JOSEP RENAU. ARTE E PROPAGANDA EN GUERRA

JOSEP RENAU. ARTE E PROPAGANDA EN GUERRA

JOSEP RENAU. ARTE E PROPAGANDA EN GUERRA

Autoría
Miguel Cabañas Bravo
Catálogo da exposición elaborada polo Ministerio de Cultura dedicada á figura de Josep Renau, no ano 2009, que se centra na xestión da arte e da propaganda desenvolvida polo cartelista nos dous importantes postos que ocupou durante a guerra civil: Director General de Bellas Artes y Director de Propaganda Gráfica del Comisariado General del estado Mayor Central, por medio da documentación conservada nos arquivos estatais. A esta etapa, que supón o núcleo da exposición, precede unha pequena introdución do período cronolóxico da posta en marcha da II República, e que se corresponde coa progresiva maduración artística e a concienciación política do Renau mozo. Na súa última etapa en España antes do exilio, abril 1938 – marzo 1939, as dotes creativas de Renal foron postas directamente ao servizo da propaganda no seu posto de director de Propaganda Gráfica del Comisariado General del Estado Mayor Central, en estreita colaboración coa Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Estado.
ISBN
978-84-8181-361-6
Depósito legal
Sen datos
Prezo
Sen datos
Ano de publicación
Sen datos
Editorial
Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Data de creación
Sen datos