A formación dos arquiveiros españois no século XX: unha mirada retrospectiva