercían la pesca en esa ciudad, dejando poco a poco despoblada la villa. Que el mar en aquella costa y sus inmediaciones era de las más brabas que se reconocían en todo el Océano... siendo inevitable a juicio de prudentes su total ruina [a do convento] dentro de pocos años, a no facilitarse una fuerte muralla, que sería tan costosa como hacer de nuevo dicho convento...&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Este documento pertence ao fondo do Convento de Nosa Señora do Socorro de Caión e ten a signatura 45.308/1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="GL">Esta noticia publícase de acordo co plan mensual establecido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con motivo da declaración do Ano Europeo do Patrimonio 2018 declarado polo Parlamento Europeo e o Consello da Unión Europea e ao abeiro do mandato do Parlamento de Galicia.<o:p></o:p></span></p> Fri, 02 Mar 2018 11:01:30 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0091.html 2018-03-02T11:01:30Z Aprobación de táboas de avaliación documental http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0151.html <p>&nbsp;O Consello de Avaliación Documental de Galicia, na sesión do 15 de marzo de 2017, aprobou dúas táboas de avaliación documental procedentes da Administración Autonómica. Os extracttos das táboas aparecen recollidos no anexo da Orde de aprobación.</p> <p>As series ditaminadas polo Consello son:</p> <p>- Expedientes de axudas do Fondo de Acción Social para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia</p> <p>- Expedientes de rexistro dos contratos laborais</p> <p lang="gl-ES" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> Mon, 19 Feb 2018 08:12:50 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0151.html 2018-02-19T08:12:50Z Aprobación de táboas de avaliación documental http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0148.html <p>O Consello de Avaliación Documental de Galicia, na sesión do 7 de novembro de 2017, aprobou once táboas de avaliación documental procedentes&nbsp;da administración local. Os extractos das táboas aparecen recollidos no anexo da Orde de aprobación. As series ditaminadas polo Consello son:</p> <p>De deputacións provinciais:</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de actas do pleno da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de actas da comisión de goberno da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de actas da comisión xestora da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de acordos da comisión xestora da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros rexistro de entrada de documentos da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros rexistro de saída de documentos da deputación provincial.</p> <p lang="zxx">De concellos:</p> <p lang="zxx">&bull; Expedientes do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de actas do pleno do concello.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros de actas da comisión de goberno do concello.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros rexistro de entrada de documentos do concello.</p> <p lang="zxx">&bull; Libros rexistro de saída de documentos do concello.</p> Mon, 05 Feb 2018 08:02:01 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0148.html 2018-02-05T08:02:01Z Xornada de formación “A descrición normalizada de Autoridades nos arquivos” http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0150.html <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></div> <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></div> <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></div> <p><span lang="GL" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;background:white; mso-ansi-language:GL">Esta xornada estará a cargo de <span style="mso-bidi-font-weight: bold">Ana María López Cuadrado</span>, </span><span lang="GL" style="font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL;mso-bidi-font-style: italic">funcionaria do Corpo Facultativo de Arquiveiros e Bibliotecarios do Estado dende 2007. Traballa no Centro de Información Documental de Archivos como responsable da Área de Normalización, coordina o <i>Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica</i> e os traballos de normalización de autoridades arquivísticas dentro da Plataforma PARES. No ámbito europeo forma parte do equipo de Goberno do Portal Europeo de Arquivos dende maio de 2017, é Country Manager do APE en España, e coordina o Grupo de Traballo de Estándares do propio proxecto APE.</span></p> <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-top:2.85pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 2.85pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">&nbsp;</p> <p class="Cuerpodetexto" style="margin-top:2.85pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 2.85pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="GL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">Programa:</span></b></p> <p class="Cuerpodetexto" style="margin-top:2.85pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 2.85pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">9.30 Benvida, presentación e explicación da Xornada</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">10.00-11.30 Que é a normalización arquivística?</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">Estado da cuestión, estándares nacionais e internacionais, que beneficios proporciona a normalización aos nosos arquivos?, porque a descrición debe estar ao servizo da difusión?</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">11.30-12.00 Descanso</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">12.00-13.00 Entidades e as súas relacións: da teoría á práctica</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">Entender o sentido da CNEDA, o Record in Context, Web semántica e Datos Abertos Enlazados. Que é o enriquecemento de rexistros?</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">13.00-14.00 A descrición normalizada. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">Como se establece unha descrición normalizada? Que significa traballar por proxectos e que beneficios ten no mundo arquivístico? Diferencia entre procesos e proxectos de descrición. Que é unha guía de descrición normalizada?</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">16.00-17.00 A descrición de entidades arquivísticas: Casos prácticos</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">16.00-18.00 Sistemas de institucións culturais nacionais e internacionais que están a traballar nesa liña.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:GL">17.00-19.00 A interoperabilidade dos arquivos españois con outros sistemas arquivísticos europeos e internacionais (Portal Europeo de Archivos, Europeana) ademais doutras institucións culturais.</span></p> <p>&nbsp;</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></div> <p>&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Fri, 16 Feb 2018 09:28:40 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0150.html 2018-02-16T09:28:40Z A ponte de Toreno e Monforte http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0090.html <p>&nbsp;<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Coa creación d</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">as Intendencias a mediados do século XVIII, correspondeu realizar estas funcións a estes organismos da administración borbónica.<br /> <br /> Os &quot;repartimentos&quot; podían incluír territorios moi distantes da obra que se pretendía executar, como é o caso da ponte de Toreno sobre o río Sil, no Bierzo, para o que se realizaron polo menos dous repartimentos no Reino de Galicia.<br /> <br /> O documento que amosamos é precisamente unha relación das cantidades (en marabedís) repartidas entre diversas entidades de Galicia no ano 1763 para a reparación daquela ponte. Procede do fondo documental da Real Intendencia de Galicia e corresponde ao expediente de pago das cantidades que achegou o concello de Monforte de Lemos e a súa xurisdición para tal efecto. Ten a signatura 46.533/68<br /> <br /> Con esta información queremos colaborar á conmemoración do &quot;Ano Europeo do Patrimonio Cultural&quot; impulsada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ao abeiro do mandato do Parlamento de Galicia.<br /> <br /> Así, na liña da programación establecida, cada mes dedicaremos polo menos unha noticia a un aspecto concreto do patrimonio cultural de Galicia. Durante o mes de febreiro o tema seleccionado pola Consellería foi a Ribeira Sacra.</span></p> Tue, 06 Feb 2018 10:31:44 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0090.html 2018-02-06T10:31:44Z Bolsas de formación en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0149.html <p>&nbsp;A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Cultura, convoca unha orde de bolsas de formación en materia de arquivos:&nbsp;Orde do 21 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e&nbsp;se convocan as correspondentes ao programa 2018&nbsp;(DOG núm. 26, do 6 de febrero de 2018).&nbsp;</p> <p lang="zxx" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0.35cm; line-height: 150%">O número de prazas convocadas será de vinte (20), Terán una duración máxima de seis meses (6) e poderán ser prorrogadas automáticamente ata outros seis meses (6) en función da existencia de crédito suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2018 e 2019.<br /> &nbsp;</p> Tue, 06 Feb 2018 08:13:55 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0149.html 2018-02-06T08:13:55Z Axudas para descrición de arquivos galegos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0147.html <p>A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Cultura, convoca una orde de axudas destinadas a actuacións en materia de arquivos.</p> <p>Poderán solicitar una axuda as universidades, os entes locais&nbsp; e entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 109 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.</p> <p>A finalidade da axuda é a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos&nbsp;galegos segundo a metodoloxía arquivística.</p> <p>O prazo de presentación de solicitudes remata o 19 de febrero de 2018.</p> <p sizcache="0" sizset="17">Poden atopar máis información na páxina web da Consellería de Cultura <a href="https://www.cultura.gal/es">https://www.cultura.gal/es</a></p> Fri, 19 Jan 2018 07:58:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0147.html 2018-01-19T07:58:24Z Códice http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0089.html <p>&nbsp;</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p>Usouse como cuberta protectora (está escrito en pergamiño) dun caderniño en papel que contén &quot;unha pesquisa&quot; das propiedades da parroquia de Dexo rea<span class="text_exposed_show" style="font-family: inherit; display: inline;">lizada no ano 1462 e que foi presentada como proba documental no expediente.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">Os expedientes de apeo facíanse para pedir a delimitación dos lindeiros dunha propiedade e foron relativamente abundantes no século XVI. Normalmente incluían numerosas declaracións de testemuñas &quot;vedrañas&quot; (vellas) e a achega de documentos antigos que daban fe da existencia de títulos de propiedade e da extensión e lindeiros das terras.</p> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">As follas reutilizadas deste códice pertencen a un libro litúrxico (misal, breviario...) e inclúen fragmentos dos evanxeos de Lucas (16, versículos 19-31: parábola do rico e o pobre Lázaro) e de Xoán (3, versículos 1-15: conversa de Xesús e Nicodemo), ademais de cánticos con notación musical: &quot;Ego dixi: Domine miserere mei...&quot;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">O fragmento de códice ten a signatura CI-46. O expediente de apeo é o número 19.904/6 do fondo da Real Audiencia de Galicia.</p> </div> Thu, 18 Jan 2018 11:36:22 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0089.html 2018-01-18T11:36:22Z Axudas para equipamento de arquivos municipais http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0146.html <p>A&nbsp; Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Cultura, convoca unha orde de axudas destinadas a equipamento e mellora de instalación e locais, e por primeira vez inclúe no seu ámbito de actuación os arquivos municipais: Orde do 5 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos de Galicia e ás súas entidades públicas con personalidade xurídica propia e agrupacións de concellos, para o equipamento e mellora das instalación e locais utilizados para a realización de actividades culturais e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (Dog núm. 12, do 17 de xaneiro de 2018).</p> <p>Máis información na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: <a href="https://www.cultura.gal/es">https://www.cultura.gal/es</a></p> Wed, 17 Jan 2018 08:16:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0146.html 2018-01-17T08:16:16Z Territorio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0088.html <p>Corresponde á descrición do territorio da parroquia de Santa Cruz de Moeche (Moeche, a Coruña) que figura no &quot;Libro de respostas xerais ao Interrogatorio&quot; do Catastro de Ensenada (1752). Amosa como estaba dividida en tres distintas xurisdicións (de c<span class="text_exposed_show">arácter administrativo e xudicial), cada unha de diferente titularidade: a de Meroi (&quot;que es del conde de Maceda&quot;), a de San Sadurniño, &quot;llamada de Cabalar&quot; (&quot;que es del marqués de San Saturnino&quot;) e a de Moeche, da que era titular a condesa de Lemos.</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>Así comeza a descrición do territorio da parroquia: &quot;Al capítulo tercero dijeron que el término de la enunciada feligresía tendrá de distancia de L[este] a P[oniente] más de tres quartos de legua; y de N a S una legua y la quarta parte de otra, y de circunferencia, dos leguas y tres quartas partes de otra.</p> <p>&quot;Por lo desigual y recobecos que encierra para caminarla, se nezesitarán quatro oras a paso regular...&quot;</p> <p>Os libros de respostas xerais contestaban ao &quot;interrogatorio&quot; impreso sobre diversos aspectos da entidade territorial catastrada (parroquia, couto, xurisdición...). A Información que ofrecen, complementada coa dos outros libros e documentos que constitúen o catastro de cada unha delas, é de grande interese para coñecermos a sociedade e a economía de Galicia a mediados do século XVIII.</p> <p>O libro interrogatorio da parroquia de Santa Cruz de Moeche pertence ao fondo da Real Intendencia de Galicia e ten a signatura 46.008/2-1829 (<a href="http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1548930" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async" rel="nofollow" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farquivo.galiciana.gal%2Farpadweb%2Fgl%2Fconsulta%2Fregistro.do%3Fid%3D1548930&amp;h=ATMj0yqB97mk-p5dTJs5rWc7GBz88MtPycw5SA1puFklxHGNfTz758t9qos7i8BI4_w8W4YXUk9ZIDrBCcwN2e9M0uD-pwns90IoOxqI94HHKYWGE2jw7aP0Bzq-x1Q0X3BToUL2gtkx0tkZ2GDD0mNuSvdy3VajuktpHt5CTVeTab9AjKGWMdwrY2PQTJLQM62Ys9_55Dt3P3W1Wo2RdM9nzmHHk3m7n1GXvch0zv3ZBmuvuC0P3Ysd0hP_MIwF4w_fs96IEmixpRViKVzFy24-MP2IDc4bCPV5HoJDMp4">http://arquivo.galiciana.gal/arpadw&hellip;/&hellip;/consulta/registro.do&hellip;</a>).</p> </div> Fri, 22 Dec 2017 14:27:22 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0088.html 2017-12-22T14:27:22Z Exposición virtual Xustiza e Patrimonio: o caso do Marqués de Valladares http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0087.html <p>&nbsp;<span style="font-family: sans-serif;">Reúne diversos documentos de carácter bibliográfico e arquivístico (textuais, gráficos e audiovisuais) pertencentes aos fondos e colección do Arquivo do Reino de Galicia arredor do famoso caso do Marqués de Valladares.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em; font-family: sans-serif;">O Marqués foi asasinado a mediados do século XVIII, un crime que conmocionou Galicia e que deu lugar á publicación de diversos libros relacionados coa tramitación do seu proceso xudicial. É un paradoxo pero aquel proceso non se conserva. A memoria oficial dos arquivos cedeu así ante a memoria publicada, veciña habitual das bibliotecas. Un caso apropiado para reflexionarmos arredor da idea da unidade do patrimonio cultural e das múltiples facetas que presenta.&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em; font-family: sans-serif;">&nbsp;A exposición preséntase en formato pdf. Ao premer en cada unha das imaxes, accederemos ao contexto do documento en&nbsp;<a href="https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/micrositios/inicio.do" target="_blank" title="Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; overflow: hidden; display: inline !important;">Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia</a></p> Thu, 16 Nov 2017 16:18:19 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0087.html 2017-11-16T16:18:19Z Día Internacional do Patrimonio Mundial 2017 no Arquivo de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0145.html <p><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Sil. 1972. FOAT, G06072-471.</span></p> <p><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Igrexa de Montederramo. Anos 50. Arquivo fotográfico de Manuel Chamoso Lamas. G73330-03.</span></p> <p><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Porto de Ferrol. 1989. FOAT, G06071-191.</span></p> <p><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Serra dos Ancares. 1992. FOAT, G06072-471.</span></p> <p><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Pallozas nos Ancares. Anos 50.</span><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: rgb(29,33,41); font-style: normal; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Arquivo fotográfico de Manuel Chamoso Lamas.</span> G73328-09.</span></p> Thu, 16 Nov 2017 08:52:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0145.html 2017-11-16T08:52:57Z A Química dos arquivos. A tinta. Día Internacional da Ciencia para a Paz e o Desenvolvemento 2017 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0085.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p>Ofrecemos así un breve repaso acerca da composición, modo de fabricación, tipoloxía e alteracións que poden sofrir as tintas nos documentos por efecto de factores intrínsecos relacionados coa súa elaboración ou por causas ambientais como a luz, a temperatura e a humidade. <span style="mso-ansi-language: PT" lang="PT">Todo isto ilustrado con exemplos de diversos documentos do Arquivo.</span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 09 Nov 2017 16:04:13 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0085.html 2017-11-09T16:04:13Z Día Internacional da Muller 2017. Conflitividade laboral feminina na provincia da Coruña. 1938-1945 http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0076.html <p>Con este motivo, o Arquivo do Reino de Galicia organiza unha pequena exposición virtual</p> Tue, 07 Mar 2017 19:14:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0076.html 2017-03-07T19:14:02Z Día Internacional do Patrimonio: visitas guiadas http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/~actual_0086.html <p>Os visitantes gozarán dunha mostra dos nosos fondos. Entre eles, algúns documentos relacionados coa causa seguida na Audiencia de Galicia polo crime do marqués de Valladares.</p> <p>Así, por exemplo, o &quot;libro índice&quot; da escribanía de Taboada, correspondente á Sala do Crime, onde se anotou a causa sobre o marqués no ano 1805, como unha das &quot;resacadas de las entregadas al Real Cuerpo de la Artillería en virtud de Real Orden y autos de Acuerdo del año de 1805, y que después de reconocidas e inspeccionadas se contemplaron de alguna utilidad, por ser documentos combenientes al resguardo del derecho de los interesados&quot;.</p> <p>Pero vese que anos máis tarde razóns semellantes ou a falta de sitio no Arquivo (houbo outros expurgos ao longo dos séculos XIX e XX) significaron a eliminación deste proceso, pois hoxe en día non se atopa no Arquivo.</p> <p>Esta actividade forma parte tamén do programa elaborado, en colaboración co Consello da Cultura Galega e con outros arquivos, bibliotecas e museos de Galicia, para conmemorar o Día Internacional do Patrimonio.</p> <p>Máis información no sitio web do Consello da Cultura Galega: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconsellodacultura.gal%2Fdia-do-patrimonio-2017.php&amp;h=ATNTgzDkrHA7GfgqTU58FyMwi4LJirok5dZPdf6EMoDfYfiffGzd2oSvGyCCu0UjmndOGx_JmhZ59KpRobDzISvZXlyygQw3U-3UMjvZnmkToSZw9m_Z4A59OdA_TBHKwnVrdag1fzee0yVgmjkC_zSRoG1PvwS5Ww85klUBut8ce39E8I_tlQ7L2bJdXiZ7D3pYPTdBaYnmbTQtzIOeR_oZPutBhuYVh_1v64OVodBK0XJAWhHMOg-aSjpGdWHAb296-m_6GcEwLkBUFV1l9AvAEO9ZkuaE4sLoePYB-4U" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" data-lynx-mode="async" rel="nofollow">http://consellodacultura.gal/dia-do-patrimonio-2017.php</a></p> Tue, 14 Nov 2017 15:30:17 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/~actual_0086.html 2017-11-14T15:30:17Z Por feiras e mercados. Ver, comprar, vender… http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0013.html <p>&nbsp;A exposición consta de 60 fotografías dos fondos de Vega (a meirande parte), de Juan José, de Arribas e da colección M. Longueira.</p> <p>Abranguen cronoloxicamente o período 1914-1984 e as imaxes son de feiras celebradas na cidade de Lugo, no Páramo, en Nadela, no Cebrero, en Monterroso....</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Mostra a &nbsp;división tradicional do traballo con perspectiva de xénero e se estrutura en 3 sección:</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">1&ordf;: <em><strong>Eles ao grande</strong></em><strong>.... </strong>23 fotografías relativas a compravenda do gando maior, que era labor preferentemente dos homes.</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">2&ordf;. <em><strong>Elas ao miúdo</strong></em>.... 26 fotografías que recollen o papel tradicional da muller nesete eventos: compravenda de animais pequenos, peixe, productos agrarios (patacas, cimos, ovos, cebolas...), productos &iexcl;artesanais de elaboración caseira (pan, queixo, carnes da matanza....)</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">3&ordf;. <em><strong>Todos á alegría do día feirado.... </strong></em>recolle a dimensión festiva e socializadora do día da feira: paseo endomingados, os retratos e, sobre todo, a celebración en torno ao polbo.</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Completan a mostraxe fotográfica una escolma de documentos relativos a ferias e mercados.</p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">A exposición permanecerá aberta do 31 de outubro ao 31 de xaneiro</p> Mon, 06 Nov 2017 09:19:16 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/actividades/actualidad/actual_0013.html 2017-11-06T09:19:16Z Alejandra e Maximino http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0084.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">A carta forma parte do fondo documental do escultor Maximino Magariños (1869-1927), doado recentemente polos seus descendentes ao Arquivo a través da Xunta de Galicia.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">É un pequeno conxunto (cinco caixas) que está a ser organizado e descrito na actualidade para poñelo canto antes a disposición de todo o mundo. Ten grande interese, pois ademais de documentos de carácter persoal atopamos nel numerosos testemuños das actividades que desenvolveu ao longo da súa vida: de carácter docente, político-administrativo (foi concelleiro de Santiago) e, sobre todo, profesional. Entre eles, correspondencia, escritos e artigos sobre as artes suntuarias, &ldquo;dossieres&rdquo; sobre exposicións, proxectos de esculturas , fotografías, tanto persoais como das súas obras, estampas ou <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>exemplares de xornais españois e extranxeiros.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">Todos eles posúen gran valor para afondar no coñecemento da súa obra e das circunstancias vitais e sociais en que esta se desenvolveu.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:GL" lang="GL">A carta ten a signatura 22.470/118</span></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 13 Oct 2017 11:21:37 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0084.html 2017-10-13T11:21:37Z Ampliado o prazo para xustificar as axudas en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0144.html <p>Orde do 15 de setembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de marzo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017</p> Fri, 15 Sep 2017 07:19:12 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0144.html 2017-09-15T07:19:12Z Xunta Superior de Galicia http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0083.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">Estes documentos son rexistros das reunión celebradas por aqueles organismos públicos entre 1810 e 1813 e durantes algúns meses de 1820, e constitúen unha parte, desaparecida en data incerta, dos fondos documentais da Xunta Superior e da Deputación de Galicia que xa custodiaba o Arquivo. Consíguese así recuperar para uso e desfrute públicos uns documentos de grande interese para a historia de Galicia.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">Estes libros de actas incluíanse no conxunto da biblioteca que a familia Baltar, herdeiros de don Ramón Baltar Domínguez, de Santiago de Compostela, doou ao Museo do Pobo Galego no ano 2005. A sensibilidade, sabiduría e xenerosidade, tanto do persoal da biblioteca do Museo e da súa Dirección e Xunta Rectora coma da propia familia Baltar, fixo posible a súa entrega ao Arquivo, que é o centro ao que corresponde legalmente a súa custodia.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">Con este acto conclúe un capítulo máis dunha azarosa historia que comezou coa doazón doutra parte deste conxunto, a que fixo Andrés Martínez Salazar ao Arquivo do Reino no <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ano 1897, quen a atopara nun &quot;almacén de víveres&quot; da rúa de Panaderas da cidade da Coruña, en 1875.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language:ES">Os documentos xa están instalados no Arquivo e foron dixitalizados e descritos.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Pódense consultar na base de datos <em>Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia</em>, nas&nbsp; ligazóns que constan a continuación:</span></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 12 Sep 2017 16:48:43 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0083.html 2017-09-12T16:48:43Z Axudas en materia de arquivos http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0143.html Mon, 07 Aug 2017 07:37:27 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0143.html 2017-08-07T07:37:27Z Apeo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0082.html <p>Efectuouse a instancia de Alonso de Lanzós de Andrade, fillo de Fernán Pérez de Andrade, e forma parte dun preito tramitado no século XVIII na Real Audiencia de Galicia entre o conde de Maceda e Taboada e Pedro Méndez e outros sobre a propiedade do lugar de San Pedro de Cambás.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>Este apeo describe o lugar do Gallado, na parroquia de San Pedro de Cambás, actual concello de Aranga. A solemnidade que ten a redacción do documento e o coidado e beleza da súa escritura reflicten a transcendencia que tiñan os da súa clase, pois unha vez concluídos convertíanse en verdadeiros títulos de propiedade, moi necesarios nun contexto de progresivo escurecemento da propiedade foral da terra (polos sucesivos cambios e divisións) a fins da Idade Media e principios da Moderna.</p> <p>Tal e como se reflicte aquí, unha parte fundamental do procedemento a constituía a declaración como testemuñas dos vellos ou &ldquo;vedraños&rdquo; do lugar, que confirmaban as lindes das propiedades, neste caso baixo pena de excomuñón.</p> <p>O preito ao que pertence ten a signatura 1.324/14.</p> </div> Wed, 16 Aug 2017 11:03:31 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0082.html 2017-08-16T11:03:31Z Memoria dixital http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0142.html <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: rgb(0,0,0); padding-bottom: 0px; font-style: normal; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 6px 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">AMTEGA anuncia a licitación, polo procedemento aberto ordinario, do servizo de creación de recursos dixitais custodiados nos arquivos históricos da Xunta de Galicia, que se integrarán en Galiciana, biblioteca dixital de Galicia xestionada pola Biblioteca de Galicia. Dixitalizaranse un mínimo de 205.700 imaxes/páxina.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: rgb(0,0,0); padding-bottom: 0px; font-style: normal; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 6px 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">O tempo de prestación do servizo será de seis meses.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: rgb(0,0,0); padding-bottom: 0px; font-style: normal; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 6px 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">O prazo de admisión de proposicións rematará o día que resulte de contar quince (15) días naturais a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Se o día de finalización do prazo for festivo ou inhabil, prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: rgb(0,0,0); padding-bottom: 0px; font-style: normal; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 6px 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">A data límite de presentación de ofertas é o 7 de agosto de 2017.</p> Wed, 26 Jul 2017 08:30:55 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0142.html 2017-07-26T08:30:55Z Unha carteira singular http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/actividades/actualidad/actual_0081.html <p>Efectivamente, a carteira estaba feita a partir dunha folla de códice medieval (un libro litúrxico), con pauta musical, cosida por dous dos seus lados. <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">No envoltorio atopáronse &ndash; ademais doutros sinalados no texto e que xa non están-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>os seguintes documentos:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">&nbsp;</span><span lang="GL">&ldquo;quatro oxas de un pornóstico, un romance escritto deformado con su forra cosido y principia Respuesta de un cortesano a un patán, un cuaderno manoscripto en dies oxas de aottavo pliego y principia Disposición que se ha tenido en la conduzión del cadáver de la Reina difunta D&ordf; María Bárbara dende Aranjuez hasta el convento de las Salesas en donde se mandó enterrar&rdquo;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">&nbsp;</span><span lang="GL"><br /> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="GL"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="GL">As follas do &ldquo;pornóstico&rdquo; son follas dun calendario de febreiro a outubro ,no que se sinalan as fases da lúa e o santoral. (4 follas impresas ; 16 x 9 cm.)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="GL"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="GL">A &ldquo;Respuesta de un cortesano a un patán&rdquo; é un escrito en tono satírico no que se critica a política fiscal da coroa. (4 folla impresas ; 21 x 14 cm. Deste impreso existe un exemplar polo menos na Biblioteca Nacional de España.<br /> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="GL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span lang="GL"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="GL">A &ldquo;Disposición&hellip;&rdquo; é un manuscrito de 9 follas de 17 x 10 cm.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin-left: 40px;"><span lang="GL">Estes documentos forman parte dun incidente criminal tramitado na Real Audiencia de Galicia no preito entre Bartolomé González, como marido de Ana María Tizón, e José Vázquez do Curro con Manuel de Ben e outros sobre posesión e partilla dos bens de don Antonio Tizón e María Salgado de Rivera.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin-left: 40px;"><span lang="GL">Os documentos están a ser restaurados no laboratorio do Arquivo e logo conservaranse na forma en que apareceron no expediente xudicial, pero de xeito que se poidan ler con comodidade.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin-left: 40px;"><span lang="GL">A reportaxe fotográfica amosa a secuencia en que aparecen colocados os documentos no preito.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"