Trámites

Criterios de avaliación para a selección, transferencia da custodia e o acceso aos documentos

Aprobados por resolución do 18 de abril de 2017, da Secretaría Xeral de Cultura, e publicados no Diario Oficial de Galicia do 11 de maio de 2017

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Formulario para o Estudo de identificación e avaliación de series documentais

Formulario normalizado proposto polo consello de Avaliación Documental de Galicia publicado no Diario Oficial de Galicia do 11 de maio de 2017.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

CT 113A. Depósito de fondos documentais en arquivos xestionados pola Xunta de Galicia.

As persoas físicas ou xurídicas, propietarias ou titulares de dereitos reais de fondos documentais que estean interesadas no seu depósito nun arquivo xestionado pola Xunta de Galicia, poden presentar a correspondente solicitude na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través do director do arquivo de que se trate.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Procedemento CT113A

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

CT 114A. Autorización de saída de documentos de arquivos

O obxecto deste procedemento é autorizar a saída temporal de documentos de arquivos galegos.

Requisitos:

Presentar por parte do representante do arquivo unha solicitude de autorización á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Procedemento CT114A

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn