2024

Peso
2024

Publicación da proposta de resolución provisional das bolsas de formación en materia de arquivos correspondentes ao programa 2024

Con data 25 de abril de 2024 publícase neste Portal e no Portal de Cultura https://www.cultura.gal/gl a listaxe provisional de solicitudes das bolsas de formación en materia de arquivos correspondentes ao programa 2024: Orde do 27 de decembro de 20

Bolsas de formación en materia de arquivos. Programa 2024 (Código de procedemento CT110A)

As bolsas irán destinadas a actividades de formación relacionadas cos procesos técnicos que se realizan no ámbito dos arquivos e os seus fondos documentais.

Os bolseiros realizarán a súa actividade nos arquivos do Sistema de Arquivos de Galicia aos que sexan destinados e nos servizos centrais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e serán tutelados, coordinados e dirixidos polos seus servizos técnicos de arquivos.

Bolsas de formación en materia de arquivos. Programa 2024 (Código de procedemento CT110A)

As bolsas irán destinadas a actividades de formación relacionadas cos procesos técnicos que se realizan no ámbito dos arquivos e os seus fondos documentais.

Os bolseiros realizarán a súa actividade nos arquivos do Sistema de Arquivos de Galicia aos que sexan destinados e nos servizos centrais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e serán tutelados, coordinados e dirixidos polos seus servizos técnicos de arquivos.

Orde de axudas en materia de arquivos. Convocatoria para o ano 2024 (código do procedemento CT130A). Listaxes provisionais de admitidos e suplentes

Poderán optar a estas axudas os entes locais e as entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 109 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.