Listado provisional de solicitantes das bolsas de formación en materia de arquivos

Listado provisional de solicitantes das bolsas de formación en materia de arquivos

Listado provisional de solicitantes das bolsas de formación en materia de arquivos

 Segundo o artigo 10.3 da orde de convocatoria, procédese á publicación da proposta provisional de adxudicatarios no Portal de Arquivos de Galicia. O prazo de exposición pública será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, durante os cales se poderán facer as alegacións pertinentes.