2019

Peso
9

Axudas en materia de Arquivos 2019

O Diario Oficial de Galicia publica a Orde do 28 de xaneiro de 2019 da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (código de Procedemento CT130A).

- Beneficiarios:

Axudas arquivos 2019

Publicación da resolución provisional das axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos para o ano 2019. As entidades solicitantes disporán de 10 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da data de publicación da proposta provisional, para formular as alegacións que consideren oportunas ante a Dirección Xeral de Políticas Culturais no lugar e forma indicados no artigo 6 da orde.