Fondos

Fondos

Procedencia

Os seus antecedentes atópanse na reunión da maioría das delegacións provinciais da Xunta de Galicia nun edificio administrativo a finais dos anos 90. O Arquivo Histórico Provincial e a Delegación Provincial da Consellería de Cultura expoñen a necesidade da creación dun arquivo administrativo para a custodia dos documentos das delegacións provinciais. A comisión xestora do edificio recolle a proposta e comeza a traballar para dotar de espazo de oficinas e de depósitos o futuro Arquivo Territorial.

Respecto do espazo, a comisión xestora destina uns 100 m2 para oficinas e 3 locais para depósitos nos sotos do edificio, un deles xa dotado inicialmente con estantes compactos, con capacidade total para recoller aproximadamente 3,5 quilómetros de documentos.

Este proceso desemboca na creación do Arquivo Territorial mediante Resolución do 11 de setembro de 1998 pola que se publica o acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de setembro de 1998 que aproba o Plan de racionalización de efectivos do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo. Nesta resolución créase o arquivo como un dos servizos xerais do edificio administrativo e aparece na RPT adscrito á Delegación Provincial de Cultura.

Neste momento o Arquivo Territorial de Lugo segue a consolidar a súa traxectoria como arquivo de titularidade autonómica que xestiona os documentos xerados pola Administración periférica da Xunta de Galicia. A continuidade dos traballos fai que se consigan uns resultados que melloran ano tras ano.