FRONDA nº 43: Os xuros e a crise de débeda na época dos Austrias

FRONDA nº 43: Juros y crisis de deuda en la época de los Austrias

FRONDA nº 43: Os xuros e a crise de débeda na época dos Austrias

Autoría
Sen datos

Neste número abórdase unha cuestión tan actual como a crise da débeda pública, aínda que referida á época dos Austrias.Un privilexio de xuro outorgado por Filipe IV (1605-1665) á cidade de Ourense en 1650 serve de exemplo do proceso de emisión masiva de débeda que realizou este monarca para facer fronte á etapa máis crítica da Monarquía Hispánica durante o século XVII.

1650. Madrid Privilexio outorgado por Filipe IV ao Concello de Ourense polo que lle vende un xuro “al quitar” situado nas alcabalas da cidade de Ourense por valor de 6.885.200 marabedís. Orixinal; pergamiño; escritura humanística; castelán; 219 x 316 mm. AHPOu. Concello de Ourense, Carp. 22/28.      

ISBN
Sen datos
Depósito legal
Sen datos
Prezo
Sen datos
Ano de publicación
Sen datos
Editorial
Sen datos
Data de creación
13-02-2020
Descargas
Fronda 43388.27 KB
Tipo de publicación seriada