FRONDA nº 37. Os arquivos municipais (IV) na época Contemporánea: proxecto de axadinamento do Posío

FRONDA nº 37. Los archivos municipales (IV) en la época Contemporánea: proyecto de ajadinamiento del Posío

FRONDA nº 37. Os arquivos municipais (IV) na época Contemporánea: proxecto de axadinamento do Posío

Autoría
Sen datos

Neste número complétase a serie dedicada aos arquivos municipais nas súas sucesivas etapas históricas. Neste caso, o proxecto de axardinamento do campo do Posío do ano 1854 ilustra o contexto social e político no que os concellos da época contemporánea experimentaron fondas transformacións que tamén afectaron aos seus arquivos.

1854, xullo, 3. Ourense Proxecto do arquitecto Felipe Bouza y Tredis para fachada, fonte e axardinamento do Posío. Orixinal; papel; escritura humanística; castelán; 633 x 848 mm. AHPOu. Concello de Ourense, Carp. V/2.  

ISBN
Sen datos
Depósito legal
Sen datos
Prezo
Sen datos
Ano de publicación
Sen datos
Editorial
Sen datos
Data de creación
07-02-2020
Tipo de publicación seriada