Fondos

Fondos

Procedencia

A totalidade dos fondos custodiados no Arquivo Central, proceden da administración autonómica,e das diversas competencias que foron administradas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ao longo da súa existencia, podéndose dividir en tres grandes bloques:

  • Documentación propia das funcións de Cultura.
  • Documentación de Relacións Institucionais.
  • Documentación de Comunicación Audiovisual

Fondos

Historia

O Arquivo Central da Secretaría Xeral de Cultura, nace coa creación da Consellería de Cultura no ano 1982, ocupando parte dos baixos do edificio 3 de San Caetano.Aínda que durante anos funcionou con persoal eventual, non é ata o ano 2006 cando se dota de persoal funcionario e entra a formar parte da RPT da Consellería, como unidade dependente da Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, dentro da Secretaría Xeral.

Fondos

Cadro de clasificación