Dixitalización de fondos documentais do concello de Cambre

Dixitalización de fondos documentais do concello de Cambre

Subvencións

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Cambre na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 1.810,26€.

Os traballos consistiron na dixitalización de 26 libros de actas de 1907 a 1972 e un libro de actas de 1978 a 1981, instalados en 5 unidades de instalación (0,5 metros lineais aproximadamente)