Proposta de resolución das axudas en materia de Arquivos. Convocatoria 2023

Organización
20 Abr 2023
01 Xuñ 2023

Proposta de resolución das axudas en materia de Arquivos. Convocatoria 2023

As entidades solicitantes disporán de 10 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da data de publicación da proposta provisional, para formular as alegacións que consideren oportunas sobre esta proposta ante a Dirección xeral de Cultura no lugar e forma indicados no artigo 5 da orde de convocatoria.

Esta proposta provisional publícase na páxina de Cultura https://www.cultura.gal/gl/servizos e no Portal de Arquivos de Galicia https://arquivosdegalicia.xunta.gal/es/sistema-arquivos-galicia/recursos/ayudas-en-materia-de-archivos-convocatoria-2023

Descargas