Arquivo Central de Cultura

Sobre o Arquivo

O Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria recolle a documentación producida polas unidades administrativas dos servizos centrais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Depende organicamente da Subdirección Xeral de Xestión Cultural da Secretaría Xeral Técnica da Consellería, e funcionalmente está ligado á Subdirección Xeral de Arquivos, dentro da Secretaría Xeral de Cultura.

Ten a súa sede no edificio administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela e actualmente ocupa dous locais, oficina e depósitos, nos sotos do bloque 3, onde se sitúan as consellerías de Economía e Cultura.

O Arquivo presta o seu servizo principalmente mediante préstamos e buscas ás oficinas produtoras, e tamén aos cidadáns, de acordo coa lexislación vixente.

Horario

Inverno

Lunes a Viernes: 8:00 a 15:00 h

Verán (21 de xuño ó 21 de setembro)

Luns a Venres: 8:30 a 14:30 h.

Contacto
+34 981 957 573
San Caetano, bloque 3 15781 Santiago de Compostela (A Coruña)