Procedementos de arquivos na sede electónica

Procedementos de arquivos na sede electónica

Procedementos de arquivos na sede electónica

Habilitación para a presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es) das solicitudes dos seguintes procedementos:

- CT113A- Depósito en réxime de comodato de fondos documentais en arquivos xestionados pola Xunta de Galicia

- CT114A- Autorización de saída de documentos de arquivos

- CT115A- Doazón de fondos documentais en arquivos xestionados pola Xunta de Galicia

- CT116A- Autorización de reprodución de fondos de arquivos para publicación e/ou difusión