Galicia na cola das belas artes españolas

mapa belas artes

Galicia na cola das belas artes españolas

Autoría
Sen datos
Volvemos hoxe de novo coa recensión xeográfica e estatística de España do ano 1914 e o seu apartado adicado as belas artes, neste caso no relativo ao tema das exposicións. No mapa que presentamos podemos apreciar como Galicia estaba na cola no número de exposicións realizadas ese ano. As provincias de Lugo e Ourense teñen a dubidosa honra de ocupar o último lugar, Pontevedra tamén está entre las provincias máis atrasadas e, só A Coruña consegue saír do pozo e superar a media nacional. A vitalidade da capital e a universidade de Santiago, xunto coa Real Sociedade Económica de Amigos do País, son sen dúbida os factores que salvaron á nosa comunidade do páramo artístico nestes primeiros anos do século pasado.
Arquivo de Galicia. Santiago de Compostela. Casa de Banca e Comercio Bengoechea. CBCB446.
ISBN
Sen datos
Depósito legal
Sen datos
Ano de publicación
2022
Editorial
Sen datos