Arquivo Histórico Provincial de Lugo

Sobre o Arquivo

O Arquivo Histórico Provincial de Lugo é un centro público de titularidade estatal e xestión transferida desde 1989 á Comunidade Autónoma de Galicia.

Depende organicamente da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia e funcionalmente da Subdirección de Arquivos, pertencente á Secretaría Xeral de Cultura.

Horario
Contacto

Arquivo de Galicia

Sobre o Arquivo

O Arquivo de Galicia custodia os documentos producidos pola Xunta de Galicia e os órganos e entidades dela dependentes desde a súa creación (1982), así como outros de calquera procedencia que, polo seu ámbito e interese, se lle poidan asignar. É cabeceira do Sistema de Arquivos de Galicia, por iso simboliza a unidade do patrimonio documental da Comunidade. Este patrimonio comprende unha porción notable da súa cultura escrita e caracterízase, entre outros aspectos, pola súa calidade, antigüidade, diversidade, invisibilidade e dispersión.

Horario
Contacto