Fondos

Fondos

Procedencia

Considérase o ano de 1934 o da súa fundación, cando o catro de agosto ingresa o primeiro protocolo notarial a consecuencia do Decreto do Ministerio de Instrución Pública de Belas Artes, do 12 de novembro de 1931.

Os pasos necesarios para o seu nacemento levounos a cabo o arquiveiro da Delegación de Facenda e director da Biblioteca Pública, D. Enrique Fernández-Villamil y Alegre, e xa en febreiro de 1932 tivo lugar a primeira sesión do Padroado fundacional.

Desde o local inicial cedido pola Delegación de Facenda, en 1940 procédese ao seu traslado ao Instituto Nacional de Ensino Medio por mor das súas limitacións. A súa maior amplitude permitiu a incorporación de case todos os protocolos centenarios da provincia, algúns fondos particulares e o do arquivo municipal de Tui.

No ano 1960 foi trasladado a súa sede actual.

 

Fondos

Cadro de clasificación