Organización de fondos documentais da Sociedade Galega de Historia Natural

Organización de fondos documentais da Sociedade Galega de Historia Natural

Subvencións

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, coa Sociedade Galega de Historia Natural na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 4.800,00€. Os traballos consistiron na organización do Arquivo persoal do botánico Xabier Sóñora (1956-2016), cun volume aproximado de 2 metros lineais de diapositivas e documentos en varios formatos.