Resolución definitiva das axudas en materia de arquivos. Convocatoria 2023

Axudas
13 Xuñ 2023
01 Xul 2023

Resolución definitiva das axudas en materia de arquivos. Convocatoria 2023

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Cultura, pola que se publica a relación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 15 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CT130A).

Finalidade da axuda: a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos galegos segundo a metodoloxía arquivística.

Entidades beneficiarias: entes locais e entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 109 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Descargas
Descarga DOG445.64 KB