Arquivo do Reino de Galicia

Sobre o Arquivo

O Arquivo do Reino de Galicia é na actualidade un centro de titularidade estatal con xestión transferida á Xunta de Galicia, que recibe, custodia e difunde fondos documentais de ámbito galego e coruñés de natureza pública e privada.

Depende orgánicamente do Servizo de Coordinación da Área Cultural da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na Coruña, e funcionalmente da Subdirección xeral de Arquivos, dentro da Secretaría xeral de Cultura da CCEOU.

Creado para custodiar a documentación producida pola Real Audiencia de Galicia, convertida máis tarde en Audiencia Territorial da Coruña, desde finais do século XIX e, sobre todo a partir do século XX recibirá tamén documentación doutras institucións de ámbito territorial galego. Finalmente distintas normas asignaranlle o papel de Arquivo Histórico Provincial da Coruña para os documentos da Administración central periférica, primeiro, e da autonómica despois. Custodia tamén fondos privados e amplas coleccións de fotografía, cartografía e de postais.

Horario

Inverno:

Luns a Venres: 8:30 a 20:30 h.

Verán (16 de xuño a 16 de setembro):

Luns a Venres: 8:30 a 19:30 h.

Pechado ó público:
Martes de Antroido (variable, festivo local)
17 de maio (Día das Letras Galegas)
24 de xuño (San Xoán, festivo local)
25 de xullo (Día da Comunidade Autónoma)

Contacto
881 960 360, 881 960 371
881 960 374

Actualidade

Novas do Arquivo do Reino de Galicia