Axudas en materia de arquivos 2018

Axudas en materia de arquivos 2018

Axudas en materia de arquivos 2018

Artigo 12 da Orde do 13 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG núm 14, do 19 de xaneiro de 2018)