Axudas en materia de arquivos 2018

Axudas en materia de arquivos 2018

Subvencións

Con data 17 de xullo de 2018 publícase no Diario Oficial de Galicia a Orde de ampliación do prazo para xustificar as axudas: "o prazo para que os beneficiarios das axudas acrediten e xustifiquen os proxectos subvencionados será ata o 31 de outubro de 2018"

Orde do 5 de xullo de 2018, pola que se modifica a Orde do 13 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. DOG núm.136, do 17 de xullo de 2018.

Descargas