Convocatoria de probas selectivas para acceso á escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos

Convocatoria de probas selectivas para acceso á escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos

Convocatoria de probas selectivas para acceso á escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos