Galicia e os seus ríos: a xente e a paisaxe. Exposición virtual

Galicia e os seus ríos: a xente e a paisaxe. Exposición virtual
13 Xuñ 2020 - 31 Out 2020

Galicia e os seus ríos: a xente e a paisaxe. Exposición virtual

Exposicións

Ademais do mar, os ríos son elementos fundamentais da paisaxe de Galicia. Ao seu carón formáronse cidades e vilas, interactúan cos seus habitantes e condicionan o desenvolvemento urbano dos núcleos que atravesan. Ademais dos rios e os seus afluentes,precorren o territorio da comunidade outros caudais menores para os que a lingua galega atesoura infinidade de termos: regatos, corgos, arroios, regueiras, escorrentías...

A presenza da auga é imprescindible para o desenvolvemento das actividades económicas. Os ríos serviron para marcar a liña das vías de comunicación e como fronteira e separación entre vilas, provincias ou países. Limitacións que os homes trataron de superar e domear mediante as barcaxes, primeiro, e posteriormente coa construción de pontes.

Mais os ríos préstanse tamén para o lecer, para o pasaeo ou a reunión ao seu carón no verán, ou para a práctica do deporte.

Esta mostra céntrase menos nos documentos textuais para poder amosar as imaxes doutros máis gráficos que forman parte das coleccións do Arquivo do Reino de Galicia.