Exposicións

Exposicións do Arquivo

A exposición permite facer un percorrido, a través de documentos textuais e fotografías, por este barrio que foi o motor de Pontevedra, dedicado non…
Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra
A exposición pretende dar a coñecer a documentación dos diversos fondos do arquivo, que proporciona información sobre a emigración iberoamericana…
Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra