Organización de fondos documentais do concello de Cerdido

Organización de fondos documentais do concello de Cerdido

Subvencións

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Cerdido na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 4.356€.

Os traballos consistiron en: Clasificación e organización de 26 ml. Adaptación do cadro de clasificación. Verquido do inventario existente no arquivo en fichas de cartón e informatización na aplicación de xestión de arquivos Xaral.