FRONDA nº 40. A documentación notarial (V): 150 anos da Lei do Notariado de 1862

FRONDA nº 40. La documentación notarial (V): 150 años de la Ley del Notariado de 1862

FRONDA nº 40. A documentación notarial (V): 150 anos da Lei do Notariado de 1862

Autoría
Sen datos

Continuando a serie dedicada aos arquivos notariais, conmemoramos o 150 aniversario da promulgación da Lei do Notariado de 1862 a traveso dun protocolo do ano seguinte. Esta norma significou a adaptación da antiga institución notarial ao novo marco xurídico e administrativo establecido polo Estado liberal. Tamén contribuíu a mellorar a custodia dos protocolos notariais, razón pola cal estes fondos constitúen na actualidade unha das masas documentais máis voluminosas e mellor conservadas do noso patrimonio documental e tamén unha das máis consultadas nos arquivos históricos provinciais.

1863, maio, 8. Rubiá Índice das escrituras autorizadas durante o mes de abril de 1863 por D. Ángel Ducás, notario residente en Rubiá, distrito de Valdeorras, colexio notarial do territorio da Coruña. Orixinal; papel; escritura humanística; castelán; 225 x 320 mm.  AHPOu. Protocolos notariais de Ángel Ducás, C. 519.  

ISBN
Sen datos
Depósito legal
Sen datos
Ano de publicación
Sen datos
Editorial
Sen datos