Dixitalización de fondos do Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela

Dixitalización de fondos do Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela

Subvencións

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria concedeu unha subvención de 20.000€ á Universidade de Santiago de Compostela, ao abeiro da orde de 12 de xullo de 2013, para dixitalizar documentos das series de executorias e foros dos séculos XVI a XIX da sección de Clero, custodiados no Arquivo Histórico Uiversitario.

Este fondo é un dos máis consultados do arquivo. Está a disposición de todos os usuarios a través da páxina web do arquivo www.usc.es/arquivo. Se facilitan copias dos documentos a calquera persoa interesada.