Exposicións

Exposicións do Arquivo

20 Dec 2016 - 20 Mar 2017
A este interese por coñecer e protexer a paisaxe se suma o ingreso no Arquivo de Galicia de parte do arquivo da desaparecida empresa FOTOGRAFÍA AÉREA…
Arquivo de Galicia
07 Mar 2016 - 04 Mai 2016
Arquivo de Galicia
22 Xan 2016 - 04 Mar 2016
Entre os de orixe pública destacan os procedentes da Secretaría Xeral de Emigración, todos eles relacionados coas actividades desenvolvidas polas…
Arquivo de Galicia
18 Xuñ 2015 - 09 Set 2015
Para a exposición seleccionáronse un conxunto de 98 documentos entre os que destacan 28 fotografías cedidas expresamente pola familia para a ocasión…
Arquivo de Galicia
26 Set 2014 - 15 Dec 2014
Exposición en torno á figura de Feijóo, quen publica en 1725 a súa primeira obra, Apología del escepticismo médico (1725), na que…
Arquivo de Galicia
09 Xan 2014 - 10 Mar 2014
Con diferentes clases de documentos (textuais, fotográficos, cartográficos) producidos por institucións, familias e persoas ao longo do tempo, todos…
Arquivo de Galicia
07 Xuñ 2013 - 07 Out 2013
Así, unha parte do interese do patrimonio documental, custodiado nos arquivos, radica en que, ademais de integrar as fontes de información que…
Arquivo de Galicia
08 Mar 1027 - 17 Abr 2017
Arquivo de Galicia