Organización do fondos documentais do concello de Coles

Organización do fondos documentais do concello de Coles

Subvencións

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Coles na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 5.000€. Os traballos consistiron no inventario de 567 unidades de instalación, entre 1845 e 2012. Podemos destacar os libros de actas do Pleno de 1904 a 2012, os Libros de actas de sesións das Xuntas locais de Educación de 1897 ou o Censo de edificios e vivendas de 1860 a 1959, e polo seu volume salientamos a serie dos Expedientes xerais de quintas de 1901 a 1995 ou a documentación de Facenda de 1845 a 2008.