Formación

CONVOCATORIA: 2021
Prácticas nos arquivos
Prácticas académicas externas de alumnos das universidades galegas

A Consellería de Cultura  regula convenios de colaboración coas universidades de Galicia con programas de formación que teñen como obxectivo principal impulsar a formación do futuro  persoal técnico en materia de arquivos.   

Convenios

O alumnado das Universidades Galegas poderá realizar as prácticas externas curriculares ou extracurriculares nos arquivos xestionados pola Secretaría Xeral de Cultura.

Arquivos

  • Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña) 
  • Arquivo Histórico Provincial de Lugo 
  • Arquivo Histórico Provincial de Ourense 
  • Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 
  • Arquivo de Galicia en Santiago de Compostela 
  • Arquivo Xeral Territorial de Pontevedra 
  • Arquivo Xeral Territorial de Vigo 
  • Arquivo Xeral Territorial de Lugo 
 
Cursos de formación a través da EGAP
Curso “Dixitalización e preservación de documentos electrónicos” 

Preténdese con este curso que os técnicos de arquivo adquiran os coñecementos e a metodoloxía que permita a planificación e xestión de proxectos de forma exitosa no ámbito dos arquivos, como centros de información e difusión de contidos de valor para a sociedade.

Outros cursos ou xornadas
Xornada de formación ARQA
Curso "Técnicas elementais de arquivos"

Ligazón ó curso