Subvencións

Listaxe de subvencións

2016

Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, coa Sociedade Galega de Historia…
Subvencións
Resolución de 22 de setembro de 2016 pola que se adxudican as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Coles na…
Subvencións
Publicación dos beneficiarios e os importes O DOG nº 206, do 28 de outubro de 2016, recolle a Resolución do 17 de outubro de 2016 pola que se…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello das Pontes na…
Subvencións
No ano 2016 foron adxudicadas a través desta liña de subvencións –dotada con 77.740 euros–, axudas para un total de 19 proxectos, entre os que se…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Culleredo na…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Vedra na…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Cambre na…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Cervo na…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Boqueixón na…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Cerdido na…