FRONDA nº 40. A documentación notarial (V): 150 anos da Lei do Notariado de 1862

FRONDA nº 40. La documentación notarial (V): 150 años de la Ley del Notariado de 1862

FRONDA nº 40. A documentación notarial (V): 150 anos da Lei do Notariado de 1862

Autoría
Sen datos

Continuando a serie dedicada aos arquivos notariais, conmemoramos o 150 aniversario da promulgación da Lei do Notariado de 1862 a traveso dun protocolo do ano seguinte. Esta norma significou a adaptación da antiga institución notarial ao novo marco xurídico e administrativo establecido polo Estado liberal. Tamén contribuíu a mellorar a custodia dos protocolos notariais, razón pola cal estes fondos constitúen na actualidade unha das masas documentais máis voluminosas e mellor conservadas do noso patrimonio documental e tamén unha das máis consultadas nos arquivos históricos provinciais.

1863, maio, 8. Rubiá Índice das escrituras autorizadas durante o mes de abril de 1863 por D. Ángel Ducás, notario residente en Rubiá, distrito de Valdeorras, colexio notarial do territorio da Coruña. Orixinal; papel; escritura humanística; castelán; 225 x 320 mm.  AHPOu. Protocolos notariais de Ángel Ducás, C. 519.  

ISBN
Sen datos
Depósito legal
Sen datos
Prezo
Sen datos
Ano de publicación
Sen datos
Editorial
Sen datos
Data de creación
10-02-2020
Descargas
Tipo de publicación seriada