FRONDA nº 38. Os arquivos municipais (V): as ordenanzas

FRONDA nº 38. Los archivos municipales (V): las ordenanzas

FRONDA nº 38. Os arquivos municipais (V): as ordenanzas

Autoría
Sen datos

Volvemos aos arquivos municipais a traveso das ordenanzas xerais da cidade de Ourense do ano 1562. As ordenanzas son unha tipoloxía normativa e documental que os concellos veñen emitindo dende a Idade Media para regular os asuntos nos que foron ou son competentes. Na medida en que regularon as máis diversas actividades da vida urbana, son unha fonte excepcional para o coñecemento das sociedades das vilas e cidades do pasado.

1562, xullo, 16. Ourense Ordenanzas xerais da cidade de Ourense de 1562 asentadas no libro de ordenanzas da cidade. Orixinal; papel; escritura humanística; castelán; 210x 303 mm. AHPOu. Concello de Ourense, Libro 244.  

ISBN
Sen datos
Depósito legal
Sen datos
Prezo
Sen datos
Ano de publicación
Sen datos
Editorial
Sen datos
Data de creación
08-02-2020
Tipo de publicación seriada