Aviso

Aviso
09 Out 2020

Aviso

CONDICIÓNS DOS SERVIZOS DO AHPOu Debido ás actuais circunstancias sanitarias e para garantir a saúde das persoas lembramos as condicións de servizo do AHPOu: - Os servizos prestaranse de maneira presencial ou por vía telemática, previa solicitude telefónica (988788228) ou por correo electrónico (arq.prov.ourense@xunta.gal. - Dadas as limitacións de aforo que establecen as mencionadas medidas para a CONSULTA PRESENCIAL é precisa CITA PREVIA solicitada polas vías arriba indicadas. - Poderanse consultar un máximo de 10 unidades por día - Os usuarios deberán:      - Portar documento que acredite a súa identidade      - Traer máscara propia      - Facer hixiene de mans (o Arquivo conta con desinfectantes ao efecto)      - Manter a distancia de seguridade      - Vir provistas do material necesario para a toma de datos (lapis, papel …)