2022

Peso
12

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS BOLSAS DE ARQUIVOS 2022

Con data 2 de xuño de 2022 o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades asinou a resolución definitiva das bolsas de formación en materia de arquivos correspondentes ao Programa 2022.