Subvencións

Listaxe de subvencións

2013

Subvencións
A finalidade da axudas serán as actividades que teñan por obxecto: Organización dos fondos documentais. Equipamento dos arquivos. Mellora dos locais…
Subvencións
O 31 de outubro de 2014  remata o prazo para a xustificación das axudas convocadas pola orde de 12 dedecembro de 2013 para actuacións en materia de…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou con 6.641,90€, ao abeiro da orde de 12 de xullo de 2013, na dixitalización…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro da orde de 12 de xullo de 2013, colaborou con 17.052,04€  na organización …
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria subvencionou con 11.756,97€ as obras de ampliación do Arquivo Municipal do Grove ao…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 12 de xullo de 2013, coa Fundación Luis Tilve na…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro da orde de 12 de xullo de 2013, colaborou con 3.400€ na restauración de …
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria concedeu unha subvención de 20.000€ á Universidade de Santiago de Compostela, ao…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou coa Catedral de Santiago de Compostela, ao abeiro da orde de 12 de xullo de…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro da orde de 12 de xullo de 2013, colaborou con 19.960€  na organización do…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro da orde de 12 de xullo de 2013, colaborou con 1.284€ no equipamento do…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro da orde de 12 de xullo de 2013, colaborou con 2.250€ na conservación do…