Axudas para actuacións en materia de arquivos

Axudas para actuacións en materia de arquivos

Axudas para actuacións en materia de arquivos

O 31 de xullo de 2015 o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria resolveu a adxudicación das axudas convocadas pola Orde de 6 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (DOG nº 55 do 23 de marzo)