FRONDA nº 38. Os arquivos municipais (V): as ordenanzas

FRONDA nº 38. Los archivos municipales (V): las ordenanzas

FRONDA nº 38. Os arquivos municipais (V): as ordenanzas

Autoría
Sen datos

Volvemos aos arquivos municipais a traveso das ordenanzas xerais da cidade de Ourense do ano 1562. As ordenanzas son unha tipoloxía normativa e documental que os concellos veñen emitindo dende a Idade Media para regular os asuntos nos que foron ou son competentes. Na medida en que regularon as máis diversas actividades da vida urbana, son unha fonte excepcional para o coñecemento das sociedades das vilas e cidades do pasado.

1562, xullo, 16. Ourense Ordenanzas xerais da cidade de Ourense de 1562 asentadas no libro de ordenanzas da cidade. Orixinal; papel; escritura humanística; castelán; 210x 303 mm. AHPOu. Concello de Ourense, Libro 244.  

ISBN
Sen datos
Depósito legal
Sen datos
Ano de publicación
Sen datos
Editorial
Sen datos