Fondos

Fondos

Procedencia

O arquivo, ao ser o último en incorporarse ao Subsistema de Arquivos da Xunta de Galicia, ten a peculiaridade de ser un dos poucos cun nivel de ocupación relativamente baixo. Inicia o ano 2014 cun nivel de ocupación inferior ao 50 % da súa capacidade.

O Arquivo Territorial conta cunha capacidade para 105.447 caixas de tamaño normalizado, distribuídas en 12.125 metros lineais de estantes.

Divídese en 4 depósitos, cada un deles dunha cor distinta:

  • Depósito 1: amarelo. Ocupación 100 %
  • Depósito 2: azul. Ocupación 83 %
  • Depósito 3: verde. Ocupación 13 %
  • Depósito 4: vermello 3 %

O Arquivo Territorial custodia documentación de tódalas grandes áreas funcionais pertencentes á Xunta de Galicia en Pontevedra, salvo de Política Linguística, que están pendentes de facer unha transferencia de 150 unidades de instalación, e de Servizos Sociais.