Aviso sobre a apertura ao público do Arquivo de Galicia

Aviso sobre a apertura ao público do Arquivo de Galicia
05 Mayo 2020

Aviso sobre a apertura ao público do Arquivo de Galicia

Para estes efectos, e sen prexuízo das solicitudes que poidan remitirse a través do rexistro electrónico, poderán  contactar con este centro a través do correo electrónico arquivogalicia.cultura@xunta.gal ou ben no teléfono de atención ao público 881 999 661. Excepcionalmente, e só para os casos nos que sexa absolutamente imprescindible, as solicitudes que deban atenderse de forma presencial requirirán da concertación dunha cita previa. A dirección do Arquivo de Galicia