Ampliación do prazo para xustificar os proxectos

Ampliación do prazo para xustificar os proxectos

Ampliación do prazo para xustificar os proxectos

O prazo para que os beneficiarios das axudas acrediten e xustifiquen os proxectos subvencionados queda ampliado ata o 30 de novembro de 2015.