Axudas para descrición de arquivos galegos

Axudas para descrición de arquivos galegos

Axudas para descrición de arquivos galegos

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Cultura, convoca una orde de axudas destinadas a actuacións en materia de arquivos.
Poderán solicitar una axuda as universidades, os entes locais  e entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 109 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
A finalidade da axuda é a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos galegos segundo a metodoloxía arquivística.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 19 de febrero de 2018.
Poden atopar máis información na páxina web da Consellería de Cultura https://www.cultura.gal/es