FRONDA nº 36. Historia das mulleres (I): A morte de Bárbara de Carranza en 1570

FRONDA nº 36. Historia de las mujeres (I): La muerte de Bárbara de Carranza en 1570

FRONDA nº 36. Historia das mulleres (I): A morte de Bárbara de Carranza en 1570

Autoría
Sen datos

Neste número 36 recordamos o primeiro aniversario do pasamento de Dª Olga Gallego Domínguez, arquiveira, historiadora e directora do AHPOu entre 1969 e 1889. Un significativo documento que aparece nunha das súas últimas publicacións (Mulleres ourensás do séculos XIV-XVIII) sérvenos para abordar asuntos como o matrimonio e o adulterio no Antigo Réxime desde a perspectiva da historia das mulleres.   

1570, abril, 24, luns. Ourense Testemuño do notario Fernán Pérez de Lemos sobre a morte de Bárbara de Carranza, muller de Alonso Piñeiro, e Villafranca. Orixinal; Papel; escritura humanística; castelán; 385 x 295 mm. AHPOu. Protocolos notariais de Fernán Pérez de Lemos, C. 3519/5, f. 2r.  

ISBN
Sen datos
Depósito legal
Sen datos
Prezo
Sen datos
Ano de publicación
Sen datos
Editorial
Sen datos
Data de creación
06-02-2020
Tipo de publicación seriada