Poderán presentar propostas de avaliación as persoas titulares dos documentos e as persoas responsables dos arquivos integrados no Sistema de Arquivos de Galicia.

As propostas irán acompañadas dunha análise de cada serie documental que consistirá nos estudos de identificación, avaliación e selección, baseados no formulario normalizado que pode descargar aquí.