Subvencións

Listaxe de subvencións

2013

Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro da orde de 12 de xullo de 2013, colaborou con 17.155,40€ no equipamento do…

2015

Subvencións
Resolta a adxudicación das axudas para a mellora dos arquivos de Galicia, destinadas a organización de fondos documentais e a mellora dos locais de…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Cultura, convoca axudas destinadas á colaboración no…
Subvencións
Publicada no DOG a Orde de 8 de setembro de 2015 pola que se modifica a Orde do 6 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases que rexerán as…
Subvencións
En 2015, adxudicáronse a través desta liña de subvencións –dotada con 77.740 euros–, axudas para un total de 14 proxectos, entre os que se inclúen,…

2014

Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro da orde de 27 de febreiro de 2014, pola que se establecen as bases…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro da orde de 27 de febreiro de 2014, pola que se establecen as bases…

2016

Subvencións
Resolución de 22 de setembro de 2016 pola que se adxudican as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos…
Subvencións
Publicación dos beneficiarios e os importes O DOG nº 206, do 28 de outubro de 2016, recolle a Resolución do 17 de outubro de 2016 pola que se…
Subvencións
No ano 2016 foron adxudicadas a través desta liña de subvencións –dotada con 77.740 euros–, axudas para un total de 19 proxectos, entre os que se…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Vedra na…
Subvencións
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Cervo na…