Guía dos Arquivos da Xunta de Galicia

Guía dos Arquivos da Xunta de Galicia

Guía dos Arquivos da Xunta de Galicia

Autoría
Sen datos

Un novo instrumento para mellorar a accesibilidade aos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia e aos fondos que custodian. Describe os seguintes arquivos: - Arquivo de Galicia - Arquivo do Reino de Galicia - Arquivo Histórico Provincial de Lugo - Arquivo Histórico Provincial de Ourense - Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra - Arquivo Central da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo - Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Vigo

ISBN
9788445 350713
Prezo
10 €
Ano de publicación
2012
Editorial
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de Cultura
Data de creación
Sen datos