Listas provisionais de admitidos das bolsas de arquivos

Listas provisionais de admitidos das bolsas de arquivos

Listas provisionais de admitidos das bolsas de arquivos

Orde de 9 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2012.
Listado provisional de admitidos