Arquivo do Reino de Galicia

Sobre o Arquivo

O Arquivo do Reino de Galicia é na actualidade un centro de titularidade estatal con xestión transferida á Xunta de Galicia, que recibe, custodia e difunde fondos documentais de ámbito galego e coruñés de natureza pública e privada.

Depende orgánicamente do Servizo de Coordinación da Área Cultural da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na Coruña, e funcionalmente da Subdirección xeral de Arquivos, dentro da Secretaría xeral de Cultura da CCEOU.

Creado para custodiar a documentación producida pola Real Audiencia de Galicia, convertida máis tarde en Audiencia Territorial da Coruña, desde finais do século XIX e, sobre todo a partir do século XX recibirá tamén documentación doutras institucións de ámbito territorial galego. Finalmente distintas normas asignaranlle o papel de Arquivo Histórico Provincial da Coruña para os documentos da Administración central periférica, primeiro, e da autonómica despois. Custodia tamén fondos privados e amplas coleccións de fotografía, cartografía e de postais.

Horario

Inverno:

Luns a Venres: 8:30 a 20:30 h.

Verán (16 de xuño a 16 de setembro):

Luns a Venres: 8:30 a 19:30 h.

Pechado ó público:
Martes de Antroido (variable, festivo local)
17 de maio (Día das Letras Galegas)
24 de xuño (San Xoán, festivo local)
25 de xullo (Día da Comunidade Autónoma)

Contacto
+34 881 960 360
+34 881 960 374
Xardín de San Carlos, s/nº 15001 A Coruña

Actualidade

Novas do Arquivo do Reino de Galicia