Aviso

Aviso
31 Xul 2020

Aviso

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES DO AHPOU
O 3 de agosto de 2020 inícianse as labores de traslado dos fondos do Arquivo Histórico Provincial de Ourense á nova sede de San Francisco.
Mentres dure o traslado queda en suspenso a actividade do Arquivo ao non poder garantirse o acceso e consulta dos documentos en condicións de normalidade, debido á propia dinámica da operación de traslado.
Será comunicado o reinicio da actividade no momento no que se remate o traslado.
Desculpen as molestias.