Descrición do Fondo da Sociedade de Residentes de Vedra en Buenos Aires.

Descrición do Fondo da Sociedade de Residentes de Vedra en Buenos Aires.

Subvencións

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Vedra na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 5.000€. Os traballos consistiron na descrición do Fondo da Sociedade de Residentes de Vedra en Buenos Aires.

O Concello de Vedra custodia gran parte do Fondo documental da Sociedade de Residentes do Municipio de Vedra en Buenos Aires. Esta sociedade naceu en 1910 e foi moi activa ao longo do século XX. Dende hai máis de vinte anos inicia unha etapa de declive e a falta de actividade fai que no ano 1999 a comisión directiva acorda doar o seu fondo documental ao concello. Trátase dunha documentación con alto valor histórico e moi rica para a investigación naqueles anos do século XX nos que os veciños de Vedra emigraron en gran cantidade, principalmente a Buenos Aires. Son en total 25 unidades de instalación que conteñen principalmente as actas dos órganos de dirección, a documentación de carácter económico e a documentación de eventos e prensa, ademáis de fotografías, en papel e en formato dixital. A organización de fondos completouse coa migración de datos da versión 2.0 á versión 3.0 da aplicación Xaral (programa de xestión para arquivos da Administración local). Engadíronse 141 unidades de instalación ao inventario do Fondo municipal e se catalogaron as actas de sesións do Pleno dende 1836 ata 1936 e o Libro de Emigrantes do Concello de Vedra dende 1930 ata 1934 co obxectivo de garantir completamente o acceso dos cidadáns aos documentos históricos a través da súa dixitalización e posta a dispor a través dun OPAC.