O debate da fusión municipal, o plan de 1960 buscaba eliminar o "o caciquismo larvado" de Lugo

O debate da fusión municipal, o plan de 1960 buscaba eliminar o "o caciquismo larvado" de Lugo

O debate da fusión municipal, o plan de 1960 buscaba eliminar o "o caciquismo larvado" de Lugo

O antigo Ministerio de Gobernación elaborou en 1960 un plan de reforma territorial para toda España no que propuña suprimir os concellos máis pequenos, fusionar outros e agregar ou segregar parroquias, algo que nunca se chegou a aplicar. No caso de Lugo, eliminaríanse ou fusionarían 13 Concellos. O obxectivo era mellorar as comunicacións e optimizar recursos,pero tamén acabar co "caciquismo larvado" da provincia, segundo consta nos documentos que se conservan no Arquivo Histórico Provincial.De feito o pan conta cun apartado dedicado ás dificultades coas que podería enontrarse a aplicación desta reforma.Unha delas é o choque con certos intereses de poder. ese "secular caciquismo imperante até o alzamento nacional do 18 de xullo de 1936"